Οδηγός για νομικές ρυθμίσεις παιδιών, νέων ανθρώπων και οικογενειών

Στις 11 Απριλίου, το PICUM (Πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας για μετανάστες χωρίς επίσημα έγραφα) δημοσίευσε τον «Οδηγός για νομικές ρυθμίσεις παιδιών, νέων ανθρώπων και οικογενειών».

Ο Οδηγός επικεντρώνεται στη σημασία της ρύθμισης, στο αντίκτυπο καλών πρακτικών και στις επιτυχημένες καμπάνες που έχουν γίνει. Τα παιδιά που γεννιούνται σε χώρες όπου τα ίδια και οι γονείς τους δεν είναι ιθαγενείς ή δεν έχουν καθεστώς μόνιμης παραμονής, αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να αποκτήσουν ασφαλές καθεστώς, ειδικά στις περιπτώσεις όπου οι γονείς δεν έχουν άδεια παραμονής. Σε πολλές περιπτώσεις, η έλλειψη ρύθμισης σημαίνει αδυναμία για τα παιδιά και τους νέους χωρίς χαρτιά να αποκτήσουν βασικές υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, στέγασης και εργασίας. Το ενδεχόμενο κράτησης, και σε κάποιες περιπτώσεις, της απέλασης οδηγεί επίσης σε ψυχολογικά προβλήματα, άγχος και φόβο.

Ο Οδηγός αναλύει την κατάσταση σε 10 χώρες της ΕΕ: Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Κάθε προφίλ χώρας γράφθηκε από τουλάχιστον έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται σε μία από τις προαναφερθείσες χώρες. Το προφίλ της Ελλάδας γράφθηκε από το Aitima και το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.

Το G2RED επικεντρώθηκε ειδικότερα στις καμπάνιες που έκανε ο οργανισμός για να προωθήσει το ζήτημα της ιθαγένειας. Η αμφισβήτηση της κυρίαρχης αφήγησης και η ανοικοδόμηση της εικόνας της δεύτερης γενιάς – δηλαδή των παιδιών που γεννήθηκαν ή / και μεγάλωσαν στην Ελλάδα με γονείς μετανάστες – ήταν ένα βασικό στοιχείο. Το G2RED είναι μια οργάνωση που αποτελείται από μέλη της δεύτερης γενιάς. Αυτοί οι άνθρωποι ευαισθητοποίησαν και διεκδίκησαν τα δικά τους δικαιώματα, χωρίς να αφήνονται στα χέρια ατόμων που δεν εμπλέκονται προσωπικά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πέτυχαν. Στην ουσία, οι εκστρατείες του Generation 2.0 RED και η συνεχής παρουσία του οργανισμού σε εκδηλώσεις και συζητήσεις οδήγησαν στην αλλαγή του νόμου: Από το 2015, η ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί όχι αποκλειστικά μέσω μιας μακρόχρονης και δαπανηρής διαδικασίας πολιτογράφησης που ξεκινά από την ενηλικίωση του ατόμου, αλλά με βάση την πολιτιστική συμμετοχή, όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.


Διαβάστε τον οδηγό εδώ.