Thursday Job Adverts – Humanitarian Field – 2/6/2022

 

Συντονιστής/τρια Πεδίου για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα
 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • Γνώση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες  και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 03/06/2022 μέσω email στο [email protected] τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Συντονιστή Πεδίου».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση

https://bit.ly/3lZ8AQ9

 

 

Διερμηνέας Ουρντού/Παντζάμπι-Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» -ΚοζάνηΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ουρντού και Παντζαμπί (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/3Gy1FXB


 

Accounting & Compliance Manager-Athens-ACTIONAID

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in Accounting, Financial Management, or another related field and minimum of five (5) years of working experience in senior accounting roles, and a holder of A’ class signatory right to manage and coordinate all financial and accounting obligations and respective financial and accounting reporting and ensure that ActionAid Hellas (AAH) adheres to all legal standards of the Greek Accounting & Taxation authorities and to ActionAid International (AAI) in house financial policies. We are looking for candidates with demonstrated experience in accounting/taxation principles and practices and in the use of ERP databases (indicatively SAP, Entersoft), along with experience in managing teams, attention to detail, and cost-consciousness skills.

https://bit.ly/3M4f2Qv


 

Senior Project Officer-Capacity-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Basic Qualifications:

Education and Experience:

 • B.A. degree in Accounting, Finance, Economics, Business Administration with courses in accounting, or a qualification in accounting (CPA/ACCA or equivalent). Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 2-3 years of experience in a position with similar responsibilities, preferably with an international or local NGO, or a financial/banking institution.
 • Experience working with partners, participatory action planning and community engagement.
 • Demonstrated ability to communicate professionally internally and externally on financial matters.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data would be considered an advantage.
 • Proficient in MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint, Visio), Web Conferencing Applications. Knowledge of ERP financial reporting software preferred.

Required Languages – Greek and English.

Travel – 10% (between Athens and Thessaloniki).

https://bit.ly/3a9MKGO


 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή και μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (κοινωνικές επιστήμες, Διαχείριση Έργου κ.λπ.)
 • Προϋπηρεσία 2-3 ετών στη διαχείριση και επίβλεψη έργων σε ΜΚΟ, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο με τον σκοπό του ΕΣΠ
 • Καλή γνώση των χρηματοδοτικών μηχανισμών (π.χ. AMIF, DG Justice, ECHO, EEA Grants, Erasmus+)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (σε γραπτή και προφορική επικοινωνία)

https://bit.ly/3MchKU8

 

 

ΗR Generalist-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, internet)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency).
 • Γνώση και ορθή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα διαχείρισης ταυτόχρονων καθηκόντων.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα διαχείρισης κρίσης.

https://bit.ly/3x3QGSv

 

 

ΔικηγόροςΘεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής
 • Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3z6eQgv

 

 

Interpreter Ukrainian-Athens-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Required qualifications:

 • Primary Language: Ukrainian
 • Communication language: Greek and/or English.
 • Basic computer skills.

https://bit.ly/3GDUL2N


 

Caretaker-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • High School Diploma or relevant diploma/certificate, nursing, pedagogical or educational studies preferred;
 • A minimum of 1 year experience in working with adolescents/young adults and/or persons with disabilities;
 • Experience implementing group activities with adolescents/young adults is highly desirable;
 • Experience in institution/safe zone/shelter/SIL for children/young adults and persons with disabilities is an asset;
 • Possession of creative, fine arts or technical skills, such as wood-working, electronics, painting, music e.tc. is an asset;
 • Excellent communication and interpersonal skills with adolescents/young adults;
 • Demonstrated empathy and understanding of vulnerable adolescents/young adults;
 • Previous experience in supporting dependents in obtaining independent living skills and enacting daily routines & self-care plans;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high-pressure work environments effectively & work in culturally diverse work settings;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Fluency in Greek and good working knowledge in English is required;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3M50Bve


 

Health Promoter-Lingala/French-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Education level in social science, social communication, nurse or teaching.
 • Ability to develop, organise and work independent after collaboration with team / supervisor.
 • Fluency in French is mandatory (spoken & written).
 • Good knowledge of English.
 • Knowledge of Arabic or Farsi an advantage.
 • 2-year experience minimum in teaching, nursing or social work, community mobilization.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.

https://bit.ly/3zamN4z


 

Διασώστης-τρια/Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αλλοδαπής προέλευσης ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών
 • Κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ
 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Άριστη γνώση της νομοθεσίας και των θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους

https://bit.ly/3LZJqv3

 

 

Νοσηλευτής-τρια-Τέμενη Αιγίου-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/3zblLVQ

 

 

Παιδαγωγός/Παιδοκόμος-Αρχαία Κόρινθος-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας, είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους – τουλάχιστον 2 έτη.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

https://bit.ly/3t3YAJ1


 

Cultural Mediator-Arabic & Kurmanji-Oinofyta-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution; or
 • Minimum high school certificate with two years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Experience working with unaccompanied children an advantage;
 • Experience working in a multi-cultural environment preferred.
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills to perform essential functions of the position;
 • Good computer literacy in standard software applications;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

Fluency in English and/or Greek (written and oral) is required.

Fluency in Arabic and Kurmanji is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-178 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3NJfaGa

 

 

Cultural Mediator-Farsi-Larissa-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution; or
 • Minimum high school certificate with two years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Experience working with unaccompanied children an advantage;
 • Experience working in a multi-cultural environment preferred.
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills to perform essential functions of the position;
 • Good computer literacy in standard software applications;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

Fluency in English and/or Greek (written and oral) is required.

