Job Adverts 31/01/2019

Humanitarian Sector

 

Προϊστάμενος Λογιστηρίου – ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Περίληψη θέσης εργασίας

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως απάντηση στην Προσφυγική Κρίση στην Ελλάδα, αυτή η θέση εργασίας επικεντρώνεται σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με τα Προγράμματα της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.

 Κύρια καθήκοντα

Ο ρόλος του/της Προϊσταμένου Λογιστηρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Α) Επίβλεψη Λογιστηρίου

 • Έλεγχος βιβλίων
 • Έλεγχος παραστατικών
 • Παρακολούθηση & έλεγχος Προγραμμάτων

Β) Μισθοδοσία

 • Έκδοση Μισθοδοσίας συνολικά ανά μήνα και κατ’ άτομο
 • Σύνταξη και υποβολή των Εντύπων ΕΡΓΑΝΗ-ΣΕΠΕ
 • Συμπλήρωση βιβλίου αδειών
 • Προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. ανά μήνα, παρακρατουμένων Φόρων, Φόρων Δωρεών, λοιπών τελών κλπ
 • Τέλος έτους: Εκκαθαριστική Δήλωση εργαζομένων και συμφωνία
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών εργαζομένων για Δ.Ο.Υ.
 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας
 • Σύνταξη και Υποβολή ΑΠΔ

Γ) Δηλώσεις εισοδήματος (Ν, Ε2, Ε3) ετησίως

Δ) Κατάρτιση ετήσιου Ισολογισμού – Απολογισμού και περιοδικές αναφορές για την πορεία των εσόδων-εξόδων προς τη Διοίκηση

 Ε) Υποστήριξη – Συμβουλευτική

– Επίλυση καθημερινών προβλημάτων

– Ενημέρωση για νέες νομοθεσίες

– Ενημέρωση για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Ζ) Γενικά

–     Λογιστικό κλείσιμο μήνα / έτους

–     Συμφωνία τραπεζών

–     Επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της Οργάνωσης

–     Επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των δωρητών

–     Εκπροσώπηση της Οργάνωσης στις Αρχές σχετικά με θέματα του τμήματος

–     Υπεύθυνος για τις αξιολογήσεις και τον οικονομικό έλεγχο από δωρητές και ορκωτούς ελεγκτές.

–     Διαχείριση διαδικασιών και λειτουργιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οργάνωσης.

–     Εποπτεία των διαδικασιών έτσι ώστε να εφαρμόζονται  οι απαιτήσεις των δωρητών και οι νομικές υποχρεώσεις.

 Βασικές απαιτήσεις 

 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Λογιστικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων με πιστοποιητικό λογιστικής (CPA / ACCA ή ισοδύναμο).
 • Πιστοποιημένη Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ)
 • Δικαίωμα υπογραφής  Λογιστή Α΄ Τάξης ΟΕΕ
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Φοροτεχνικού ΟΕΕ
 • Γνώση ηλεκτρονικών προγραμμάτων Λογιστικής με επιθυμητή τη γνώση στα προγράμματα (Λογιστικής & Μισθοδοσίας)  της Epsilon Net.
 • Πολύ καλή γνώση της Φορολογικής, Ασφαλιστικής και Εργατικής Νομοθεσίας.
 • Τουλάχιστον 10 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας
 • Ιδιαίτερα προτιμάται η γνώση των σχετικών κανονισμών με χορηγίες / δωρεές.
 • Επαρκής εμπειρία σε προϋπολογισμό, ανάλυση προϋπολογισμού / δαπάνης και λογιστική.
 • Εξειδίκευσησε πακέτα MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Διοικητικά προσόντα συμπεριλαμβανομένων των προσόντων καλής σχεδίασης και οργάνωσης.
 • Ικανός/ή να τηρεί εμπιστευτικές πληροφορίες.
 • Αναλυτική ικανότητα. Συλλογικό πνεύμα
 • Προσανατολισμένος/η στο αποτέλεσμα και με ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα.
 • Άψογες επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα να διεκπεραιώνει εντός προθεσμιών και εντός ορισμένων προτύπων.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

Απαιτήσεις θέσης

 • Ταξίδια εντός και εκτός Αττικής.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΠΡΛΟΓ/0119 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 7η Φεβρουαρίου 2019.


Teacher – Athens – DRC

Required Qualifications:

 • At least three years of experience in education and teaching. Prior teaching experience with non-Greek speaking children and adolescents is an asset.
 • University degree in Mathematics or related filed required.
 • Experience in teaching Greek will be considered an asset
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Effective classroom management skills.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • High professional ethics.
 • Computer skills.

https://bit.ly/2B9LC1M


Site Management Support (SMS)-Community Mobilization Assistant- National Contract – Thessaloniki – DRC

 Required Qualifications

 • University degree would be an advantage
 • Very good verbal and written Greek or English skills
 • Working knowledge of Kurmanji or Sorani is prerequisite
 • Working knowledge of French, Arabic, Farsi will be an advantage
 • Previous working experience especially with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Strong computer skills

https://bit.ly/2S45dd8


Protection Team Leader – Thessaloniki – DRC

 1. Required Qualifications
 • University degree in Social Work, social science, human rights or any other relevant field
 • Membership of the Association of Greek Social Workers is an advantage
 • Professional fluency in written and spoken English and Greek
 • Minimum 4 years professional work experience within international or local humanitarian/development work
 • Minimum 1 year of solid experience in leading teams is required
 • Strong computer skills
 • Driving licence is an advantage
 • Experience in project management is an asset
 • Knowledge of displacement issues and local context in Greece is a clear advantage

https://bit.ly/2RIJ70G


Site Management Support Assistant – Larissa/Central Greece – DRC

 • Diploma or Certificate in a related field
 • At least 1 year of relevant work experience
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong computer skills (Strong Excel skills needed)
 • High professional ethics
 • Excellent verbal and written English skills
 • Working knowledge (verbal and written skills) of Arabic and/or French and/or Farsi and or Sorani/Kourmanji

https://bit.ly/2HnBpnI


Driver-National Contract – DRC

Required Qualifications

 • Valid driver’s license with good driving track record.
 • Good verbal Greek and English skills.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage

https://bit.ly/2B9DOwK


Roving Cultural Mediator (Kurdish speaker) / National Contract – Thessaloniki – DRC

