Παραβίαση Δικαιωμάτων Προσφύγων από τη Διοίκηση – Κοινή Επιστολή

kep

Το Generation 2.0 RED, μαζί με άλλες 24 οργανώσεις υπέγραψε κοινή επιστολή σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραβίασης δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο και προσφύγων από τη Διοίκηση, όσον αφορά σε θέματα έκδοσης ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και δελτίου ανεργίας και ως εκ τούτου του ίδιου του δικαιώματος στην εργασία.

Η άρνηση χορήγησης των παραπάνω συνοδεύεται με διάφορες αιτιολογίες, στην πλειοψηφία τους προσχηματικές, που στοιχειοθετούν εντέλει άρνηση υπαλλήλων της διοίκησης να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ζητήματα αυτά έχουν προκύψει σε πλείστα ΚΕΠ της επικράτειας, ενώ σε κάποια η διαδικασία έχει πλέον ομαλοποιηθεί.

«Με δεδομένο ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η αδυναμία ικανοποίησης θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και η πλήρης έλλειψη πρόσβασης σε δομές υγείας ή σε εργασία, όχι απλώς επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη σωματική, ψυχολογική και οικονομική τους κατάστασή αλλά συνιστά και ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας.»

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα που προκύπτουν και στερούν από ανθρώπους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις τα βασικά τους δικαιώματα, χρήζουν την άμεση παρέμβαση των αντίστοιχων υπουργείων για την εναρμόνιση της διοικητικής πρακτικής με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτονόητη είναι και η ανάγκη να επεκταθούν όλα τα δικαιώματα σε αιτούντες που βρίσκονται στο στάδιο της απλής καταγραφής, πράγμα το οποίο αναφέρεται επίσης στην επιστολή.

Μπορείτε να διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ.