Thursday Job Adverts – Various Fields – 31/3/2022

 

Υπάλληλος Αποθήκης – Αθήνα

 • Γνώση και δεξιότητα στον έλεγχο αποθεμάτων (απογραφές), ικανότητα διεξαγωγής αξιόπιστων ελέγχων
 • Γνώση και δεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων (π.χ. barcode readers)
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας

https://bit.ly/3uCaoCt

 

Warehouse Employee – Athens

 • Knowledge and skills in inventories, ability to perform reliable audits
 • Knowledge and skills in the use of specialized tools (eg barcode readers)
 • Ability to work in a team

https://bit.ly/3uCaoCt


 

Graphic Designer – Athens

 • Relevant degree or equivalent professional experience in the field.
 • Proficiency with MAC/PC Adobe design software: Photoshop, Illustrator, InDesign and Quark Xpress.
 • Experience in developing both print and digital materials.
 • Fluency in English

https://bit.ly/3K8j6ix


 

Junior Recruiter – Athens

Reference Number MHR25

 • University Degree in Business Administration, Human Resources or other related fields
 • 1-2 years of experience in a Recruitment role
 • Familiar with HR metrics
 • Computer literate and social media user
 • Ability to work independently
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to multi-task and prioritize tasks
 • Methodical with attention to detail
 • Flexibility and can do attitude
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Optimistic, energetic, outgoing with great energy
 • Teamwork mentality
 • People and customer oriented

https://bit.ly/3uIezfQ


 

Καθηγητές Ρωσικής, Ιταλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας – Αθήνα 

 • Πτυχίο στην ειδικότητα
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Διδακτική εμπειρία θα εκτιμηθεί.

https://bit.ly/3NA8hYD

 

Teachers of Russian, Italian, English and German – Athens

 • Degree as a language teacher
 • Professional experience
 • Teaching experience will be appreciated

https://bit.ly/3NA8hYD


 

Πωλητές/τριες καταστήματος – Κηφισιά

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Εργατικότητα και συνέπεια
 • Επαγγελματισμός και ομαδικότητα

https://bit.ly/3wPahpF


 

Υπάλληλο Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων – Αθήνα 

https://bit.ly/3wLhU0n

 

Gas Station Employee – Athens

https://bit.ly/3wLhU0n


 

Γραμματέας Λογιστηρίου – Αργυρούπολη

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση λογιστηρίου
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Word, Excel, Outlook)
 • Αγγλικά (επίπεδο μέτριο)

https://bit.ly/3NALjQQ


 

Urdu Customer Support Agent – Athens

 • Native level of Urdu among 
 • Fluency in English
 • Experience in serving clients via telephone and emails would be a plus
 • PC literacy and knowledge of financial terms
 • Valid work permit in Greece

https://bit.ly/36DwkoM


 

Portuguese Customer Service Agent – Athens

 • Native level in Portuguese
 • Advanced knowledge of the English language
 • PC literacy

https://bit.ly/36A41rt


 

Υπάλληλος για Απολυμάνσεις – Αττική 

 • Δίπλωμα οδήγησης (κατά προτίμηση δικύκλου)
 • Εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα εκτιμηθεί

https://bit.ly/36Yf4u4

 

Disinfection Employee – Attica

 • Driver’s license (preferably motorcycle)
 • Experience in relevant jobs will be appreciated

https://bit.ly/36Yf4u4


 

Πλύντης Αυτοκινήτων – Αθήνα

https://bit.ly/3wNa1HS

 

Car washer – Athens

https://bit.ly/3wNa1HS


 

Παρκαδόρος Οχημάτων – Βύρωνας

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου
 • Άριστη ικανότητα οργάνωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Εμπιστευτικότητα
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/3JRrmDm

 

Vehicle Parking Employee – Byron

 • High school graduate
 • Car and motorcycle driving license
 • Excellent ability to organize, communicate and collaborate
 • Confidentiality
 • Previous experience of at least 1 year in a similar position is desirable

https://bit.ly/3JRrmDm


 

