Thursday Job Adverts – Humanitarian Field – 14/10/2021

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΕΔΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΑΡΣΟΦΩΝΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΗ-CARITAS ATHENS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσης

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΑΡΣΟΦΩΝΟΥ

 

ΤΟΠΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ΑΡΧΗΓΟ ΟΜΑΔΑΣ

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

 

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

 

Κάθε υποψήφιος(-α) στον (στην) οποίο(-α) προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

 

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

– «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΕΔΙΟΥ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ» – μία (1) θέση – Φαρσόφωνος

 

Περίληψη θέσεων εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS II).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

 

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Μεταφραστή – Υπεύθυνου/ης Πεδίου και Στέγασης» είναι η διερμηνεία στην επικοινωνία και η διασύνδεση με την ομάδα στόχο (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας) για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα καθώς και η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης των υποθέσεων επωφελούμενων έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Εκπαιδευτικό/Αρχηγό Ομάδας όσο και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΟΜ.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο/η Μεταφραστής – Υπεύθυνος/η Πεδίου και Στέγασης:

Συνεργάζεται με τον άλλο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης και άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent).

 • Παρακολουθεί με τον άλλο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης και άλλους φορείς την πορεία των εγγεγραμμένων επωφελούμενων στο Πρόγραμμα και πραγματοποιεί κάθε σχετική ενέργεια για την ομαλή ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης στο πλέγμα δράσεων υπό τον τίτλο «Στέγαση».
 • Συντάσσει και συνεισφέρει στην ηλεκτρονική διατήρηση αρχείων και ανταλλαγής πληροφορίας σχετικής με την πορεία των επωφελούμενων στο Πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, κυρίως μέσω Microsoft Office.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και προετοιμασίας και διεξαγωγής ενημερωτικών ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τρίπολης (ILC).
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη (Φαρσί) σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Εκπαιδευτικό, τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης και Επαλήθευσης και την υπόλοιπη ομάδα έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Σχολής.
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση της γλώσσας Φαρσί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα ενσωμάτωσης σε συχνές προγραμματικές αλλαγές και διαχείρισής τους.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση προγράμματος ΜS Office.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Δυνατότητα για ταξίδια και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα επιθυμητό.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου στην Πελοπόννησο με βάση την Τρίπολη.

 

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη : ΥΠΣ 10/21,

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) προηγούμενων εργοδοτών , εφόσον υπάρχουν, και

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9, Τ.Κ. 10672, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52, Τ.Κ. 10432, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Οκτωβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr


 

Social Worker-Athens-LIGHTHOUSE RELIEF

Department: Emergency Response

Location: Athens

Start date: 01/11/2021

Duration: One year contract (2 months probationary period)

Reports to: Emergency Response Coordinator

Leads & Supervises: N/A

Context

LHR is a non-religious, non-political, non-profit humanitarian organization with the mission of providing immediate crisis response, as well as long term relief, for the most vulnerable groups in a dignified, respectful and empowering manner.

Today, Lighthouse Relief is focused on providing psychosocial support to vulnerable groups in Greece, and on providing support to refugees and asylum seekers experiencing homelessness in Athens through our Streetwork Project. Our mission is to provide dignified immediate and long-term relief to those experiencing displacement. We use a sustainable, participatory and holistic approach, that is driven by those we serve.

LHR’s Emergency Response Streetwork Programme supports refugees, asylum seekers, and migrants experiencing homelessness or living in precarious conditions, by understanding their individual needs through a holistic approach, providing them with non-food items and food items, and with information and guidance to link them with the services that can support them in their specific situation, including medical care, legal aid, and shelter. LHR’s team also provides case management for complex cases, in collaboration with partners in Athens.

Position Summary

The Social Worker will play a vital role in the Streetwork team. Together with the Emergency Response Coordinator (ERC) and the Officer (ERO), they will establish safety protocols and ensure that they are being followed and updated. The Social Worker will lead the case management, referral pathways, and follow up cases with people being supported and other stakeholders. They will support the streetwork team if needed during daily outreach and other types of support. They will attend the team meetings and together with ERO, ERC and the Intercultural Mediators (ICMs), will make decisions for complex cases.

The Social worker will communicate important information to people being supported and will contact them in order to make decisions which might affect their legal, health, social and general situation, always taking in consideration the best interest of the person.

