Thursday Job Adverts – Various Fields – 12/10/2023

 

    Here you can find job ads, such as for salesmen, warehouse employees, technicians and many more.

 

 

Kύριος/κυρία Γενικών Καθηκόντων για δομή Ψυχικής Υγείας-Καπανδρίτι Αττικής-ΚΜΟΠ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός
 • Απαραίτητο μεταφορικό μέσο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected] με κωδικό αναφοράς ΓΚ2023


Πωλητές/Πωλήτριες – Μαρούσι

Απαιτούμενα προσόντα

 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων. Εμπειρία στον χώρο της casual ένδυσης θα θεωρηθεί προσόν.
 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ/ΑΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office). Η γνώση ταμείου θα συνεκτιμηθεί.
 • Ευχέρεια λόγου, ευγένεια και άνεση στην επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ενδιαφέρον για τον χώρο της μόδας και πάθος για τις πωλήσεις

https://tinyurl.com/4yshakzy


 

Υπάλληλος E-Shop

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε ηλεκτρονικό ή εμπορικό κατάστημα πώλησης αντίστοιχων ή και ίδιων προϊόντων.
 • Ευχέρεια χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικότητα, ικανότητα οργάνωσης,
 • Γνώση χειρισμού ERP προγραμμάτων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

https://tinyurl.com/4m2t868n


 

Chinese-Speaking Customer Experience Officers – Greece or Remote

Main requirements:

 • Degree in a business-related field
 • Client-handling experience in the financial services sector will be considered as an advantage.
 • Fluent Chinese speakers with excellent oral and written skills in English
 • Ability to multitask and with a high level of organisation skills
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Excellent computer literacy
 • Valid work permit required

https://tinyurl.com/25jvn2j9


 

Υπάλληλοι Καταχώρισης Δεδομένων (Data Entry) (project 2 μηνών)

Προφίλ υποψηφίου

 • Απόφοιτος λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Απαραίτητα προσόντα

 • Τυφλό σύστημα / γρήγορη καταχώριση
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

https://tinyurl.com/39h8zcfe


 

Τεχνίτες

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις
 • Εξοικείωση με την χρήση Η/Υ
 • Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας

βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία

https://tinyurl.com/2fprf87m

 

 

Technicians

 • Technical school diploma
 • Proven experience in relevant positions
 • Ease with computer use
 • Communication skills and team spirit

CV with a photo

https://tinyurl.com/2fprf87m


 

Τεχνίτες – Ξυλουργοί – Ελευσίνα

με εμπειρία σε ειδικές κατασκευές, εξοπλισμούς καταστημάτων, ξενοδοχείων και οικιών.

https://tinyurl.com/2p8unff3

 

 

Technicians-Carpenters – Elefsina

With work experience in special construction, shops’, hotels’ and residences’ equipment

https://tinyurl.com/2p8unff3


 

Εργατοτεχνίτες (Βιομηχανικοί Εργάτες – Εργατοτεχνίτες – Τεχνίτες εργαλειομηχανών​)

https://tinyurl.com/yc85yvud

 

 

Technicians-Workers ( Industrial workers-Technicians- Technicians for machine tools)

https://tinyurl.com/yc85yvud


 

Εργάτες/Εργάτριες (6ήμερη απασχόληση)-Άνω Λιόσια

Θα προτιμηθούν κάτοικοι των γύρω περιοχών καθώς και κάτοικοι Περιστερίου – Πετρούπολης – Αιγάλεω.

https://tinyurl.com/2m5cbdjc

 

 

Workers (men/women)-6-day employment-Ano Liossia

Residents of nearby areas will be preferred along with residents at Peristeri-Petroupoli-Egaleo

https://tinyurl.com/2m5cbdjc


 

Χειριστές Μηχανών Παραγωγής-Συσκευασίας

Προσόντα υποψηφίου

 • Απολυτήριο λυκείου / τεχνικής σχολής / ΙΕΚ
 • Οι σπουδές στην ειδικότητα τεχνικού φαρμάκων θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία 1-2 ετών στον τομέα παραγωγής-συσκευασίας φαρμάκων
 • Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα στην εκτέλεση εργασίας και ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

https://tinyurl.com/44nmubsn

 

