Thursday Job Adverts – Various Fields – 22/9/2022

 

Καμαριέρα – Μύκονος

 • Επαγγελματική εμπειρία ως καμαριέρα σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Επαγγελματισμός / υπευθυνότητα / επικοινωνία
 • Πνεύμα ομαδικότητας

Προσφέρονται διαμονή & διατροφή 

https://bit.ly/3dqojHn

 

Maid – Mykonos

 • Professional experience as a maid in a hotel
 • Professionalism / responsibility / communication
 • Team spirit

Accommodation & meals are provided

https://bit.ly/3dqojHn


 

Καμαριέρες – Ρόδος

 • Ενθουσιώδης με φιλική προσωπικότητα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως καμαριέρα ή οικονόμος, ιδανικά σε θέρετρο ή ξενοδοχείο 4 ή 5*
 • Καλή φυσική κατάσταση, διακριτική συμπεριφορά και εχεμύθεια

Παρέχονται διαμονή & διατροφή

https://bit.ly/3R4qhdY

 

Maids – Rhodes

 • Enthusiastic with a friendly personality
 • Proven experience as a maid or housekeeper, ideally in a 4 or 5* resort or hotel
 • Good physical condition, discrete behavior and confidentiality

Accommodation & food provided

https://bit.ly/3R4qhdY


 

Public Area Cleaner – Athens

 • Previous working experience as a Public Area Cleaner is required
 • Customer-oriented and friendly attitude
 • Strong Guest Service Skills
 • Attention to detail
 • Ability to maintain sanitation standards
 • Professionalism

https://bit.ly/3dygkIa

 

Receptionist – Athens

 • Hotel Diploma School preferred but not necessary
 • Minimum 2 years previous experience in the hotel luxury market
 • Fluency in English. Knowledge of other languages is a plus
 • Excellent communication and people skills
 • Professionalism/Responsibility
 • Knowledge of Protel

https://bit.ly/3xC3Wxy


 

Picker – Ασπρόπυργος

https://bit.ly/3DDwR8k

 

Picker – Aspropyrgos

https://bit.ly/3DDwR8k


 

Βοηθός Αποθήκης – Αττική

 • Πτυχίο στα Logistics θα προτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν.
 • Οργανωτικές και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Ειλικρίνεια, διαφάνεια, αξιοπιστία
 • Η καλή γνώση του προγράμματος SAP θα θεωρηθεί επιπλέον πλεονέκτημα.

https://bit.ly/3dubBqO

 

Warehouse Assistant – Attica

 • Bachelor’s degree in Logistics will be highly preferred.
 • Very good knowledge of the English language
 • Very good communication skills
 • Experience in a similar position will be considered an important qualification.
 • Organizational and problem solving skills
 • Honesty, transparency, reliability
 • Good knowledge of SAP program will be considered an added advantage.

https://bit.ly/3dubBqO


 

Γραφίστας/Γραφίστρια – Κορωπί

 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Γραφιστικής ή παρεμφερούς σχολής.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη, θετική και δημιουργική προσωπικότητα.
 • Ικανότητες σωστής διαχείρισης χρόνου και αποτελεσματικής ιεράρχησης προτεραιοτήτων.

https://bit.ly/3dr8XCp

 

 

Graphic Designer – Koropi

 • Very good knowledge of Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign applications
 • A minimum of two (2) years of experience in a similar position is required.
 • Graduate of TEI (Graphic Design) or similar school.
 • Very good knowledge of the English language.
 • Pleasant, positive and creative personality.
 • Good time management and effective prioritization skills.

https://bit.ly/3dr8XCp


 

Ukrainian Customer Service – Athens

 • Native command of the Ukrainian language 
 • Fluency in English
 • PC literacy

https://bit.ly/3Bws1a7

 

Ticket Agent (Travel Agency) – Athens

 • Bachelor’s degree in Tourism and Hospitality
 • 1-2 years’ experience in a similar role in a travel agency
 • Great knowledge of Amadeus platform
 • IATA diploma will be a plus
 • Fluent in English (oral & written)
 • Knowledge of a second language will be preferred
 • Very good knowledge of MS-Office
 • Excellent communication and social skills
 • Strong organizational skills
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks efficiently
 • Ability to work under pressure and flexible working hours
 • Team spirit and politeness

https://bit.ly/3LzobSw


 

Πωλητές Καταστήματος – Γλυφάδα

 • Εμπειρία σε θέσεις πωλήσεων ή εξυπηρέτησης πελατών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ταλέντο στην πώληση
 • Εξωστρέφεια, όρεξη και άνεση στην επικοινωνία
 • Ενδιαφέρον για τον χώρο της ένδυσης
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

https://bit.ly/3RZVPTO


 

