Job Adverts-Various Fields 29/4/2021

Barman – Σαντορίνη

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέρων
 • Επαγγελματική και ευχάριστη παρουσία
 • Γνώση της ξενοδοχειακής λειτουργίας
 • Γνώση hotel bartending
 • Άριστη γνώση παραγωγής cocktails
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών κρίνεται θετικά)
 • Γνώστης χειρισμού POS
 • Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας
 • Συνεργατικό πνεύμα
 • Ευθύνεται για την εύρυθμη και την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος
 • Ικανότητες άριστης επικοινωνίας με τον πελάτη
 • Πίεση και με υπευθυνότητα

Προσφέρονται: Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/32V4HlD

 

Barman – Santorini

Qualifications required:

 • Previous experience in a related position in a 5 * hotel
 • Professional and pleasant attitude
 • Knowledge of hotel operation
 • Knowledge of hotel bartending
 • Excellent knowledge of cocktail production
 • Excellent knowledge of English (knowledge of more foreign languages ​​is considered as a plus
 • Familiar with POS handling
 • Pleasant and friendly character
 • Teamwork spirit
 • Responsible for the smooth and efficient operation of the department
 • Excellent communication skills
 • Pressure and responsibility

Offered: Accommodation and food

https://bit.ly/32V4HlD


 

Υπάλληλος Λάντζας / Β. Κουζίνας – Σκιάθος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Υπευθυνότητα και εντιμότητα
 • Ευγένεια
 • Εμπειρία στη χρήση επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και τους κανόνες υγιεινής
 • Καλή υγεία και σωματική αντοχή

Παροχή διαμονής και διατροφής

https://bit.ly/3ezKBTy

 

Dishwasher / Kitchen  Assistant – Skiathos

Necessary qualifications:

 • Necessary previous experience in a related position in a 4 * or 5 * hotel
 • Responsibility and honesty
 • Courtesy
 • Experience in using professional dishwashers
 • Time management skills
 • Attention to detail and to hygiene rules
 • Healthy and physical endurance

Offered: Accommodation and food

https://bit.ly/3ezKBTy


 

Βοηθός Σέφ & Μάγειρας Α’, Β’, Γ’

 • Πτυχίο μαγειρικής τέχνης
 • Eμπειρία τουλάχιστον 5 ετών για Βοηθό Σεφ και 2-3 ετών για Μάγειρες σε κουζίνα
 • ξενοδοχείου ή a la carte εστιατορόυ
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
 • Ικανότητα συνεργασίας με βάση τις οδηγίες του υπεύθυνου chef
 • Καλή γνώση ελληνικής και διεθνούς κουζίνας
 • Γνώσεις ISO και HACCP
 • Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

H εταιρία προσφέρει: Διατροφή και στέγαση

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία

https://bit.ly/2S6fjMh

 

Chef Assistant & Cook A ‘, B’, C ‘

 • Degree in culinary art
 • Experience of at least 5 years as a Chef assistant and 2-3 years as a Cook in a hotel or a la carte restaurant
 • Team spirit, flexibility, ability to work under time pressure
 • Ability to cooperate under the instructions of the responsible chef
 • Good knowledge of Greek and international cuisine
 • Knowledge of ISO and HACCP
 • Kindness, pleasant and friendly personality
 • Teamwork spirit
 • Professional appearance and behavior

The company offers: Food and accommodation

CV with photo

https://bit.ly/2S6fjMh


 

Web Developer – Νέο Ηράκλειο Αττικής

Κωδικός θέσης WD001Η

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο θετικών επιστημών ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί

https://bit.ly/32YvBJr

 

Web Developer – Neo Iraklio Attica

Position code WD001H

Necessary qualifications:

 • Degree in AEI or TEI
 • Certified computer skills
 • Excellent knowledge of English
 • Relevant work experience of at least 2 (two) years
 • A master’s degree will be considered

https://bit.ly/32YvBJr


 

Εργάτες Αποθήκης – Δυτική Αττική

Tηλ. επικοινωνίας: 210 6025093

https://bit.ly/2Pve48B

 

Warehouse Workers – West Attica

Tel.: 210 6025093

https://bit.ly/2Pve48B


 

Υπάλληλοι Αποθήκης – Κηφισιά

(part-time)

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών
 • Συνέπεια και τυπικότητα

https://bit.ly/3eGpRt0

 

Warehouse Employees – Kifissia

(part-time)

 • High school graduates
 • Previous experience in a related position desired
 • Basic computer knowledge
 • Consistency and formality

https://bit.ly/3eGpRt0


 

Καμαριέρα Ξενοδοχείου – Μύκονος

Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 1-2 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων και χρόνου
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών

Προσφέρονται: Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό με φωτογραφία

https://bit.ly/3u49fSO

 

Hotel maid – Mykonos

Qualifications:

 • At least 1-2 years of previous experience in a related position in hotel
 • Spirit of cooperation, teamwork, and ability to manage situations and time
 • Flexibility and adaptability in demanding situations
 • Willingness to offer high standards of services

