Thursday Job Adverts – Various Fields 23/09/021

 

 

Προσωπικό Διανομής Γεύματος (Τραπεζοκόμοι) Νοσοκομειακού Κλάδου- Αθήνα

Προσόντα:

 • Απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραπτή & προφορική)
 • Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και κλάδο
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 • Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή Βεβαίωσης Σεμιναρίου Τραπεζοκομίας

https://bit.ly/3lQFthh


 

Barista-Μπουφέ/ Περιοχή Δυτικής Αττικής

Προφίλ υποψηφίων / απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Επικοινωνιακός, πρόσχαρος, πρόθυμος, εργατικός, συνεπής και συνεργάσιμος
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

https://bit.ly/3kFeMNr


 

Μάγειρες Α΄, Β΄,  Γ΄- Αττική

Απαιτήσεις:

 • Ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Κατανόηση των διαφόρων μεθόδων, των υλικών, του εξοπλισμού και των διαδικασιών μαγειρικής.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Ακρίβεια και ταχύτητα στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και την παροχή λύσεων.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, καθαριότητα, διάθεση για συνεργασία και δημιουργικότητα.
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)

https://bit.ly/3zz2LNA

 

 

Cook A’, B’, C’- Attica

Requirements:

 • Similar previous service in a corresponding position
 • Understand the various methods, materials, equipment and cooking processes.
 • Ability to work under pressure
 • Accuracy and speed in managing emergencies and providing solutions.
 • Professional behavior, purity, willingness to cooperate and creativity.
 • Necessary documents for working in health stores (health certificate)

https://bit.ly/3zz2LNA


 

Βοηθός Μάγειρα-Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου – Aπαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 2- 4 ετών στο αντικείμενο
 • Πτυχίο Σχολής Μαγειρικής από Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραπτή & προφορική)
 • Επιθυμητή γνώση Αγγλικών
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 • Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή Βεβαίωσης Σεμιναρίου Τραπεζοκομίας

https://bit.ly/3zBV5tX


 

Εργάτης Αποθήκης Τροφίμων-Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου – Aπαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο
 • Απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραπτή & προφορική)
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 • Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή Βεβαίωσης Σεμιναρίου Τραπεζοκομίας

https://bit.ly/3lSikew


 

Πωλητής-τρια/Ταμίας-Βούλα

Προφίλ υποψηφίου:

 • Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες.
 • Έχετε επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Σας αρέσουν η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι.
 • Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στον χώρο του λιανεμπορίου.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

https://bit.ly/2W55mRD


 

Υπάλληλος Ταμείου & Service Support- Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος λυκείου με επιθυμητό πτυχίο Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, προγραμμάτων Office (ECDL)
 • Ταχύτητα πληκτρολόγησης
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (κάτοχος τουλάχιστον Lower)
 • Άριστος χειρισμός ταμειακών θεμάτων (εισπράξεις μετρητών, καρτών κ.λπ.)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον κάτω από πίεση
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στον χώρο του αυτοκινήτου

https://bit.ly/3nVFMKt


 

Υπάλληλος Υποδοχής Ασθενών Διαγνωστικού Κέντρου – Χαλάνδρι

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη η εμπειρία στη διαχείριση ταμείου
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό
 • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών/ασθενών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα, αξιοπιστία, υπευθυνότητα

https://bit.ly/39rMSxU


 

Γραμματεία (Υπεύθυνη/ος Γραφείου)- Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και την τηλεφωνική επικοινωνία
 • Εξοικείωση με την τεχνολογία, χρήση εφαρμογών CRM
 • Παρακολούθηση κύκλου σύμβασης-έκδοσης παραστατικών- εισπράξεων
 • Επικοινωνία, ευχέρεια λόγου
 • Άριστη γνώση αγγλικής
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)
 • Ευχέρεια δακτυλογράφησης
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Ομαδικότητα
 • Συνέπεια – οργάνωση – εχεμύθεια
 • Ευελιξία, διάθεση για προσωπική ανέλιξη και μάθηση
 • Πελατοκεντρικότητα, πάθος για την επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε θέση εξυπηρέτησης / πωλήσεων τουλάχιστον 2 ετών

https://bit.ly/3CGCKxY


 

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών-Αχαρναί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον διετής εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ιδιαιτέρως Microsoft Office & internet)
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ολοκληρωμένες σπουδές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και την οργάνωση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα για γρήγορη λήψη αποφάσεων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

https://bit.ly/3AzrhPZ


 

Υπάλληλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στη διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Γνώση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης, καθώς και άνεση στο χειρισμό του Microsoft Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, καθώς και η ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Πτυχίο ανωτέρας σχολής καθώς και η γνώση Microsoft Navision, θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

https://bit.ly/39wzw3u


 

Receptionist- Mykonos

Requirements

 • 1-2 years’ experience at relevant role, preferably in Luxury Boutique Hotel
 • Degree in Hotel/Hospitality Management or relevant field would be considered as an asset
 • Fluency in English and Greek; knowledge of other languages would be considered as an asset
 • Working knowledge of MS Office is necessity; knowledge of hotel management software (PMS) is an advantage
 • Excellent customer service skills as well as communication skills
 • Great attention to detail is necessary

Accommodation and meals on duty

https://bit.ly/39KrKTP


 

Front Office Receptionist- Paiania

Candidate Profile:

 • 0-3 years proven work experience as a Receptionist, Front Office Representative or similar role
 • Bachelor’s degree in Business Administration or related field will be an asset
 • Excellent English skills (spoken and written)
 • Proficiency in Microsoft Office Suite
 • Solid written and verbal communication skills
 • Ability to be resourceful and proactive when issues arise
 • Excellent organizational skills
 • Multitasking and time-management skills, with the ability to prioritize tasks
 • Customer service attitude
 • Professional Attitude and Pleasant Personality

https://bit.ly/3i1lb3z


 

Ψυκτικοί-Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κατοχή άδειας Τεχνίτη Ψυκτικού Π.Δ.1/2013 ή κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου στο αντικείμενο από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • Η κατοχή άδειας Εργοδηγού Ψυκτικού ή Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού Π.Δ.1/2013, ή και η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση του υποψηφίου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Γνώση αγγλικών

https://bit.ly/39sTMTl


 

Τεχνικός-Αχαρνές Αττικής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Κατηγορίας Β
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

https://bit.ly/3kyXMby

 

Technician- Acharnai, Attiki

Necessary qualifications:

 • Desirable knowledge of English
 • Holder of a Category B Driving License
 • Ability to solve problems

https://bit.ly/3kyXMby


 

Senior Software Engineer (Full-stack)-Full-time contract-Athens

Requirements:

 • University degree in Information Technology, Computer Science or related field;
 • At least 7 years of proven professional experience in Java development, i.e. Java8 or upper,Spring (Boot), etc.;
 • 3-5 years of proven professional experience in UI development using Angular (preferrably Angular 9);
 • Excellent experience in RESTful webservices, JSON processing and ORM technologies;
 • Solid experience in distributed messaging systems and JPA/PostgreSQL and Elasticsearch databases;
 • Solid experience in relational databases and BPMN engines (e.g. Activiti, jBPM);
 • Solid experience in Jenkins and Git;
 • Familiarity with single sign-on technologies;
 • Experience in OSGi will be considered as an extra strong asset;
 • “Automate-everything” culture;
 • Understanding of Agile Software Development methodologies;
 • Excellent verbal and written communication skills in English (B2 or higher);
 • Good team spirit and accountable for working in a multi-cultural and international environment.

https://bit.ly/3u2Q3ph


 

IP Network Engineer / IP Operations Team

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Telecommunications, Electrical Engineering, Computer Science, or other related discipline. A relevant Master’s degree will be considered an asset.
 • Experience in carrier grade Cisco/Juniper platforms
 • Experience in Cisco/Fortinet security platforms
 • Strong protocol level understanding of TCP/IP, OSPF, MPLS, EoMPLS/VPLS, BGP
 • Hold a Professional level industry recognized vendor qualification in Routing, Security or Datacenter domains such as CCNP, JNCIP
 • Flexible and enthusiastic attitude with excellent interpersonal skills
 • Excellent communication skills in Greek & English
 • Excellent team player skills
 • Keen on learning and sharing knowledge

https://bit.ly/2XEQHNE


 

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Δικτύου & Πληροφορικής-Αττική

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε τομέα Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων ή Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, δικτύων ή πληροφορικής
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις τηλεφωνικών συστημάτων
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Άδεια οδήγησης

https://bit.ly/39xtX4B


 

Analytical Consultant (Short Term Contract)

Candidate Profile:

 • Bachelor degree in Finance/ Accounting/ Mathematics/ Physics/ Computer Engineering or relevant
 • At least three (3) years of experience in a similar position, ideally in the Fintech industry
 • Proven skills in analyzing data and generate powerful insights
 • Excellent knowledge of MS Office
 • Excellent communication and presentation skills, comfortable engaging with business stakeholders at all levels
 • Having a strategic mindset and experience working in user acquisition or similar performance marketing
 • Fluent in English and Greek

https://bit.ly/2W3rQCv


 

