Thursday Job Adverts- Various Fields – 13/1/2022

Ψήστης – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και στον μηχανικό εξοπλισμό του χώρου παραγωγής
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει δυνατότητα στέγασης

https://bit.ly/3HOlYzo


 

Barista – Φιλοθέη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Θέσπιση ομαδικού πνεύματος
 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα
 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

https://bit.ly/3zQz7F9


 

Βοηθός Ζαχαροπλάστη – Ομόνοια

https://bit.ly/3tlyp1K

 

Pastry Assistant – Omonia – Athens

https://bit.ly/3tlyp1K


 

WordPress Developer – Athens

Requirements

 • 3+ years PHP, Apache, MySQL experience on Linux environment
 • 2+ years of experience in WordPress Back End
 • Experience with JavaScript(jQuery), Ajax, JSON, XML
 • Experience in front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript)
 • Excellent communication skills
 • Analytical thinking

https://bit.ly/3zQ1mUq


 

Εργάτης – Ασπρόπυργος Αττικής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε οικοδομικές εργασίες

https://bit.ly/3K7xhVs

 

Worker – Aspropyrgos Attica

Necessary qualifications:

 • Driving license

Desired Qualifications:

 • Previous experience in a construction work

https://bit.ly/3K7xhVs


 

Χειριστής Κλαρκ – Ασπρόπυργος Αττικής

(Κωδ. Θέσης: WHRT)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα χειριστή περονοφόρου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Καθαρό ποινικό μητρώο
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Συνέπεια και ομαδικότητα
 • Προϋπηρεσία σε χειρισμό Reach Truck
 • Προηγούμενη εμπειρία σε χρήση RF Scanner θα εκτιμηθεί αναλόγως

https://bit.ly/3K5NQB2

 

Clark Operator – Aspropyrgos Attica

(Position Code: WHRT)

Necessary qualifications:

 • Clark operator license
 • Fulfilled military service
 • No criminal record
 • Ability to work in shifts
 • Consistency and teamwork
 • Previous experience in Reach Truck operation
 • Previous experience in using RF Scanner

https://bit.ly/3K5NQB2


 

Συσκευαστής/ρια Παραγωγής – Άγιος Δημήτριος Αττικής

 • Απόφοιτοι γυμνασίου, λυκείου
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα προσαρμογής σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

https://bit.ly/3nlIOql

 

Production Packaging worker – Agios Dimitrios Attica

 • High school graduates
 • Ability to work in shifts
 • Teamwork ability
 • Responsibility
 • Ability to adapt to a dynamic work environment

https://bit.ly/3nlIOql


 

Προσωπικό Ασφαλείας / Φύλακες – Άγιος Δημήτριος Αττικής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν. 2518/97 σε ισχύ
 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Βασικές γνώσεις αγγλικών
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ

https://bit.ly/31QFL1H

 

Security Staff / Guards – Agios Dimitrios Attica

Necessary qualifications:

 • Work permit for security staff Law 2518/97
 • High school graduate
 • Basic knowledge of English
 • Basic computer skills

https://bit.ly/31QFL1H


 

Προσωπικό Ασφαλείας / Φύλακες – Αττική

(εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν. 2518/97 σε ισχύ
 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Βασικές γνώσεις αγγλικών
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ

Ωράριο επικοινωνίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-16:30 στο τηλέφωνο 210 6121719

https://bit.ly/3zOgrG6

 

Security Staff / Guards – Agios Dimitrios Attica

(Shopping malls, industrial facilities, hotels)

Necessary qualifications:

 • Work permit for security staff Law 2518/97
 • High school graduate
 • Basic knowledge of English
 • Basic computer skills

Contact hours: Monday to Friday 09: 30-16: 30 at 210 6121719

https://bit.ly/31QFL1H


 

Creative Designer – Athens

 • Bachelor’s Degree in a related field such as Public Relations, Communications or Marketing
 • Minimum 3 years of related work experience
 • Proficiency in Photoshop, Illustrator
 • Ability to design pixel perfect graphics
 • Familiarity with Adobe Creative Cloud Services and Figma
 • Creativity & ability to work in a fast-paced environment
 • Team spirit & organizational skills
 • Experience in retail would be preferable

https://bit.ly/3niPo0R


 

