Εργαστήριο: Ορολογία Φύλου & Διαθεματικότητα | 14 Οκτωβρίου 2016

Την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου διοργανώθηκε στα γραφεία μας ειδικό εργαστήριο για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ήταν το πρώτο από μια σειρά εργαστηρίων που πρόκειται να οργανώσει το Generation 2.0 RED για τα μέλη του, αλλά και για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν. Εισηγητής του εργαστηρίου ήταν ο πολύ καλός φίλος της οργάνωσης Benjamin Dalton, ο οποίος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και έχει λάβει μέρος σε αντίστοιχα εργαστήρια στο εξωτερικό.

Το εργαστήριο αυτό ασχολήθηκε με θεματικές που ίσως να μην απασχολούν άμεσα κάποια άτομα, αλλά έμπρακτα στην καθημερινή ζωή και τις συναναστροφές απασχολούν εμμέσως όλους τους ανθρώπους. Η ορολογία φύλου, το πώς δηλαδή αυτοπροσδιορίζεται ένα άτομο αποτέλεσε τη βασική θεματική. Ειδικότερα, έμφαση δόθηκε στο κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα & έκφραση φύλου και στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω καταπολέμησης της ομοφοβίας και των διακρίσεων σε βάρος αυτών των ατόμων. Η δράση ενάντια σε αυτές τις συμπεριφορές οφείλει να αναλαμβάνεται σε όλα τα καθημερινά πλαίσια κοινωνικής συναναστροφής και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο απαλοιφής τους.

Αναφερθήκαμε, επίσης, στο ζήτημα της διαθεματικότητας όσον αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών ενάντια στις διακρίσεις. Η διαθεματικότητα έχει να κάνει με το ότι το άτομο φέρει πολλαπλές ταυτότητες ταυτόχρονα, και μπορεί να καθίσταται θύμα διακρίσεων για το χρώμα και τη θρησκεία του, για το σεξουαλικό του προσανατολισμό ή για όλα αυτά μαζί. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διακρίσεις, επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και στο σύνολό τους. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται το Generation 2.0 RED από την αρχή της ύπαρξής του, έναν κόσμο χωρίς κανένα είδος διάκρισης.