 

Production- Packaging machines operators

 • General High school or Technical school graduates
 • Studies in pharmacy will be an asset
 • Work experience of 1-2 years in packaging-production is an asset
 • Basic command of English
 • Responsibility and team spirit
 • Ability to work in shifts

https://tinyurl.com/44nmubsn


 

Designers

Candidates’ Profile

 • Graduate of education institutions (Mechanical / Electrical / Electronic / Architectural Engineer or Industrial Design Engineer)
 • Very good knowledge and experience of Autocad in 2nd & 3rd design
 • Excellent knowledge of english
 • Excellent PC skills
 • Excellent communication and collaboration skills – Team spirit
 • Previous experience in the design and planning of catering facilities will be considered as an additional qualification

https://tinyurl.com/32aav53d

 

 

Γραφίστας/Γραφίστρια – Αχαρνές

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Γραφιστικής (ΤΕΙ – ΙΕΚ ή ιδιωτικής σχολής)
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign & CorelDraw
 • Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Εμπειρία σε τμήμα προεκτύπωσης

https://tinyurl.com/2bkxexv7


 

Άτομα για Στόλισμα & Ξεστόλισμα Χριστουγεννιάτικων Ειδών ( 23/10/23 έως 22/12/23 – 5/01/24 έως 31/01/24)

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Τελειόφοιτοι φοιτητές από σχολή διακόσμησης (ΑΚΤΟ ή άλλη αντίστοιχη σχολή)
 • Δυνατότητα εργασίας σε πρωινή & νυχτερινή βάρδια (22:30-06:00)
 • Άμεση διαθεσιμότητα

https://tinyurl.com/4trab92k

 

 

Employees for Christmas decorations (23/10/23 to 22/12/23 – 5/01/24 to 31/01/24)

 • Students at a Decoration school
 • Ability to work in morning and night shifts (22:30-06:00)

https://tinyurl.com/4trab92k


 

Καθαριστής / Houseman – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • 1-2 χρόνια προϋπηρεσίας σε θέση Houseman σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
 • Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής γλώσσας και βασική γνώση αγγλικών σε επίπεδο επικοινωνίας
 • Εμπειρία στις διαδικασίες υγιεινής και στην τήρηση των κανόνων της
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και στην ικανοποίηση του πελάτη
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου, ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με χαμόγελο, ευγένεια και εχεμύθεια
 • Επαγγελματική εμφάνιση και διακριτική συμπεριφορά
 • Ευελιξία στο ωράριο και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν

https://tinyurl.com/3p7xfbyx


 

Υπάλληλος Καθαριότητας – Λάντζα – Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα επικοινωνίας σε ελληνικά & αγγλικά
 • Πιστοποιητικό Υγείας
 • Σε περίπτωση αλλοδαπού, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για διαμονή και απασχόληση στην Ελλάδα.
 • Οργανωτικότητα & συνέπεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά

https://tinyurl.com/4rj96wxs


 

Οδηγός – Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επικοινωνιακή ικανότητα, ομαδικότητα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα Β κατηγορίας

https://tinyurl.com/56dza7kz

 

 

Driver – Koropi

 • Communication skills, team spirit
 • Work experience in relevant position
 • B driving license

https://tinyurl.com/56dza7kz


 

Μάγειρας/Μαγείρισσα

Απαραίτητα χαρακτηριστικά και δεξιότητες

 • Πτυχίο μαγειρικής σχολής
 • Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση με ειδίκευση στην ελληνική και μεσογειακή κουζίνα
 • Καλή εμπειρία σε προετοιμασία μπουφέ και επαγγελματικών γευμάτων
 • Άριστη γνώση υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων
 • Εχεμύθεια και ανάληψη ευθύνης
 • Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

https://tinyurl.com/2s3uervm


 

Λαντζιέρης

Απαραίτητα προσόντα

 • Αντίστοιχη εμπειρία
 • Επικοινωνία στα ελληνικά

https://tinyurl.com/mry4vfx8

 