Οδηγός – Μοσχάτο

 • Απολυτήριο λυκείου
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης 
 • Συνέπεια και ομαδικότητα
 • Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας & ΠΕΙ

https://bit.ly/3LqkCfT

 

Driver – Moschato

 • High school graduate
 • Previous experience in a warehouse is desirable
 • Consistency and teamwork
 • Driving license – Category C& PEI

https://bit.ly/3LqkCfT


 

Υπεύθυνη Καθαριότητας – Γλυφάδα

 • Βιογραφικό με πρόσφατη επαγγελματική φωτογραφία

https://bit.ly/3uDX28O

 

Cleaning Officer – Glyfada

CV with recent professional photography

https://bit.ly/3uDX28O


 

Καθαριστής/στρια (Μερική Απασχόληση) – Νέα Ιωνία

https://bit.ly/3qLtbtK

 

Cleaner (Part time) – Nea Ionia

https://bit.ly/3qLtbtK


 

Συσκευαστής-ρια – Μάνδρα Αττικής

 • Απόφοιτος λυκείου
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ταχύτητα, αντίληψη και οξυδέρκεια
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

https://bit.ly/3qPerKF

 

Packer – Mandra Attica

 • High School Graduate
 • Previous experience in a similar position is desirable
 • Ability to work in shifts
 • Speed, perception and perspicacity
 • Excellent communication and organizational skills
 • Teamwork and cooperation

https://bit.ly/3qPerKF


 

Web Developer – Athens

The ideal candidate should meet the following requirements:

 • Degree in Computer Science, or equivalent.
 • Minimum 4+ years of experience
 • Experience in Drupal and migrations from D7 to D8/9
 • Expertise in OOP PHP, HTML/CSS/JavaScript
 • Familiarity with working across several tech stacks/teams
 • Familiarity with LAMP stack

Optional skills:

 • Acquia Developer certification
 • Experience with decoupled architecture (VueJS)
 • Experience with JS frameworks (Quasar)

https://bit.ly/3v11DSP


 

Συνοδοί Μικρών Τουριστικών Γκρουπ με Πρωτοποριακά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα – Αθήνα 

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα, εργατικότητα και συνέπεια
 • Προθυμία για εργασία
 • Ξένες γλώσσες

https://bit.ly/3qORpDM

 

Escorts for Small Tourist Groups with Innovative Electric Vehicles – Athens

 • Pleasant personality, team spirit, hard work and consistency
 • Willingness to work
 • Foreign Languages

https://bit.ly/3qORpDM


 

Driver – Athens

(Ref: DBH)

Requirements:

 • At least 2 years’ experience as a Driver, preferably in hospitality industry.
 • Holder of Professional Driving Licence, is considered as a plus.
 • Strong English communication skills.
 • Customer Service oriented.
 • Dynamic personality.

CV with a photo 

https://bit.ly/3uHA4NZ


 

Πλακάς – Αττική 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4944000

https://bit.ly/3tRJoj1

 

Tiler – Attica 

Contact: 210 4944000

https://bit.ly/3tRJoj1


 

Υδραυλικός – Αττική 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4944000

https://bit.ly/3wOG0HN

 

Plumber – Attica 

Contact: 210 4944000

https://bit.ly/3wOG0HN


 

Β’ Μάγειρας – Αθήνα

 • Πτυχίο μαγειρικής
 • Σχετική εμπειρία 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή εμπειρία σε προετοιμασία banqueting μπουφέ, καθώς και σε εστιατόρια a la carte
 • Δημιουργικότητα και εστίαση στην ικανοποίηση των πελατών
 • Ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων, σωστής επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικότητας
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

https://bit.ly/3IW309Y

 

Cook B’ – Athens

 • Degree in cooking
 • Relevant experience of 2-3 years in a similar position
 • Very good experience in preparing banqueting buffet, as well as in a la carte restaurants
 • Creativity and customer service orientation
 • Communication, organization skills and teamwork ability 
 • Good knowledge of English will be considered an additional qualification

https://bit.ly/3IW309Y


 

Buffet Waiter – Athens

 • Degree in Hospitality | Tourism.
 • Buffet Waiter experience, preferably in City Hotels.
 • Proven ability to consistently meet service standards and exceed guest expectations.
 • Strong oral communication skills.
 • Ability to work effectively in a team environment and take initiative.
 • A passion for food and beverage experience; positive and open-mind attitude with high energy.
 • Dynamic personality, creative and innovative.