Καθηγητές/τριες Ισπανικών – Άνω Πατήσια

(native • non-native • bilingual)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας (ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου)
 • Διδακτική εμπειρία απαραίτητη

https://bit.ly/3tjZC4B

 

Spanish teachers – Ano Patisia (Athens)

(native • non-native • bilingual)

Necessary qualifications:

 • Degree in Spanish language teaching (Greek or foreign university)
 • Teaching experience is required

https://bit.ly/3tjZC4B


 

Νative/Βilingual English Speakers – Athens

 • Academic background in the fields of English Language, English Literature, or Journalism.
 • Preferred experience in EFL teaching.

Mentioning the code 2022_01

https://bit.ly/3I0Nnhp


 

Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Αιτημάτων Μέσω Social Media – Αθήνα

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτοι λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/AEI
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας
 • Πελατοκεντρική αντίληψη

https://bit.ly/335PpOP


 

Administrative Assistant – Attica

 • University degree in relevant field
 • Excellent written and verbal communication skills
 • IT literate (MS Office)
 • Attention to detail and problem-solving skills

Vasilis Perivolas

+30 216 6001369

https://bit.ly/3Fimjsf


 

Customer Care Agent (English Speaking) – Attica

Requirements

 • High School Degree/from an accredited University
 • Fluency in English and Greek. Knowledge of extra languages will be an asset
 • Prior experience in a similar role or in a call center of a reputed company is appreciated
 • Computer literacy
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Flexibility to work on shift rotation

https://bit.ly/3njZtdD


 

Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου – Μενίδι

Κωδικός θέσης: BIO.00-04/21

Επιθυμητά προσόντα:

 • Απολυτήριο λυκείου ή φοιτητής ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ.
 • Ευχέρεια λόγου, επικοινωνίας, ομαδικότητα.
 • Πλήρης ωράριο ή και ημιαπασχόληση.

https://bit.ly/3tq6T3b


 

Υπάλληλος Φορτοεκφόρτωσης Αεροδρομίου – Αττική

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρονται: Κάλυψη εξόδων μετακίνησης με κάρτα ΟΑΣΑ ή προπληρωμένη κάρτα βενζίνης

https://bit.ly/33nfyIy

 

Airport Loading and Unloading Employee- Attica

Candidate Profile:

 • High school or lyceum diploma
 • Previous experience in a similar position
 • Desirable knowledge of English

Offered: travel expenses with OASA card or prepaid petrol card

https://bit.ly/33nfyIy


 

Sales Representative (Corporate Learning Solutions) – Athens

Candidate Profile:

 • Proven working experience 2+ years in a similar role (B2B sales, Solutions providing company), ideally in a multinational environment
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Sales, Marketing or relative field will be considered an asset
 • Fluency in English, written and spoken
 • Very good Computer Skills
 • Strategic overview and a can-do mentality
 • Ambition to maximize the market share of the product portfolio
 • Collaboration, effective communication with strong interpersonal, influencing and negotiation skills

https://bit.ly/3346ZTn


 

Marketing Assistant – Attica

Requirements:

 • University degree in Marketing, Business, or related field preferred
 • 1-3 years of experience in marketing
 • Excellent written and verbal communication skills
 • A high level of attention to detail
 • Strong copywriting skills
 • Fluent in English (oral & written communication)
 • Ability to work effectively within a team and independently
 • Superior organizational and time management skills
 • Knowledge of relevant marketing tools and applications is a plus

https://bit.ly/31TaNGm


 

Οδηγός – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους και προϊστάμενο
 • Πολύ καλή επικοινωνία

https://bit.ly/3rbfl3p


 

Υπάλληλος Αποθήκης / Οδηγός – Νίκαια

Προφίλ υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον αποθήκης (επιθυμητή)
 • Ομαδική εργασία και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

https://bit.ly/34CWC9b

 

Warehouse Worker / Driver – Nikea – Attica

Candidate profile:

 • Previous experience in a similar position or in a warehouse (desirable)
 • Teamwork ability and organizational skills
 • Driving license (Category B)
 • Fulfilled military service for male candidates

https://bit.ly/34CWC9b


 