Required Qualifications:

 • University degree in a relevant field.
 • Strong verbal and written Kurdish (Kurmanji or Sorani) is a prerequisite
 • Working knowledge of Greek is necessary; Working knowledge of English is an added value.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Strong computer skills.

https://bit.ly/2GgauIz


Senior Psychologist – Chios – IRC

Job Requirements

 • The qualified candidate must have an advanced degree (post-graduate) or higher in psychology with psychosocial programming experience of 3+ years in setting up, implementing, and supervising MHPSS programs
 • Licensed Greek psychologis
 • Minimum two year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture and/or sexual violenceKnowledge of and experience in using established inter-agency standards and guidelines in MHPSS, such as the IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings
 • Previous experience supervising and managing a team in a cross-cultural setting
 • Previous experience in managing MHPSS programs in emergency post-emergency context
 • Experience in humanitarian emergencies
 • Experience in supervising a team
 • Comfortable with report writing
 • Good computer skills such as: MS Word, Excel, PowerPoint
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary

https://bit.ly/2R4LfdH


Handyman, Ioannina – Solidarity Now

Requirements

 • Proven experience as a handyman
 • Solid understanding of water distribution and disposal systems in residential buildings
 • Experience with hardware tools and electrical equipment
 • Basic understanding of electrical or HVAC systems
 • Good communication ability
 • Well-organized and apt in problem-solving
 • Attention to detail
 • Friendly with a great deal of patience
 • Greek language is a must

https://bit.ly/2RrkTCP


Team Leader, Ritsona, Malakasa, Oinofyta, Thiva, Andravida, Serres, Volvi, Drama –  Solidarity Now

Qualifications

 • Bachelor and/or Masters in a related field, humanitarian or social/political sciences, legal studies
 • At least 1 year of team coordination and managerial duties
 • Background in NGO environment, including sound knowledge of policy framework and Greek administrative procedures.
 • Knowledge of human rights, child protection, gender equality and equity agendas.
 • Excellent interpersonal and communication skills; ability to interact with various stakeholders and express ideas and concepts in written and oral form.
 • Commitment and willingness to work in a challenging environment and ability to produce quality work under limited guidance and supervision.
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software.

https://bit.ly/2R7Ypqj


Social Scientist, Serres, Kavala, Katerini, Oinofyta, Thiva, Ritsona, Andravida, Thermopyles –  Solidarity Now

Required qualifications & skills

 • University degree in Humanities or Social Sciences;
 • Experience in social work within the civil society sector, preferably working with vulnerable groups and refugees/migrants;
 • Minimum one-year professional experience in case management;
 • Ability to work on own initiative and as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team;
 • Ability to troubleshoot and ease potential tensions between the project’s beneficiaries;
 • Ability to perform fact finding tasks and clearly articulate results in a fair and balanced way;
 • Previous experience in street-work and/or a job entailing direct contact and exchange with vulnerable groups of beneficiaries is an asset;
 • Fluency in Greek and English required;
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software;
 • Experience in community mobilization;
 • Cross-cultural awareness and flexibility;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity;
 • Strong team player and able to handle pressure well;
 • Well organized and efficient, with ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate;
 • Good report writing skills;
 • Adhere to and promote GBV guiding principles.

https://bit.ly/2Wc7fY0


FEMALE FRIENDLY SPACE FACILITATOR, Katerini, Serres, Drama, Kavala, Oinofyta, Thiva, Ritsona, Thermopyles –  Solidarity Now

Essential

 • University Degree in Social Sciences or Humanities or Political Sciences
 • Due to the requirements of the position, female candidates are preferred
 • Minimum one-year professional experience in implementing activities for women and girls
 • Good understanding of human rights, gender equality, child-marriage, sexual and gender-based violence (SGBV) in regular and emergency situations
 • Experience in community mobilization
 • Cross-cultural awareness and flexibility
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity.
 • Strong team player and able to handle pressure well.
 • Well organized and efficient
 • Fluency in Greek and English required
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software
 • Good report writing skills
 • Adhere to and promote GBV guiding principles
 • Possess empowering imagination!

https://bit.ly/2FTInyn


Lawyer, Serres, Volvi, Ritsona, Elefsina, Kavala, Malakasa, Oinofyta, Thiva, Andravida, Thermopyles –  Solidarity Now

Qualifications:

Essential

 • Minimum three years of experience in practicing law
 • Excellent knowledge of the following areas of Greek law: asylum, human rights, family law
 • Good knowledge of administrative, welfare or criminal law is desired
 • Legal analysis: ability to identify and address legal issues for advice and representation
 • Substantial experience of advising and representing individuals with some vulnerability on a professional or voluntary basis
 • Previous experience of human rights/protection work, especially of vulnerable social groups, is highly desirable
 • Ability to cooperate effectively with other disciplines, in order to maximize the support provided to beneficiaries, as well as ability to adjust communication skills according to the age of the beneficiary
 • Fluency in English

https://bit.ly/2sF2qZE


EDUCATIONAL OFFICER (MATH AND SCIENCE), Ritsona, Oinofyta, Thiva, Andravida –  Solidarity Now

Essential

 • Degree – Bachelor’s degree in Mathematics/Science (eg Physics, Chemistry or any other relevant field
 • Excellent Greek and preferably English
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural/vulnerable communities
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Excellent Computer skills

https://bit.ly/2R6Ts1h


Interpreter (Arabic/Farsi/Dari/Sorani/Kurmanji/Urdu), Ritsona, Oinofyta, Thiva, Andravida, Thermopyles –  Solidarity Now

