Παρουσίαση της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής

Από το Φεβρουάριο του 2017, οι άδειες διαμονής έχουν αλλάξει μορφή και είναι πλέον κάρτες αυτόνομες από τα διαβατήρια, οι οποίες μάλιστα περιλαμβάνουν βιομετρικά στοιχεία που κάνουν την πλαστογράφησή τους πιο δύσκολη. Αυτή η αλλαγή έγινε διότι το επέβαλε ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1030/2002 με τροποποίηση του 380/2002) σε όλες τις χώρες.

Τι είναι τα βιομετρικά χαρακτηριστικά;

Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά είναι μοναδικά, μετρήσιμα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστεί η ταυτότητα ενός ατόμου. Τέτοια στοιχεία είναι το πρόσωπο (π.χ. οι αποστάσεις μεταξύ των ματιών, μύτης, στόματος και αυτιών) και τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Σε συνέντευξη τύπου που έκανε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το φθινόπωρο, παρουσιάστηκαν κάπως πιο αναλυτικά τα στοιχεία που έχει αυτή η κάρτα πάνω αλλά και οι πληροφορίες που έχει μέσα.

Σημείωση: Δεν έχει οριστεί ακόμη εάν οι άνθρωποι που έχουν την κάρτα αυτή μπορούν να συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες ή και τις τράπεζες χωρίς τα διαβατήρια τους.

αδειες διαμονης

Τι περιέχει η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής;

  • Έχει βιογραφικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που αφορούν ονοματεπώνυμο, την κατηγορία της άδειας, πού εκδόθηκε, πότε γεννήθηκε ο κάτοχός της, ποια είναι η ιθαγένειά του, τι διαβατήριο έχει, καθώς επίσης και παρατηρήσεις (π.χ. πρόσβαση την εργασία)
  • Πάνω δεξιά βρίσκεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής
  • Κάτω δεξιά βρίσκεται η φυσική υπογραφή, η οποία έχει σαρωθεί και εκτυπωθεί πάνω της. Αυτό σημαίνει πως η υπογραφή δεν υπάρχει ηλεκτρονικά και δεν διαβάζεται μέσω του τσιπ
  • Πάνω αριστερά, το σύμβολο του ICAO σημαίνει ότι η κάρτα αυτή περιλαμβάνει ασύρματο τσιπ αντίστοιχης τεχνολογίας των ανέπαφων καρτών των Τραπεζών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να διαβάσει τα στοιχεία ανέπαφα, όπως γίνεται με τις κάρτες τραπεζών
  • Στο πίσω μέρος χαμηλά, υπάρχει η μηχαναγνώσιμη ζώνη. Δηλαδή, όπως και στα διαβατήρια, από το σημείο μπορούν να διαβαστούν τα στοιχεία από μηχανήματα αεροδρομίων, ξενοδοχείων κτλ.
  • Στο πίσω μέρος υπάρχει δεύτερη έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου σαν μέτρο ασφάλειας
  • Υπάρχει επίσης η ιθαγένεια του κατόχου και περαιτέρω παρατηρήσεις, όπου κατά κανόνα φαίνονται τα άρθρα του νόμου από τον οποίο προκύπτει η κατηγορία της άδειας, για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και της πρόσβασης σε δικαιώματα που μπορεί να έχει ο κάτοχος

Μέσα στην ηλεκτρονική άδεια διαμονής μπορεί κανείς να διαβάσει ψηφιακά τη φωτογραφία του κατόχου, καθώς και δύο σαρωμένα δακτυλικά αποτυπώματα, που συνήθως είναι οι δύο δείκτες.

Τα βιομετρικά δεδομένα στις άδειες διαμονής είναι σύμφωνα με το Υπουργείο πολύ καλά προστατευμένα, δεν έχουν κανέναν κίνδυνο να χαθούν ή να τα διαβάσει κάποιος πέρα από συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης. Πρέπει, δηλαδή, να δώσει εξουσιοδότηση η Ελλάδα για να μπορέσει να τα διαβάσει κάποιος πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική παρουσίαση που έκανε το ΥΜΕΠΟ: http://bit.ly/2BM8uDa