Μέσω Πολιτογράφησης για Πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πολίτες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών