Νέα παράταση αδειών διαμονής και περιπτώσεων του αρ. 139 του ν.4876/2021 έως 30 Ιουνίου 2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δίνεται παράταση έως 30/06/2022:

  1. στις άδειες διαμονής και στις μπλε βεβαιώσεις που έληξαν το πρώτο τρίμηνο του 2022 δηλαδή από 01/01/2022 έως 31/03/2022. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και όσες είχαν ήδη λήξει έως 31/12/2021 και είχαν πάρει παράταση έως 31/03/2022.
  2. στις μπλε βεβαιώσεις από αιτήσεις για άδειες διαμονής που κατατέθηκαν από 01/04/2014 έως 31/12/2020 για τις οποίες δεν έχει βγει απόφαση και πρέπει να ανανεωθούν σε νέες άδειες σύμφωνα με το Άρθρο 139 του ν.4876/2021.


Σας υπενθυμίζουμε ότι:

*Η διαδικασία ανανέωσης για τις άδειες διαμονής που έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το επόμενο διάστημα γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρέπει να καταθέσετε αίτηση για ανανέωση στην πλατφόρμα στην αντίστοιχη κατηγορία, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε αρχεία pdf, προτού λήξει η άδειά σας ή η παράταση που έχει πάρει.

**Όσες και όσοι έχουν παλιά μπλε βεβαίωση και πρέπει να ανανεώσουν σε νέα άδεια με βάση το Άρθρο 139 του ν.4876/2021, θα κάνουν τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας. Στο Είδος άδειας διαμονής επιλέγουν “Άρθρο 139 του ν.4876/2021και στον αριθμό πληκτρολογούν τον αριθμό που εμφανίζεται πλέον στην πορεία φακέλου τους.

***Όσες και όσοι δεν ανανεώνουν πριν τη λήξη της άδειάς τους ή της παράτασης μπορούν να ανανεώσουν έως και ένα μήνα μετά τη λήξη της άδειάς τους ή της παράτασης πληρώνοντας πρόστιμο 100 ευρώ.