Qualifications-Essential

 • Excellent command of Arabic and/ or Farsi and/ or Dari and/ or Sorani and/ or Kurmanji and/ or Urdu;
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator and/or in providing supporting services to vulnerable individuals, including refugee population and particularly children and women;
 • Familiar with protection issues related to refugee children, families and female survivors of gender-based violence;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Computer literate;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;
 • Adhere to and promote Child Protection and Child Safeguarding guiding principles;

https://bit.ly/2S1VtQB


Educational Officer (English), Ritsona, Oinofyta, Thiva, Andravida –  Solidarity Now

Qualifications

 • Excellent English and preferably Greek or Arabic
 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or English
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching English as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

https://bit.ly/2DrUz7R


Senior Educational Officer , Ritsona, Oinofyta, Thiva, Andravida –  Solidarity Now

Qualifications

 • Excellent Greek and English
 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or Greek
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • Proven academic or on-job training and understanding of the Project Cycle model in managing humanitarian assistance
 • At least 2 years of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching Greek as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Experience gained within an international humanitarian NGO will be an added advantage
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

https://bit.ly/2sIGCwi


Educational Officer (GREEK), Ritsona, Oinofyta, Thiva, Andravida –  Solidarity Now

Qualifications

 • Excellent Greek and English and preferably Arabic
 • Degree – Bachelor degree in education (any subject) or Greek
 • Proven knowledge of training, curriculum development, implementation and educational administration
 • At least 1 year of professional experience in educational programs for refugees or rural communities
 • Experience teaching English as a foreign language
 • Experience engaging with parents and communities in order to improve attendance and address students’ needs
 • Strong analytical and administrative skills in the management of educational programs and mainly primary education
 • Experience in report writing and excellent computer skills
 • Experience in training of trainers/facilitators skills will be an advantage

https://bit.ly/2UaALeJ


Interpreter, Athens –  Solidarity Now

Required qualifications and skills

Essential

 • Fluent in Arabic
 • Excellent written communication and translation skills
 • Attention to detail
 • Strong professional ethics
 • Previous Experience in Relevant Position Familiar with Refugee and Migration Issues (Asylum processes, Relocation)
 • Cross Cultural Awareness and flexibility
 • Computer literate & numerate
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills
 • Fluent in English
 • Strong team player and ability to take initiative when needed

https://bit.ly/2sV4o8k


224 | Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής – Κυλλήνη – Χαμόγελο του Παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/2BdoyPt


Qualified Greek Teacher for Refugees and Asylum Seekers, Ioannina – Second Tree

Skills Required:**
• University Degree in teaching Greek or accreditation as a Greek teacher from the EOPPEP
• Ability to work in a multi-cultural, multi-ethnic, multi-level classroom
• Ability to work independently and in a team
• Ability to meet deadlines and manage own workload
• Ability to work in a high-intensity environment
• Adaptable, flexible attitude and approach to teaching and classroom management
• Ability to communicate in an open, honest, direct manner

https://bit.ly/2FZ1xDP


Individual Contractor (2 positions): Field Monitor (Greek speaking), Athens – UN Children’s Fund

Minimum Qualification and Experience:

  Advanced professional university degree in Social Work, child protection and development, law, or other related social/humanitarian sciences is desired. A first University Degree can also be accepted in lieu of the Advanced University Degree.

  At least 5 years professional experience in child rights, child protection or education field (preferably including work with refugee, migrant and asylum seeker populations, and other persons of concern).

  Experience working in coordination with government, international and national actors, including civil society organizations.

  Experience working with UNICEF or another UN agency on humanitarian response, an asset.

  Fluency in English and Greek is essential.

  Ability to work through networking and partnerships

  Demonstrated ability to work in a multi-cultural environment and establish harmonious and effective working relationships.

  Past experience with monitoring and evaluation will be considered an asset.

https://bit.ly/2sTU6W3


Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting Officer,Athens

Education and Experience

 • University degree in relevant field such as Communication, Journalism, Social Sciences, Humanitarian Aid or related field
 • Strong background in Project Cycle Management, Monitoring, Information Management, and Reporting
 • Good understanding of humanitarian responses, actors involved and the role of evidence-based decision making for the delivery of humanitarian action
 • Experience in writing, editing and analysing complex reports
 • Experience in planning, implementing and monitoring projects from proposal to evaluation will be a strong asset
 • Experience within the Red Cross and Red Crescent Movement or other humanitarian/non-profit organization
 • Facilitation and training experience, as well as skills in training and developing staff will be an asset

https://bit.ly/2MpZTeV


Lay Counselor Educator – Lesvos – MSF

Requirements:

 • Education: Desirable background of studies in psychology, education, social sciences or cultural anthropology, Trainings in MH is an asset.
 • Experience: Essential one year of working experience in Cultural Mediation. Desirable working experience with MSF or other NGOs in migration contexts. Desirable working experience with MH patients
 • Languages: Fluency in Farsi and English
 • Knowledge: Computer literacy essential, Word and Excel
 • Competencies: Results and quality orientation, teamwork and cooperation, commitment, behavioural flexibility, commitment to MSF principles, stress management, intercultural sensitivity

https://bit.ly/2RUqs1T


Φροντιστής,Κως – ΑRSIS

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Ικανότητες Διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα Επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Αριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

https://bit.ly/2GeGcpz


Διοικητικός Υπαλληλος, Κως – ARSIS

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση οικονομικών σχολών και σχολών διοίκησης)
 • Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών)
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

https://bit.ly/2Wu7rlz

154 Job Adverts at the Ionian Islands – Equal Society

https://bit.ly/2Msnc7R 

Various Fields

 

 

Κηπουρός – Μήλος

από ξενοδοχείο στη Μήλο για πλήρη απασχόληση κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία επιθυμητή.

bit.ly/2RqmkBy

Gardener-Milos

from hotel in Milos for full time during the summer season. Experience is desired.

