Άνοιγμα θέσης στο Generarion 2.0 RED – Diversity Network Officer

 

 

Diversity Network Officer –  Αθήνα – GENERATION 2.0 FOR RIGHTS, EQUALITY & DIVERSITY
Ημερομηνία Έναρξης: Άμεσα

Διάρκεια σύμβασης: Full-time 6μηνη σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.

Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργανισμός διαθέτουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο Ρόλος

Με έναν από τους στόχους μας τη συμπερίληψη ατόμων με μεταναστευτικό προφίλ στην ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας, αναπτύσσουμε από το 2017 ένα δίκτυο με ιδιωτικούς φορείς, το Diversity in the Workplace, όπου συμμετέχουσες εταιρείες και οργανισμοί υποστηρίζουν ενεργά ισότιμες ευκαιρίες στην εργασία και συνεργάζονται μαζί μας προς ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Σήμερα, αναζητάμε ένα δυναμικό και με ισχυρό κινητοποιημένο άτομο για τη θέση Diversity Network Officer, ώστε να συνεισφέρει στο όραμα μιας ισότιμης και ελεύθερης από διακρίσεις αγορά εργασίας.

Αυτός ο πολύπλευρος ρόλος εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ιδιωτικών φορέων μαζί με τη διοργάνωση και την πραγματοποίηση δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων για εταιρείες και οργανισμούς.

Αν έχετε πάθος για επικοινωνία και επιθυμείτε να φέρετε μια αλλαγή στην ελληνική αγορά εργασίας∙ αν τα πιο ισχυρά σας σημεία είναι οι δεξιότητες παρουσίασης και διαπραγμάτευσης και επιπλέον, υπερηφανεύεστε για τις οργανωτικές σας δεξιότητες, τότε ελάτε να συμμετάσχετε στην ποικιλόμορφη ομάδα μας, όπου η πρωτοβουλία ενθαρρύνεται, και οι νέες ιδέες είναι ευπρόσδεκτες.  

Ευθύνες

 • Ανάπτυξη και διατήρηση του υπάρχοντος Δικτύου με εταιρείες και οργανισμούς και διερεύνηση νέων συνεργασιών
 • Παρότρυνση για εμπλοκή των ιδιωτικών φορέων στις δράσεις του Δικτύου
 • Σχεδιασμός και διενέργεια δράσεων ευαισθητοποίησης για την προώθηση του Δικτύου
 • Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων (π.χ. εκπαιδεύσεις) για εταιρείες και οργανισμούς πάνω στις θεματικές της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης για ομάδες εργαζομένων ή μελών της Διοίκησης/HR
 • Βιβλιογραφική έρευνα και ανάπτυξη υλικού σε ελληνικά και αγγλικά αναφορικά με το DE&I και κατάλληλη προσαρμογή προκειμένου να δημιουργούνται εργαλεία που απευθύνονται σε εταιρικά περιβάλλοντα
 • Καθημερινή και αποτελεσματική συνεργασία με τους/τις Employability Coordinator, Employability Officer/s και Communications Officer
 • Προώθηση της συμφωνημένης επικοινωνιακής στρατηγικής σε συνεργασία με τον/την Communications Officer για τη διατήρηση του Δικτύου και την περαιτέρω ανάπτυξη
 • Δημιουργία κειμένων και οπτικού υλικού για τη σελίδα Linkedin Diversity in the Workplace όπως και διαχείρισή της σε συνεργασία με τον/την Communications Officer
 • Διενέργεια αντιστοίχισης, ύστερα από αίτημα εταιρειών, υποψηφίων από τους/τις ωφελούμενους/ες της Εργασιακής Συμβουλευτικής υπηρεσίας του οργανισμού με ανοιχτές θέσεις εργασίας των εταιρειών
 • Παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης σε εταιρείες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για υποψήφια άτομα με μεταναστευτικό προφίλ
 • Ανάλυση αγοράς, έρευνα και επικαιροποίηση ως προς τις τάσεις της αγοράς εργασίας
 • Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας και άλλες εκδηλώσεις αναζήτησης προσωπικού, όπως και εκδηλώσεις που σχετίζονται με ΗR/EKE και τομείς της αγοράς
 • Αναφορά στον/ην Employability Coordinator σε τακτική βάση και προετοιμασία αναφορών για διάφορα έργα
 • Διεξαγωγή ταξιδιών στην Ελλάδα, αν χρειαστεί, για δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων

 

Προσόντα

 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία/ Δημόσιες Σχέσεις ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι απαιτούμενο
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε εταιρικό περιβάλλον
 • Προηγούμενη εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία στον ανθρωπιστικό τομέα θα είναι προσόν
 • Βασική γνώση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα
 • Βασική γνώση της εργατικής νομοθεσίας και πολιτικών ως προς τη μη διάκριση
 • Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Πολύ καλή χρήση εργαλείων του MS Office
 • Εξοικείωση με WordPress και Linkedin
 • Εξοικείωση με το Canva
 • Eξοικείωση με εργαλεία διάδρασης (π.χ. Miro)

Προσωπικές Δεξιότητες

 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εξαιρετικές δεξιότητες πώλησης και διαπραγματευτικές
 • Πολύ καλές δεξιότητες παρουσίασης και group facilitation
 • Θετική διάθεση και αντιμετώπιση καταστάσεων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και προσανατολισμού στο αποτέλεσμα
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας με την ελάχιστη δυνατή επίβλεψη
 • Συνέπεια
 • Εμπιστευτικότητα

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή στο [email protected]  με την ένδειξη «Θέση εργασίας: Diversity Network Officer» μέχρι τις 11/04.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν από το G2RED με απόλυτη εμπιστευτικότητα και ανεξαρτήτως  καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας και άλλου χαρακτηριστικού, όπως πάντα.

Μόνο οι shortlisted υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για την έκβαση της πορείας των συνεντεύξεων.