Offered: Accommodation and food

CV with photo

https://bit.ly/3u49fSO


 

Καθαρίστρια /της – Γλυφάδα

Απογευματινή 4ωρη εργασία

 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός

https://bit.ly/3eCcslY

 

Cleaner – Glyfada

Afternoon 4-hour job

 • Teamwork
 • Professionalism

https://bit.ly/3eCcslY


 

Συντηρητής Υδραυλικός – Κως

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο τεχνικής σχολής
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών, απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 4* & 5*
 • Ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας

Προσφέρονται: Διαμονή και διατροφή

CV με πρόσφατη φωτογραφία

τηλ.: 22420 54580

https://bit.ly/2R6VS5q

 

Plumber – Kos

Qualifications required:

 • Technical school degree
 • Minimum 3 years of experience, necessary experience in a similar position in 4 * & 5 * hotel
 • Teamwork and communication skills
 • Ability to adapt to a dynamic and demanding work environment

Offered: Accommodation and food

CV with recent photo

Tel: 22420 54580

https://bit.ly/2R6VS5q


 

Hotel Receptionist – Tinos

Qualifications and Experience required:

 • Experience in a similar position for a minimum of2 years
 • Customer Service orientation
 • Communication Abilities
 • Excellent interpersonal skills
 • Knowledge of previous hotel reservation’s program and Microsoft Office (word, excel)
 • Very good level of English
 • Knowledge of any additional languages will be considered as an asset
 • Degree or Diploma in Hospitality would be considered an asset

Company benefits: Shared Accommodation and meals are provided

CV with a photo

https://bit.ly/3vqjRM2


 

Καθαριστής Πισίνας / Pool Boy – Τήνος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση 2 χρόνια
 • Γνώση αγγλικής θα θεωρηθεί προσόν
 • Επικοινωνιακός με διάθεση για παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται: Διατροφή & Στέγαση

Βιογραφικό με φωτογραφία

https://bit.ly/3dYUwCP

 

Pool Boy – Tinos

Necessary qualifications:

 • At least 2 years of previous experience in the related position
 • Knowledge of English will be considered as an extra qualification
 • Excellent communication skills
 • Professional appearance and behavior

Offered: Food & Accommodation

CV with a photo

https://bit.ly/3dYUwCP


 

Ναυαγοσώστες – Κως

Παρέχονται διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό με φωτογραφία

https://bit.ly/3sXcv0U

 

Lifeguards – Kos

Accommodation and food are provided

CV with photo

https://bit.ly/3sXcv0U


 

Spa Receptionist – Mykonos

Job Requirements:

 • Previous experience within luxury hospitality is preferable.
 • Understanding of Spa environments and treatments beneficial.
 • Excellent communication skills and the ability to take a proactive approach to understand guests’ needs and desires.
 • Exceptional customer service skills and Problem-solving ability.
 • Team player, passionate, and focused on providing high-quality results.
 • Self-motivated, multitasking, and proactive. Ability to work under pressure.
 • Fluency in reading, writing, and spoken English is also required.
 • Excellent grooming standards.
 • Positive attitude.

Offered: Accommodation & Meals

CV in English and a recent photo

https://bit.ly/2Pti0Xi


 

Driver – Mykonos

Qualifications:

 • Previous experience as a driver
 • Valid professional driver’s license
 • Clean Driving Record
 • Flexible Schedule
 • Good communication skills and a positive attitude
 • Professional driving license cat. D
 • Excellent communication skills in Greek and English (verbal and written)
 • Self-motivated, enthusiastic, and customer-oriented.
 • Well-groomed with strong communication and interpersonal skills
 • Teamwork spirit
 • Ability to work on a flexible schedule
 • Ability to work under pressure
 • Must have experience in a similar position In a 4* property
 • Age up to 45 years old

Offered: Accommodation

https://bit.ly/3dWkBm7


 

Πωλήτρια με γνώσεις παρασκευής καφέ – Χαλάνδρι

 • Προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης
 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

https://bit.ly/2QHa2dH

 

Saleswoman/knowledge of coffee making – Chalandri

 • Previous experience in the field of catering
 • Teamwork
 • Professionalism
 • Communication skills

https://bit.ly/2QHa2dH


 

Πωλήτρια – Αργυρούπολη

 • Προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης
 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

https://bit.ly/3eF6GA4

 

Saleswoman – Argyroupoli

 • Previous experience in the field of catering
 • Teamwork
 • Professionalism
 • Communication skills

https://bit.ly/3eF6GA4


 

Romanian Customer Support – Travel experts – Athens

Requirements

 • Fluent in Romanian and English
 • 6 months of customer service experience
 • High school diploma or equivalent is the minimum and… with education… more is better
 • Ability to adapt and excel in a fast-paced work environment
 • Handy with MS Windows and other computer applications
 • The passion and drive to make a difference

Only CVS in English

https://bit.ly/3gMoo79


 

Portuguese Customer Support – Travel Agent – Athens

Requirements

 • Fluent in Portuguese and English
 • 6 months of customer service experience
 • High school diploma or equivalent
 • Ability to adapt and excel in a fast-paced work environment
 • Handy with MS Windows and other computer applications
 • The passion and drive to make a difference

