Thursday Job Adverts – Various Fields – 27/1/22

 

 

Ηλεκτρολόγοι Τεχνίτες – Αττική

https://bit.ly/3FYR06k

 

Electricians Technicians – Attiki

https://bit.ly/3FYR06k


 

Εργάτης Αποθήκης – Κορωπί

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρων
 • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ
 • Επιθυμητή γνώση χρήσης RF Scanner
 • Δυνατότητα 6ήμερης εργασίας

https://bit.ly/3Gaq0AF

 

Warehouse Worker – Koropi

 • Previous experience in a similar position
 • Ability to use pallet trucks
 • Desirable to have a Clark lift operator license
 • Desired knowledge of RF Scanner
 • Possibility of 6-day work

https://bit.ly/3Gaq0AF


 

Βοηθός Αποθήκης – Παιανία

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και μηχανής (150cc)
 • Οργάνωση, προσοχή στη λεπτομέρεια και ομαδικό πνεύμα
 • Επιθυμητές τεχνικές δεξιότητες

https://bit.ly/3H1Jhpk

 

Warehouse Assistant – Peania

 • Previous experience in a similar position
 • car and moto license (150cc)
 • Organization, attention to detail and team spirit
 • Desired technical skills

https://bit.ly/3H1Jhpk


 

Προσωπικό Ασφαλείας – Κορωπί

 • Άδεια security σε ισχύ

Τηλ.: 6986 732965 & 210 9577218

https://bit.ly/3AA5JDJ

 

Security Staff – Koropi

 • Security license

Tel: 6986 732965 & 210 9577218

https://bit.ly/3AA5JDJ


 

Graphic designer – Athens

 • University or College degree.
 • Minimum (3) years experience.
 • Fluent in English, with excellent oral and written communication skills.
 • Must have advanced skills in Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, and Illustrator).
 • Must be proficient in Microsoft Office and become familiar with our project-management software (Asana) quickly

https://bit.ly/3AyehuN


 

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών iRepair – Παγκράτι

 • Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ανάληψης αρμοδιοτήτων
 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, άνεση στην εργασία υπό πίεση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν

https://bit.ly/3r6StDw


 

Administrative Assistant – Athens

 • Bachelor’s Degree
 • Excellent command verbal and written in the English language (native level)
 • Excellent PC skills
 • Use of blind typing system, in both Greek and English

https://bit.ly/3nXRMub


 

Οδηγός Διανομής –  Αθήνα

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 • Προϋπηρεσία ως οδηγός διανομών.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

https://bit.ly/3AzxWdE

 

Distribution Driver – Athens

 • Graduate of secondary education
 • Category B driving license
 • Previous experience as a distribution driver
 • Good communication & organizational skills
 • Ability to work in shifts

https://bit.ly/3AzxWdE


 

Βοηθός Λογιστή – Αθήνα

 • Ευχέρεια στο Ms Office
 • Προσωπικότητα με πνεύμα ομαδικής εργασίας, αυξημένη αντίληψη για γρήγορη εκπαίδευση
 • Δυνατότητα για εργασία με συνθήκες πίεσης σε εντατικό περιβάλλον
 • Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα, Συνέπεια
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Εξωστρεφή προσωπικότητα με ευχέρεια στην επικοινωνία.
 • Επιθυμητή γνώση αγγλικών

https://bit.ly/3IIhCu8


 

Τεχνικός Κινητών iRepair – Παγκράτι

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στον τομέα της Τεχνολογίας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογη θέση
 • Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις σε smartphone hardware και software
 • Γνώσεις σε τεχνολογίες iOS και Android
 • Υψηλή τεχνική κατάρτιση σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις σύγχρονης τεχνολογίας
 • Ικανότητες εργασίας σε ομάδα, προγραμματισμού εργασιών και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, προθυμία, ευγένεια
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, άνεση στον προφορικό λόγο και αναλυτική σκέψη
 • Προσανατολισμός στην ποιότητα επισκευών και την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

https://bit.ly/3ABduZT


 

Γυναίκα για Oικιακές Eργασίες & Mαγείρεμα – Αθήνα

Ημιαπασχόληση

https://bit.ly/3FZnMUQ

 

Housekeeper (woman) – Athens

Part time

https://bit.ly/3FZnMUQ


 

Φροντίστριες – Ψυχικό

 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας
 • Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε φροντίδα ηλικιωμένων
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα

https://bit.ly/35sOc4S

 

Caretakers (women) – Psychico

 • Good knowledge of the Greek language (oral communication)
 • Previous experience in the care of the elderly
 • Good health situation
 • Pleasant personality

https://bit.ly/35sOc4S


 

Πωλητής Φαρμακείου – Αθήνα

 • Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε Πωλήσεις Β2Β στον χώρο του φαρμακείου.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη επικοινωνία
 • Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα
 • Οργανωτικότητα / Επαγγελματισμός/ Συνέπεια
 • Άριστη γνώση MS Office και Η/Υ
 • Επιθυμητή γνώση CRM / ERP
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Ευελιξία εργασίας σε ωράρια φαρμακείων
 • Ευελιξία μετακίνησης σε περιοχές εντός και εκτός Αττικής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/3IIlgnS


 

Πωλητής-τρια / Ταμίας – Νέα Φιλαδέλφεια

Προφίλ υποψηφίου:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι.
 • Εμπειρία στον χώρο του λιανεμπορίου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

https://bit.ly/3re0XJ7


 

Bell boy / Groom – Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής
 • Επιπλέον ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Προϋπηρεσία σε πολυτελή ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ευγένεια και ομαδικό πνεύμα.

https://bit.ly/3rYNggh


 

Καμαριέρες – Αθήνα

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη ειδικότητα
 • Πτυχίο τουριστικής σχολής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Γνώση Ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί (αγγλικών)
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ευγένεια, προθυμία για δουλειά

https://bit.ly/33Qjq5A

 

Maids – Athens

 • Professional experience of at least 1-2 years
 • Graduate of tourism school will be highly appreciated
 • Knowledge of foreign languages ​​is desired (English)
 • Teamwork spirit
 • Pleasant personality
 • Kindness, willingness to work

https://bit.ly/33Qjq5A


 

Προσωπικό Κουζίνας – Αθήνα

 • Εμπειρία σε κουζίνα σε υψηλό επίπεδο
 • Ομαδικό πνεύμα και συνέπεια
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις

https://bit.ly/349CBa7

 

Kitchen Staff – Athens

 • Experience in a kitchen
 • Team spirit and consistency
 • Knowledge of English (very good level)
 • Flexibility and adaptability to demanding situations

https://bit.ly/349CBa7