 

Dishwashing employee

 • Work experience
 • Communication in English

https://tinyurl.com/mry4vfx8


 

Λαντζιέρης (Προσωπικό για Λάντζα) – Κέντρο Αθήνας

Επιθυμητά προσόντα

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ξενοδοχείο, εστιατόριο ή νοσοκομείο
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

https://tinyurl.com/5da33fkn

 

Dishwashing employee – Center of Athens

 • Work experience of at least 2 years in a relevant positon, preferably at a hotel, restaurant or hospital
 • Communication and time management skills & team spirit
 • Responsibility, punctuality and attention to detail
 • Valid health certificate

https://tinyurl.com/5da33fkn


 

Υπάλληλος Συσκευασίας – Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επικοινωνιακή ικανότητα, ομαδικότητα
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

https://tinyurl.com/53n4fb28

 

 

Packaging worker – Koropi

 • Communication skills, team spirit
 • Work experience in relevant position

https://tinyurl.com/53n4fb28


 

Βοηθοί για τις Μηχανές Παραγωγής – Κορωπί

Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

https://tinyurl.com/va65fbvs

 

 

Assistants for Production machines – Koropi

Ability to work in rotating shifts

https://tinyurl.com/va65fbvs


 

Night Auditor – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα

 • Απαραίτητο πτυχίο Τουριστικών σπουδών
 • Προϋπηρεσία 3 χρόνων σε θέση Night Auditor ή Νυχτερινού Υπαλλήλου Υποδοχής
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση χρήσης PC (Microsoft Outlook, Microsoft Office, κοινωνικά μέσα, ηλεκτρονικά μηνύματα, διαδίκτυο)
 • Η γνώση οποιουδήποτε PMS (προγράμματος ξενοδοχειακών κρατήσεων)
 • Γνώσεις συστήματος Opera θεωρείται απαραίτητη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, με οργανωτικές ικανότητες και σωστή διαχείριση χρόνου
 • Συνέπεια και ευελιξία στο ωράριο εργασίας
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, με καλές διαπροσωπικές σχέσεις και αποτελεσματική επικοινωνία

https://tinyurl.com/285wvfbw


 

Υπάλληλος Υποδοχής – Πειραιάς

Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών. Η επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 4+ χρόνια
 • Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση χρήσης PC (Microsoft Office, κοινωνικά μέσα, ηλεκτρονικά μηνύματα, διαδίκτυο)
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Η γνώση οποιουδήποτε PMS (προγράμματος ξενοδοχειακών κρατήσεων) θεωρείται απαραίτητη.

https://tinyurl.com/4fbz8cb8

 

 

Reception officer – Piraeus

 • Very good command of English. Additional language skills will be an asset
 • Work experience of at least 4 years in relevant position is a must
 • Very good command of computers (Microsoft Office, social media, emails, internet)
 • Team spirit
 • Problem solving skills
 • PMS command is essential

https://tinyurl.com/4fbz8cb8


 

Groom – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και δίπλωμα οδήγησης
 • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικότητα στην εργασία
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια

https://tinyurl.com/59v2rvjw

 

 

Groom – Athens

 • Work experience of 2 years in a relevant position
 • Excellent command of English
 • Driving license
 • Organisational and communication skills
 • Pleasant personality and team spirit
 • Responsibility, punctuality

https://tinyurl.com/59v2rvjw


 

Καμαριέρα / Housekeeping Room Attendant

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Παρατηρητικότητα και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Τήρηση και γνώση των κανόνων υγιεινής
 • Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως καμαριέρα σε boutique ξενοδοχείο ή 5* ξενοδοχείο

https://tinyurl.com/2v4addu2

 

 

Housekeeping Room Attendant

 • Pleasant personality
 • Team spirit
 • Attention to detail
 • Safety & hygiene knowledge
 • Basic command of English will be a plus
 • At least 2 years of work experience as a maid at a boutique hotel or 5-star hotel

https://tinyurl.com/2v4addu2