Only CVS in English

https://bit.ly/3xw9qby


 

Καθαρίστριες / Καθαριστές – Ανατολική Αττική

Προφίλ υποψηφίων:

 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Διακριτικότητα
 • Διάθεση συνεργασίας και ομαδικότητα
 • Ευγένεια και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Καλή φυσική κατάσταση

Τηλέφωνο: +30 210 7482377

https://bit.ly/3gLUWOE

 

Cleaners (Women and Men) – Eastern Attica

Candidate profile:

 • Emphasis on detail
 • Discretion
 • Teamwork ability
 • Courtesy and professional behavior
 • Good physical condition

Tel.: +30 210 7482377

https://bit.ly/3gLUWOE


 

Διανομείς – Αθήνα

Απαραίτητο δίπλωμα δίκυκλου

https://bit.ly/3t1SE0t

 

Distributors – Athens

Necessary motorcycle license

https://bit.ly/3t1SE0t


 

Videographer – Kallithea

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώσεις και εμπειρία στην παραγωγή βίντεο (filming, editing & post production) καθώς και σε τεχνολογικό εξοπλισμό (κάμερες, φωτισμός και ήχος)
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Γνώσεις πάνω στα social media (Facebook, Instagram και YouΤube)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε οποιαδήποτε Live Streaming πλατφόρμα (ιδανικά στο vMix)

Αποστολή μερικών δειγμάτων της δουλείας σας

https://bit.ly/3gM1yNk

 

Videographer – Kallithea

Necessary qualifications:

 • Knowledge and experience in video production (filming, editing & post-production) as well as in technological equipment (cameras, lighting, and sound)
 • Knowledge of English
 • Good computer skills
 • Knowledge of social media (Facebook, Instagram, and YouTube)

Desired qualifications:

 • Experience on any Live Streaming platform (ideally in vMix)

Send some samples of your work

https://bit.ly/3gM1yNk


 

ΦωτογράφοςΑθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Φωτογραφίας ή σχετική πιστοποίηση
 • Καλή γνώση προϊόντικής φωτογράφισης (still life)
 • Καλή γνώση του Photoshop
 • Καλή γνώση για τις φωτογραφικές τάσεις των social media
 • Επεξεργασία και μοντάζ video
 • Καλή γνώση διαχείρισης του φωτογραφικού εξοπλισμού

https://bit.ly/3vqqZbg

 

Photographer – Athens

Necessary qualifications:

 • Degree in Photography or relevant certification
 • Good knowledge of product photography (still life)
 • Good knowledge of Photoshop
 • Good knowledge of social media photography trends
 • Video editing
 • Good knowledge of photographic equipment management

https://bit.ly/3vqqZbg


 

Υπάλληλος Γραφείου – Χαλάνδρι

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση αγγλικών, επιπλέον γνώση ευρωπαϊκών γλωσσών θα εκτιμηθεί αναλόγως
 • Άριστη γνώση Ms Office
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με το σύνολο των τμημάτων της εταιρίας
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση, ευχέρεια και ευγένεια στην επικοινωνία
 • Επαγγελματική συνέπεια, υπευθυνότητα και εχεμύθεια

https://bit.ly/32SNc5o

 

Office Employee – Chalandri

Necessary qualifications:

 • Previous experience in a similar position
 • Excellent knowledge of English, knowledge of other European languages is an asset
 • Excellent knowledge of Ms Office
 • Communication and negotiation skills
 • Team spirit and cooperation with all departments of the company
 • Dynamic and pleasant personality with communication skills
 • Professional consistency, responsibility, and confidentiality

https://bit.ly/32SNc5o


 

German Customer Support – Athens, Vrilissia

Requirements:

 • Excellent command of the German language (C2)
 • Excellent communication skills in German written and oral speech
 • Very good use of MS Office Suite
 • Target oriented
 • Strong organizational skills
 • Ability to work in a dynamic environment

https://bit.ly/2PAUPKU


 

Italian Customer Care Advisors and Team Leaders – Athens

https://bit.ly/3t1jXYC


 

Μηχανικός ΟχημάτωνΑττική

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία τριών (3) χρόνων
 • Ομαδικότητα, ευγένεια

https://bit.ly/3eylDno

 

Vehicle Engineer – Attiki

 • License to practice
 • 3 years of previous experience
 • Teamwork, courtesy

https://bit.ly/3eylDno


 

Βοηθός Υδραυλικού – Καλλιθέα

[email protected]

https://bit.ly/3aL4CW1

 

Plumber Assistant – Kallithea

[email protected]

https://bit.ly/3aL4CW1


 

Συσκευαστής -τρια παραγωγής

e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3sZWZ4i

 

Production packer

e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3sZWZ4i


 

Αισθητκός – Γλυφάδα

email: [email protected]

https://bit.ly/3sXYRuj

 

Βeautician – Glyfada

email: [email protected]

https://bit.ly/3sXYRuj