Coordination with ICM Arabic and Farsi will be crucial for the development of the role.

The social worker will work closely with ERC having clear communication, coordination, and cooperation.

Key responsibilities

 • Lead and facilitate case management, perform assessments of cases, and provide referrals
 • Assess and define referral pathways in order to provide holistic support to cases
 • Identify and monitor vulnerabilities
 • Engage with actors/people being supported/cases and follow up
 • Update referral list every three months and contact stakeholders
 • Together with ERC and ERO will deliver the induction for new staff and volunteers
 • Monitoring & Evaluation: Collect data for the different SW services and update the Streetwork trackers; track the progress of people being supported
 • Lead the Streetwork shift if necessary

Qualifications

Required

 • Minimum age 25 years
 • Professional experience working in Greece with refugees, asylum seekers, displaced persons and vulnerable groups
 • Technical diploma or degree in social work, including license to practice
 • Ability to work legally in Greece
 • Ability to adapt to a multicultural context and work cross-linguistically
 • Valid driving license for manual transmission
 • Excellent level of English, both written and spoken
 • Proven ability to work well in a high pressure environment, in a professional way
 • Proven leadership skills in high pressure situations
 • Experience in mental health settings
 • Strong communication skills
 • Good working knowledge of MS Word and Excel or similar
 • Active listener
 • Ability to work with individuals who have difficulty expressing their needs
 • Problem solving, critical thinking and decision making skills
 • Attentive to detail, being organized and driven by the need to deliver results for people being supported
 • Ability to compromise, negotiate and work well with others
 • Excellent interpersonal and organizational skills
 • Willingness to work on an irregular schedule
 • Valid work visa for the Schengen area

Desired

 • Fluency in Greek, Farsi, Arabic or French are a distinct advantage
 • First aid qualification
 • Prior work experience with an NGO in an emergency setting
 • Cultural awareness
 • Candidates who are already in Greece will be prioritizedAs the responsibilities listed here cannot be exhaustive, the position holder may be required to undertake other duties that are broadly in line with the above key responsibilities

To apply, please send your CV and cover letter to [email protected] and [email protected] by October 20th, 2021


 

Mental Health Supervisor-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

 • Essential Psychologist degree. License to practice as Psychologist in Greece. Master degree in clinical/ therapeutic or related psychological intervention.
 • Essential 2 years’ experience minimum in Clinical Psychological and psychosocial.
 • Experience in Management or supervision.
 • Desirable previous experience with MSF or other NGOs in developing countries.
 • Previous experience with migrants and/or traumatized refugees and psychotherapy an asset.
 • English language is mandatory. Desirable French Language.
 • Desirable computer literacy (word, excel and internet).

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English quoting reference code “MENTAL HEALTH SUPERVISOR Samos” in the subject line of the e-mail at [email protected].

https://bit.ly/3oUX9LN

 

 

Cultural Mediator Farsi Female-Lesvos- MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Essential secondary education. Desirable degree in social sciences, social communication or teaching. Training in interpretation or intercultural mediation is an asset.
 • Desirable 2 years of previous experience in similar position, preferably in provision of medical services and/or with NGOs. Desirable previous experience in migration/refugee contexts.
 • Essential Farsi and English. Knowledge in Greek is an asset.
 • Commitment to MSF’s Principles, Behavioral Flexibility, Stress Management, Results and Quality Orientation, Service Orientation, Teamwork and Cooperation.

To apply

Please send your CV and a cover letter in English at the following email address, quoting reference code “CM Farsi Female” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/2YEqPSq


 

Κοινωνικος Λειτουργός πλήρους απασχόλησης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Τρίτη 19/10/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 5. ΄Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6. Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ

https://bit.ly/3iXfRyu

 

 

«Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας» για τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Μέσων Επικοινωνίας / Διοίκησης Επικοινωνίας ή/και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών.
 • Αριστο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας
 • Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση website
 • Αριστη γνώση διαχείρισης social media και δημιουργίας content
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και αναπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]: Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική  Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Τρίτη 19/10/2021. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποσταλούν μέσω email στο [email protected] αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

https://bit.ly/3ayp3VE

 

 

Νομικός στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ»-Ιωάννινα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία και γνώση τόσο του νομικού πλαισίου που αφορά την ομάδα στόχου, όσο και τη λειτουργία των σχετικών υπηρεσιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 20/10/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Νομικού- Ιωάννινα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,)

https://bit.ly/3azE8Gk

 

