Job Adverts-Various Fields 11/3/2021

Εργασίες Αγρού – Αττική

Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου

https://bit.ly/3kZEqee

 

Agricultural WorkAttica

Qualifications:

 • High school diploma

https://bit.ly/3kZEqee


 

Οδηγοί – Μύκονος

 • Πολύ καλά αγγλικά
 • Διετής προϋπηρεσία
 • Παρέχονται διαμονή, διατροφή

https://bit.ly/3t5K5C9

 

Drivers – Mykonos

 • Very good knowledge of English language
 • 2 years of work experience
 • Accommodation and food are provided

https://bit.ly/3t5K5C9


 

Διανομείς – Αττική

 • έως 35 ετών
 • δίπλωμα δικύκλου
 • εμπειρία στη διανομή

https://bit.ly/3t9GIKn

 

Distributors – Attica

 • up to 35 years old
 • motorcycle driving license
 • previous experience in distribution

https://bit.ly/3t9GIKn


 

Οδηγός Φορτηγού – Αυλώνας

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως οδηγός φορτηγού
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 • Υπευθυνότητα
 • Ακεραιότητα
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών

https://bit.ly/3v8tT4V

 

Truck Driver – Avlonas

 • High school diploma
 • At least 1-year experience as a truck driver
 • Driving license, category C
 • Responsibility
 • Integrity
 • Ability to comply with procedures and deadlines

https://bit.ly/3v8tT4V


 

Picker – Παλλήνη, Κορωπί, Μαρκόπουλο

Χαρακτηριστικά υποψηφίου:

 • Συνέπεια στην τήρηση των οδηγιών παραγωγής.
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.
 • Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

https://bit.ly/3qHcME9

 

Picker – Pallini, Koropi, Markopoulo

Qualifications:

 • Consistency in compliance with production instructions.
 • Professional appearance and behavior.
 • Strict observance of hygiene and safety regulations
 • Responsibility, steadiness and accuracy
 • Fulfilled military service
 • Ability to work in shifts.

https://bit.ly/3qHcME9


 

Ανειδίκευτοι Εργάτες – Μαρκόπουλο

 • Γυναίκες και άνδρες

https://bit.ly/3l5JYUC

 

Unskilled workers Markopoulo

 • women and men

https://bit.ly/3l5JYUC


 

Spa Therapist – Mykonos

Your main qualifications/skills:

 • Previous experience as Spa Therapist ideally in a 5*luxury hotel
 • Degree/Diploma/Current license in Spa/Physiotherapy/Cosmetology
 • Fluency in English
 • Good command of a second language (Russian, German, French) would be a plus
 • Excellent communication and interpersonal skills with a positive attitude
 • What we offer: Daily meals and accommodation

https://bit.ly/2PR1znF


 

Spa Therapist – Samos

Qualifications and Skills:

 • Beauty qualification as Aesthetician or Physiotherapist graduate, from TEI (Technological Educational Institute) or any relevant private school is required.
 • Knowledge and previous experience in Manicure & Pedicure Services (for beauty therapists) is desirable.
 • Previous experience in working with spa in 5 Star hotel facilities and additional massage courses are beneficial.
 • Knowledge and previous experience of ELEMIS treatments is desirable.
 • Holistic qualifications – Reiki, Reflexology, Indian Head Massage are beneficial.
 • Carrying out a range of Treatments to an extremely high standard.
 • Reporting to the Spa Manager
 • Achieving consistently high Retail Targets
 • Ensuring Treatment Rooms are of a consistent high standard.
 • Carrying out any other reasonable tasks requested by Management Team to aid the smooth running of the Spa.
 • Minimum of 2 years’ relevant industry experience.
 • Excellent interpersonal skills
 • High standard of personal appearance as role model.
 • Computer literate
 • Self-motivated
 • Good team player
 • Must have excellent English Language skills

Benefits: Accommodation and meals while you will be in Samos

https://bit.ly/3rzDEHg


 

Υπάλληλος Αποθήκης – Μενίδι

 • δίπλωμα χειριστή κλαρκ
 • τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία

https://bit.ly/3bxQ1xR

 

StorekeeperMenidi

 • Clark pilot license
 • At least 5 years of working experience

https://bit.ly/3bxQ1xR


 

Υπάλληλοι Αποθήκης – Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος λυκείου
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Οργανωτικός, συνεπής, με ομαδικό πνεύμα

https://bit.ly/3ve9P11

 

StorekeepersKoropi

Qualifications:

 • High school diploma
 • up to 35 years old
 • organizational skills, consistent, teamwork spirit

https://bit.ly/3ve9P11


 

