(Ελληνικά) Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Απριλίου

(Ελληνικά) Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Απριλίου

     

Read More

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in November – Applications are now open

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in November – Applications are now open

  From Monday 17/07/2023 until Thursday 07/09/2023 (23:59), those who wish to take the exam for the acquisition of Greek citizenship can apply on the platform of the Ministry of Interior. The application concerns exclusively the examination which will take place on Sunday, November 5, 2023.

Read More

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in March – Applications are now open

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in March – Applications are now open

  From Monday 09/01/2023 until  Friday 10/02/2023 (23:59:59), those who wish to take the exam for the acquisition of Greek citizenship can apply on the platform of the Ministry of Interior. The application concerns exclusively the examination which will take place on Sunday, March 19, 2023. *Attention: These exams will take place in March, instead of May that are scheduled each year.   We remind […]

Read More

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Applications for the November 2022 exams have started

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Applications for the November 2022 exams have started

  From Tuesday 05/07/2022 until  08/09/2022 (23:59:59), those who wish to take the exam for the acquisition of Greek citizenship can apply on the platform of the Ministry of Interior. The application concerns exclusively the examination which will take place on Sunday, November 6, 2022.

Read More