(Ελληνικά) Τηλέφωνο εξυπηρέτησης στη Διεύθυνση Ιθαγένειας

(Ελληνικά) Τηλέφωνο εξυπηρέτησης στη Διεύθυνση Ιθαγένειας

Sorry, this article is only available in Greek!

Read More

Citizenship’s Office & Reformation: Update from the Ministry of Interior

Citizenship’s Office & Reformation: Update from the Ministry of Interior

Generation 2.0, knowing the concerns raised regarding the delay of the approvals for Greek citizenship, combined with the recent reformation and separation of the Citizenship Office from the Ministry of Immigration Policy, sought information from the Ministry of Interior about the future of the Citizenship Office. As a reminder, on the beginning of December we met with the General Secretary of the Ministry of Interior, who […]

Read More