Thursday Job Adverts – Various Fields 02/09/2021

Υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη

 • εμπειρία γραμματείας
 • σωστός χειρισμός τηλεφωνικών κλήσεων
 • υποδοχή επισκεπτών
 • ευχέρεια στον προφορικό λόγο της αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/2WKLHH5


 

Σερβιτόροι

για τη στελέχωση των καταστημάτων της στο Αιγάλεω (εντός του εμπορικού κέντρου RIVER WEST).

https://bit.ly/3mUqK78

 

Waiters

For cafes in Egaleo (in a shopping center)

https://bit.ly/3mUqK78


 

Υπάλληλος Αποθήκης – Αιγάλεω

προϋπηρεσία ως υδραυλικός ή βοηθός υδραυλικού, για γνώση των προϊόντων.

https://bit.ly/3kLXKvN

 

Warehouse Employee-Egaleo

With experience as a plumber or plumber assistance

https://bit.ly/3kLXKvN


 

Υπάλληλος για Κήπο

συνταξιούχος με γνώσεις κηπουρικής

ερασιτέχνης, για καλλιέργεια μισού στρέμματος

Τηλ.: 6976 654854

https://bit.ly/3zAM6dm

 

Gardening employee

 • Pensioner with gardening knowledge
 • Amateur for cultivating half acre

Tel.: 6976 654854

https://bit.ly/3zAM6dm


 

Προγραμματιστής / Web Designer – Αμπελόκηποι

για ιατρικές εφαρμογές.

Τηλ.: 6976 654854 (09:30-14:30).

https://bit.ly/3t456yh

 

Programmer/Web Designer

For medical applications

Tel.: 6976 654854 (09:30-14:30).

https://bit.ly/3t456yh


 

Τεχνίτης / Σιδεράς

 • με προϋπηρεσία στις σιδηροκατασκευέςγια πενθήμερη μόνιμη εργασία.
 • Απαιτείται δίπλωμα αυτοκινήτου.

https://bit.ly/3zGoxQw

 

Craftsman/Blacksmith

 • With experience in iron construction for 5-day work
 • Car driving license is a must

https://bit.ly/3zGoxQw


 

Λουστραδόρος / Τρίφτης – Αχαρνές

Απαραίτητη προϋπηρεσία

https://bit.ly/3gOS0QC

 

Varnisher-Acharnes, Attiki

Experience is a must

https://bit.ly/3gOS0QC


 

Πιτσαδόρος

με εμπειρία από εστιατόριο

Τηλ.: 210 9840855.

https://bit.ly/2WEHvZ9

 

Pizza maker for a restaurant

With experience

Tel: 210 9840855.

https://bit.ly/2WEHvZ9


 

Εσωτερικός Πωλητής Ανταλλακτικών (Πωλητής Πάγκου) – Μοσχάτο

 • Απόφοιτος λυκείου, τεχνικής σχολής, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών στον ίδιο ή σε σχετικό κλάδο
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, προγραμμάτων εύρεσης ανταλλακτικών, αποθήκης, ERP και MS Office
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) και ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά)
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακρίβεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, εάν πρόκειται για άντρα υποψήφιο.

https://bit.ly/3yADx0T


 

Ταμίες – KFC River West Αιγάλεω (μερικής απασχόλησης)

 • με ενθουσιασμό και πνεύμα ομαδικότητας.

https://bit.ly/2WKPVyr

 

Cashiers- KFC River West Egaleo (part-time)

With enthusiasm and team spirit

https://bit.ly/2WKPVyr


 

Sales Representative with Turkish (Live Chat) – Athens

 • Highly motivated and target driven with a proven track record in sales
 • Excellent selling and negotiation skills
 • Prioritizing, time management and organizational skills
 • Ability to create and deliver presentations tailored to the audience needs
 • Good communication skills, written and verbal in Turkish / Mother Tongue Turkish is an advantage/;
 • Experienced in call center and / or customer service and knowledge of Sports Games.
 • Ability to adapt to flexible working hours (weekend, shift, etc.)

https://bit.ly/38×1200

 

French Speaking Customer Care Advisor

 • Proven customer support experience or experience as a client service representative
 • Native / near native in the French languageand good command of English
 • Good MS Office skills
 • Strong phone contact handling skills and active listening
 • Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of client personalities
 • Excellent communication and presentation skills
 • Ability to work autonomously and independently.