 Bit.ly/2RqmkBy


Άτομο για Οικιακές Εργασίες – Μήλος

και βοήθεια στην φροντίδα παιδιών στο νησί της Μήλου με διαμονή σε δικό της ανεξάρτητο χώρο.

https://bit.ly/2RZ32bK

Person for Housekeeping – Milos
and help in child care on the island of Milos with separate accommodation
https://bit.ly/2RZ32bK


Καμαριέρες – Μήλος

από ξενοδοχείο στη Μήλο για πλήρη απασχόληση κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία επιθυμητή.

https://bit.ly/2Sakc5u

Maids – Milos
from a hotel in Milos for full-time during the summer season. Experience is desired.
https://bit.ly/2Sakc5u


Καμαριέρες – Κρήτη

από την TSC Hotels για τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη (Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χερσόνησος).

https://bit.ly/2RqxFS0

Maids – Crete
from TSC Hotels for a hotel  in Crete (Rethymno, Heraklion, Hersonissos).
https://bit.ly/2RqxFS0


Λαντζιέρηδες – Μήλος

από ξενοδοχείο στη Μήλο για πλήρη απασχόληση κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία επιθυμητή.

https://bit.ly/2MEWsBc

Porter – Milos
from a hotel in Milos for full-time during the summer season. Experience is desired.
https://bit.ly/2MEWsBc


Receptionist – Μήλος

με γνώση ξένων γλωσσών από ξενοδοχείο στη Μήλο για πλήρη απασχόληση κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία επιθυμητή.

https://bit.ly/2DK6Gxz

Receptionist – Milos
with knowledge of foreign languages ​​from a hotel in Milos for full-time during the summer season. Experience is desired.
https://bit.ly/2DK6Gxz


Μπουφετζήδες – Μήλος

για πρωινό μπουφέ από ξενοδοχείο στη Μήλο για πλήρη απασχόληση κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία επιθυμητή.

https://bit.ly/2Wv4W2d

Boufe employees – Milos
for breakfast buffet from hotel to Milos for full-time during the summer season. Experience is desired.
https://bit.ly/2Wv4W2d


Αποθηκάριος – Αχαρνές

από εισαγωγική – εμπορική επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού στις Αχαρνές αποθηκάριος με προηγούμενη ανάλογη εμπειρία σε εργασίες αποθήκης, επικοινωνιακός, δραστήριος, συνεργάσιμος, επιθυμητή η γνώση ERP / scanner.

https://bit.ly/2WqxTMS

Warehouse – Acharnes
from an importing – commercial company of plumbing equipment in Acharnes warehouse with previous similar experience in warehouse work, communication, active, cooperative, desirable ERP / scanner knowledge.
https://bit.ly/2WqxTMS


Υπάλληλοι Γραφείου (2)

από εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων λόγω επέκτασης δραστηριοτήτων για μόνιμη εργασία. Πενθήμερη απασχόληση, 10 π.μ.-3 μ.μ. Προοπτικές εξέλιξης. Ασφάλιση, μισθός, bonus.

https://bit.ly/2UqyFrq

Office employees (2)
requested by a web development company due to expanding activities for permanent work. Five-day work, 10 am-3 pm Prospects for evolution. Insurance, salary, bonus.
https://bit.ly/2UqyFrq


Καμαριέρες – Αθήνα & Μύκονος

με εμπειρία στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες καθαριότητας. Ικανοποιητικές αποδοχές. Tηλ.: 211 1821430.

https://bit.ly/2BdbcTp

Maids – Athens & Mykonos
with experience in hotel cleaning services. Satisfactory earnings. Tel .: 211 1821430.
https://bit.ly/2BdbcTp


Καμαριέρα – Μύκονος

από εταιρία διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων. Παρέχεται διαμονή και ικανοποιητικός μισθός.

https://bit.ly/2sVXcJ3

Maid – Mykonos
from a tourist accommodation management company. Accommodation and a satisfactory salary are provided.
https://bit.ly/2sVXcJ3


Καμαριέρα – Αθήνα

από εταιρία διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.

https://bit.ly/2HDzgEH

Maid – Athens
from a tourist accommodation management company.
https://bit.ly/2HDzgEH


Καμαριέρα – Αθήνα

έμπειρη καμαριέρα από ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας για πλήρη απασχόληση.

https://bit.ly/2UwtLJD

Maid – Athens
experienced maid for hotel downtown for full-time employment.

https://bit.ly/2UwtLJD


Νight Auditor – Μύκονος

από τo ξενοδοχείο DreamBox στη Μύκονο για τη σεζόν 2019. Παρέχονται διαμονή, διατροφή.

https://bit.ly/2Tm3QEj

Night Auditor – Mykonos
from the DreamBox Hotel in Mykonos for the 2019 season. Accommodation, meals are provided.
https://bit.ly/2Tm3QEj


Καμαριέρες – Μύκονος

από τo ξενοδοχείο Dreambox στη Μύκονο για τη σεζόν 2019. Παρέχονται διαμονή, διατροφή.

https://bit.ly/2FYfB0A

Maids – Mykonos
from the Dreambox hotel in Mykonos for the 2019 season. Accommodation, meals are provided.
https://bit.ly/2FYfB0A


Μάγειρες – Μύκονος

όλων των βαθμίδων από τo ξενοδοχείο DreamBox στη Μύκονο για τη σεζόν 2019. Παρέχονται διαμονή, διατροφή.

https://bit.ly/2RU7bO9

Cooks – Mykonos
of all levels from the DreamBox Hotel in Mykonos for the 2019 season. Accommodation, meals are provided.
https://bit.ly/2RU7bO9