 

«Υπεύθυνος/η Καθαριότητας» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ)-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε συναφείς θέσεις.
 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Κυριακή 17/10/2021. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποσταλούν μέσω email στο [email protected] αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

https://bit.ly/3BGcbsC

 

 

Παιδαγωγός για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ)-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής ή πτυχίο ΑΕΙ με εκπαιδευτική επάρκεια.
 • Ανάλογη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίες υπό συνθήκες κρίσης.
 • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Κυριακή 17/10/2021. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποσταλούν μέσω email στο [email protected] αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

https://bit.ly/3DQNpXt

 

 

Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ανηλίκων «ΠΥΛΗ»-Ιωάννινα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Σομάλι (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 15/10/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Σομάλι στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Για τη θέση του διερμηνέα η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3BC7pMp


 

Reporting Assistant- Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Political or Social Science, Business Administration, International Relations, Communications, Law or a related field from an accredited academic institution with five years of relevant professional experience.
 • Master’s degree in above fields an advantage.

Experience and Skills

 • Experience liaising with international institutions, governmental and diplomatic authorities;
 • Experience in reporting migration/refugee related projects;
 • Specific field and/or reporting experience in the fields of site management support and/or protection highly desirable;
 • Excellent computer literacy (Excel, Word, Outlook, Power Point presentation);
 • Excellent knowledge in preparation of statistical charts, tables and reports;
 • Driver’s license with practical experience required.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA21-393, and full name in the subject line.

https://bit.ly/3lAW4GX

 

 

Project Coordinator (In-Person classes)-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • University degree in Business Administration, Education, Pedagogy, Social Sciences or a related field from an accredited academic institution with minimum three years of work experience.
 • Master’s degree in the above fields and expertise in teaching Greek as a foreign language will be considered an advantage.

Experience and Skills

 • At least three years of previous work experience;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Excellent level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work under difficult conditions;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience is an asset.

Languages

Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA21-392, and full name in the subject line.

https://bit.ly/30oenqP

 

 

Senior Laboratory Technician-Chios,Kos,Leros-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • Completed Bachelor’s degree or Diploma from an accredited academic institution (I.I.E.K.) in Medical (Clinical) Laboratory Sciences, Microbiology or a related discipline, with at least four years of relevant experience.

Experience and Skills

 • At least three years of relevant laboratory experience in a laboratory;
 • Relevant technical knowledge and practices to personnel and laboratory operations;
 • Computer literate with understanding of accurate data collection and analysis for monitoring and continuous improvement of laboratory services and performances;
 • Good awareness of the laboratory role in health systems, optional use of resources for quality and efficient services delivery;
 • Experience working in international organizations, non-government or government institutions/organization in a multi-cultural setting is an advantage;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Experience in emergency response settings would be a distinct advantage;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Awareness on migration and refugee issues.

Languages

Fluency in English and Greek is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA21-158, full name and preferred location in the subject line.

https://bit.ly/3mHGWXK

 

 

Roving Interpreter (MHPSS) – Arabic and French Larissa – frequent travel to Volos required-IOM

Required Qualifications and Experience

Education

 • Completed high school degree with minimum two years of relevant professional experience;
 • University degree from an accredited academic institution in related field would be considered as an advantage.

Experience and Skills

 • At least two years of previous relevant work experience;
 • Experience in an international setting;
 • Computer literacy in standard software applications;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Willingness to work in day/ night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years driving experience an advantage.

Languages

Excellent knowledge of Greek and/or English and Arabic and French is required.

How to apply: Interested candidates are invited to submit their application including a cover letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA21-391 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3FG65L8


 

Education Cultural Mediator-Larissa-DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least one (1) year of professional experience in a related field (required)
 • At least 2 years’ experience working with children (highly desirable)
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, arts activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Experience engaging with communities living in emergency reception site(s) in Greece would be a strong asset
 • Previous experience with local or international NGOs will be considered a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Good computer literacy
 • Training or courses in NFE and/or child protection/safeguarding will be considered an asset
 • English (good verbal and written skills) (required)
 • Greek (good verbal and written skills) is considered an asset
 • Strong verbal and written knowledge of Farsi (required)
 • Strong verbal and written knowledge of Dari and/or Pashto is considered an asset

