Thursday Job Adverts – Various Fields – 12/5/2022

 

Front Office Agent – Θεσσαλονίκη

Καθήκοντα:

 • Καλωσόρισμα επισκεπτών με επαγγελματισμό, ευγένεια και αποτελεσματικότητα
 • Εργασίες Check-in, Check-out
 • Καταχώρηση κρατήσεων
 • Επιβεβαίωση δεδομένων πιστωτικών καρτών των επισκεπτών
 • Διαχείριση πληρωμών και έκδοση τιμολογίων/αποδείξεων πελατών
 • Έκδοση αναφορών τμήματος
 • Διαχείριση αιτημάτων και ερωτήσεων επισκεπτών
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με το ξενοδοχείο και όλες τις υπηρεσίες που παρέχει
 • Επικοινωνία με όλα τα τμήματα για την διασφάλιση της ικανοποίησης των επισκεπτών
 • Εφαρμογή των διαδικασιών και των πολιτικών του ξενοδοχείου για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών
 • Ευελιξία ωραρίου (3 βάρδιες-κυλιόμενο ωράριο)

*Συστάσεις Απαραίτητες

* Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία

Απαραίτητα Προσόντα

Κύρια προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής τουριστικών / ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Εξαιρετική γνώση Αγγλικών (δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση σε Boutique ξενοδοχεία
 • Άριστη γνώση τουριστικών προγραμμάτων (πχ. Protel, Opera κλπ) και Microsoft Office
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικότητα
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα σε καταστάσεις πίεσης
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Ευχάριστο και άκρως επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Ετήσια απασχόληση
 • Στολή εργασίας

Παρακαλούμε οι υποψήφιοι αν στείλουν τα βιογραφικά τους στο [email protected]


 

Kids Club Animateur – Ionian islands

Qualifications:

 • Degree or college diploma in pedagogics
 • Previous Experience in a similar position
 • Excellent use of English language (Knowledge of an additional foreign language will be considered as an additional asset)
 • Ability to work with kids, schedule various learning & game-based activities
 • Professional appearance and attitude, customer oriented
 • Friendly and enthusiastic personality with communication skills and creativity

Provided: Accommodation & Meals

Applicants should send their CV & recent photo

https://bit.ly/3L4NZE1


 

Lifeguard – Vouliagmeni

Job Requirements:

 • Good Communications skills and Computer skills
 • Proficiency in Greek is preferred and English is a must
 • Candidate should hold valid work authorization for the EU

https://bit.ly/38eVcnN


 

DJ – Mykonos

Requirements

 • Similar experience to 5 star hotels or fine restaurants
 • Excellent use of English language
 • Relaxing mixes according to time of the days entertaining guests
 • Ability to adjust music to guests taste
 • Updated on markets latest music trends
 • Kind, patient and social

Provided: 

 • Accommodation within the hotel
 • 2 meals per day

https://bit.ly/37xVAgC


 

Υπάλληλος Υποδοχής – Μύκονος

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε boutique ξενοδοχεία 5*, Ελλάδας ή εξωτερικού
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον μίας δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Ομαδικότητα – προσαρμοστικότητα – οργάνωση
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), καθώς και γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων
 • Απόφοιτος/η σχολής Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η εταιρία μας προσφέρει

 • Ποιοτικές συνθήκες διαμονής και διατροφή

https://bit.ly/3FzfmEW

 

Front Office Agent – Mykonos

Required qualifications / skills:

 • Previous experience in a similar position in 5 * boutique hotels, in Greece or abroad
 • Excellent knowledge of English and at least one second foreign language
 • Professional appearance
 • Teamwork – adaptability – organization
 • Communication and interpersonal skills
 • Ability to work under stress 
 • Availability to offer high standard hosting services
 • Excellent knowledge of computers (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), as well as knowledge of hotel programs
 • Graduate of the School of Tourism Business

The company offers: Accommodation and meals

https://bit.ly/3FzfmEW


 

Καμαριέρα – Μύκονος

Απαιτούμενα προσόντα / δεξιότητες:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Boutique ξενοδοχεία 5*, Ελλάδας ή εξωτερικού
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών
 • Εμπειρία στις διαδικασίες υγιεινής και καθαριότητας δωματίων, των επισιτιστικών τμημάτων λοιπών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ξενοδοχείου
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου
 • Ευχάριστή προσωπικότητα με χαμόγελο – oμαδικότητα – προσαρμοστικότητα – προσοχή στη λεπτομέρεια