Σερβιτόρες / Άτομα για Μπουφέ

για σεζόν (Μάιος-Σεπτέμβριος) σε παραθαλάσσιο καφέ – μπαρ στο Ιόνιο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στην εστίαση, απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή. Τηλ.: 30 6977 395670 (κ. Σπύρος).

https://bit.ly/2FUzN3v

Waiters / Buffe employees
for seasonal work (May-September) in a seafront cafe – bar in the Ionian Sea. Desirable experience in this sector, necessarily English knowledge. Accommodation is provided. Tel .: 30 6977 395670 (Mr. Spyros).
https://bit.ly/2FUzN3v


Εντυποδιανομείς

πόρτα πόρτα από διαφημιστική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Ώρες εργασίας: 09:00-14:00. Αποστολή βιογραφικού με σχετική προϋπηρεσία.

https://bit.ly/2HHUdye

Leaflet Distributors
Door to door from an advertising company in Thessaloniki. Working hours: 09: 00-14: 00. Send a CV with relevant experience.
https://bit.ly/2HHUdye


Καμαριέρα – Χαλάνδρι

πλήρους απασχόλησης με εργασιακή εμπειρία σε ανάλογο πόστο υψηλών προδιαγραφών, γρήγορη, προσεκτική, με διάθεση συνεργασίας από boutique hotel στην περιοχή του Χαλανδρίου.

https://bit.ly/2MFYQYu

Maid – Halandri
full-time with work experience in a relevant position, fast, careful, cooperative from a boutique hotel in the area of ​​Halandri.
https://bit.ly/2MFYQYu


Receptionist – Χαλάνδρι

12μηνης πλήρους απασχόλησης με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών από boutique hotel στο Χαλάνδρι. Άπταιστα αγγλικά, δεύτερη και τρίτη γλώσσα θα εκτιμηθούν.

https://bit.ly/2Sgp1tU

Receptionist – Halandri
for 12 months of full-time, work experience of at least 3 years from a boutique hotel in Halandri. Excellent English, second and third language will be appreciated.
https://bit.ly/2Sgp1tU


Καθαριστές/ριες

25-50 ετών με εμπειρία σε καθαρισμό πολυκατοικιών. Πλήρης απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. Απαραίτητο δίπλωμα αυτοκινήτου., αμοιβή 600€, συζητήσιμη, 14:00-17:00 , email: [email protected]. Μάθετε περισσότερα: http://www.oikofrontida.gr

https://bit.ly/2GemsCt

Cleaners
25-50 years with experience in apartment-building cleaning. Full time. Immediate hiring. Necessary driving license., € 600 salary, 14: 00-17: 00, email: [email protected] Learn more: http://www.oikofrontida.gr
https://bit.ly/2GemsCt


Καθαρίστριες – Πατήσια

Αμοιβή 600 ευρώ, επικοινωνία 09:00-19:00

https://bit.ly/2HG5or5

Cleaners – Patisia
Fee 600 euros, contact 09: 00-19: 00
https://bit.ly/2HG5or5


Καθαριστής/στρια

 • Εμπειρία σε καθαρισμό χώρων εστίασης
 • Βραδινή απασχόληση από τις 12 π.μ. και μετά.

https://bit.ly/2sYNbuB

Cleaner
• Experience in cleaning restaurants/cafeterias
• Evening work from 12am and after.
https://bit.ly/2sYNbuB


Καθαρίστριες – Μαρούσι και Ψυχικό

6980/503810

https://bit.ly/2WulLKI

Cleaners – Maroussi and Psychiko
6980/503810
https://bit.ly/2WulLKI


Καθαριστές/ριες – Αγία Παρασκευή

για εργασία στην περιοχή, 4ωρη ή 6ωρη πενθήμερη απασχόληση

https://bit.ly/2Si9REw

Cleaners – Agia Paraskevi
for work in the region, 4-hour or 6-hour five-day employment
https://bit.ly/2Si9REw


For more cleaners adverts, click here


Οικιακή Βοηθός

έμπειρη για φροντιδα δυο ηλικιωμενων. Εσωτερικη μη καπνιστρια 2 ρεπο τον μηνα. αμεση προσληψη, αμοιβή 750€, 09:00-21:00

https://bit.ly/2UuEc0e

Housekeeper
experienced for the care of two elderly people. Indoor non-smoker 2 days off per month. direct recruitment, pay 750 €, 09: 00-21: 00
https://bit.ly/2UuEc0e


Οικιακή Βοηθός – Εκάλη

40-47 ετών για καθαριότητα οικίας, μαγείρεμα και περιποίηση κυρίας με κινητικό πρόβλημα αμοιβή 700€, 08:00-17:00

https://bit.ly/2BdeiXt

Housekeeper – Ekali
40-47 years old for home cleaning, cooking and taking care of a woman with a mobility problem, salary of 700 €, 08: 00-17: 00
https://bit.ly/2BdeiXt


Οικιακή Βοηθός – Παγκράτι σύνορα Βύρωνας

https://bit.ly/2DI3Adj

Housekeeper – Pagrati border with Vyronas
https://bit.ly/2DI3Adj


For more housekeepers adverts, click here


Baby sitter

έμπειρη baby sitter για μωρό ενός έτους και λίγες οικιακές εργασίες (σιδέρωμα-μαγείρεμα). Εσωτερική απασχόληση (μέσα στο σπίτι) ένα ρεπό την εβδομάδα., αμοιβή 500€

https://bit.ly/2FZZVtu

Baby sitter
experienced baby sitter for one year old baby and a few housekeeping (ironing-cooking). Living in work one day off per week, pay 500 €
https://bit.ly/2FZZVtu


Baby sitter

έως 50 ετών, ζητείται ως εσωτερική για φύλαξη παιδιού 18 ετών, σε αναπηρικό καροτσάκι, περιοχή Γαλάτσι 6907/732531

https://bit.ly/2S7NP7B

Baby sitter
up to 50 years of age, is required to take care of a child of 18 year old child in a wheelchair, Galatsi district 6907/732531
 https://bit.ly/2S7NP7B


Υπάλληλος γραφείου

εταιρεία αντιπροσώπευσης οίκων εξωτερικού με αρχιτεκτονικά υλικά ζητείται υπάλληλος γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη . Άριστη γνώση αγγλικών απαραίτητη  , email: [email protected]

https://bit.ly/2SlB0qp

Office employee
a representative of foreign firms with architectural materials is asked for office support for secretarial support. Excellent knowledge of English necessary, email: [email protected]
https://bit.ly/2SlB0qp


Γραμματεία

Μεγάλο ανθοπωλείο στην Κηφισιά. Απαραίτητα προσόντα, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση απλου office, δυνατότητα επεξεργασίας και άμεσης αντίδρασης στην πληροφορία, καθώς και δυνατότητα οργάνωσης και αντιμετώπισης εκκρεμοτήτων. Επίσης απαιτείται ευελιξία ωραρίου εργασίας και δυνατότητα εφ όσον είναι απαραίτητο ταξιδιών εκτός Αθηνών. Θα εκτιμηθεί πιθανή σχέση με τον χώρο των εκδηλώσεων. αμοιβή 1.000€ , email: [email protected]

https://bit.ly/2CWs1C0

Secretariat

Big flower shop in Kifissia. Necessary qualifications: excellent English knowledge, command of microsoft office, processing and immediate reaction to information, and the ability to organize and manage pending issues. Flexibility of working hours and the possibility of travel outside Athens are also required. A possible relationship with venues will be appreciated. salary of 1,000 €, email: [email protected]

https://bit.ly/2CWs1C0


For more secretaries adverts, click here


Aτομα για ταμείο – Αγία Παρασκευή

για πλήρη ή μερική απασχόληση

https://bit.ly/2G9W0tx

People for cashier – Agia Paraskevi

For full-time or part-time work

https://bit.ly/2G9W0tx


Tαμίας

έως 25 ετών ζητείται για κρεοπωλείο στο Μοσχάτο, με προϋπηρεσία

https://bit.ly/2RnywmB

Cashier

up to 25 years old is required for a butchery in Moschato, with an experience

https://bit.ly/2RnywmB


 

Κοπέλες (2)

έως 35 ετών ζητούνται για ταμείο, πλήρης ή μερική απασχόληση, περιοχή Κορυδαλλός πλατεία Ελευθερίας

https://bit.ly/2sVzeO7

Women (2)

up to 35 years of age are requested for a full or part-time fund, Korydallos Square Eleftheria

https://bit.ly/2sVzeO7


For more cashiers adverts, click here


Τεχνίτης

με βασικές γνώσεις ελαιοχρωματισμού για απασχόληση 1 ή 2 μηνών, περιοχή Αχαρνές, αμοιβή 40€ 6944/753247

https://bit.ly/2RVoHld

Craftsman

with basic knowledge of oil painting for 1 or 2 month employment, Acharnes area, fee 40 € 6944/753247

https://bit.ly/2RVoHld


Ελαιοχρωματιστής

για εργασίες ανακαίνισης σε ξενοδοχείο σε νησί του Ιονίου, παρέχεται διαμονή και καλές συνθήκες εργασίας

https://bit.ly/2TkBV7C

Painter

for hotel renovation on a Ionian island, accommodation and good working conditions are provided

https://bit.ly/2TkBV7C


Ελαιοχρωματιστές και βοηθοί

με γνώσεις και για μερεμέτια καθώς και βοηθός με υδραυλικές γνώσεις ζητούνται

https://bit.ly/2RrdvYb

Painter and assistants

with knowledge as well as an assistant with hydraulic knowledge are requested

https://bit.ly/2RrdvYb


For more painters adverts, click here


Τεχνίτης ηλεκτρολόγος

https://bit.ly/2WrsXY1

Technician electrician

https://bit.ly/2WrsXY1


Hλεκτρολόγος

έως 45 ετών, με προϋπηρεσία, ζητείται για μόνιμη εργασία, από εταιρεία κατασκευής φαρμακείων, περιοχή Αγιος Ιωάννης Ρέντη

https://bit.ly/2HEnBoV

Electrician

up to 45 years old, with experience, is required for a permanent job, from a pharmacy manufacturing company, Agios Ioannis Rentis

https://bit.ly/2HEnBoV


For more electricians adverts, click here


Mαραγκός

ξυλουργός ,επιπλοποιός με προϋπηρεσία και γνώση στην κατασκευή και τοποθέτηση επίπλου κουζίνας για μόνιμη εργασία σε εργοστάσιο επίπλων κουζίνας στο Μενίδι

https://bit.ly/2BcMN0m

Carpenter

carpenter, furniture fitter and expert in the construction and installation of a kitchen furniture for permanent work at a kitchen furniture factory in Menidi

https://bit.ly/2BcMN0m


Τεχνίτης μαραγκός

για εργασία πλήρους απασχόλησης, ώρες επικοινωνίας 11.00 – 17.00

https://bit.ly/2CVVnAv

Craftsman

For full-time work, contact hours 11.00 – 17.00

https://bit.ly/2CVVnAv


Μαραγκός

έως 35 ετών, 09:00-21:00

https://bit.ly/2UwFUhH

Carpenter

to 35 years old, 09: 00-21: 00

https://bit.ly/2UwFUhH


For more carpenters adverts, click here


Ανειδίκευτος Εργάτη – Ασπρόπυργος

έως 30 ετών.   Ε-mail:   [email protected] (09.00 – 15.00)