CV with a recent photo

https://bit.ly/3iQB7Wr


 

Barista – Αγία Παρασκευή

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στον χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί.

https://bit.ly/3JORTkB


 

Bartender – Αθήνα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων
 • Άριστη γνώση παρασκευής ροφημάτων (καφέδων, χυμών, milkshakes & cocktails)
 • Ειδικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο όπως flair bartending ή cocktail mixologist
 • Άριστη ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο εργασίας
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Τυχόν σεμινάρια (θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα)
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης προβλημάτων
 • Εξυπηρετικότατα, ευγένεια, φιλικότητα
 • Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Γνώση αγγλικών απαραίτητα (Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.)

https://bit.ly/3DsYAWZ


 

Spa Therapist / Masseuse – Σαντορίνη

 • Γνώση αγγλικών (απαραίτητη).
 • Απαιτείται προϋπηρεσία.

Παρέχονται διαμονή και διατροφή.

https://bit.ly/3DyJ10g

 

Spa Therapist / Masseuse – Santorini

 • Knowledge of English (required).
 • Previous experience required.

Accommodation and meals are provided.

https://bit.ly/3DyJ10g


 

Ναυαγοσώστης Πισίνας – Λέσβος

 • Ενθουσιώδης και φιλική προσωπικότητα
 • Ανάλογη εμπειρία, ιδανικά σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Καλή γνώση αγγλικών (προφορικά)
 • Έγκυρη εκπαίδευση ναυαγοσώστη και πρώτων βοηθειών από μια αναγνωρισμένη σχολή

https://bit.ly/35p1z6j

 

Pool Lifeguard  – Lesvos

 • Enthusiastic and friendly personality
 • Similar experience, ideally in a hotel 
 • Good knowledge of English (oral)
 • Lifeguard and first aid training 

https://bit.ly/35p1z6j


 

Front Desk Agent / Concierge – Mykonos

 • Experience in a similar position for a minimum of 1-2 years
 • Customer Service orientation
 • Communication Abilities
 • Excellent interpersonal skills
 • Knowledge of Protel and Microsoft Office (word, excel)
 • Fluency in English and Greek
 • Knowledge of any additional languages will be considered as an asset
 • Degree or Diploma in Hospitality would be considered an asset

Accomodation and meals are provided.

https://bit.ly/373lfgr


 

Καμαριέρες – Κως

 • Πηγαία διάθεση για φιλοξενία
 • Απόφοιτος λυκείου ή τουριστικής σχολής (προαιρετικά)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνων εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε all inclusive ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων
 • Άριστη γνώση διαδικασιών καθαριότητας των δωματίων
 • Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Ευπαρουσίαστη, με επαγγελματική εμφάνιση

Η επιχείρηση προσφέρει: Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/3wPwIeq

 

Maids – Kos

 • Willingness to work in hospitality 
 • High school or tourism school graduate (optional)
 • At least 2 years of experience in a similar position in all inclusive 4 or 5 star hotels
 • Excellent knowledge of room cleaning procedures
 • Teamwork, observation, methodology for the effective management, and problem solving
 • Flexibility and adaptability to demanding situations
 • Professional appearance

The company offers: Accommodation and food

https://bit.ly/3wPwIeq


 

Καμαριέρες – Ζάκυνθος

Παρέχονται διαμονή και φαγητό

https://bit.ly/3iNRcfB

 

Maids – Zakynthos 

Accommodation & Meals are provided

https://bit.ly/3iNRcfB