Νέα δωρεάν εκπαίδευση: Ασυνείδητες προκαταλήψεις στη διαδικασία πρόσληψης

 

Δηλώστε τώρα συμμετοχή!

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity σε δημοσκόπηση στο LinkedIn τις προηγούμενες μέρες, η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών και των οργανισμών δηλώνουν πως έχουν υιοθετήσει πρακτικές συμπερίληψης στη διαδικασία πρόσληψης.
Όμως, σε τι βαθμό μπορούμε να πούμε πως η διαδικασία πρόσληψης που ακολουθούμε είναι απαλλαγμένη και από ασυνείδητες προκαταλήψεις, τις οποίες όλα τα άτομα, έχει βρεθεί, πως έχουμε αλλά μπορεί να μην αναγνωρίζουμε ή και να μην διαχειριζόμαστε κατάλληλα;
Για παράδειγμα, παίρνοντας στα χέρια μας ένα βιογραφικό, επηρεαζόμαστε από τη φωτογραφία; Αν δεν συνοδευόταν από φωτογραφία, θα παίρναμε διαφορετική απόφαση;
Αν εμπλέκεστε στην επιλογή προσωπικού σε μικρομεσαία επιχείρηση ή ΜΚΟ και επιθυμείτε οι δικές σας αποφάσεις να είναι περισσότερο συνειδητές και συμπεριληπτικές, σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην επόμενη εκπαίδευση “Ασυνείδητες Προκαταλήψεις στη διαδικασία Πρόσληψης” του έργου PROGEDI που πραγματοποιείται από το Generation 2.0 RED.
📅 Ημερομηνία διεξαγωγής: 12/3
🕒 Ώρα διεξαγωγής: 15.00-18.30
🖊 Δήλωση συμμετοχής στο λινκ: https://lnkd.in/g3k_GQQY
Μέσω του PROGEDI επιδιώκουμε να χτίσουμε ασφαλή και δυναμικά εργασιακά περιβάλλοντα, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φιλοδοξώντας να συμβάλουμε έμπρακτα στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης, μεταχείρισης και αμοιβής για όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις. Υλοποιείται από την IRC, το ΚΕΑΝ και το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity.