Job Adverts-Various Fields 19/8/2021

 

Λαντζιέρης/α – Σκιάθος

Απαιτούμενες δεξιότητες υποψηφίου:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Γνώση των διεθνών κανόνων HACCP και ISO

Η εταιρία προσφέρει: Διαμονή και γεύμα (αν δεν είναι κάτοικος της περιοχής)

https://bit.ly/3xXILn4

 

Dish Washer (woman & man) – Skiathos

Required candidate skills:

 • Previous experience in a similar position
 • Ability to effectively organize tasks and manage time
 • Teamwork, adaptability, attention to detail
 • Knowledge of international HACCP and ISO rules

The company offers: Accommodation and lunch (if not a resident of the area)

https://bit.ly/3xXILn4


 

Barista – Αγία Παρασκευή

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στον χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί.

τηλ: 214 6871200

https://bit.ly/3g9BQ4c

 

Barista – Agia Paraskevi

 • Pleasant personality
 • Methodical, communication skills and teamwork
 • Responsibility and consistency
 • Previous experience in the field of catering will be appreciated

Tel: 214 6871200

https://bit.ly/3g9BQ4c


 

Waiter – Mykonos

 • Outgoing, charismatic and warm personality
 • Mentoring approach towards leadership
 • Maitre’d style and a presence and swagger on a restaurant floor
 • Energy, energy and a bit more energy
 • Not intimated by high volume operations
 • Humility
 • The passion and desire to make every guest smile
 • Committed attitude and dedication to creating memorable guest experiences

Provided: Accommodation & Transportation from/to the restaurant

https://bit.ly/2VXlgx3


 

Barista – Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Παροχές: Διαμονή εντός του ξενοδοχείου και πλήρης διατροφή

https://bit.ly/2XDsxD5

 

Barista – Santorini

Necessary qualifications:

 • Previous experience of 3 years in a similar position
 • Excellent knowledge of English

Facilities: Accommodation inside the hotel and full board

https://bit.ly/2XDsxD5


 

Senior Android Engineer – Remote

 • 3+ years’ experience working with Java and/or Kotlin
 • Taking a holistic view of your project as a whole, understanding the challenges faced by teammates within and outside of the Android stream and using your experience to offer guidance.
 • Shaping our internal Android community by evolving the way we work on a daily basis and influencing the direction of our weekly meetings
 • Delivering high-quality work and acting as the gatekeeper for quality on your project, coaching your teammates to maintain a high quality in their own work
 • Helping less experienced teammates set their agenda and balance their workload
 • Helping drive project planning sessions and shaping the product roadmap

CV in English

https://bit.ly/2W1WeNy


 

Νοσηλευτές – Αθήνα

(ΝΟ050721)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους
 • Προϋπηρεσία σε εντατική επιθυμητή
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών
 • Υπηρεσίες κατ’ οίκον
 • Μεταφορικό μέσο απαραίτητο 

https://bit.ly/2Uxst6M

 

Nurses – Athens

(NO050721)

Necessary qualifications:

 • Degree from University, Technical School, Institut/College in Nursing
 • License to practice
 • Previous experience of at least 1 year
 • Previous experience in intensive care unit desired
 • Good knowledge of English
 • Good computer skills
 • Home services
 • Vehicle necessary

https://bit.ly/2Uxst6M


 

Ανειδίκευτοι Εργάτες-τριες Παραγωγής – Άγιος Στέφανος

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Οργανωτικότητα και διάθεση για εργασία

https://bit.ly/3k64BzI

 

Unskilled Production Workers – Agios Stefanos

 • Highschool graduates
 • Organizational skills and willingness to work

https://bit.ly/3k64BzI


 

Εργάτης Παραγωγής – Μαγούλα Αττικής

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο θα εκτιμηθεί
 • Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο
 • Αντίληψη κανόνων ασφαλείας και αυστηρή τήρηση αυτών
 • Εργατικός με ομαδικό πνεύμα

https://bit.ly/37PgWml

 

Production Worker – Magoula Attica

 • Previous experience in a similar position will be appreciated
 • High school diploma 
 • Understanding of safety rules and strict observance 
 • Hardworking with a team spirit

https://bit.ly/37Pg


 

Πωλητής/τρια – Make-up Artist – Αθήνα

 • Σπουδές Make-up Artist ή αισθητικής ή ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας.
 • Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε θέση προώθησης καλλυντικών για τουλάχιστον έναν χρόνο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση MS Office, ERP και άνεση στη χρήση H/Y.
 • Διάθεση για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη γνώσεων.
 • Αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Ευγένεια, χαμόγελο, υπομονή και άνεση στην επικοινωνία.

