(Ελληνικά) Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

(Ελληνικά) Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

     

Read More

(Ελληνικά) Εξετάσεις για την Πολιτογράφηση στις 14/04/2024 – Χρήσιμες πληροφορίες

(Ελληνικά) Εξετάσεις για την Πολιτογράφηση στις 14/04/2024 – Χρήσιμες πληροφορίες

     

Read More

(Ελληνικά) Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Απριλίου

(Ελληνικά) Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ): Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Απριλίου

     

Read More

The exams for Naturalization on 05/11/2023 – Useful information

The exams for Naturalization on 05/11/2023 – Useful information

  From Wednesday, March 25 October 2023, those who have applied for the PEGP exams that will take place on November 5, 2023 can enter the webpage:  https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/aitiseis/#login with their TaxisNet code, to print the Candidate’s Card, which will mention the examination center where they will be examined, as well as the time of attendance on Sunday 05/11.

Read More

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in November – Applications are now open

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in November – Applications are now open

  From Monday 17/07/2023 until Thursday 07/09/2023 (23:59), those who wish to take the exam for the acquisition of Greek citizenship can apply on the platform of the Ministry of Interior. The application concerns exclusively the examination which will take place on Sunday, November 5, 2023.

Read More

The exams for Naturalization on 19/03/2023 – Useful information

The exams for Naturalization on 19/03/2023 – Useful information

  From today, Thursday, March 9 at 5:00 p.m. those who have applied for the PEGP exams on March 19, 2023 can enter the webpage: https://exetaseisithageneia.ypes.gr/aitiseis/#login with the TaxisNet code, to print the candidate’s document which will mention the examination center they will be examined as well as the time of attendance on Sunday 19/03.

Read More

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in March – Applications are now open

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Next examination in March – Applications are now open

  From Monday 09/01/2023 until  Friday 10/02/2023 (23:59:59), those who wish to take the exam for the acquisition of Greek citizenship can apply on the platform of the Ministry of Interior. The application concerns exclusively the examination which will take place on Sunday, March 19, 2023. *Attention: These exams will take place in March, instead of May that are scheduled each year.   We remind […]

Read More

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Applications for the November 2022 exams have started

Certificate of Knowledge Adequacy for Naturalization (PEGP): Applications for the November 2022 exams have started

  From Tuesday 05/07/2022 until  08/09/2022 (23:59:59), those who wish to take the exam for the acquisition of Greek citizenship can apply on the platform of the Ministry of Interior. The application concerns exclusively the examination which will take place on Sunday, November 6, 2022.

Read More