Νέο πρόγραμμα: στόχος η ενδυνάμωση των μεταναστών και μεταναστριών που εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες

 

 

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity σε συνεργασία με το SolidarityNow ξεκίνησε τον Οκτώβριο την υλοποίηση του έργου «Revealing the Unseen Migrant Workers», το οποίο θα διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο του 2025. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από το πρόγραμμα για τα εργασιακά δικαιώματα και την εργασία μεταναστών του PICUM,  το οποίο χρηματοδοτείται από το Robert Bosch Stiftung.

Στόχος του έργου είναι να αναδειχθούν τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μετανάστες στην Ελλάδα με ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων, οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η αδήλωτη εργασία, η εργασιακή εκμετάλλευση, οι ανισότητες και οι διακρίσεις.  Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί σύμπτωμα της απουσίας στοχευμένων και αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την τεκμηρίωση της κλίμακας των επισφαλών συνθηκών εργασίας. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις έρευνας και συλλογής στοιχείων, καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και σεμινάρια για τα εργασιακά δικαιώματα με στόχο την ενδυνάμωση των ίδιων των μεταναστών και μεταναστριών που εργάζονται στη χώρα μας.

Η υλοποίηση των σεμιναρίων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025. Οι θεματικές των σεμιναρίων αφορούν:

–           Τη διάκριση της δηλωμένης και αδήλωτης/υποδηλωμένης εργασίας

–           Τα βασικά εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις

–           Την αναγνώριση των ασφαλών και νόμιμων δημοσιευμένων θέσεων εργασίας

 

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity θα πραγματοποιήσει το επόμενο σεμινάριο Εργασιακών Δικαιωμάτων στις 20 Δεκεμβρίου 2023 στα γραφεία του στις 14.30 το μεσημέρι.

Η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί θα είναι η αγγλική.

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα στο [email protected] και στο whatsapp νούμερο 694 364 3025.

Για τα επόμενα σεμινάρια θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.

 

Διευθύνση: Generation 2.0 RED – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 52, Αθήνα, 11854

Τ. +30 213 088 4499, email: [email protected]