Το Πρόγραμμα «Δες τον άλλο σε εσένα» ολοκληρώθηκε επιτυχώς!

δες τον άλλον σε εσένα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δες τον άλλο σε εσένα» ολοκληρώθηκε και στέφθηκε με επιτυχία! Οι εκπαιδευτικοί μας επισκέφθηκαν έξι σχολεία και τουλάχιστον 960 παιδιά συμμετείχαν στο εργαστήριο.

δες τον άλλον σε εσέναδες τον άλλον σε εσένα

Το πρόγραμμα αυτό αναφερόταν σε μαθητές 11-14 ετών και αποτελούταν από μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βιωματικών δραστηριοτήτων, που σκοπό έχουν την αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού, ειδικότερα στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.

Μέσα από μικρές προβολές ακολουθούσε ανοικτή συζήτηση, όπου οι μαθητές καλούνταν να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες, είτε ως θύματα διακρίσεων είτε ως θύτες.

Κοινωνικός αποκλεισμός λόγω φυλετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας και διάκριση λόγω φύλου, κοινωνικής θέσης ή φυσικών/νοητικών ιδιαιτεροτήτων ήταν μέσα στις θεματικές που συζητήθηκαν στις αίθουσες.

Με εξαίρεση ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών, το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών δήλωσαν πως θα ήθελαν να επαναληφθεί ένα τέτοιο εργαστήριο ή παρόμοιου είδους στο σχολείο τους, το οποίο μάλιστα θα παρακολουθούσαν με χαρά.

δες τον άλλον σε εσένα

Αποκαλύπτοντας τις βαθύτερες αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού, τα παιδιά εξάσκησαν την κριτική τους σκέψη και αναγνώρισαν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ήρθαν σε μεγαλύτερη επαφή με την έννοια της διαφορετικότητας και της ισότητας, καθώς επίσης ανέπτυξαν την ενσυναίσθηση, το σεβασμό και την αλληλεγγύη για όλες τις κοινωνικές ομάδες που είναι δυνάμει θύματα κοινωνικής περιθωριοποίησης.


* Με τη συνεργασία του Άπειρον και την υποστήριξη του Kreuzberger Kinderstiftung
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.