https://bit.ly/3yScYVP

 

Saleswoman – Make-up Artist – Athens

 • Make-up Artist or aesthetics studies or similar experience in the field.
 • Previous experience in cosmetics promotion for at least one year is desirable.
 • Very good knowledge of English.
 • Good knowledge of MS Office, ERP and Computer skills.
 • Willingness for continuous improvement and development of knowledge.
 • Efficiency with excellent customer service.
 • Kindness, smile, patience and communication skills.

https://bit.ly/3yScYVP


 

Καμαριέρες (Maids) – Σαντορίνη & Πάρος

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων
 • Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: Διαμονή με πρόσβαση σε wifi και ημιδιατροφή

Βιογραφικό με μια πρόσφατη φωτογραφία

https://bit.ly/3mc5Z6x


 

Maids – Santorini & Paros

Desired qualifications:

 • Previous experience in 4 or 5-star hotels
 • Pleasant and friendly personality
 • Attention to detail and customer service orientation 
 • Team Spirit

Offered: Accommodation with wifi access and half board

CV with a recent photo

https://bit.ly/3mc5Z6x


 

Guest Services / Front Desk Agent – Santorini

Qualifications:

 • Tourism or Hospitality degree
 • Minimum experience of 2 years in 5 star hotels in similar position
 • Advanced use of English language, both oral and written
 • Advanced use of Greek language, both oral and written
 • Knowledge of a third language will be considered an asset
 • Computer literacy (Windows Word, Excel, Internet)
 • Previous experience with PMS systems. Opera and/or Fidelio knowledge preferred
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Excellent personal presentation
 • Teamwork spirit

Offered:

 • One meal daily
 • Accommodation at privately owned apartments with WIFI access

CV with a recent photo

https://bit.ly/3jYsysK


 

Συντηρητής / Καθαριστής Πισίνας – Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Απαραίτητες οι συστάσεις

Το ξενοδοχείο παρέχει: Διαμονή και διατροφή 

https://bit.ly/3mbvPYp

 

Pool Maintenance Worker / Cleaner – Mykonos

Necessary qualifications:

 • 3 years of previous experience in a similar position
 • Communication and organizational skills
 • Customer service orientation
 • Pleasant and dynamic personality
 • Recommendations are necessary

The hotel provides: Accommodation and food

https://bit.ly/3mbvPYp


 

Οροφοκόμος / Γενικών Καθηκόντων – Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα, εντιμότητα, προσαρμοστικότητα και ομαδικότητα

Το ξενοδοχείο παρέχει: Διαμονή και διατροφή 

https://bit.ly/3iSPvOO

 

Housekeeper / General Duties Worker – Santorini

Necessary qualifications:

 • Good knowledge of the Greek language
 • Responsibility, honesty, adaptability and teamwork

The hotel provides: Accommodation and food

https://bit.ly/3iSPvOO


 

Μασέρ – Μύκονος

Παρέχονται διαμονή & διατροφή

https://bit.ly/3k0Ri3K

 

Masseur – Mykonos

Accommodation & food are provided

https://bit.ly/3k0Ri3K


 

Πωλητές Κρεοπωλείου – Αθήνα

Κωδικός θέσης RS0064

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών
 • Επιθυμητή αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία 1 έτους
 • Ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

https://bit.ly/3y1mg0h

 

Butchers – Athens

Position code RS0064

 • High school diploma
 • Butcher school diploma
 • Desirable similar work experience of 1 year
 • Communication skills and teamwork ability 

https://bit.ly/3y1mg0h


 

Sales Representative with Turkish (Live Chat) – Athens

Requirements:

 • Highly motivated and the target is driven with a proven track record in sales
 • Excellent selling and negotiation skills
 • Prioritizing, time management, and organizational skills
 • Ability to create and deliver presentations tailored to the audience needs
 • Good communication skills, written and verbal in Turkish / Mother Tongue Turkish is an advantage/;
 • Experienced in call center and/or customer service and knowledge of Sports Games.
 • Ability to adapt to flexible working hours (weekend, shift, etc.)