Τεχνικοί Πεδίου – Field technicians – Αθήνα

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ
 • Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη
 • Εμπειρία σε αυτοματισμούς επιθυμητή
 • Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου ή /και μηχανής

https://bit.ly/3Gn9f6u

 

Field technicians – Athens

Necessary qualifications:

 • Degree from University, Technical University or Technical School
 • Previous experience is desirable, but not necessary
 • Experience in automation is desirable
 • Excellent knowledge of English & PC skills
 • Teamwork ability
 • Required car and / or motorcycle license

https://bit.ly/3Gn9f6u


 

Γαζώτρια – Αττική

 • Εμπειρία στη ραφή παιδικών δειγμάτων (ελαστικό – σταθερό) και εμπειρία στις επιδιορθώσεις
 • Ενδιαφέρον για το αντικείμενο
 • Δημιουργικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα

https://bit.ly/3FjWCYo

 

Tailor (sewing) – Attica

 • Experience in sewing children’s samples (elastic – fixed) and experience in repairs
 • High Interest
 • Creative spirit and pleasant personality

https://bit.ly/3FjWCYo


 

Πωλητής/τρια – Make Up Artist – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Σπουδές Make Up Artist ή αισθητικής ή ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας.
 • Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε θέση προώθησης καλλυντικών για τουλάχιστον έναν χρόνο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση MS Office, ERP και άνεση στη χρήση H/Y.
 • Διάθεση για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη γνώσεων.
 • Αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Ευγένεια, χαμόγελο, υπομονή και άνεση στην επικοινωνία.
 • Επιθυμητές εποπτικές δεξιότητες και ικανότητα ανάληψης μιας θέσης ευθύνης.
 • Συνεργατικότητα, προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε αλλαγές για τη εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος.

https://bit.ly/3ffDss3

 

Saleswoman – Make Up Artist – Athens

Necessary qualifications:

 • Make Up Artist or aesthetic studies or similar experience in the field.
 • Previous experience in cosmetics promotion for at least one year is desirable.
 • Very good knowledge of English.
 • Good knowledge of MS Office, ERP and Computer skills.
 • Willingness for continuous improvement and development.
 • Efficiency and excellent customer service.
 • Kindness, smile, patience, and good communication skills.
 • Desired supervisory skills and ability to assume a position of responsibility.
 • Collaboration, adaptability, and flexibility.

https://bit.ly/3ffDss3


 

Καθαριστής/ρια Καταστήματος (μερική απασχόληση) – Βριλήσσια

https://bit.ly/3fixy9Q

 

Store Cleaner (part time) – Vrilissia Attica

https://bit.ly/3fixy9Q


 

Yπάλληλος Καθαριότητας – Αμπελόκηποι

https://bit.ly/3K1uRaF

 

Cleaner – Ampelokipi Attica

https://bit.ly/3K1uRaF


 

Εργάτης Καθαρισμού Τζαμιών – Αθήνα

 • Προϋπηρεσίακαι μεταφορικό μέσο

Τηλ. επικοινωνίας: 6986 732965 – 210 9577218 

https://bit.ly/31OIwk3

 

Window Cleaning Worker – Athens

 • Previous experience and personal vehicle

Tel. Contact: 6986 732965 – 210 9577218

https://bit.ly/31OIwk3


 

Συσκευαστής-τρια – Μάνδρα Αττικής

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ταχύτητα, αντίληψη και οξυδέρκεια
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

https://bit.ly/3A4iTst

 

Packer (man & woman) – Mandra Attica

Candidate profile:

 • Graduate
 • Desired previous experience in a similar position
 • Ability to work in shifts
 • Speed, perception and perspicacity
 • Excellent communication and organizational skills
 • Teamwork and cooperation

https://bit.ly/3A4iTst


 

Βοηθός Λογιστή – Αθήνα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
 • Απαιτούμενη γνώση υπολογισμού και διαχείρισης μισθοδοσίας
 • Γνώση εργατικής, φορολογικής νομοθεσίας και ΕΛΠ
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel, προγραμμάτων ERP και Internet.
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα διαχείρισης χρόνου και ομαδικό πνεύμα

https://bit.ly/3tszKn8


 