Εργάτες Αποθήκης – Ασπρόπυργος

 • Πρωινές και απογευματινές βάρδιες
 • Γυναίκες και άνδρες

https://bit.ly/3ewmhDH

 

Warehouse workers – Aspropyrgos

 • Morning and afternoon shifts
 • Women and men

https://bit.ly/3ewmhDH


 

Βοηθός Λογιστή – Παλλήνη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Λογιστικής σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία σε λογιστικό γραφείο 3-5 χρόνια
 • Γνώση χειρισμού MS Office
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3bxyu95

 

Accountant Assistant – Pallini

Qualifications:

 • Degree in Accounting
 • 3- 5 years of experience in accounting office
 • Knowledge of MS Office
 • Teamwork spirit
 • Excellent knowledge of English

https://bit.ly/3bxyu95


 

Arabic-Speaking Business Development Officer – Athens

Reference Number: GR_BDMAR1021

Main requirements:

 • Degree in Business, Marketing, Finance or related
 • Fluent Arabic speakers with excellent oral and written skills in English and Greek
 • Knowledge in any of the following languages will be considered a strong plus: Portuguese and/or French
 • Reliable, with integrity of character and strong business acumen
 • Flexibility to work in a multicultural environment
 • Excellent people management skills
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Dynamic, innovative and target oriented
 • Strong computer literacy

https://bit.ly/3qy8VJs


 

Χασάπης – Κως

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απόφοιτος σχολής κρεοπωλών και μαγειρικής τέχνης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
 • Διαμονή και διατροφή παρέχονται

https://bit.ly/2PHa0Se

 

Butcher – Kos

Qualifications:

 • Graduate of the school of butchers and culinary arts
 • Professional experience in a similar position
 • Knowledge of hygiene and safety procedures
 • Flexibility and adaptability
 • Ability to work in a team
 • Health certificate in force

Benefits: Meals / Accommodation

https://bit.ly/2PHa0Se


 

Πωλήτριες – Αττική

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 8848324

https://bit.ly/3emTkdb

 

Saleswomen – Attica

Tel.: 210 8848324

https://bit.ly/3emTkdb


 

Βοηθοί Ηλεκτρολόγοι – Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ως ηλεκτρολόγοι
 • Έως 35 ετών

https://bit.ly/2PTT8rP

 

Electrician Assistants

Qualifications:

 • Previous experience as electrician
 • Up to 35 years old

https://bit.ly/2PTT8rP


 

Καμαριέρα / Καθαρίστρια – Φολέγανδρος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε ανάλογη θέση
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση

Η εταιρία παρέχει: Διατροφή / διαμονή

https://bit.ly/3v5BCAV

 

Maids/Cleaners (women) – Folegandros

Qualifications:

 • At least 1 year of professional experience in a similar position
 • Organizational skills
 • Work permission in Greece
 • Careful and precise
 • Professional behavior and appearance

Benefits: Meals / Accommodation

https://bit.ly/3v5BCAV


 

Βοηθοί Ελαιοχρωματιστές – Κορωπί

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία ως ελαιοχρωματιστές
 • Εως 35 ετών

https://bit.ly/3l4r0xj

 

Oil Painter Assistants – Koropi

Qualifications:

 • Previous experience as oil painter
 • Up to 35 years old

https://bit.ly/3l4r0xj


 

Προσωπικό Κουζίνας / Λάντζα – Φολέγανδρος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διατήρηση διαδικασιών υγιεινής και ασφαλείας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Προετοιμασία μαγειρικής (καθάρισμα πλύσιμο κοψίματα φρούτων ή λαχανικών κτλ)
 • Πλύσιμο σκευών μαγειρέματος και σερβιρίσματος
 • Καθαριότητα του χώρου εργασίας και του λοιπού εξοπλισμού
 • Τακτοποίηση εξοπλισμού
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία

Η εταιρία παρέχει: Διατροφή / διαμονή

https://bit.ly/2Oaf3dN


 

Kitchen Staff / Cleaning dishes

Qualifications:

 • Maintaining hygiene and safety procedures
 • Previous experience in a similar position
 • Cooking preparation (slicing fruits and vegetables)
 • Cleaning kitchen utensils
 • Cleaning of the workplace and other equipment
 • Arranging equipment
 • Professional behavior
 • Communication skills

Benefits: Meals / Accommodation

https://bit.ly/2Oaf3dN


 

Barista – Σπάτα

 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Μεθοδικότητα, ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Η προϋπηρεσία στο χώρο της μαζικής εστίασης θα εκτιμηθεί

https://bit.ly/3vehnAT

 

Barista – Spata

 • Pleasant personality
 • Being methodical, communication skills and teamwork
 • Responsibility and consistency
 • Previous experience in food and beverage services is preferable.

https://bit.ly/3vehnAT