https://bit.ly/2YaP3U1


 

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Επιβατών | Συνοδός Εδάφους | Check in Agent

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2 (First Certificate in English ή ισοδύναμο)
 • Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εξοικείωση με Η/Υ

https://bit.ly/3BuBpcH

 

Customer Service Employee-Ground Attendant

 • High school graduate
 • Experience is desired in relevant position or in customer service
 • English diploma Level B2
 • A second language is desired
 • Familiarity with computers

https://bit.ly/3BuBpcH


 

First Aid Team Nurses, Doctors – Αstir Beach

 • Must hold a Bachelor degree in Medical Science or nursing
 • Must be fluent in English and knowledge of any additional language(s) is a plus
 • Must be aware of First Aid rules and techniques
 • At least 1 year of experience as a nurse or doctor is essential
 • Previous experience in the tourism industry or in a luxury brand is preferred

https://bit.ly/38ynsy9


 

Συντηρητής Γενικών καθηκόντων

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση εργασιών συντήρησης
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

https://bit.ly/3tcbXWI

 

General Duties Maintenance Worker

 • Experience in relevant position
 • Knowledge of maintenance work
 • Team spirit

https://bit.ly/3tcbXWI


 

Χειριστής Γραμμής Παραγωγής

 • Πτυχίο αρτοποιού / μηχανολογικής κατεύθυνσης / Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε βιομηχανική παραγωγή, κατά προτίμηση σε τρόφιμα
 • Καλή γνώση αγγλικών και H/Y
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Για τη διευκόλυνσή σας λόγω βαρδιών κρίνεται απαραίτητη η κατοχή ιδιωτικού μέσου μετακίνησης.

https://bit.ly/3zz1bvS

 

Production Line Operator

 • Degree in Baking/with Mechanics orientation/Food Technology
 • Work experience of at least 2 years in industrial production, desirably in Food production
 • Good command of English and computer
 • Ability to work in shifts
 • Possessing a transportation means is desired due to shift work

https://bit.ly/3zz1bvS


 

Βαφέας Αυτοκινήτων

 • 5+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο
 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εξειδίκευση / πιστοποίηση σεμιναρίων αυτοκινητοβιομηχανίας
 • Καλά οργανωτικά και επικοινωνιακά στοιχεία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

https://bit.ly/3mPRPs9

 

Car dyer

 • 5+ years of experience in the field
 • Technical education
 • Specialisation/Qualification in automobile
 • Good organizational and communicational skills

https://bit.ly/3mPRPs9


 

Τεχνίτης Βαρέων Οχημάτων – Μαγούλα Αττικής

 • Απόφοιτος τεχνικής σχολής απαραίτητα κατεύθυνσης μηχανοτεχνίτη
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη συντήρηση και επισκευή βαρέων οχημάτων (άνω 3,5 τόνων)
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας (μεταδοτικότητα) και λειτουργίας υπό πίεση
 • Οργανωτικός, με αίσθηση ευθύνης και διάθεση εξέλιξης
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Iκανότητα διαχείρισης μικρής ομάδας τεχνιτών
 • Ειδίκευση στις επισκευές κινητήρων (Diesel) επιθυμητή

https://bit.ly/3mO8TyD

 

Heavy Vehicles Technician-Magoula, Attiki

 • Technical school graduate with orientation in Mechanics
 • Experience of at least 5 years in maintenance and repair of heavy vehicles (over 3,5 tones)
 • Immediate availability
 • Good command of English
 • Good command of computer
 • Excellent communicational skills and ability to work under pressure
 • Organisational skills and responsibility
 • Car driving license
 • Management skills for small teams
 • Specialisation in Diesel maintenance is desired

https://bit.ly/3mO8TyD


 

Technical Trainer (Automotive Aftermarket)

 • Bachelor’s degree in Engineering (preferably, in Automotive engineering)
 • Three (3) to five (5) years of working experience in a technical service environment with in depth knowledge of vehicle systems
 • Proven experience in delivering technical training material
 • Fluency in Greek and English language. Knowledge of German and/or Italian will be an advantage)
 • Proficiency in Ms-Office applications
 • Integrity and teamwork spirit
 • Excellent communication skills with personal impact
 • Strong organizational and presentation skills
 • Flexibility for working in and outside of the office and for some business trips abroad

https://bit.ly/3gREwn9


 

