Thursday Job Adverts – Various Fields – 17/03/2022

 

Υπάλληλος Αποθήκης – Αθήνα

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής διάγνωσης αυτοκινήτου
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/3CKiyw4

 

Warehouse Employee – Athens

 • Technical training
 • Experience in the field of electrical car diagnostics
 • Teamwork ability
 • Previous experience of at least 4 years in a similar position

https://bit.ly/3CKiyw4


 

Αποθηκάριος – Κορωπί

 • Απαραίτητο δίπλωμα χειριστή παλετοφόρου αυτοκινούμενου (κλαρκ)

https://bit.ly/3tg1YBc

 

Warehouse employee – Koropi

 • Certificate of Pallet Truck Operator (Clark) is required

https://bit.ly/3tg1YBc


 

Προσωπικό Ασφάλειας (Φύλακες) – Αθήνα

ένδειξη SEC/ATH​

 • Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ
 • Δυνατότητα για πλήρη απασχόληση
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώση Αγγλικών (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)
 • Eκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

https://bit.ly/34KQZX0

 

Security Staff (Guards) – Athens

SEC / ATH indicator

 • Work permit IEPYA L. 2518/97 
 • Possibility for a full-time job
 • High school graduate
 • Knowledge of English (desirable but not required)
 • Fulfilled military service (for male candidates)

https://bit.ly/34KQZX0


 

Γραφίστας και Εσωτερικός Διακοσμητής – Ν. Ψυχικό

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλές γνώσεις σε 3D Projects, Corel, Photoshop και 3D Studio Max
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Να διακατέχεται από συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Εστίαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

https://bit.ly/3MV1vvX

 

Graphic Designer and Interior Decorator – Neo Psyhiko

 • Good knowledge of English
 • Good knowledge in 3D Projects, Corel, Photoshop, and 3D Studio Max
 • Experience in a similar position
 • Professional behavior
 • Consistency and responsibility
 • Observation, organizational skills, and emphasis on detail
 • Focus on providinghigh-quality services

https://bit.ly/3MV1vvX


 

Σύμβουλος Πωλήσεων Εικόνας – Ήχου (Mερική Aπασχόληση) Public, Γλυφάδα

 • Προϋπηρεσία 1-2 χρόνων σε θέση πωλήσεων καταστήματος λιανικής
 • Άριστη γνώση των προϊόντων εικόνας και ήχου
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

https://bit.ly/37oYAvg


 

Γραμματέας – Αθήνα 

 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης
 • Πολύ καλή γνώση Microsoft Office (Excel, Word, Outlook)
 • Πολύ καλή δυνατότητα επικοινωνίας
 • Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Συνέπεια και οργανωτικότητα
 • Θέληση για μάθηση

https://bit.ly/3thtMp0


 

Customer Support for the transportation leader – Czech – Athens

 • Excellent command of Czech
 • Good communication skills in English
 • A high school diploma or its equivalent is required.
 • A basic awareness of automotive roadside assistance procedures
 • Work experience with knowledge management systems and information research
 • Professional expertise with ticketing and roadside assistance is preferred.
 • Previous experience working in a contact center or managing mail is preferred.

https://bit.ly/37A4iux


 

Social Media Support for the Top Instant Messaging Service – Indonesian (Bahasa) – Athens

 • Superior written and verbal communications skills in Indonesian Bahasa
 • Good communication skills in English
 • Ability to understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics
 • Ability to fluently interact without strain for either party.
 • Experience working with direct consumers, in B2C environment; B2B is a distinct advantage
 • High attention to details and follow-through
 • An effective team player who can also work independently
 • Proven ability to deal with problems and solve them effectively
 • Professional customer service skills: solutions mindset, helping nature, passion for the customer and the customer experience
 • Robust multitasking skills (e.g. able to log calls and interact with the customer simultaneously)

https://bit.ly/3tWNCou


 

Διανομείς Φυλλαδίων door to door – Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8848328

https://bit.ly/3JhtZhr

 

Door to door Brochure Distributors – Athens

Contact: 210 8848328

https://bit.ly/3JhtZhr


 

Οδηγός (Courier) – Αττική 

 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης για δίκυκλο και αυτοκίνητο
 • Επιθυμητή αντίστοιχη προϋπηρεσία
 • Ικανότητα ανάγνωσης χάρτη
 • Επαγγελματισμός
 • Άμεση διαθεσιμότητα

https://bit.ly/3Jj8IE7

 

Driver (Courier) – Attica

 • Driver’s license for motorcycle and car
 • Relevant previous experience desired
 • Ability to read a map
 • Professionalism
 • Immediately available to start

https://bit.ly/3Jj8IE7


 

Υπάλληλος Αποθήκης / Οδηγός (Μερική Απασχόληση) – Κολωνός

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον αποθήκης, επιθυμητή.
 • Ομαδική εργασία και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

https://bit.ly/3q9ftAE

 

Warehouse Worker / Driver (Part-time) – Kolonos

 • Previous experience in a similar position or in a warehouse desirable.
 • Teamwork and organizational skills.
 • Driving license – B Category
 • Fulfilled military service for male candidates

https://bit.ly/3q9ftAE


 