Προσφέρονται: Διαμονή & Διατροφή 

https://bit.ly/3L8Da3D

 

Maid – Mykonos

Required qualifications / skills:

 • Previous experience in a similar position in Boutique 5 * hotels, in Greece or abroad
 • Knowledge of English
 • Professional appearance
 • Availability to offer high standard hosting services
 • Experience in the procedures of hygiene and cleanliness of rooms, of the food departments of other indoor and outdoor areas
 • Ability to effectively organize tasks and manage time
 • Pleasant personality with a smile – teamwork – adaptability – attention to detail

Offered: Accommodation & Meals

https://bit.ly/3L8Da3D


 

Καθαρίστρια – Βουλιαγμένη

 • Εργασιακή εμπειρία ως καμαριέρα ή καθαρίστρια, ιδανικά σε ξενοδοχειακό περιβάλλον
 • Καλή γνώση ελληνικών και μέτρια γνώση αγγλικών
 • Καλή φυσική κατάσταση, διακριτική συμπεριφορά και εχεμύθεια
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικών

Πρόσφατο βιογραφικό με φωτογραφία

https://bit.ly/3Pcf3nY

 

Cleaner – Vouliagmeni

 • Work experience as a maid or cleaner, in a hotel (will be appreciated)
 • Good knowledge of Greek and good knowledge of English
 • Good physical condition, discrete behavior and confidentiality
 • Attention to detail
 • Knowledge of English is required

Recent CV with a photo

https://bit.ly/3Pcf3nY


 

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων – Ρέθυμνο

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες:

 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Προσαρμοστικότητα σε δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

Παρέχονται: Διαμονή & Διατροφή

https://bit.ly/39T1kT4

 

General Worker – Rethymno

Necessary qualifications and skills:

 • Spirit of cooperation and teamwork, communication skills
 • Adaptability to a dynamic and demanding work environment

Provided: Accommodation & Meals

https://bit.ly/39T1kT4


 

Υπάλληλοι Διαλογής Δεμάτων – Κηφισιά

https://bit.ly/39TIlaX

 

Parcel Sorting Employees – Kifissia

https://bit.ly/39TIlaX


 

Προσωπικό Ασφαλείας (Security) – Αττική 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ απαραίτητα
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Ζήλος για εργασία

Θα προτιμηθούν οι έχοντες τουλάχιστον 1 μήνα ανεργία

https://bit.ly/3ssJQDf

 

Security Staff – Attica

Necessary qualifications:

 • Work permit IEPYA L. 2518/97 in force 
 • Responsibility
 • Consistency
 • Willing to work

Those candidates with at least 1 month of unemployment will be preferred

https://bit.ly/3ssJQDf


 

Γραφίστας και Εσωτερικός Διακοσμητής – Ν. Ψυχικό

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλές γνώσεις σε 3D Projects, Corel, Photoshop και 3D Studio Max
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Να διακατέχεται από συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Εστίαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

https://bit.ly/3l2M4W1

 

Graphic Designer and Interior Decorator – Neo Psychiko

Qualifications required :

 • Good knowledge of English
 • Good knowledge in 3D Projects, Corel, Photoshop and 3D Studio Max
 • Experience in a similar position
 • Professional behavior
 • Consistency and responsibility
 • Observation, methodology and emphasis on detail
 • Focus on providing high quality services

https://bit.ly/3l2M4W1


 

Native / Bilingual English speakers – Athens

 • Recent University graduates in the fields of English Language, Literature or Journalism, 
 • Experience in EFL teaching

mentioning the code 2022_03

https://bit.ly/3w0pBza


 

Qualified Native / Bilingual English Teachers – Athens

full/part time teaching position

Telephone number: 210  2280270

https://bit.ly/3M56p90


 

Πωλήτρια Boutique – Αθήνα 

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-4 χρόνων σε κατάστημα
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ επιθυμητό
 • Δεξιότητες στην επικοινωνία, την οργάνωση και την πώληση

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία

https://bit.ly/3l0GV0I

 

Boutique seller – Athens

Skills required:

 • Previous experience of at least 3-4 years in a store
 • Excellent knowledge of English
 • AEI or TEI degree desirable
 • Communication, organization and sales skills

CV with a recent photo

https://bit.ly/3l0GV0I


 