Εργάτης Βαφείου

 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
 • Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση για εργασία.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

https://bit.ly/3BwCjFO

 

Dyeing Worker

 • Experience is desired
 • Punctuality, team spirit, flexibility
 • Organisational skills and speed
 • Ability to work in shifts

https://bit.ly/3BwCjFO


 

Βαφέας (Προετοιμασία Επιφανειών) – Βύρωνας

 • Πολυετής επαγγελματική εμπειρία στην προετοιμασία και τη βαφή οχημάτων
 • Δυνατότητα προετοιμασίας χρωμάτων
 • Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα

https://bit.ly/2WIPhkX

 

Dyer (Surface preparation)-Vyronas

 • Many years of experience in preparing and painting vehicles
 • Ability to prepare colors
 • Professional consistency and responsibility

https://bit.ly/2WIPhkX


 

Warehouse Administrator #New Logistics center – Ασπρόπυργος

 • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel)
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αυτοπαρακίνηση και υπευθυνότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στις λεπτομέρειες και αναλυτική σκέψη
 • Διάθεση και ενθουσιασμός για επίτευξη στόχων
 • Αγάπη για τον αθλητισμό και το well being

https://bit.ly/3kB0Fak

 

Warehouse Administrator #New Logistics center – Aspropyrgos

 • Excellent command of computer (Word, Excel)
 • Organisational skills
 • Good interpersonal and communicational skills
 • Team spirit
 • Responsibility
 • Organisational skills, attention to details and analytical skills
 • Enthusiasm to achieve goals
 • Love for athletism and wellbeing

https://bit.ly/3kB0Fak


 

Υπάλληλος Αποθήκης #New Logistics center – Ασπρόπυργος

 • Επιθυμητές σπουδές ΤΕΙ/ ΙΕΚ
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αυτοπαρακίνηση και υπευθυνότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες και αναλυτική σκέψη
 • Ευκολία στην υιοθέτηση αλλαγών και στην εφαρμογή νέων διαδικασιών, ευελιξία

https://bit.ly/2YfXHRj

 

Warehouse employee-New Logistics center-Aspropyrgos

 • Technical school graduate (desired)
 • Work experience in relevant position (desired)
 • Good command of English
 • Familiarity with computer use
 • Team spirit
 • Responsibility
 • Organisational skills
 • Attention to details and analytical skills
 • Ease in adopting changes and applying new procedures, flexibility

https://bit.ly/2YfXHRj


 

Υπάλληλος Αποθήκης

Η θέση εργασίας αφορά ΜΟΝΟ τον μήνα Σεπτέμβριο

 • Πνεύμα συνεργασίας

https://bit.ly/3kB8UDu

 

Warehouse Employee

Only for September


 

Web Designer – Fully Remote

Εξαιρετική γνώση:

 • HTML, CSS.
 • Mobile Design, Responsive Design.
 • Usability, UX Design και UI Design.
 • Cross-browser compatibility techniques.
 • Adobe Photoshop, Adobe Illustrator και άλλων παρόμοιων.

Καλή γνώση:

 • Email / Newsletter design
 • Δημιούργια Mock-ups και προτύπων
 • Χρήση/δημιουργία vector εικονιδίων
 • Javascript
 • Search Engine Optimization

Εξοικείωση:

 • Web trends, τεχνολογίες και τεχνικές.
 • Content Management Systems π.χ. WordPress.

https://bit.ly/3t5ZkfS

 

Web Designer – Fully Remote

Excellent command:

 • HTML, CSS.
 • Mobile Design, Responsive Design.
 • Usability, UX Design και UI Design.
 • Cross-browser compatibility techniques.
 • Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and relevant others

Good command:

 • Email / Newsletter design
 • Mock-ups and templates creation
 • Use/creation of vector icons
 • Javascript
 • Search Engine Optimization

Familiarity with:

 • Web trends, technology and techniques
 • Content Management Systems e.g. WordPress.

https://bit.ly/3t5ZkfS


 

Τεχνίτρια νυχιών – Σαντορίνη

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Παρέχεται διαμονή και ασφάλεια.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία.

https://bit.ly/3mQXeiH

 

Nails technician-Santorini

 • Experience in a relevant position is required
 • Accommodation and insurance are offered

CVs with a photograph

https://bit.ly/3mQXeiH


 