Application Process

Are you interested? Then apply for this position on line: www.drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacancies. All applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer than four pages). Both must be in English.

https://bit.ly/3oY6bYs

 

 

Field Protection Manager-Larissa- DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • University degree in international relations, management, human rights, social science or related field
 • Minimum 3-5years professional work experience with relevant projects and proven experience in managing interdisciplinary teams.
 • 2-3 years project management and protection experience.
 • Fluency in English
 • Knowledge of Greek is highly desirable
 • Extensive experience in representation, inter-agency coordination and networking.
 • Excellent analytical and strategic skills.
 • Strong computer skills.
 • High professional ethics
 • Strong understanding of the refugee context in Greece, including legal framework, access to social rights and benefits, stakeholders and gaps.
 • Ability to work effectively in a multi-national and multicultural environment
 • Strong interpersonal skills and demonstrated ability to establish effective working relations with local staff, authorities and other stakeholders
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor.

https://bit.ly/2YIndyK

 

Administration Officer-Athens-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Experience in filing (electronic and physical) and document categorization
 • Minimum of one year’s’ relevant work experience in social science or administration of programs, preferably in an NGO context
 • Excellent IT skills (Excel, Word, PowerPoint)
 • Fluency in English and Greek
 • People-oriented with excellent communication skills
 • Comfortable in managing multiple tasks, with a problem-solving aptitude
 • Cross Cultural Awareness and flexibility

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Administration Officer Athens”.

https://bit.ly/3BBW7rz

 

 

Female Friendly Space Facilitator-Thermopyles-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • University Degree in Social Sciences or Humanities or Political Sciences
 • Due to the requirements of the position, female candidates are preferred
 • Minimum one-year professional experience in implementing activities for women and girls
 • Good understanding of human rights, gender equality, child-marriage, sexual and gender-based violence (SGBV) in regular and emergency situations
 • Experience in community mobilization
 • Cross-cultural awareness and flexibility
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity.
 • Strong team player and able to handle pressure well.
 • Well organized and efficient
 • Fluency in Greek and English required
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software
 • Good report writing skills
 • Adhere to and promote GBV guiding principles
 • Possess empowering imagination
 • Driving license – Category B

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “FFS Facilitator_Thermopyles”.

https://bit.ly/3AA7X4f

 

 

Interpreter (FARSI-DARI/ARABIC/KURMANJI-SORANI/FRECH WITH ADDITIONAL KNOWLEDGE OF AFRICAN LANGUAGES-Athens (Roving between Southern, Central Greece camps)-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Farsi – Dari or Arabic or Kurmanji – Sorani or French (with additional knowledge of African languages, e.g. Lingala, Swahili);
 • Combined knowledge of the above-mentioned languages is considered an asset;
 • Knowledge of Pashto or Somali is strongly appreciated;
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected]  mentioning in the email subject “Interpreter LR_ Sothern Greece”.

https://bit.ly/3iWUn56

 

 

French Interpreter-Athens-SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Fluent in  French and Greek
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] mentioning in the email subject “French Interpreter_Athens”.

https://bit.ly/3DB5FUy

 

 

Teacher (English Language)-Drama-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or English
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching English as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “English teacher_Drama”.

https://bit.ly/3BEXaqG

 

 

Interpreter (Farsi & Dari)- Vagiochori- SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Farsi and/or Dari;
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter Farsi_ Vagiochori”.

https://bit.ly/3azHtFn

 

 

Assistant Accountant- Athens- SOLIDARITY NOW

Qualifications and Experience

 • Bachelor’s degree in accounting and/or Finance
 • Minimum 3 years of relevant working experience
 • Familiar with ERP (Navision experience preferred)
 • Knowledge of Greek GAAP (IFRS would be a plus)
 • Excellent use of MS Office Suite (particularly Excel)
 • Fluency in Greek and English, both oral and written

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] mentioning in the email subject “Assistant Accountant”.

https://bit.ly/3iTpwGj


 

Head of Programmes-Athens-ACTIONAID

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in Social Sciences, Business Administration or Management with five to eight (5 – 8) years of working experience in Programme Management with a focus on social, educational and development field, to develop and manage the Programmes Strategy, Action Plan and budget for ActionAid Hellas Local Programmatic Work. We are looking for candidates with team leadership & management skills, excellent communication and negotiation skills, and a very good knowledge of the Greek context (particularly in the areas of youth, education, gender, social and economic development). Experience in monitoring, reporting, and forecasting plans & budgets as well as proven experience in working and collaborating with NGOs, local and governmental authorities is mandatory.

https://bit.ly/3ABOGzs


 

Project Officer: Apartment Outreach – Thessaloniki- CATHOLIC RELIEF SERVICES- UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS

Typical Background, Experience & Requirements:

 • Bachelor’s degree: In field of Communications, Sales or Marketing preferred.
 • Minimum of 2-3 years of work experience in project support, ideally in the field of housing, real estate, integration, engagement with apartment owners.
 • Experience working with partners, participatory action planning and community engagement.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint)

Required Foreign Language Excellent Greek communication skills (both oral and written) and good level of English.
Travel Required (50%)
Valid driving license

https://bit.ly/3ADu1er


 

Υπεύθυνος Διασύνδεσης Στέγασης – Θεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με προτίμηση στις Κοινωνικές, Πολιτικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο πεδίο (στο προσφυγικό/μεταναστευτικό ή και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες).
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (με έμφαση σε κειμενογράφο, υπολογιστικά φύλλα, πλοήγηση στο διαδίκτυο).
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας (χρήση ΙΧ αυτοκινήτου παρέχεται από το ΕΣΠ).

https://bit.ly/3mLK44Z

 

 

Διαχειριστής Επιδότησης Ενοικίου – Θεσσαλονίκη- GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ.
 • Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης.
 • Καλή γνώση Η/Υ (με έμφαση σε κειμενογράφο και υπολογιστικά φύλλα).

https://bit.ly/3BOR8DW

 

 

Βοηθός Οικονομικού Τμήματος & Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Αθήνα- GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής σχολής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Προυπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε οικονομικό τμήμα ή/και Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών και ελληνικού λογιστικού σχεδίου.
 • Καλή γνώση διαδικασιών Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint).
 • Άριστη γνώση αγγλικών, επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης.

https://bit.ly/3oXUDVd

 

 

Εργαζόμενος/η Οικονομικού Τμήματος – Αθήνα- GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής σχολής.
 • Προϋπηρεσία 3 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών και ελληνικού λογιστικού σχεδίου.
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικού προγράμματος.
 • Καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint).
 • Άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης.

https://bit.ly/30db4m8

 


Ψυχολόγος Ρόδος– COVERAMEA

Mε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3lD8Gxw

 

Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης Οχημάτων-Χολαργός-COVERAMEA

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3v5xxNk

 

 

Νοσηλευτής / τρια Τ.Ε .ή Π.Ε-Ρόδος-COVERAMEA

Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιθυμητή η προϋπηρεσία.

https://bit.ly/30o6IJ9

 

Φροντιστήςτρια – Ρόδος-COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3ACWlxe

 

 

Ψυχολόγος-Χολαργός-COVERAMEA

 • Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3iXpcX4

 

 

Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός για Σ/Κ-Χολαργός-COVERAMEA

για 6ωρη απασχόληση.

Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3ABWLE8

 

 

Βοηθός Εργοθεραπείας / Βοηθός Φυσικοθεραπείας – Χολαργός- COVERAMEA

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/2X7Ii5n

 

 

Βοηθός Νοσηλευτή Δ.Ε. ή Βοηθός Νοσοκόμος – Ρόδος-COVERAMEA

 • με πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο μέσης τεχνικής, επαγγελματικής, νοσηλευτικής σχολής
 • ή Βοηθός Νοσοκόμος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επιθυμητή η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

https://bit.ly/3oZb6Iz

 

 

Λογοθεραπευτήςτρια Ρόδος-COVERAMEA

 • Με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα.

Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2YLuYUN


 

Child Protection Case Worker – Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Technical diploma or degree in social work, psychology, including license to practice, or a related field;
 • At least 2 years’ experience of implementing child protection programs, preferable social work or case management, in humanitarian settings;
 • Demonstrated experience of working with children and particularly vulnerable, refugee children;
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload;
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and often insecure environments;
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment;
 • Personal qualities: communicative, accurate, attentive to details, flexible, network-builder, able to handle pressure well;
 • Fluency in Greek and English mandatory, knowledge of Farsi/French/Arabic is considered as an asset;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3lB0b61

 

 

Child Psychologist – Lesvos- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

QUALIFICATIONS:

 • The qualified candidate must be a child psychologist with extensive psychosocial programming experience with 3 years’ experience in setting up or implementing psychosocial programs for children and adolescents at national and international levels;
 • Knowledge of and experience in using established inter-agency standards and guidelines in MHPSS and child protection, such as the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, the Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, Inter-agency Guidelines on Separated and Unaccompanied Children, Safe Healing and Learning Spaces Handbook and IASC Guidelines in Emergencies;
 • Significant experience in working in child protection in emergencies, particularly on Child Friendly Spaces and psychosocial support programs;
 • Knowledge of tools for assessment of the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Children in the Context of Humanitarian Emergencies;
 • Experience in monitoring and evaluation of psychosocial programs and feeding learning into program design;
 • Experience of working in camp contexts;
 • Cultural awareness and sensitivity, Self-awareness and proven ability to operate successfully in different cultural environments
 • Candidates must be able to adapt to a changing context, feel comfortable working in unstable and insecure environments;
 • Personal qualities: team player, communicative, accurate, attentive to details, flexible, network-builder, able to handle pressure well;
 • Fluency in Greek and English mandatory, knowledge of Farsi/French/Arabic is considered as an asset;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3FH6b59

 

 

Senior Psychologist – Lesvos-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements

 • The qualified candidate must have an advanced degree (post-graduate) or higher in psychology with psychosocial programming experience of 3+ years in setting up, implementing, and supervising MHPSS programs
 • Licensed Greek psychologist;
 • Minimum two-year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture and/or sexual violence. Knowledge of and experience in using established inter-agency standards and guidelines in MHPSS, such as the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting
 • Previous experience in managing MHPSS programs in emergency post-emergency context
 • Experience in humanitarian emergencies
 • Experience in supervising a team.
 • omfortable with report writing
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques;
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services;
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries;
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary;

https://bit.ly/3FKFEnk

 

 

Arabic Interpreter/ Cultural Mediator-Athens-INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Bachelor’s degree in Translations, humanities, social sciences, or equivalent combination of education/training and work experience in a similar context is considered as an asset;
 • Experience in interpretation and translation services is required;
 • Certification in cultural mediation is considered as an advantage;
 • Experience working with children and youth highly desirable;
 • Experience working in NGOs and in the humanitarian context is highly desirable, Experience of working with refugees and vulnerable groups of people;
 • Fluency in Greek and good working level of English is mandatory;
 • Strong communication skills (written and spoken) in Arabic and ability to translate into English and Greek and vice versa;
 • Knowledge of one of the following languages is considered as an asset: French, Sorani, Kurmanji;
 • Able to work in multidisciplinary and multicultural teams;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well and work in Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required

https://bit.ly/3lwJ2dz

 

 

Caretaker(s) – Athens- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • High School Diploma or relevant diploma/certificate, nursing, pedagogical or educational studies preferred;
 • A minimum of 1 year experience in working with adolescents/young adults and/or persons with disabilities;
 • Experience implementing group activities with adolescents/young adults is highly desirable;
 • Experience in institution/safe zone/shelter/SIL for children/young adults and persons with disabilities is an asset;
 • Possession of creative, fine arts or technical skills, such as wood-working, electronics, painting, music e.tc. is an asset;
 • Good verbal communication and interpersonal skills with adolescents/young adults;
 • Demonstrated empathy and understanding of vulnerable adolescents/young adults;
 • Previous experience in supporting dependents in obtaining independent living skills and enacting daily routines & self-care plans;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high pressure work environments effectively & work in culturally diverse work settings;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Fluency in Greek and English is required;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3v5Wb0v

 

 

SIL Unit Coordinator – Athens -INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

REQUIREMENTS:

 • Technical diploma or degree in humanitarian, social sciences, degree in education or social work desired;
 • At least 2 years’ working experience with vulnerable adolescents and youth, including adolescent/youth with disabilities, adolescent/youth living in Greek residential care institutions;
 • Experience in education and/or integration programs is an asset;
 • Experience supervising, leading, mentoring and coaching teams is required, ideally in a cross-cultural setting;
 • Experience in a coordinator role is an advantage;
 • Experience managing logistics is an advantage;
 • Fluency in Greek and English;
 • Demonstrated understanding of working with adolescents/young adults and particularly adolescents and youth living in Greek residential care institutions;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Strong attention to detail and ability to multi-task while working in a fast-paced environment;
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, network-builder, able to handle pressure well;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3mJ9Ruu

