Άδειες Διαμονής & Ιθαγένεια | Διαδικασίες & Εξελίξεις

Credits to Anna Pantelia

Την Πέμπτη 23 Μαρτίου, το Generation 2.0 RED διοργάνωσε την ενημερωτική εκδήλωση «Άδειες Διαμονής & Ιθαγένεια: Διαδικασίες & Εξελίξεις», μια συνάντηση μεταξύ κοινοτήτων και εκπροσώπων των αποκεντρωμένων διευθύνσεων μετανάστευσης ή αστικής κατάστασης. Σκοπός της εκδήλωσης αυτής δεν ήταν μόνο η ενημέρωση για τις διαδικασίες, αλλά και μια συνάντηση των μελών των μεταναστευτικών κοινοτήτων, ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι προβληματισμοί και οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα.

Η ενημερωτική εκδήλωση και οι θεματικές που τέθηκαν βασίστηκαν σε ερωτήματα που είχε θέσει το κοινό στο Generation 2.0 RED, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στους ομιλητές. Η κατάμεστη αίθουσα και η συμμετοχή του κοινού με ερωτήσεις στο τέλος των ομιλιών έδειξαν την ανάγκη και τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων που θέτουν τη βάση για τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και ισότιμων συνθηκών ύπαρξης στην ελληνική κοινωνία.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο που συνοψίζει την πληροφορία που διαμοιράστηκε στη συνάντηση εδώ.
Πρόκειται για τη δεύτερη στη σειρά ενημερωτική εκδήλωση του Οργανισμού, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων για τις μεταναστευτικές κοινότητες.