Driver – Sifnos

 • Excellent command of English Language
 • Knowledge of French language will be highly appreciated
 • Excellent knowledge & production of coffee beverages
 • Strong communication skills and pleasant personality
 • Professional attitude and appearance
 • Multitasking time management skills, with the ability to prioritise tasks
 • Ensuring that guest preferences are met
 • Following and always maintaining Hygiene Protocols

https://bit.ly/3BmxAGC


 

Romanian Speaking Travel Expert

The requirements needed for this Romanian Speaking Travel Expert position are:

 • An exceptional level in the Romanian language
 • Advanced English skills
 • Excellent verbal & written communication skills
 • PC literacy
 • Team spirit & flexibility in working in a fast-paced environment
 • Eligible to work in Greece

https://bit.ly/3BuG5zh


 

Καθαρίστρια Βίλας – Μύκονος

με ή χωρίς προϋπηρεσία

Διατροφή και διαμονή.

Τηλ: 6986 732965

https://bit.ly/3gQwWta

 

Villa cleaner (woman)-Mykonos

With or without experience

Accommodation and meals are offered.

Tel.: 6986 732965

https://bit.ly/3gQwWta


 

Καθαριστές Αεροσκαφών | Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3t4e2nj

 

Airplanes cleaners – International Airport of Athens

Desired:

 • Junior High School or High school graduates
 • Experience in relevant position
 • English command

https://bit.ly/3t4e2nj


 

Καθαρίστριες – KFC River West Αιγάλεω (μερικής απασχόλησης)

με ενθουσιασμό και πνεύμα ομαδικότητας.

https://bit.ly/3jxMFPu

 

Cleaners (women) – KFC River West Egaleo (part-time)

With enthusiasm and team spirit

https://bit.ly/3jxMFPu


 

Forklift Drivers

 • High school diploma is preferred
 • 1 + year in a relevant position
 • Knowledge of the industry and relevant health and safety regulations
 • Working well within a team
 • Having a good sense of balance

https://bit.ly/38tLwSH


 

Υπάλληλοι Παραλαβής / Pickers – Μαγούλα Αττικής

 • Aπαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού
 • Απόφοιτοι λυκείου ή μέσης εκπαίδευσης

https://bit.ly/3Dx2wpD

 

Receiving products Workers/Pickers -Magoula, Attiki

 • Experience in a relevant position is a must
 • Excellent organizational skills
 • High School or Middle School graduate

https://bit.ly/3Dx2wpD


 

Συσκευαστής/τρια – Μάνδρα Αττικής

https://bit.ly/3gP2jnM

 

Packager-Mandra, Attiki

https://bit.ly/3gP2jnM 


 

Χειριστής Μηχανημάτων CNC

 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού CNC
 • Απόφοιτος ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση μηχανολογίας
 • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων CNC (τόρνο ή φρέζα)

https://bit.ly/3kB55xW

 

CNC Machinery Operator

 • Basic command of CNC programming
 • Technical School graduate
 • At least 1 year experience in CNC operation (lathe or drill)

https://bit.ly/3kB55xW


 

Data Leader

 • Minimum 3 to 5 years of working experience as Data engineer or Architect
 • Strong knowledge and understanding of data technologies and capability to implement them
 • Collaboration and ability to work with a global data community
 • Influencing skills & ability to persuade at different levels
 • Highly organized, self-motivated & flexible
 • Strong communication skills with customer orientated approach & ability to solve problems
 • Team player

https://bit.ly/3ytpKsU


 

Σερβιτόροι – Σαντορίνη

 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Διαμονή με wi-fi και ένα πλήρες γεύμα

https://bit.ly/3BrTpof


 

Βοηθός Ζαχαροπλάστη – Kορωπί

https://bit.ly/3DBMCKr

 

Pastry chef assistant-Koropi

https://bit.ly/3DBMCKr


 

Βοηθητικό Προσωπικό Κουζίνας – Σίφνος

 • Γνώση των πρωτοκόλλων του COVID-19
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Ποιοτικές συνθήκες διαμονής και προσφορά ημιδιατροφής

https://bit.ly/3Dz7GBf

 

Kitchen Personnel-Sifnos

 • Awareness of COVID-19 protocols
 • Ability to organise and manage time
 • Team spirit
 • Excellent command of English
 • Professional attitude
 • Communicational skills
 • 5-year experience in relevant position

Quality accommodation & 1 meal included

https://bit.ly/3Dz7GBf


 