 

 

MHPSS Interpreter Farsi/Dari – Lesvos- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English-speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in Farsi and Dari and ability to interpret into English/Greek and vice versa
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people and especially people with mental health concerns is an asset
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, patience, empathy, humanitarian motivation
 • Experience of providing interpretation in MHPSS programs is an asset
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Ability to interpret via phone
 • Fluency in Greek or English

https://bit.ly/3FRTh4u

 

 

MHPSS Interpreter Farsi/Dari – Samos- INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English-speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in Farsi and Dari and ability to interpret into English/Greek and vice versa
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people and especially people with mental health concerns is an asset
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Ability and composure to deal with crises and stressful incidents
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, patience, empathy, humanitarian motivation
 • Experience of providing interpretation in MHPSS programs is an asset
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Ability to interpret via phone
 • Fluency in Greek or English

https://bit.ly/2YTdAh3


 

Project Officer – Βόρεια Εύβοια-INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ) σε Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις ή άλλο σχετικό πεδίο.
 • Τουλάχιστον 2 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, συγκεκριμένα στο χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Απολυτήριο Γενικού/Τεχνικού Λυκείου ή Δίπλωμα Τεχνικής Σχολής/ΙΕΚ.
 • Άριστη χρήση προγράμματος Microsoft Office.
 • Καλές δεξιότητες έρευνας, συγγραφής κειμένων και ανάλυσης δεδομένων
 • Άπταιστα Ελληνικά σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο, τουλάχιστον επιπέδου Β2
 • Εμπειρία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών.
 • Πιστοποίηση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών π.χ. ECDL
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός, τήρηση αυστηρών προθεσμιών και προδιαγραφών
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Νόμιμος κάτοικος Ελλάδος

https://bit.ly/3avkQlw


 

Συνεργάτης για τη λειτουργία Ταμείου και υποδοχής επισκεπτών-Θεσσαλονίκη-NOESIS

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 20/10/2021

https://bit.ly/3vf63Fi


 

Cultural Mediator (YouCreate project)- Thessaloniki and Thessaly-TERRE DES HOMMES HELLAS

Candidate profile:

 • Excellent oral and written skills in one following languages: Arabic (and French) or Kurmanji.
 • Diploma in languages, translation/interpretation, social work or any other relevant professional diploma will be considered as an asset
 • 1-2 years working experience and at least 1-year experience working with vulnerable youth aged 15-24 in the capacity of facilitator, educator, trainer or similar,
 • Background in child protection and youth work in the refugee context would be an advantage
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Excellent oral and written skills in Greek or English
 • Ability to work in an inter-cultural environment.
 • Fully conversant with usual IT tools
 • Excellent communication and interpersonal skills.

https://bit.ly/3oYZXb2

 

 

Child protection/safeguarding specialist – Keeping Children Safe in Sports – Athens or Thessaloniki -TERRE DES HOMMES HELLAS

Selection Criteria

The consultant(s) should have a freelancer status. Applications will be assessed according to the following criteria and prioritised in the following order:

1) Experience and qualifications of consultant in child safeguarding and design of activities to strengthen the protective environment of children

 • Extended knowledge and experience on the topic of safeguarding children in sports or recreational settings
 • Extended experience in leading and facilitating capacity-building activities on child protection & child safeguarding
 • Experience in preparing and facilitating exchange of learning and networking events (roundtables, conferences, etc)
 • Knowledge or experience of child protection situation in Greece, or South East Europe
 • Degree or higher in applicable field (e.g. psychology, social work, law, child health)
 • Experience of working with safeguarding in sport and recreational settings
 • Knowledge of safeguarding procedures and the social work sector
 • Fluency in English

2) Early availability to complete the work

3) Additional relevant skills or services that can be offered, etc.

4) Competitiveness of the rate offered

https://bit.ly/3v5cCKu


 

Νοσηλευτής /τρια – Χαλάνδρι Αττικής-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή βιογραφικών έως 24 Οκτωβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://bit.ly/3mRPawj


 

 • Schengen area

To apply, please send your CV and cover letter to [email protected] and [email protected] by October 20th, 2021

https://bit.ly/3lBGmeX