Ιθαγένεια & Πολιτογράφηση: ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για την Ιθαγένεια και την Πολιτογράφηση, που οργανώσαμε στο πλαίσιο του έργου
“Η Ιθαγένεια στην Πράξη”.

Όπως φάνηκε και από τη συμμετοχή στις συγκεκριμένες συναντήσεις, αλλά και από την καθημερινή μας επαφή με ανθρώπους μεταναστευτικού προφίλ, υπάρχει διαρκής ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με το πολύπλοκο ζήτημα της κτήσης ιθαγένειας.
Έτσι αναμένεται να πραγματοποιήσουμε και νέες εκδηλώσεις. Μείνετε συντονισμέν@!

 

Ευχαριστούμε πολύ το Greek Forum of Migrants – Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών για τη φιλοξενία

 

 

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity και εταίρο την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr