Άνοιγμα θέσης στο Generation 2.0 RED: Program Assistant

 

Program Assistant – Αθήνα – Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

ΘΕΣΗ: Program Assistant

ΠΟΛΗ: Αθήνα

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6-μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης

Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Ο οργανισμός Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που δουλεύουν μαζί για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσα από την ενδυνάμωση των κοινοτήτων.

Συνδυάζοντας δράση και έρευνα, στοχεύουμε στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, αγωνιζόμενοι ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις εν γένει. Ως οργανισμός, έχουμε πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική και νομική έρευνα, τη διαχείριση έργων και πολιτισμικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη, διεκδικώντας δικαιώματα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το αντικείμενο αυτής της θέσης είναι η παρακολούθηση των έργων και των δράσεων που υλοποιεί ο οργανισμός (πλάνο, χρονοδιαγράμματα, ορόσημα, προϋπιολογισμοί κ.α.) στα πεδία της προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχολησιμότητας και της μη-τυπικής εκπαίδευσης κ.α..

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Παρακολούθηση του πλάνου, των χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού των έργων
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες για την επίτευξη των στόχων των έργων
 • Προετοιμασία αναφορών, παρουσιάσεων και λοιπών εγγράφων για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συνεργάτες
 • Παρακολούθηση προόδου των έργων
 • Υποστήριξη του Program Director στην προετοιμασία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης
 • Συνεργασία με το λογιστήριο για την ορθή καταγραφή των δαπανών
 • Προετοιμασία οικονομικών εγγράφων (προϋπολογισμός, απολογισμός, ταμειακές ροές, bank reconciliation, κ.α.)
 • Προετοιμασία περιοδικών χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Συμμετοχή σε audit ενδιαφερόμενων μερών και δωρητών
 • Αξιολόγηση και βελτίωση χρηματοοικονομικών διαδικασιών και πολιτικών

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Πολιτικών/Κοινωνικών/Οικονομικών επιστημών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο (C2 level)
 • Πολύ καλή χρήση Microsoft Office
 • Προχωρημένη χρήση Excel
 • 1-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε σχετικό πεδίο

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
 • Εμπειρία σε διαχείριση έργων CERV, AMIF, Erasmus+, ACF, κ.α.
 • Γνώση χρηματοοικονομικών διαδικασιών
 • Εμπειρία σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Κατανόηση των ζητημάτων στο πεδίο της ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Άριστες, γραπτές και προφορικές, επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα συνεργασίας με άτομα που έχουν διαφορετικές καταγωγές και πολιτισμικά υπόβαθρα
 • Προσαρμοστικότητα και αποφασιστικότητα για εξεύρεση λύσεων
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης και συντονισμού
 • Δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα χωρίς στενή επίβλεψη
 • Εχεμύθεια και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών
 • Αναλυτική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια

Παρακαλούμε αποστείλετε το CV σας μαζί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας στο [email protected] με θέμα «Θέση Εργασίας: Program Assistant» μέχρι 15/01/2024.

Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από την ομάδα του G2RED ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, όπως πάντα.

*Μόνο τα υποψήφια άτομα που θα περάσουν από την τελική συνέντευξη εργασίας θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.