Room Service / Waiters & Runners – Sifnos

 • Must possess at least 5 years experience on a similar position in 5 star hotel and/or luxury restaurant
 • Excellent command of English language is essential
 • Knowledge of French language will be highly appreciated

Accommodation & Meal Included

https://bit.ly/3mN0g7D


 

Junior Sous Chef – Mykonos

 • Passion for your role and wanting to continue developing knowledge
 • Experienced manager having lead teams in high volume environments
 • Hard working attitude and an impressive team player
 • Impressive level of knife skills and eye for detail
 • Experience working on different sections in high quality restaurants
 • Able to listen intently and then pass on knowledge to junior chefs
 • Can handle pressurised services and help others keep calm

Anyone applying should be able to commit through to October. Accommodation is provided by the company along with transport to and from the restaurant.

https://bit.ly/3jyVclm


 

Full Stack Developer

 • 2+ years of experience in building responsive web applications using any PHP framework(s) (e.g. Symfony, or Yii, or Laravel, or CakePHP, or CodeIgniter etc)
 • knowledge of front-end technologies including JavaScript frameworks (Vue.js), HTML5, CSS3
 • familiarity with MySQL
 • degree in IT or relevant field
 • team spirit
 • completed military obligations, if applicable

https://bit.ly/3kMc7Af


 

ICT Administrator (Short Term Contract with possibility of extension)

 • Secondary education complemented by either professional ICT training or higher education in the area of computer science
 • At least 2 years direct, hands-on working experience in a first-line ICT support
 • Experience in assisting users with queries or problems related to PCs, peripherals, networks and office automation tools (MS-Office)
 • Experience in diagnosing and resolving incidents and service requests
 • Knowledge of Cisco networks environment
 • Good knowledge on Microsoft Operating Systems and Microsoft Possession of any Microsoft (related with operating system) or Cisco (related with networking) certificate or completed by professional ICT training will be an asset
 • Very good knowledge of English (min. B2 level), excellent knowledge of Greek (C2 level or higher)
 • Excellent interpersonal, communication and organization skills
 • Driving license

https://bit.ly/2WBngfi


 

Junior – Mid Web Developer

 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related subject
 • 1 – 3 years of overall software development experience
 • Experience with .NET 4.5+, .NET Core principles and best practices
 • Good knowledge of HTML5 and JavaScript, TypeScript, jQuery and its best practices
 • Experience working with remote data via REST and JSON
 • Solid understanding of the full development life cycle and scrum process framework.
 • Native greek speaker

https://bit.ly/3yyDLFQ


 

Εργάτης για τη Γραμμή Παραγωγής

 • Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής

https://bit.ly/3mUHtXY

 

Production Line Worker

General or Technical High school graduate

https://bit.ly/3mUHtXY


 

Εργάτης / Picker – Μάνδρα

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη αποθήκη (φορτώσεις-εκφορτώσεις, προετοιμασία παραγγελιών).

https://bit.ly/3gToEAD

 

Worker/Picker-Mandra

Experience in an automated warehouse is a must (loading, unloading, orders preparation)

https://bit.ly/3gToEAD


 

Υπάλληλοι Τμήματος Ορόφων & Πλυντηρίου – Astir Palace Hotel, Athens

https://bit.ly/3mQ1vTv

 

Housekeeping & Laundry Department Employees – Astir Palace Hotel, Athens

https://bit.ly/3yAcsuK


 

Night Αuditor – Σαντορίνη

 • Απόφοιτος τουριστικής σχολής
 • Διετής εμπειρία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
 • Άριστη γνώση αγγλικών και μιας δεύτερης γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων
 • Επαγγελματική εμφάνιση και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικότητα στην εργασία

Διαμονή με wi-fi και ένα πλήρες γεύμα

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία.

https://bit.ly/3gMXmvK

 

Night Auditor-Santorini

 • Tourism graduate
 • 2-year experience at a 5-star hotel
 • Excellent command of English and of a second language
 • Very good command of hotel programs
 • Professional appearance and excellent communication skills
 • Team spirit

CV with a recent photograph

https://bit.ly/3gMXmvK


 

Shipping Graduates (fluent French)

 • Maritime studies in BSc or MSc level
 • Customer service experience will be a considered as a great asset
 • Fluency in French and English
 • Excellent communication skills and client-centric mindset

https://bit.ly/3zAZIFu