Οδηγός Απασχολησιμότητας & Tutorial Video για Συγγραφή CV & Αναζήτηση Εργασίας

Οδηγός Απασχολησιμότητας & Tutorial Video για Συγγραφή CV & Αναζήτηση Εργασίας

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Διευκολύνοντας την Πρόσβαση στην Εργασία για Ευάλωτους Πληθυσμούς στην Αθήνα”, και με την υποστήριξη του International Rescue Committee, δημοσιεύσαμε τον Οδηγό Απασχολησιμότητας, ο οποίος περιέχει σε μόνο λίγες σελίδες όλο το απαραίτητο υλικό και τις θεματικές που συζητήθηκαν στα Εργαστήρια Απασχολησιμότητας που διεξήχθησαν τους περασμένους μήνες. Αυτός ο οδηγός είναι μεταφρασμένος στα Ελληνικά και τα Γαλλικά, καθώς και στα Αγγλικά, τα […]

Read More