Childcare Assistant – Halkidiki

Your main qualifications/skills:

 • Enthusiastic, friendly & self-motivated professional eager to learn, develop and be part of a growing team
 • Ability to cope under pressure and deliver excellent service results in a high-paced luxury environment
 • Relevant experience in childcare, ideally within a hotel environment
 • Fluency in English
 • Good command of extra languages would be a plus (ideally between French, German or Russian)
 • University Degree or College Diploma/ course in childcare would be a plus

Single or shared accommodation, Full board meals

https://bit.ly/2W5mFSJ


 

Students for six-month practice-Kerkyra

Desired qualifications:

 • Graduate student. Tourism Studies or Business Administration. Practice certificate from the Educational Institution necessary.
 • Good command of the English Language
 • Computer Literacy (MS OFFICE)

https://bit.ly/3EJVrT6


 

Childcare Assistant (full time) – Amorgos

Your main qualifications/skills:

 • Enthusiastic, friendly & self-motivated professional eager to learn, develop and be part of a growing team
 • Relevant experience in childcare, ideally within a hotel environment
 • Fluency in English
 • University Degree or College Diploma/ course in childcare would be a plus

Single or shared accommodation, Full board meals

https://bit.ly/3AziAoI


 

Υπάλληλοι Αποθήκης – Μενίδι

Προσόντα:

 • Ηλικία 20-30
 • Επιθυμητή γνώση Αγγλικών

https://bit.ly/3i27Esv

 

 

Warehouse Employees-Menidi

 • Age of 20-30 years old
 • Command of English is desired

https://bit.ly/3i27Esv


 

Αποθηκάριος – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση χρήσης ERP ή/και προγράμματος διαχείρισης αποθήκης WMS
 • Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel)
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ευελιξία, ομαδικότητα
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας

https://bit.ly/3CGHkwa

 

 

Warehouse employee

 • Work experience in a relevant position is a must
 • Good command of ERP/logistics management program WMS
 • Good command of MS Office (Word, Excel)
 • Excellent organizational and communicational skills
 • Flexibility, team spirit
 • High school graduate
 • Driving license category B

https://bit.ly/3CGHkwa


 

Εργάτης Αποθήκης Τροφίμων

Προφίλ υποψηφίου – Aπαραίτητα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο αντικείμενο
 • Απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (γραπτή & προφορική)
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 • Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή Βεβαίωσης Σεμιναρίου Τραπεζοκομίας

https://bit.ly/39ucREG


 

Groomer – Δυτικά Προάστια

 • Προϋπηρεσία απαραίτητη.
 • Συστάσεις επιθυμητές.

https://bit.ly/3lO5WMx

 

Groomer-Western suburbs

 • Work experience is a must
 • Recommendations are desired

https://bit.ly/3lO5WMx


 

Γαζώτρια Πλήρους Απασχόλησης

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

 • Εμπειρία στη ραφή παιδικών δειγμάτων (ελαστικό – σταθερό) και εμπειρία στις επιδιορθώσεις
 • Ενδιαφέρον για το αντικείμενο
 • Δημιουργικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα

https://bit.ly/2XDW9Ab

 

 

Seamstress (full time)

 • Work experience in seaming children’s samples (elastic-stable) and in mending
 • Interest in the profession
 • Creative skills and pleasant personality

https://bit.ly/2XDW9Ab

 

 

Graphic & Web Designer / Social Media Associate – Amorgos

Position Requirements:

 • 2+ years experience in graphic design, interactive communications
 • Deep knowledge of creative suite (Adobe PS & Ai)
 • Creation of digital newsletters, pamphlets, presentations, posts, booklets, posters
 • Web Design (HTML5, CSS3)
 • Able to conduct UX research and testing
 • Able to design UX for meaningful, user-centered, creative experiences.
 • WordPress – Content Editing
 • Strong organizational and follow up skills
 • Superior computer skills (Excel, Word, Power Point, social media, emails, online collaboration tools, online marketing tools)
 • Responsible for the Social Media calendar creation, image and copy planning, and posting in collaboration with the Marketing manager.
 • Maintain, update and refresh the hotel’s profile in the Online Travel Agencies
 • Monitor key performance indicators on the websites and develop plans to improve them
 • Ability to create mockups & wireframes quickly for discussion
 • Ensure clear communication with the IT manager
 • ‘Can-do’ attitude
 • Maximum 40 years of age, non-smokers preferred – considered an asset
 • Javascript is considered an asset

https://bit.ly/3u8vvvp

 

