Απουσία εργαζομένου από την εργασία του λόγω έκθεσης σε κρούσμα COVID-19 ή λόγω νόσησης και έκθεσης του τέκνου του