Υπεύθυνη Καθαριότητας – Γλυφάδα

 • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη επαγγελματική φωτογραφία

https://bit.ly/35Xz7ZM

 

Cleaning Officer – Glyfada

CV with recent professional photo

https://bit.ly/35Xz7ZM


 

Εργάτες Παραγωγής & Συσκευασίας – Καλύβια

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

https://bit.ly/3IthVsl

 

Production & Packaging Workers – Kalivia

 • Ability to work in shifts

https://bit.ly/3IthVsl


 

Junior Web Developer – Athens / Remote

 • BS / MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject
 • 1 – 3 years of overall software development experience
 • Experience with .NET 4.5+, .NET Core principles and best practices
 • Good knowledge of HTML5 and JavaScript, TypeScript, jQuery and its best practices
 • Experience working with remote data via REST and JSON
 • Experience with SQL Server
 • Experience with Git will be considered as an asset
 • Solid understanding of the full development life cycle and scrum process framework.
 • Native Greek speaker

https://bit.ly/3KN6cGn


 

Μάγειρας Α’ – Αθήνα

 • Απόφοιτος τουριστικής σχολης ή σχολής μαγείρων
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε à la carte εστιατόριο
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση αγγλικών και Η/Υ

https://bit.ly/3Jb1py9

 

Cook A ‘- Athens

 • Tourism or cook school graduate
 • Minimum 2 years of experience in a similar position, ideally in an à la carte restaurant
 • Team Spirit
 • Knowledge of English and PC

https://bit.ly/3Jb1py9


 

Σύμβουλος Πωλήσεων Βιβλίου (μερικής απασχόλησης) – Συγγρού (Καλλιθέα)

 • Προϋπηρεσία 1-2 χρόνια σε θέση πωλήσεων καταστήματος λιανικής
 • Άριστη προϊοντική γνώση πάνω στον κλάδο του βιβλίου
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

https://bit.ly/3MXgdTt


 

Ταμίας – Αττική 

 • Εργασιακή εμπειρία ως ταμίας σε παρεμφερή θέση στον χώρο των πωλήσεων
 • Βασική γνώση Η/Υ
 • Εξοικείωση με ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως ταμεία και POS
 • Αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου
 • Με προσανατολισμό στην ικανοποίηση των πελατών
 • Απολυτήριο λυκείου

https://bit.ly/3i9yhLO


 

Συντηρητής Ξενοδοχείου – Πειραιάς

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Boutique ξενοδοχεία 5*, Ελλάδας ή εξωτερικού
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – οργάνωση
 • Καθημερινή παρακολούθηση εκρεμμοτήτων συντήρησης / βλαβών
 • Διατήρηση ημερολογίου βλαβών
 • Σωστή παρακολούθηση αποθήκης συντήρησης (οργάνωση εργαλείων / ανταλλακτικών)
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις και ικανότητα εργασίας υπό πίεση με υπευθυνότητα
 • Γνώση σε θέματα πυρασφάλειας.
 • Γνώση σχετικά με Πρώτες Βοήθειες
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή/και αντίστοιχης τεχνικής σχολής

https://bit.ly/3u3cniJ

 

Hotel Maintenance Officer  – Piraeus

 • Previous experience in a similar position in Boutique 5 * hotels, in Greece or abroad
 • Knowledge of English
 • Professional appearance
 • Teamwork – adaptability – organizational skills
 • Daily monitoring of maintenmaintenance/problem
 • Maintain a problem log
 • Maintenance of warehouse (organization of tools / spare parts)
 • Flexibility and adaptability to demanding situations and ability to work under pressure 
 • Knowledge of fire safety issues.
 • Knowledge of First Aid
 • Degree in Electrical Engineering and/or technical school 

https://bit.ly/3u3cniJ


 

Μηχανικός Αυτοκινήτων – Αττική 

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εμπειρία στον τομέα διάγνωσης αυτοκινήτου
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/36n3fgG

 

Car Engineer – Attica

 • Technical education
 • Experience in car diagnostics
 • Team workability
 • Previous experience in a similar position

https://bit.ly/36n3fgG


 

Buffet Waiter – Athens

 • Degree in Hospitality | Tourism.
 • Buffet Waiter experience, preferably in City Hotels.
 • Proven ability to consistently meet service standards and exceed guest expectations.
 • Strong oral communication skills.
 • Ability to work effectively in a team environment and take initiative.
 • A passion for food and beverage experience; positive and open-mind attitude with high energy.
 • Dynamic personality, creative and innovative.