Οδηγός

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης (ερασιτεχνικού)
 • Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών

Άριστες συνθήκες διαμονής, καθώς και διατροφή

https://bit.ly/3nZRvrp

 

Polish Customer Support – Travel Agent

Requirements

Language Skills:

 • Fluent in Polish and English

Work experience:

 • 6 months of customer service experience
 • High school diploma or equivalent

Soft Skills:

 • Ability to adapt and excel in a fast-paced work environment
 • Handy with MS Windows and other computer applications
 • The passion and drive to make a difference

https://bit.ly/3hYo4Cn

 

Ναύτες-Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καθήκοντα ενδεικτικά πρόσδεση, αγκυροβολία, καθαρισμός σκάφους εσωτερικά και εξωτερικά, καμπίνες κτλ.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Επικοινωνιακός, ευχάριστος και οργανωτικός
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Διαμονή & διατροφή

https://bit.ly/3lR98XJ

 

Sailors-Santorini

 • Mooring, anchoring, cleaning the boat indoors and outdoors, etc.
 • B driving license
 • Excellent command of English, command of a second language will be an asset
 • Communicational, pleasant and well-organised
 • Professional attitude and appearance

Accommodation and meals

https://bit.ly/3lR98XJ

 

Καθαρίστρια – Αχαρναί Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εργατικότητα και υπευθυνότητα

https://bit.ly/39vN6nE

 

Cleaner (woman)-Acharnes

 • Work experience in relevant position
 • Hard-working and responsible

https://bit.ly/39vN6nE

 

 

Υπάλληλος Καθαριστηρίου

Προσόντα:

 • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
 • επικοινωνιακές ικανότητες
 • εμπειρία στον κλάδο και γνώση Η/Υ θα εκτιμηθούν.
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Κάτοχος κάρτας ΟΑΕΔ

https://bit.ly/3Azhppu

 

Dry Cleaning store

 • Work experience in customer service
 • Communicational skills
 • Work experience in the field and command of computer will be appreciated
 • Driving license
 • OAEΔ card holder

https://bit.ly/3Azhppu

 

 

Χειριστές Παραγωγής – Αυλώνας Αττικής

Προφίλ υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Συνέπεια και Επαγγελματισμό
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία

https://bit.ly/39s5rlD

 

 

Production operator-Avlonas

 • Work experience in relevant position is desired
 • Abilit to work in shifts
 • Punctuality and professionalism
 • Team spirit

https://bit.ly/39s5rlD

 

Εργάτης Γραμμής Παραγωγής – Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Διάθεση για εργασία

https://bit.ly/3Azl9Hm

 

Production line worker-Kifissia

 • Ability to work in rotating shift
 • Hard-working

https://bit.ly/3Azl9Hm

 

 

Συσκευαστές-τριες – Άλιμος

Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε γραμμή παραγωγής βιομηχανίας στον κλάδο των τροφίμων (επιθυμητό)
 • Κάτοχοι πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ
 • Κάτοχοι Ι.Χ. (επιθυμητό)
 • Κάτοικοι κοντινών περιοχών (επιθυμητό)

https://bit.ly/3CFrW2Q

 

Packagers – Alimos

Work experience in Food production line (desired)

Valid health certificate

Possessing a car (desired)

Residents of nearby areas (desired)

https://bit.ly/3CFrW2Q

 

Car Enthusiasts

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πάθος για το αυτοκίνητο, με προϋπηρεσία ως αρθρογράφος, φωτογράφος, μηχανικός ή σε κάποιο άλλο σχετικό με τα αυτοκίνητα τομέα
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας
 • Άνεση στο χειρισμό κάμερας για φωτογραφία και βίντεο
 • Επαγγελματική συνέπεια, πάθος για απόλυτη εξυπηρέτηση
 • Δίψα για γνώση και γνωριμία με νέα πράγματα
 • Άνεση στη χρήση των internet browsers και mobile τεχνολογιών
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης Β’ Κατηγορίας 10+ ετών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/3o5ajFT

 

Car enthusiasts

 • Passionate about cars, with work experience as editor, photographer, mechanic or any relevant position concerning cars
 • Good communicational skills and team spirit
 • Camera command for shooting and video
 • Professionalism, passion for excellent service
 • Eager to learn
 • Command of internet browsers and mobile technologies
 • B category driving license 10+ years

https://bit.ly/3o5ajFT


 

Διανομείς Φυλλαδίων door to door

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8848328

https://bit.ly/3zKBxDX

 

Door to door leaflets distributors

Tel: 210 8848328

https://bit.ly/3zKBxDX