Μέσω Πολιτογράφησης, για τους Ομογενείς από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης