Άνοιγμα θέσης: Employability Officer στο Generation 2.0 RED

 

Employability Officer -Αθήνα & 1 φορά/εβδομάδα Κόρινθος

ΕΝΑΡΞΗ: Το συντομότερο δυνατό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα επέκτασης

 

Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Ο οργανισμός Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που δουλεύουν μαζί για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσα από την ενδυνάμωση των κοινοτήτων.

Συνδυάζοντας δράση και έρευνα, στοχεύουμε στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, αγωνιζόμενοι ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις εν γένει.  Ως οργανισμός, διαθέτουμε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική και νομική έρευνα, τη διαχείριση έργων και πολιτισμικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη, διεκδικώντας δικαιώματα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Στο Generation 2.0 RED πιστεύουμε πολύ στην ενδυνάμωση που επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη γνώση της ελληνικής αγοράς εργασίας και της εργασιακής κουλτούρας καθώς και με τη γνώση των εργασιακών δικαιωμάτων. Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια υπηρεσία υψηλής ποιότητας στους ανθρώπους που αναζητούν να χαράξουν τη σταδιοδρομία τους στην Ελλάδα και οι οποίοι είναι μεταναστευτικού ή προσφυγικού υπόβαθρου, αναζητάμε έναν/μια ταλαντούχο/α Employability Officer για να μπει στην ομάδα μας και να συνεισφέρει στους στόχους και το όραμα τόσο του τμήματος όσο και του οργανισμού.

O συγκεκριμένος ρόλος αφορά σε ένα συνδυασμό ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής στα Ελληνικά, στα Αγγλικά και τα Γαλλικά (σε τρία διαφορετικά σημεία παροχής υπηρεσιών – 2 στην Αθήνα και 1 στην Κόρινθο*), διεξαγωγής σεμιναρίων καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που απαρτίζουν την υπηρεσία και μας βοηθούν να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς.

Εάν έχετε πάθος με τη διαπολιτισμική επικοινωνία και το όραμά σας είναι μια διαπολιτισμική κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους, αν τa δυνατά σας στοιχεία είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητές σας και η ενσυναίσθησή σας, εστιάζοντας στους ευάλωτους πληθυσμούς, και εάν διαθέτετε καλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων όπως και οργανωτικές δεξιότητες, τότε κάντε αίτηση για να μπείτε στην ομάδα μας!

Θα εργάζεστε σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς, όπου νέες και καινοτόμες ιδέες είναι ευπρόσδεκτες, και η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ποιότητα της εργασίας εκτιμώνται ιδιαίτερα. Ο ρόλος αυτός απαιτεί άριστες γλωσσικές δεξιότητες, σχετική επαγγελματική εμπειρία στον ανθρωπιστικό τομέα, πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα.

Θα είστε υπεύθυνοι να:

 • Παρέχετε ατομικές συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε άτομα με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενήλικες και εφήβους, σύμφωνα με τις αξίες του οργανισμού και τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας
 • Συμβάλλετε στην προετοιμασία και διεξαγωγή των εργαστηρίων απασχολησιμότητας
 • Παρέχετε κατάλληλες πληροφορίες με εστίαση στην ενδυνάμωση ωφελούμενων ατόμων
 • Ενημερώνεστε ως προς την παροχή άλλων υπηρεσιών (στέγαση, υγεία, νομική βοήθεια), εκπαιδευτικών ή εργασιακών ευκαιριών όπως αλλαγές ως προς την εργατική νομοθεσία ώστε να πληροφορείτε κατάλληλα τους ωφελούμενους και να κάνετε παραπομπές όταν χρειάζεται.
 • Υλοποιείτε έρευνα αναφορικά με την αγορά εργασίας, διεξάγοντας συνεντεύξεις, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα
 • Υποστηρίζετε τον/την Diversity Network Officer του οργανισμού ως προς την ανάγκη αντιστοίχισης αναγκών ανθρωπίνου δυναμικού και υποψηφίων της υπηρεσίας
 • Αναζητάτε και επιμελείστε τις πιο πρόσφατες και σχετικές ανακοινώσεις θέσεων εργασίας για την εβδομαδιαία στήλη του οργανισμού
 • Αλληλεπιδράτε και συνεργάζεστε ομαλά με την ομάδα επαγγελματιών και εθελοντών για αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.
 • Δράτε ως σύνδεσμος με φορείς τυπικής/μη τυπικής εκπαίδευσης, δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους παρόχους υπηρεσιών
 • Λειτουργείτε ως σύνδεσμος με εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους παρόχους υπηρεσιών
 • Υποστηρίζετε την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα
 • Eξασφαλίζετε τη σωστή καταγραφή παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους, ακολουθώντας το πλάνο M&E

Διαθέτετε:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και/ή πτυχίο στην Ψυχολογία/HR, ιδανικά με εξειδίκευση/εκπαίδευση στην Εργασιακή Συμβουλευτική
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως Εργασιακός Σύμβουλος/ Ψυχολόγος/HR Officer.
 • Επαγγελματική εμπειρία με πληθυσμούς μεταναστευτικού υπόβαθρου (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 • Πολύ καλή γνώση Γαλλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο (απαιτείται)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας γραπτά και προφορικά (απαιτείται)
 • Γνώση της αγοράς εργασίας, των τάσεων, των εργασιακών δικαιωμάτων και των διαδικασιών πρόσληψης στην Ελλάδα
 • Καλή γνώση του Microsoft Office και εξοικείωση με εφαρμογές τηλεδιάσκεψης
 • Επαγγελματικό ήθος και εμπιστευτικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε διαφορετικές τοποθεσίες εβδομαδιαία

Επιδεικνύετε:

 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές επικοινωνιακές δεξιότητες με σεβασμό στη διαφορετικότητα
 • Θετική προσέγγιση και ενσυναίσθηση
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Πολύ καλές δεξιότητες παρουσίασης και καθοδήγησης
 • Καλές ερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ενθουσιασμός, έντονο κίνητρο και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Aφοσίωση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας
 • Προσαρμοστικότητα και καλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε δύσκολες καταστάσεις
 • Εξαιρετική ικανότητα ομαδικής εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

*Η μετακίνηση προς και από την Κόρινθο θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα και το κόστος θα καλύπτεται.

Παρακαλούμε αποστείλετε ένα πρόσφατο CV μαζί με μια συνοδευτική επιστολή στο recruitment@g2red.org  με θέμα «Θέση Εργασίας: Employability Officer» μέχρι 3/10/2023.

Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από την ομάδα του G2RED ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, όπως πάντα.

Mόνο οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα περάσουν από συνέντευξη, θα ενημερωθούν για την έκβαση.