Thursday Job Adverts – Various Fields – 9/11/2023

 

Here you can find job ads, such as for salesmen, warehouse employees, technicians and many more.

 

 

Αποθηκάριος Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ
 • Γνώση  Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα:

 • Ικανότητα χρήσης χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS office)

https://t.ly/XUR_l

 

Warehouse Employee

Necessary qualifications:

High school graduate

Good command of English

Desired qualifications:

 • Ability to use manual and electric pallet trucks
 • Computer knowledge (MS office)

https://t.ly/XUR_l


 

Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει:

 • να έχει προϋπηρεσία σε παρόμοιο περιβάλλον
 • να διαθέτει γνώση Η/Υ και χρήσης Internet
 • να έχει ευχέρεια επικοινωνίας και όρεξη για εργασία
 • να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής
 • να γνωρίζει αγγλικά (θα εκτιμηθεί)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους με email αναφέροντας τον κωδικό: ΕΥΑ010001.

https://t.ly/YG2jb

 

Foreign Affairs Officer (for external work)

The ideal candidate should:

 • Have work experience in relevant position
 • Have knowledge of computer and internet
 • Have communicational skills and willingness to work.
 • Have a driving license (car and motorcycle)
 • Knowledge of English (will be a plus)

Candidates are invited to send their CV by email. Ref. code ΕΥΑ010001.

https://t.ly/YG2jb


 

Υπάλληλος Αποθήκης – Σύνταγμα

 • αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες μηχανογραφημένης αποθήκης
 • επαρκή γνώση συστημάτων δεδομένων αποθήκης
 • γνώση προγράμματος ERP
 • ικανότητα άρσης ή μετακίνησης βαρέων προϊόντων
 • ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

https://t.ly/nSaCP

 

Warehouse ClerkSyntagma

 • previous experience in enterprise data warehouse
 • adequate knowledge of warehouse data systems
 • knowledge of ERP program
 • ability to lift or move heavy products.
 • computer proficiency (MS Office, Windows)
 • developed communication skills

https://t.ly/nSaCP


 

Αποθηκάριος – Ασπρόπυργος

Έλα στην ομάδα μας εάν έχεις:

 • επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • πάθος για την τεχνολογία
 • εστίαση στην επίτευξη απαιτητικών στόχων
 • ομαδικό πνεύμα
 • δίψα για εκπαίδευση και ανάπτυξη

Και παράλληλα:

 • Ευελιξία στο ωράριο
 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Aπολυτήριο/πτυχίο λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης

https://t.ly/Y4Pqe 


 

Υπεύθυνος Αποθήκης – Αθήνα

Επιθυμητά προσόντα

 • Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων ή σε αποθήκες S/M
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 • Καλή γνώση Η/Υ

https://rb.gy/1qw6wk


 

Social Media Manager

key skills

 • 2+ years of experience in Social Media management and content creation.
 • Bachelor’s Degree in Communications, Journalism, Marketing or related discipline.
 • Exceptionally fluent in English – written and verbal.
 • Strong social media storyteller, with a keen creative eye.
 • Highly organised and multi-tasking with meticulous attention to detail.

https://rb.gy/1w1r5i


 

Οδηγού Μηχανής Οδικής Βοήθειας – Αττική

Τι προσόντα χρειάζεται να διαθέτεις:

 • δίπλωμα και εμπειρία οδήγησης μοτοσικλέτας απεριορίστων κυβικών
 • Βασικές μηχανολογικές γνώσεις
 • προϋπηρεσία στον κλάδο της οδικής βοήθειας (θα εκτιμηθεί)
 • γνώση των διαδικασιών που διέπουν την ασφάλεια του οδηγού και τη σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη
 • γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • πολύ καλή χρήση smartphone και tablet
 • δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο με βάρδιες
 • ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • διάθεση για μάθηση και αυτοβελτίωση
 • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

https://rb.gy/rmz9mk


 