Fluency in Farsi is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-179 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3GQzALn

 

Cultural Mediator-French & Lingala or French & Arabic-Larissa-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Humanities or a related field from an accredited academic institution; or
 • Minimum high school certificate with two years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Experience working with unaccompanied children an advantage;
  • Experience working in a multi-cultural environment preferred.
 • Possess adequate combination of knowledge, education, training experience and skills to perform essential functions of the position;
 • Good computer literacy in standard software applications;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

Fluency in English and/or Greek (written and oral) is required.

Fluency in French and Lingala is required;

or Fluency in French and Arabic is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-180 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3wSaM0A

 

 

Project Assistant (Durable Solutions)-Athens-IOM
Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Social Sciences, Political Sciences, Business Administration or a related field from an accredited academic institution with minimum two years of relevant work experience.
 • Master’s degree in above fields an advantage.

Experience and Skills

 • In-depth knowledge of the migration field in Greece;
 • Experience liaising with governmental authorities (national and/or local);
 • Experience working in the humanitarian/migration field an advantage;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Strong level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work under difficult conditions;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience will be considered as an advantage.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-174 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3NMWYeG

 

 

Field Child Protection Assistant-Ritsona-IOM

Required Qualifications and Experience

Education
• University degree in Social Work from an accredited academic institution with minimum two years of work experience.

 • University degree in Psychology, Law or Pedagogical studies will also be considered when candidate demonstrates relevant work experience in the field.
 • Master’s degree in above fields is an advantage.
 • Membership of the Association of Greek Social Workers an advantage.

Experience and Skills

 • Experience working in the humanitarian/migration field an advantage;
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports;
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-175 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3O3JU55


 

Employability Officer-Athens-SOLIDARITY NOW

Required qualifications & skills

 • Previous relevant experience in employment support, capacity building, and/or training of vulnerable individuals
 • Excellent case management skills and track record of delivering quality services to a large pool of beneficiaries
 • Knowledge of the Greek labour market, and how to navigate it to better match opportunities with the profile and skills of a candidate
 • Knowledge of employment Legislation and labor rights
 • Well organised, structured, and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Recruitment experience will be considered an asset
 • Very strong interpersonal skills.
 • Good networking and relationship management skills.
 • Proficient user of MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • Fluent in English (both written and spoken)

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “ASC Employability Officer

https://bit.ly/3N83gWj


 

Υπεύθυνος ένταξης και βιοπορισμού Ουκρανικών-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στην Ελληνική, στην Ουκρανική και στην Αγγλική γλώσσα. Θα συνεκτιμηθεί η επιπλέον γνώση Ρωσικών.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office και στη χρήση διαδικτύου.
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Προϋπηρεσία στον προσφυγικό /μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό θα εκτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, συνέπεια, οργανωτικότητα, επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)  Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσα και γ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και με ένδειξη τον εξής κωδικό

ΥΠΕΒ.ΟΥΚ .05/2022- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ – ADAMA CENTER

https://bit.ly/3NddGEs


 

Communications Officer-Athens-DANISH REFUGEE COUNCIL

About you To be successful in this role we expect you to :

 • Bachelor’s degree in communications, journalism, or related field.
 • Minimum of 2-5 years’ relevant experience in a communications role.
 • Advanced knowledge of Microsoft Office, content management systems, and social media platforms.
 • Advanced knowledge of desktop publishing software (InDesign/Photoshop/Spark). • Proficiency in verbal, written, and interpersonal Greek and English. Knowledge of Arabic/ Farsi/ French will be an added value.
 • Good time management and organizational skills.
 • Ability to work in a multi-cultural environment and a strong team working capacity

In this position, you are expected to demonstrate DRC’ five core competencies: Striving for excellence: You focus on reaching results while ensuring an efficient process.

Collaborating: You involve relevant parties and encourage feedback.

Taking the lead: You take ownership and initiative while aiming for innovation.

Communicating: You listen and speak effectively and honestly.

Demonstrating integrity: You uphold and promote the highest standards of ethical and professional conduct in relation to our values and Code of Conduct, including safeguarding against sexual exploitation, abuse and harassment.

https://bit.ly/3x08yh3

 

 

Cultural Mediator Interpreter-National Contract-Thessaloniki-DANISH REFUGEE COUNCIL

About you

 • Strong verbal and written in Kurdish (Kurmanji/Sorani) with Arabic, or Farsi/Dari or French language skills is required.
 • At least one year working experience in a related field in the refugee context in Greece is required.
 • Working knowledge of English is required
 • Working knowledge of Greek is a strong advantage.
 • Previous working experience with local or international NGOs as well as particular experience in cultural mediation or interpretation will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • University degree in a relevant field (Social Sciences, Political Sciences, Social Work, Psychology, Law, Migration and Refugee Studies) is desired
 • Relevant training or certification related to translation or interpretation is desired
 • Computer skills are desired.

https://bit.ly/3N8K0YR

 

 

Community Engagement Assistant-National Contract-Thessaloniki-DANISH REFUGEE COUNCIL

About you

 • Fluency in French or Farsi language is required
 • Minimum 1 year of experience in a related field is required
 • Working knowledge of English language is required
 • Ability in writing reports in English language is required
 • Strong computer skills, especially in Microsoft Office is required
 • Working knowledge of Greek would be an advantage
 • University degree in a related technical field would be an advantage
 • Previous working experience with local or international NGOs would be a strong advantage

https://bit.ly/3m3AeLC