Croatian/Serbian/Bosnian Lodging Partner Associate – Athens

 • An excellent level in Croatian/Serbian/Bosnian
 • An advanced level in English
 • A daily presence at the office
 • Feeling at ease with virtual meetings

https://bit.ly/3dvCYkl


 

Senior Customer Service Representative with French – Athens

 • Fluent / near-native level in French
 • Advanced level in English (written and oral – C1 level)
 • Experience in SAP would be a plus
 • Intermediate/Advanced skills with standard office applications (Google applications, Microsoft Internet Explorer, Excel, Word & PowerPoint)

https://bit.ly/3dykrUC


 

Προσωπικό για Λάντζα – Νότια Προάστια Αττικής

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ξενοδοχείο ή βιομηχανικό catering
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

https://bit.ly/3f9vW5q

 

 

Dishwashers – Southern Suburbs of Attica

 • Work experience of at least 2 years in a similar position, preferably in a hotel or catering
 • Communication, collaboration, organizational and time management skills
 • Teamwork, responsibility, consistency and attention to detail
 • Holder of a health certificate

https://bit.ly/3f9vW5q


 

Barista – Νέα Ιωνία

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στον χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί

https://bit.ly/3SgrrEe


 

Πωλήτρια – Καλλιθέα

https://bit.ly/3BYN6M7


 

Kitchen Steward – Athens

 • Experience as Kitchen Steward, preferably in hotels.
 • Excellent time management.
 • Ability to work effectively in a team environment.
 • Dynamic personality and relative physical strength.
 • Professional behaviour.
 • Knowledge of English language, will be considered as a plus.

CV with a recent photo

https://bit.ly/3SpOtsB


 

Βοηθός Κουζίνας – Πρωινού – Aθήνα

 • Συνέπεια, οργάνωση
 • Ικανότητα να τηρεί όλες τις διαδικασίες υγιεινής
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Όρεξη για εργασία και καλή συμπεριφορά

https://bit.ly/3Urt9oh

 

Kitchen Assistant – Breakfast – Athens

 • Consistency, organizational skills
 • Ability to adhere to all hygiene procedures
 • Ability to work in a team
 • Willingness to work
 • Professional attitude

https://bit.ly/3Urt9oh


 

Οδηγοί Διανομής – Χαϊδάρι

Το προφίλ σας

 • Είστε απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Είστε κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 • Ιδανικά έχετε προϋπηρεσία ως οδηγός διανομών.
 • Διαθέτετε ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Έχετε δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

https://bit.ly/3qSJgh1


 

Καθαρίστρια Κουζίνας – Μαρούσι

 • Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

https://bit.ly/3xFbjVc

 

Kitchen Cleaner – Maroussi

 • Previous experience in a similar position
 • Teamwork, responsibility, consistency and attention to detail
 • Possibility to work in flexible hours
 • Holder of a health certificate

https://bit.ly/3xFbjVc


 

Καθαριστές/Καθαρίστριες – Αττική

Τηλ. επικοινωνίας: 698 6732965 και 2109577218

https://bit.ly/3R0BOek

 

 

Cleaners – Attica

contact: 698 6732965 & 2109577218

https://bit.ly/3R0BOek


 

Συσκευαστές για εργοστάσιο – Μενίδι

Τηλ.: 6986 732965

https://bit.ly/3f13rGR

 

Factory Packagers – Menidi

Tel: 6986 732965

https://bit.ly/3f13rGR


 

Εργάτες / τριες παραγωγής – Μενίδι

Τηλ.: 698 6732965

https://bit.ly/3BXQ2IP

 

Production workers – Menidi

Tel: 698 6 732965

https://bit.ly/3BXQ2IP


 

Σερβιτόροι – Αθήνα (Μοναστηράκι)

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών 

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]


 

Κομμώτριες-Κομμωτές & βοηθοί – Άλιμος

Τηλ. 210 9801870

 

Hairdressers & assistants – Alimos

Tel. 210 9801870


 

Υπάλληλος Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων – Αργυρούπολη

Τηλ.: 210 9942002

 

Gas station employee – Argyroupoli

Tel: 210 9942002


 

Κηπουρός – Λυκόβρυση

 • Εργασιακή εμπειρία
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Τηλ.: 210 2820484

 

Gardener – Lykovrysi

 • Work experience
 • Driving License

Tel: 210 2820484


 

Οικιακή Βοηθός – Παλαιό Ψυχικό

 • Καλή ικανότητα επικοινωνίας στα Ελληνικά

Τηλ.: 697 4708578

 

Housekeeper – Paleo Psichiko

 • Good knowledge of the greek language (communication)

Tel: 697 4708578