CV with a recent photo

https://bit.ly/3i9zjaE


 

Bartenders – Athens

https://bit.ly/3MOwuKl


 

Waiters – Athens

https://bit.ly/3KQVluW


 

Kitchen Assistants – Αθήνα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση αγγλικών (επιθυμητή η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας)
 • Δεξιότητες ομαδικότητας, επικοινωνιακές, εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων

https://bit.ly/3MUBPjf

 

Kitchen Assistants – Athens

 • Previous experience of at least 1 year in a similar position
 • Good knowledge of English (knowledge of another foreign language is desirable)
 • Teamwork ability, communication skills, customer service oriented and sales skills

https://bit.ly/3MUBPjf


 

Ναυαγοσώστης / τρια – Ηράκλειο Κρήτης

 • Δίπλωμα πισίνας και παραλίας

Παρέχονται: διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/3w7OxFr

 

Lifeguard – Heraklion, Crete

 • Pool and beach diploma

Provided: accommodation and food

https://bit.ly/3w7OxFr


 

Spa Therapists – Santorini

 • Experience in a 4* or 5* boutique hotel environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Solid knowledge of various treatment protocols

Benefits: 

 • Accommodation provided in staff houses with AC, wi-fi, and laundry access
 • Meal on duty

Please send your CV with a recent photo

https://bit.ly/35X1S8X


 

Sports Entertainer – Chania

 • Excellent knowledge of English language; a second language (German, Polish or French) will be considered as a plus
 • Positive attitude to people and sports
 • Communicative and reliable person
 • Organizational skills

Benefits: Daily meals and accommodation

https://bit.ly/3qbYeyJ


 

Καμαριέρα – Μύκονος

Παρέχεται διαμονή

https://bit.ly/3JhDmO9

 

Maid – Mykonos

Accommodation is provided

https://bit.ly/3JhDmO9


 

Front Office Agents – Santorini & Paros

 • Degree in Hospitality / Tourism
 • Minimum 2 years experience as a Front Office Agent in a 5-star Hotel preferably a member of an International Hotel Chain
 • Excellent command of both the Greek and the English language (oral and written). Any additional language will be considered an asset.
 • Excellent user of Microsoft Office Suite and PMS (preferably Fidelio)
 • Customer service and problem-solving orientation
 • Team player

Accommodation provided with Wifi access and Half Board

CV with a recent photo

https://bit.ly/3wbHsn6


 

Reservations Agent – Athens

 • Minimum of 2 years of experience in a similar position
 • LHW or other 5* International Hotel Chain experience
 • Degree in Hospitality/Tourism
 • Computer literate –MS Office – Previous experience with PMS systems
 • Fluent oral and written knowledge of English
 • Customer and sales oriented
 • Strong team player.
 • Ability to work under pressure and in a fast-paced environment
 • Self-motivated, enthusiastic, professional with attention to detail

https://bit.ly/3u0RmW6


 

Βοηθοί Ηλεκτρολόγου – Νέος Κόσμος 

 • Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

https://bit.ly/3IfusPY

 

Electrician Assistants – Neos Kosmos

 • Car driving license 

https://bit.ly/3IfusPY


 

Βοηθός Ξυλουργού – Αθήνα (Κολωνάκι)

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Επιθυμητή γνώση κατασκευής επίπλων.
 • Επιθυμητή κατοχή δικύκλου και διπλώματος Α’ κατηγορίας
 • Συνέπεια 
 • Υπευθυνότητα

https://bit.ly/34KyzFM

 

Carpenter Assistant – Athens (Kolonaki)

 • Necessary previous experience of at least two (2) years in a similar position.
 • Desired knowledge of furniture making.
 • Desired a motorcycle and a driving license A category
 • Consistency
 • Responsibility

https://bit.ly/34KyzFM


 

Βοηθός τεχνίτη σιδερά – Νέα Ιωνία

https://bit.ly/3q8zGXe

 

Craftsman assistant / ironworker – Nea Ionia

https://bit.ly/3q8zGXe


 

Οικιακή Βοηθός Εσωτερική – Βάρη

https://bit.ly/37BXKLZ

 

Domestic Caregiver – Vari

Benefits: Accommodation

https://bit.ly/37BXKLZ


 

Live in babysitter – Palaio Faliro

 • basic room cleaning
 • one break per week
 • excellent conditions
 • private living apartment-food- total expenses are provided

https://bit.ly/3tdfDZS


 

Υπάλληλος Πλυντηρίου – Πλατεία Βάθης

https://bit.ly/3w8j1qD

 

Laundry Employee – Vathis Square

https://bit.ly/3w8j1qD


 

Γηροκόμος – Αγία Παρασκευή

https://bit.ly/34KzMgi

 

Caregiver for the elderly – Agia Paraskevi

https://bit.ly/34KzMgi


 

Βοηθός Κομμωτή – Δάφνη 

https://bit.ly/360kgxq

 

Hairdresser Assistant – Dafni

https://bit.ly/360kgxq


 

Μανικιουρίστ – Καλλιθέα

https://bit.ly/3KSdclx

 

Manicurist – Kallithea

https://bit.ly/3KSdclx


 

Πατρονίστ – Νέο Ηράκλειο 

 • Γνώση προγράμματος CADFK

https://bit.ly/3ie0iSw

 

Patronist – Neo Iraklio

 • Knowledge of CADFK 

https://bit.ly/3ie0iSw