Εξελίξεις σχετικά με τις άδειες παραμονής

Στις 13 Ιανουαρίου το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Α΄ Αθηνών και έλαβε ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στις άδειες παραμονής.

Νέα αυτοτελή δελτία διαμονής με βιομετρικά στοιχεία

Από τις 23 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα νέα αυτοτελή δελτία διαμονής.

Οι νέες άδειες διαμονής θα περιέχουν βιομετρικά στοιχεία, δηλαδή δακτυλικό αποτύπωμα και φωτογραφία διαβατηρίου (έγχρωμη, ψηφιακή φωτογραφία, 4×6 εκ. με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές) για όλους τους δικαιούχους άδειας διαμονής από ηλικίας 5 και άνω, είτε αιτούνται για πρώτη φορά είτε ανανεώνουν την ήδη προϋπάρχουσα άδεια.

Τι σημαίνει αυτό για εμάς;

Προστίθεται ένα επιπλέον παράβολο 16 € για κάθε αυτοτελές δελτίο. Το παράβολο αυτό θα αποκτάται ηλεκτρονικά όπως και τα υπόλοιπα, αλλά καλό είναι να έχει πληρωθεί 2-3 μέρες πριν κατατεθούν τα δικαιολογητικά.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιο άτομο έχει κάνει αίτηση πριν τις 23 Φεβρουαρίου, μπορεί να λάβει ειδοποίηση για να πάει στην εκάστοτε Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και να κλείσει ραντεβού για την κατάθεση αποτυπωμάτων, φωτογραφίας διαβατηρίου και παραβόλου.

Επίσης, στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατίθενται από δικηγόρους, δίνεται από την υπηρεσία συγκεκριμένο ραντεβού για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Προσοχή! Και στις 2 αυτές περιπτώσεις, εάν οι αιτούντες/ούσες δεν παρίστανται στα ραντεβού, θα χάνουν την άδεια διαμονής, ακόμη και εάν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις!

Η διαδικασία ενδέχεται να γίνει πιο χρονοβόρα όσον αφορά την κατάθεση της αίτησης αλλά και όσον αφορά την έκδοση της κάρτας, τουλάχιστον για τον πρώτο καιρό.

Θα πρέπει επίσης ο κόσμος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός αναφορικά με την ορθότητα των στοιχείων που δίνει καθώς εάν υπάρχουν λάθη, η άδεια θα πρέπει να επανεκδοθεί, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναπληρωθεί το παράβολο των 16€.


Κατάθεση δικαιολογητικών για εξαιρετικούς λόγους στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Από τις 3 Απριλίου 2017 η κατάθεση δικαιολογητικών για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (7 χρόνια), η οποία μέχρι τώρα γινόταν στο Υπουργείο Εσωτερικών (πλέον Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής), θα γίνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Όσοι και όσες έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για την άδεια αυτή, θα μπορούν (εάν θέλουν) να υποβάλλουν αίτηση παραίτησης στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και στη Διεύθυνση αυτή θα πρέπει να ξανακαταθέσουν τα δικαιολογητικά, χωρίς να καταθέσουν όμως ξανά παράβολο (εκτός από τα 16 € που αναφέρουμε πιο πάνω). Αλλιώς η αίτησή τους θα εξεταστεί από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κανονικά.

Προσοχή! Η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται λήψη μπλε βεβαίωσης!


Σημείωση: Οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν ότι οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (άδειες διαμονής) καθώς και οι Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης (ιθαγένεια / πολιτογράφηση) θα είναι κλειστές από τις 15 έως και τις 22 Φεβρουαρίου λόγω προσαρμογής στο νέο πληροφοριακό σύστημα.