Thursday Job Adverts – Various Fields – 19/10/2023

 

Here you can find job ads, such as for salesmen, warehouse employees, technicians and many more.

 

Συνεργάτης – Αθήνα-Επόπτης έργων καθαριότητας- ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ», μονάδα ψυχικής υγείας που στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα αναζητά:

Συνεργάτη για την οργάνωση και υλοποίηση έργων καθαριότητας (επόπτη καθαριότητας) του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα που διεκδικεί και αναλαμβάνει ο Συνεταιρισμός.

Στα βασικά καθήκοντα των επόπτη περιλαμβάνονται:

 • η εκτίμηση και η διασφάλιση ικανοποίησης των αναγκών των έργων καθαριότητας σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και λοιπά μέσα,
 • η εκπαίδευση και η αρχική ένταξη του προσωπικού στα συνεργεία,
 • η οργάνωση και εποπτεία παροχής των σχετικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ειδικές και γενικές απαιτήσεις των έργων (τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εργαζομένων, κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κοκ.),
 • η συμμετοχή στην υλοποίηση επιμέρους έργων καθαριότητας,
 • η συνεργασία με τις λοιπές μονάδες του Συνεταιρισμού για τη διατήρηση και προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση η 3ετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων καθαριότητας ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων.

Επιθυμητή η ενασχόληση σε δραστηριότητες ή έργα στα οποία συμμετείχαν κοινωνικά ευάλωτα άτομα.

Σχέση εργασίας: εξαρτημένη μισθωτή εργασία ή εξωτερικού συνεργάτη

Αποστολή βιογραφικών ως και 27.10.2023 στο [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας και πληροφορίες στα τηλ. 211 0131330 και 210 8610100, κα Ελένη Πολυκρέτη


 

Marketing Assistant

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Βusiness Αdministration, Μarketing, Communications, or a related field
 • 2-3 years of experience in hotel marketing
 • Passionate for social media and digital communication
 • Strong written and verbal communication skills
 • Excellent knowledge of Greek and English
 • Strong creativity and copy-writing skills
 • Excellent use of all the major social media and business tools
 • Familiar with the creation and production of marketing assets (printed and digital)
 • Very good knowledge of MS Office
 • Creative thinking
 • Ability to work in team and independently

https://tinyurl.com/mbt8axck


 

Junior Digital Manager

Key Responsibilities:

 • Manage and update the M.S.H Clinic website, ensuring that content is current, informative, and user-friendly.
 • Create and distribute newsletters to our subscriber base, delivering relevant info and promos.
 • Oversee the operations of our e-shop, including product listings, inventory management, and order processing.
 • Analyze data and key performance metrics to track the effectiveness of digital campaigns and make data-driven recommendations for improvements.
 • Collaborate with the creative team to develop engaging digital content in-clinic.
 • Monitor healthcare industry trends and competitor activities to identify opportunities for innovation.
 • Assist in building and maintaining relationships with key digital partners and vendors.

https://tinyurl.com/4pjch9uw


 

Administrative Assistant

Qualifications:

The ideal candidate for this Administrative Assistant role must have:

 • University/college degree
 • Proficiency in MS Office Suite
 • Excellent knowledge of Greek and English language (attention: English is the working language)

Skills:

 • Organizational Skills
 • Time Management
 • Attention to Detail
 • Confidentiality
 • Adaptability
 • Technical Proficiency
 • Problem-Solving

Experience:

 • At least 5 years of experience in any admin position

https://tinyurl.com/4smjaep4


 

Technician, General / Τεχνικός Γενικών Καθηκόντων

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος τεχνικής σχολής ή πανεπιστημίου
 • Ισχυρές τεχνικές γνώσεις
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε πολυτελή ξενοδοχεία
 • Γνώση αγγλικών
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

https://tinyurl.com/2s2hec9r


 

Ηλεκτροσυγκολλητές – Συγκολλητές

Προσόντα

 • Άδεια Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ Τάξης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε κατασκευαστικά έργα
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

https://tinyurl.com/4xxdut3j

 

 

Αrc Welders

 • License A class
 • Work experience in relevant position in construction
 • Command of English language will be an asset

https://tinyurl.com/4xxdut3j


 

Εργάτες Αποθήκης – Αθήνα

με ή χωρίς προϋπηρεσία

Τηλ.: 6986 732963

https://tinyurl.com/muzxsu2r

 

 

Warehouse employees-Athens

With or without experience

Tel.: 6986 732963

https://tinyurl.com/muzxsu2r


 

Επιμελητές Πτήσης – Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

 • μεή χωρίς προϋπηρεσία
 • Απαραίτητα κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας.

https://tinyurl.com/yrz52sfx


 

Αποθηκάριος – Σπάτα, Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου

Έλα στην ομάδα μας εάν έχεις:

 • επικέντρωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • πάθος για την τεχνολογία
 • οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • εστίαση στην επίτευξη στόχων
 • ομαδικό πνεύμα
 • φυσικό ταλέντο στην επικοινωνία
 • δίψα για εκπαίδευση και ανάπτυξη

https://tinyurl.com/345aw6yf


 

Picker (Τμήμα Αποθήκης) – Κρυονέρι

Επιθυμητά προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως picker σε οργανωμένη αποθήκη
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε βραδινή βάρδια
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

https://tinyurl.com/4sjf2k5x

 

 

Picker-Kryoneri

Desired competences:

 • High school graduate or technical school graduate
 • Work experience of at least 1 year in automated warehouse
 • Communicational, time management and organizational skills
 • Ability to work night shift
 • Valid health certificate for food production

https://tinyurl.com/4sjf2k5x


 

Αποθηκάριος – Αμπελόκηποι

Επιθυμητά προσόντα

 • Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

https://tinyurl.com/3f5jms53


 