Please send your CV in Turkish or English

https://bit.ly/3mdnHqc


 

Pickers – Mandra Attica

https://bit.ly/3iSXn2C


 

Ηλεκτρολόγος – Λαύριο

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τεχνικής σχολής ηλεκτρολόγων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής
 • Βασικές μηχανολογικές γνώσεις
 • Απαραίτητη η γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις χρήση Η/Υ

https://bit.ly/3k71QOA

 

Electrician – Lavrio

Necessary qualifications:

 • Graduate of the technical school of electricians
 • Proven experience in industrial production 
 • Basic mechanical knowledge
 • Knowledge of English is required
 • Computer skills

https://bit.ly/3k71QOA


 

Συντηρητής / Καθαριστής – Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Επιθυμητή αντίστοιχη προϋπηρεσία

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Οργάνωση, διαχείριση χρόνου και υπευθυνότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

https://bit.ly/3AOF4lq

 

Maintenance Worker / Cleaner – Athens

Necessary qualifications:

 • Driving license
 • Fulfilled military service
 • Desired previous experience in a similar position

Required skills:

 • Organizational skills, time management, and responsibility
 • Communication skills
 • Flexibility, adaptability
 • Teamwork spirit

https://bit.ly/3AOF4lq


 

Spanish-Speaking Customer Care Officers – Athens

Reference Number: GR_CCOSP1021

Main requirements:

 • Degree in a business-related field
 • Client handling experience in the financial services sector is a definite plus
 • Fluent Spanish speaker with excellent oral and written skills in English
 • Ability to multitask and maintain a high level of organization
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Excellent computer literacy
 • Valid work permit required

https://bit.ly/3z2xgvS


 

German Speaking Customer Service – Vrilissia

Requirements:

 • Excellent command of the German language (C2)
 • Excellent communication skills in German written and oral speech
 • Very good use of MS Office Suite
 • Target oriented
 • Strong organizational skills
 • Ability to work in a dynamic environment

https://bit.ly/3gf8cdF


 

French Customer Care Agent – Work from Home

 • Native or near-native level of the French language
 • Adequacy in English
 • An internet speed minimum of 4.0 Mb/s download and 0,5 Mb/s upload
 • PC literacy
 • Flexibility to work in shifts
 • Strong communication skills, both written and verbal
 • Client-centric mindset

https://bit.ly/2W5RaHz


 

Καθαριστές/Καθαρίστριες – Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 698 6732965 και 2109577218

https://bit.ly/3iVSEgH

 

Cleaners – Athens

Tel. Contact: 698 6732965 and 2109577218

https://bit.ly/3iVSEgH


 

Graphic Designer-Kallithea (Attica)

 • 2+ years of experience as a digital graphic designer
 • Experience in social media design, web design, and infographics
 • Excellent use of PowerPoint in terms of graphics, layouts, and presentations
 • Good communication skills and team spirit
 • Creative thinking and attention to detail
 • Completed military obligations, if applicable

https://bit.ly/37Z6w3j


 

Πωλήτριες/Ταμίες Ζαχαροπλαστείου – Αθήνα 

https://bit.ly/2Uw3NLU

 

Confectionery Sellers / Cashiers – Athens

https://bit.ly/2Uw3NLU


 

Πωλήτρια – Πωλητής – Γλυφάδα

https://bit.ly/3yZhbqH

 

Saleswoman – Salesman – Glyfada

https://bit.ly/3yZhbqH


 

Βαφέας αυτοκινήτων – Κερατσίνι

https://bit.ly/3yWk0Ji

 

Car painter – Keratsini

https://bit.ly/3yWk0Ji


 

Μηχανικός Αυτοκινήτων – Αττική

https://bit.ly/3g9I0RS

 

Car Engineer – Attica

https://bit.ly/3g9I0RS


 

Κηπουρός – Γλυφάδα

https://bit.ly/3iWry9m

 

Gardener – Glyfada

https://bit.ly/3iWry9m


 

Τεχνίτες και Βοηθοί υδραυλικοί – Βάρη

https://bit.ly/3yWU5Rv

 

Technician and Plumber assistants – Vari 

https://bit.ly/3yWU5Rv


 

Κομμώτρια και μανικιουρίστ – Αγία Παρασκευή 

https://bit.ly/3yZxq78

 

Hairdresser and manicurist (woman) – Agia Paraskevi

https://bit.ly/3yZxq78


 

Κομμώτρια – Γκύζη

https://bit.ly/3k7WiDF

 

Hairdresser – Gkyzi (Athens)

https://bit.ly/3k7WiDF


 

Γαζώτρια – Ίλιον (Νέα Λιόσια)

https://bit.ly/3jWWDsw

 

Tailor (Sewing) – Ilion (Nea Liosia)

https://bit.ly/3jWWDsw