Μείωση του χρόνου εργασίας – Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»