Βοηθός Λογιστή – Αμπελόκηπους Αθηνών

Απαραίτητα προσόντα:

 • 3ετής προυπηρεσία σε λογιστικό γραφείο
 • Mε γνώση του κυκλώματος λειτουργίας ενός λογιστικού γραφείου
 • Kαταχωρίσεις απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Kαλή γνώση ΕΓΛΣ-ΕΛΠ, ΦΠΑ, ΕΡΓΑΝΗ
 • Γνώση προγραμμάτων της Data Communication θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

https://bit.ly/3qjBiy7


 

Πωλητές Ταμίες Καταστήματος – Αθήνα

https://bit.ly/3fgrcrn


 

Πωλητής Φαρμακείου – Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια στις πωλήσεις προϊόντων / υπηρεσιών σε φαρμακεία
 • Ικανοποιητικό ιστορικό πωλήσεων
 • Δυναμική, ευχάριστη και φιλόδοξη προσωπικότητα
 • Εξαιρετική ικανότητα παρουσίασης, επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και χειρισμού αντιρρήσεων πελατών
 • Ικανότητα να αναπτύσσει και να διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με τους συνεργάτες του
 • Καλή γνώση της αγοράς των φαρμακείων στην Ελλάδα
 • Ικανότητα γρήγορης προσαρμογής
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point)
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας
 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εξοικείωση με την τεχνολογία και με προγράμματα λογισμικού

https://bit.ly/3nmiSe3


 

Πωλήτρια – Περιστέρι (Μερικής Απασχόλησης)

https://bit.ly/3FrvgzS


 

C2B Call Center Agent (German Speaking)

Requirements:

 • Strong phone and verbal communication skills along with active listening
 • Solution-oriented thinking as well as an open and amiable personality
 • Able to initiate a discussion with prospective clients through cold calling campaigns
 • Previous experience in a customer support role in a call center setting is an advantage, but not a must
 • Computer literacy and ability to manage daily activities using various systems
 • Excellent command of the German language, both written and verbal
 • Knowledge of the used car market would be considered a plus

https://bit.ly/3GnxlxJ


 

Μηχανικός αυτοκινήτων – Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

https://bit.ly/3FlqN1e

 

Car Mechanic – Agioi Anargyroi Attica

https://bit.ly/3FlqN1e


 

Βαφέας – Αργυρούπολη

Κιν. 6909839905

https://bit.ly/3nlnAbX

 

Painter – Argyroupoli

Mob. 6909839905

https://bit.ly/3nlnAbX


 

Ανειδίκευτος Εργάτης – Αγιος Δημήτριος

https://bit.ly/3r7JEbj

 

Unskilled Worker – Agios Dimitrios

https://bit.ly/3r7JEbj


 

Λουστραδόρος – Αχαρνές (Μενίδι)

https://bit.ly/3qjwIQf

 

Carpenter (Buffer) – Acharnes (Menidi)

https://bit.ly/3qjwIQf


 

Τεχνίτης Ξυλουργός και Βοηθός – Αχαρνές (Μενίδι)

https://bit.ly/3K2pLuS

 

Carpenter and Assistant – Acharnes (Menidi)

https://bit.ly/3K2pLuS


 

Βοηθός Ηλεκτρολόγου – Χαϊδάρι

 • Απολυτήριο Λυκείου

https://bit.ly/3Fk8mtW

 

Electrician Assistant – Chaidari

 • High school graduate

https://bit.ly/3Fk8mtW


 

Οικιακή βοηθός – Καλλιθέα

https://bit.ly/3GoW6JW

 

Housemaid – Kallithea

https://bit.ly/3GoW6JW


 

Κομμωτές –ριες – Περιστέρι

https://bit.ly/3K3vLmW

 

Hairdressers (men & women) – Peristeri

https://bit.ly/3K3vLmW


 

Τεχνίτες – τριες ραφής δειγμάτων – Καλλιθέα

https://bit.ly/3FjRVxY

 

Tailors (men & women) – Kallithea

https://bit.ly/3FjRVxY