Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής σε μετανάστες που διαβιούν στη χώρα πάνω από 3 χρόνια

 

Από τις 07/02/2024 άρχισε να εφαρμόζεται το άρθρο 193 παρ. 1 του ν. 5078/2023, με βάση το οποίο κάθε πολίτης τρίτης χώρας που διαβιεί στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα πάνω από (3) έτη και δεν έχει άδεια διαμονής, αλλά έχει προσφορά εργασίας από κάποιον εργοδότη, μπορεί να κάνει αίτηση για να λάβει άδεια διαμονής με πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, η οποία έχει διάρκεια τρία (3) έτη.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2024 όσοι πολίτες τρίτων χωρών βρίσκονται στην Ελλάδα πριν από τις 30 Νοεμβρίου 2023 και συμπληρώνουν τρία (3) χρόνια διαμονής στη χώρα. Επίσης, οι αιτούντες άσυλο μπορούν πρώτα να υποβάλουν την αίτησή τους για άδεια διαμονής βάσει του άρθρου 193 παρ. 1 του ν. 5078/2023 και μετά να παραιτηθούν από την αίτηση ασύλου.

Φυσικά η νέα ρύθμιση χρήζει πολλών διευκρινήσεων και το πιο σημαντικό για όλους είναι ο χρόνος εξέτασης των νέων αιτήσεων. Έχουμε ήδη αναφερθεί στις καθυστερήσεις λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, επομένως για μια ακόμη φορά ας μείνουμε επιφυλακτικοί απέναντι στο πώς θα λειτουργήσει η νέα ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα άδεια διαμονής αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που οφείλουμε να αδράξουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες και παροχή νομικής συμβουλευτικής σχετικά με την νέα νομοθεσία μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο του οργανισμού μας προκειμένου να ορίσουμε ραντεβού – 2130884499.