English Speaking Collection Advisor – Athens

 • A native or a near-native level of English
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to showcase empathy and confidence towards a diverse customer base
 • Service oriented and problem solving mindset
 • Patience and calmness in all situations
 • Ability to work both independently as well as a member of a team
 • PC literacy

https://bit.ly/3Pdu0Gl


 

Διανομείς – Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8848327

https://bit.ly/3w2foSH

 

Distributors – Athens

Tel. Contact: 210 8848327

https://bit.ly/3w2foSH


 

Οδηγοί για Supermarket – Αθήνα

 • Δίπλωμα για VAN
 • Υπεύθυνος, οργανωτικός, εργατικός, 
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Δεν απαιτείται επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8848321

https://bit.ly/3wqw71g

 

Drivers for Supermarket – Athens

 • VAN Driving License 
 • Responsible, organizational, hardworking
 • Teamwork spirit, attention to detail
 • No professional driving license required

Contact telephone: 210 8848321

https://bit.ly/3wqw71g


 

Πλύντες Αυτοκινήτων – Παγκράτι

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις (επιθυμητή)
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια

https://bit.ly/3yuw6Mn

 

Car Washer – Pagrati

Necessary qualifications:

 • Experience in similar positions (desirable)
 • Excellent communication and customer service skills
 • Teamwork and spirit of cooperation
 • Orientation to achieve goals and emphasis on detail

https://bit.ly/3yuw6Mn


 

Καθαριστής/τρια – Αθήνα 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Άριστη γνώση κανόνων υγιεινής και καθαριότητας
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Να διακατέχεται από συνέπεια και υπευθυνότητα

https://bit.ly/39anKyS

 

Cleaner – Athens

Desired qualifications:

 • Professional appearance and behavior
 • Excellent knowledge of hygiene and cleanliness rules
 • Spirit of cooperation and teamwork
 • Consistency and responsibility

https://bit.ly/39anKyS


 

Tαμίας – Γαλάτσι

https://bit.ly/38lDcrB


 

Υπάλληλος Αρτοποιείου – Μαρούσι

 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Προσήλωση στη λεπτομέρεια
 • Γνώση και συμμόρφωση με τις πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων
 • Αρίστη ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα λειτουργίας σε ένα γρήγορο περιβάλλον εργασίας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Πελατοκεντρική συμπεριφορά

https://bit.ly/3w4SBG8


 

Cook C’ (Buffet) – Athens

 • Degree in Hospitality | Tourism.
 • Cook C’ experience, preferably in City Hotels.
 • Proven ability to consistently meet service standards and exceed guest expectations.
 • Strong oral communication skills.
 • Ability to work effectively in a team environment and take initiative.
 • A passion for food and beverage experience; positive and open-mind attitude with high energy.
 • Dynamic personality, creative and innovative.

CV with a recent photo

https://bit.ly/3M9GRaL


 

Ζαχαροπλάστης – Γαλάτσι

https://bit.ly/39czkJx

 

Pastry Chef – Galatsi

https://bit.ly/39czkJx


 

Τεχνίτης / Βοηθός Ηλεκτρολόγος – Πειραιάς

https://bit.ly/3M8MFkQ

 

Technician / Electrician Assistant – Piraeus

https://bit.ly/3M8MFkQ


 

Βοηθός Λουστραδόρου – Ταύρος

 • Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία

https://bit.ly/3FBq8e3

 

Furniture Polisher Assistant – Tavros

 • Relevant previous experience is necessary

https://bit.ly/3FBq8e3


 

Υδραυλικοί, Τεχνίτες και Βοηθοί – Χολαργός

https://bit.ly/3kXe6SI

 

Plumbers, Craftsmen & Assistants – Cholargos

https://bit.ly/3kXe6SI


 

Εργάτης / Κηπουρός – Γλυφάδα

https://bit.ly/3kX3ByK

 

Worker / Gardener – Glyfada

https://bit.ly/3kX3ByK


 

Οικιακή Βοηθός – Αθήνα (Νέος Κόσμος)

https://bit.ly/3yqs5Ze

 

Domestic Housekeeper – Athens (Neos Kosmos)

https://bit.ly/3yqs5Ze


 

Γαζώτρια/ης – Περιστέρι

 • Εμπειρία στα γυναικεία ρούχα

https://bit.ly/3L33Z9A

 

Tailor (sewing) – Peristeri

 • Experience in women’s clothing

https://bit.ly/3L33Z9A