Senior Enterprise Account Manager, Outsourcing Services

Requirements

 • Degree (Engineering, Business or similar preferred), postgrad is an asset.
 • Proven experience in a senior account management role, preferably in the technology sector
 • International mobility
 • Fluent in Greek, English; French is an additional asset.
 • Expected: very good communication, presentation, and negotiation skills, commensurate with the experiential background

https://tinyurl.com/2ptspmau


 

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ

Προφίλ Υποψηφίου: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μέλος ΤΕΕ
 • Τουλάχιστον 3ετή σχετική εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσα
 • Αποτελεσματικότητα στην τήρηση προθεσμιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη

https://tinyurl.com/36p8h64m


 

Banquet Manager Assistant / Events Assistant Manager (Τμήμα Εκδηλώσεων) – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο στον τομέα του Τουρισμού θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 4*-5 *
 • Εξαιρετική γνώση των υπολογιστών Εxcel, World, PowerPoint / διαδικτύου και επιθυμητή η γνώση του συστήματος Protel
 • Αγγλική γλώσσα, άριστες γραπτές και προφορικές δεξιότητες (γνώση της γαλλικής και της γερμανικής θα θεωρηθεί επιπλέον επιθυμητό προσόν)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες παρουσίασης του τουριστικού προϊόντος
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ξενοδοχείου και πελατών / τήρηση προσωπικού απορρήτου πελατών

https://rb.gy/426vs5


 

Account Marketing Campaigns

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Τουλάχιστον 4 έτη προϋπηρεσία ως Account Manager σε έργα πωλήσεων από τηλεφωνικές καμπάνιες
 • Άριστες γνώσεις σε Microsoft office και κυρίως σε excel, powerpoint & word
 • Δυνατότητα προτεραιοποίησης των tasks και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ενισχυμένα sales skills
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπραγματεύσεις
 • Εξαιρετικές ικανότητες ακρόασης και παρουσίασης
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

https://rb.gy/m7qgj1 


 

Καθαριστής / Houseman – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • 1-2 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση Houseman σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
 • Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής γλώσσας και βασική γνώση αγγλικών σε επίπεδο επικοινωνίας
 • Εμπειρία στις διαδικασίες υγιεινής και στην τήρηση των κανόνων της
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και στην ικανοποίηση του πελάτη
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου, ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με χαμόγελο, ευγένεια και εχεμύθεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση και διακριτική συμπεριφορά
 • Ευελιξία στο ωράριο και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν

https://tinyurl.com/83bd9vrx


 

Υπάλληλος Τμήματος Καθαριότητας

Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη εμπειρία επαγγελματικού καθαρισμού
 • Όρεξη για εργασία και ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ευγένεια
 • Σχολαστικότητα και τυπικότητα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

https://tinyurl.com/yck2hv8n

 

Cleaning Department Employee

Ideal Candidate Profile:

 • Equivalent professional cleaning experience
 • Willingness to work and team spirit
 • Responsibility, consistency, and politeness
 • Punctuality and formality
 • Professional appearance and behavior

https://tinyurl.com/yck2hv8n


 

Ανειδίκευτοι Εργάτες.  Αυλώνας

Ζητούνται:

όρεξη για δουλειά,

ευχάριστη διάθεση

υπευθυνότητα,

εντιμότητα και ευγένεια,

https://tinyurl.com/3vkk3pwu

 

Unskilled workers  (warehouses and factories) – Avlona.                                                                      

Required:

Willingness to work,

pleasant personality,

responsibility,

honesty and courtesy

https://tinyurl.com/3vkk3pwu


 

Slovak Customer Support Representative | E-commerce

Requirements

The role requires:

 • Native level of Slovak
 • Advanced level of English
 • Great communication & soft skills, as well as problem-solving skills
 • Computer knowledge/tech savviness
 • Relocation to Athens, Greece
 • EU Passport holder
 • Working on site

https://tinyurl.com/22rruwp8


 

Εντυποδιανομέας /Προωθητής – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Ευγένεια και επαγγελματισμός
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας

https://t.ly/txX7P

 

Brochures’ distributor

Previous experience in relevant position

Politeness and professionalism

Driven license

Team spirit and collaboration skills

https://t.ly/txX7P