https://bit.ly/2DIkFUq

Unskilled Worker – Aspropyrgos

up to 30 years. E-mail: [email protected] (09.00 – 15.00)

https://bit.ly/2DIkFUq


 Εργάτες Παραγωγής

Αρτοβιομηχανία με έδρα το Μενίδι ζητά Εργάτες Παραγωγής, με δικό τους μεταφορικό μέσο, εργασία μόνιμη σε κυλιόμενες βάρδιες, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και μισθός. Αποστολή βιογραφικών: panagiotisfloros@fournoiattikis.gr, fax: 210/6250422

https://bit.ly/2RVsKxM

Production Workers

A grocery based in Menidi calls for Production Workers, with their own means of transport, permanent shift work, excellent working conditions and salary. Send CVs: [email protected], fax: 210/6250422

https://bit.ly/2RVsKxM


Εργάτης

με τεχνικές γνώσεις, υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές, ζητείται από βιομηχανική εταιρεία στο Μενίδι, βιογραφικά στο e-mail: [email protected] ή στο fax 210/2466100

https://bit.ly/2RUW5bu

Worker

with technical knowledge, plumbing or electrical, is requested by an industrial company in Menidi, CVs at e-mail: [email protected] or fax 210/2466100

https://bit.ly/2RUW5bu


Eργάτης νέος

με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, ανειδίκευτος, ζητείται για εργασία σε τσαγκαράδικο 6944/500863

https://bit.ly/2Sdu9z7

Young worker

with fulfilled military duties, unskilled, is required to work in a tsaragaridiko 6944/500863

https://bit.ly/2Sdu9z7


Εργάτης

έως 40 ετών ζητείται από εργοστάσιο τροφίμων στον Αλιμο

https://bit.ly/2RZVENa

Worker

up to 40 years old is requested by a food factory in Alimos

https://bit.ly/2RZVENa


For more workers adverts, click here


Βοηθός σερβιτόρα

ζητείται σε εστιατόριο – ψητοπωλείο στο Μαρούσι, απαραίτητη προϋπηρεσία

https://bit.ly/2FXnSls

Assistant waitress

is requested in a restaurant – barbecue in Maroussi, necessary experience

https://bit.ly/2FXnSls


Νέος-α

με εμπειρία έως 35 ετών, γνώση σέρβις και μπουφέ, ζητείται για εργασία σε καφέ – μπαρ στον Κορυδαλλό

https://bit.ly/2CRYxoZ

Young Person

with experience of up to 35 years, knowledge of service and buffet, is asked to work at a cafe – bar in Korydallos

https://bit.ly/2CRYxoZ


Σερβιτόροι-ες

με προϋπηρεσία ζητούνται για Κεμπαπτζίδικο πολυτελείας στο Μικρολίμανο, 09.00 – 16.00

https://bit.ly/2DItZaX

Waiters

with experience, are required for a Luxury Qualifier in Mikrolimano, 09.00 – 16.00

https://bit.ly/2DItZaX


For more waiters adverts click here


Αρτοποιός

Εταιρεία αρτοποιίας ζητεί αρτοποιούς, βοηθούς αρτοποιού, ημέρες εργασίας Δευτέρα – Σάββατο, βιογραφικά στο e-mail: [email protected], ώρες επικοινωνίας 09:00 – 15:00

https://bit.ly/2zjXU5A

Baker

Bakery company asks bakers, baker assistants, working days Monday – Saturday, CVs at e-mail: [email protected], contact hours 09:00 – 15:00

https://bit.ly/2zjXU5A


Βοηθός αρτοποιού

με προϋπηρεσία ζητείται για την περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής, για εργασία σε φούρνο με εμπειρία και όρεξη για δουλειά., , 11:00-15:00 , email: [email protected]

Μάθετε περισσότερα: https://fournoispyrou.gr/

https://bit.ly/2MEJnb6

Baker assistant

with experience in the area of Ambelokipi, Attica, for work in a bakery with experience and appetite for work.,, 11: 00-15: 00, email: [email protected]

Learn more: https://fournoispyrou.gr/

https://bit.ly/2MEJnb6


For more bakers adverts, click here


Zαχαροπλάστης

από αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο στο Νέο Ηράκλειο, να γνωρίζει όλη την γκάμα ζαχαροπλαστικής

https://bit.ly/2FWo1p7

Confectioner

from a bakery – pastry shop in Neo Heraklion, to know the whole range of pastry

https://bit.ly/2FWo1p7


Βοηθός ζαχαροπλάστη – λάντζα

ζητείται για αρτοζαχαροπλαστείο πλησίον μετρό σταθμού Αττικής

https://bit.ly/2Wuvpx2

Assistant Confectioner – Porter

is requested for a bakery near a metro station in Attica

https://bit.ly/2Wuvpx2


For more pastry chefs adverts, click here


Λαντζιέρες (2)

από ψητοπωλείο στη Νέα Σμύρνη, 6944/582317

https://bit.ly/2MGCm9F

Kitchen Stewarts

from a grill in Nea Smyrni, 6944/582317

https://bit.ly/2MGCm9F


Λαντζιέρα

αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής ζητεί κυρία για λάντζα, με εμπειρία, 30 – 45 ετών, για το κατάστημά της στην περιοχή του Αλίμου, άμεση πρόσληψη, αποστολή βιογραφικών e-mail:

https://bit.ly/2HAjI4q

Kitchen stewart

bakery – confectionery request lady, with experience, 30 – 45 years, for her shop in the area of ​​Alimos, direct recruitment, sending of CVs e-mail: [email protected]

https://bit.ly/2HAjI4q


Λαντζιέρης βοηθός κουζίνας

για μπαρ-εστιατόριο στο π.φαληρο. ωράριο βραδινό. κατά προτίμηση να μένει κοντά και να διαβάζει ελληνικά, 16:00-