Υπάλληλος Αποθήκης

Απαιτούμενα προσόντα

 • Διίπλωμα οδήγησης
 • Δίπλωμα οδήγησης Γ’ Κατηγορίας (επιθυμητό)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, ευγένεια
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητή)

https://tinyurl.com/yhhn3bmp

 

 

Warehouse employee

 • Driving license -If C, will be preferred
 • Punctual, professional, responsible, polite
 • Work experience in relevant position (desired)

https://tinyurl.com/yhhn3bmp


Υπάλληλοι Πλυντηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις
 • Επιδεξιότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

https://tinyurl.com/54t2am8d

 

 

Laundry employee

 • Driving license
 • Work experience in relevant positions
 • Attention to detail
 • Team spirit

https://tinyurl.com/54t2am8d


 

Υπάλληλος σε εταιρία Ενοικίασης Αυτοκινήτων – Οδηγός

Απαραίτητα προσόντα

 • Δίπλωμα οδήγησης (Β’ κατηγορία)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Απολυτήριο λυκείου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)
 • Καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Καλή επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Η εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

https://tinyurl.com/vfb5zhb4


 

Mechanical Technicians

Whom we’re looking for

 • A-TEI degree in Mechanical Engineering
 • Licensed technician, as per legal requirements (according to pd. 115/2012)
 • At least 3 years working experience, preferably on technical field or within an industrial environment
 • Proven experience on workshop machines operation and good knowledge of pneumatic systems and product transfer equipment
 • CAD and ERP knowledge are considered an asset
 • Excellent in both written and spoken English. PC-literate (MS Office)
 • Experience in continuous improvement programs (TPM/LEAN) is considered an asset

https://tinyurl.com/yjpb3a4x


 

Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος ΕΠΑ.Λ./ ΙΕΚ σε κλάδο τεχνολογικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε on-site εγκαταστάσεις είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
 • Πιστοποιήσεις καλωδίωσης οπτικών ινών ή χαλκού θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)
 • Ικανότητα ολοκλήρωσης πλάνου εργασιών σε συγκεκριμένους χρόνους
 • Ομαδικότητα, επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πελάτη

https://tinyurl.com/39nk9bma


 

Μάγειρες πλήρης ή μερική απασχόληση

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980 628004 (10:00-17:00): Κα Γωγώ

https://tinyurl.com/5ba872cc

 

 

Cooks (full or part time)

Tel: 6980 628004, 10:00-17:00, Mrs Gogo,

https://tinyurl.com/5ba872cc

 

Pastry Cook

PROFILE:

EDUCATION / PROFESSIONAL EXPERIENCE

 • Vocational certificate or diploma in professional cuisine.
 • At least 5 years’ experience in relevant position, preferably in the luxury or high end sector.
 • Languages: fluent in the national language and English

https://tinyurl.com/339t85fm


 

Electronics and Computer/Network Engineer – Piraeus

Necessary qualifications: Knowledge of electronics, computers and networks, excellent written and oral communication in English

https://tinyurl.com/233vvy36


 

Junior IT

Education & skills

 • Educational background in an IT-related field or relevant coursework
 • Basic understanding of computer hardware and software.
 • Familiarity with networking concepts and protocols.
 • Problem-solving skills and attention to detail.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Eagerness to learn and adapt to new technologies.
 • Ability to work independently and as part of a team

https://tinyurl.com/3hjksaw8


 

Εργάτης Παραγωγής – Περιστέρι

Προφίλ υποψηφίου

 • Όχι απαραίτητη προϋπηρεσία
 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Αντοχή στην εργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες (12ο – 14οC)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες.

https://tinyurl.com/54ha4crh

 

 

Production worker-Peristeri

 • No work experience is required
 • High school graduate
 • Able to work in low temperatures (12 -14˚)
 • Team spirit

https://tinyurl.com/54ha4crh

 

 

Ανειδίκευτοι Νέοι/ες Εργάτες Εργοστασίου (Παραγωγή & Συσκευασία) – Αθήνα

Τηλ.: 6986 732963 & 210 9577218

https://tinyurl.com/bdh8rxus

 

Young Unskilled factory workers (women/men)-Athens

For production & packaging

Τel.: 6986 732963 & 210 9577218

https://tinyurl.com/bdh8rxus

 

 

Kαμαριέρα – Γλυφάδα

Επιθυμητά προσόντα

 • 2-3 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση καμαριέρας σε ξενοδοχείο ή βίλλες.
 • Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.
 • Οργάνωση , μεθοδικότητα, ταχύτητα και επαγγελματισμός.
 • Περιποιημένη εμφάνιση, ευγένεια , ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία

https://tinyurl.com/2zdvv4u5

 

MaidGlyfada

Desired competences:

 • 2-3 years of work experience as a maid
 • English or Greek command is necessary
 • Organisational skills and professionalism
 • Neat appearance, politeness, team spirit

CV with a recent photograph

https://tinyurl.com/2zdvv4u5

 

Yπάλληλος Yποδοχής

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος τουριστικής σχολής
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής και δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών PMS (Fidelio)

https://tinyurl.com/32k74f2p

 

Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών – Αθήνα

Requirements:

 • Κάτοχος άδειας οδήγησης δικύκλου και αυτοκινήτου
 • Κάτοχος δικύκλου.
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέση εξωτερικών εργασιών / courier
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και πελατοκεντρική αντίληψη
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια / βάρδιες

https://tinyurl.com/4atxedct

 

Outdoors tasks employee-Athens

 • Driving license for car and motorbike
 • Motorbike owner
 • Work experience of at least 1 year as a courier
 • Excellent communication skills, team spirit and customer orientation
 • Availability to work on flexible work hours/shifts

https://tinyurl.com/4atxedct