https://bit.ly/2t46MKh

Kitchen Stewart

for bar-restaurant in the afternoon. preferring to stay short and read Greek, 16: 00-

https://bit.ly/2t46MKh


For more porters adverts, click here


Κομμώτρια

Κομμωτήριο στο Ψυχικό  ζητει κομμώτρια για πληρη απασχοληση και με όρεξη για δουλειά. Δίδεται Μισθός και bonus, αμοιβή 700€

https://bit.ly/2WqGvTT

Hairdresser

Hairdresser in Psychiko asks for a hairdresser for full employment and an appetite for work. Wage and bonus, pay 700 €

https://bit.ly/2WqGvTT


Κομμωτής ή κομμώτρια

Κομμωτήριο κεντρικό στο Χαλάνδρι ζητεί κομμωτή ή κομμώτρια για πλήρη ή μερική απασχόληση, μισθός και ασφάλιση, αμοιβή 800€

https://bit.ly/2DIg2tn

Hairdresser 

Central hairdresser’s saloon in Halandri is seeking a hairdresser or hairdresser for full or part-time work, salary and insurance, € 800 fee

https://bit.ly/2DIg2tn


 

For more hairdresser’s adverts, click here


Βοηθός μάγειρα

περιοχή Αμπελόκηποι, ώρες επικοινωνίας 10.00 – 13.00

https://bit.ly/2FXYrQM

Cook assistant

Ambelokipi area, contact hours 10.00 – 13.00

https://bit.ly/2FXYrQM


Βοηθός μάγειρα

– Γνώστης ζεστής και κρύας κουζίνας

– Ευγενικός με καλούς τρόπους συμπεριφοράς

– Εργατικός με ιδέες για βελτίωση του χώρου, οργανωτικός και συνεννοήσιμος

– Θέληση για πιο πολλές ευθύνες με αύξηση μισθού

Παρακαλούμε αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο: [email protected]

(το email δεν έχει σχέση με την ονομασία του μαγαζιού)

, αμοιβή 650€, συζητήσιμη, , 10:00-17:00

https://bit.ly/2G836yy

Cook assistant

– You know hot and cold kitchen

– Polite with good behavior

– Worker with ideas for space improvement, organizational and understandable

– Willing for more responsibilities with salary increase

Please send your resumes to: [email protected]

(the email is not related to the name of the shop)

Salary 650 €, debatable,, 10: 00-17: 00

https://bit.ly/2G836yy


For more cook assistants adverts, click here


Καμαριέρα

έως 45 ετών, έμπειρη, νοικοκυρά, χωρίς υποχρεώσεις, για μικρό ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο, οικογενειακό περιβάλλον, καθαριότητα 10 δωματίων, διαχείριση ιματισμού, πλυντηρίου, σιδερωτηρίου, κατά προτίμηση μη καπνίστρια, μισθός ικανοποιητικός, θα εκτιμηθεί από τα προσόντα καλή επικοινωνία, εργατικότητα, υπευθυνότητα και συνεργάσιμη, παρέχεται διαμονή, διατροφή, Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: [email protected]

https://bit.ly/2DJGGlK

Maid

up to 45 years, experienced, housewife, no obligation, for small hotel in Folegandros, family environment, 10-room cleanliness, handling of clothes, laundry, ironing, preferably non-smoker, salary satisfactory, appreciated by qualifications good communication, diligence and co-operative, provided accommodation, nutrition, CV with recent photo at e-mail: [email protected]

https://bit.ly/2DJGGlK


Καμαριέρες/καθαρίστριες

Συγκρότημα τουριστικών καταλυμάτων στη Μύκονο, αναζητά για τη σεζόν Μάϊο έως και Σεπτέμβριο 2019.  Παρέχεται δωρεάν διαμονή και διατροφή.  Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] .  Τηλ. επικοινωνίας Δευ-Παρ. 09:00-13:00., 09:00-13:00

https://bit.ly/2RtrgG5

Maids/ cleaners

A complex of tourist accommodation in Mykonos is looking between May and September of 2019. Free accommodation and meals are provided.Send CVs to email: [email protected] Tel. communication Mon-Fri. 09: 00-13: 00., 09: 00-13: 00

https://bit.ly/2RtrgG5


Καμαριέρες  – Σαντορίνη

για σεζόν 2019, με προϋπηρεσία, παρέχεται διαμονή, ικανοποιητικές αμοιβές, βιογραφικά e-mail [email protected]

https://bit.ly/2UqH4v1

Maids – Santorini

for 2019 season , with previous experience, accommodation, satisfactory salary, e-mail resume [email protected]

https://bit.ly/2UqH4v1


For more maids adverts, click here


Eταιρεία έργων πρασίνου με έδρα τα Βριλήσσια ζητεί εργάτη κήπων

https://bit.ly/2S1N6V9

Green company at Vrilissia requests a gardener

https://bit.ly/2S1N6V9


Μοδίστρα ή βοηθός (Χρυσό Ψαλίδι)

για μεταποιήσεις ενδυμάτων, για μερική απασχόληση, περιοχή Σεπόλια, 6989/771861

https://bit.ly/2T7fylZ

Seamstress or Assistant (Gold Scissors)

for clothing processing, part-time, Sepolia, 6989/771861

https://bit.ly/2T7fylZ


Mοδίστρα

Εργαστήριο μοδιστρικής στο Αιγάλεω ζητεί πεπειραμένη μοδίστρα για επιδιορθώσεις και παραγγελίες, μερική απασχόληση, 6944/757653

https://bit.ly/2MFrR6y

Tailor

Tailoring workshop in Aegaleo calls for an experienced person for repairs and orders, part-time, 6944/757653

https://bit.ly/2MFrR6y

Γυμναστής/ρια

με εμπειρία, ζητείται για την απασχόληση μικρών παιδιών, απογευματινές ώρες σε παιδικό σταθμό στην περιοχή της Κηφισιάς. Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο email: [email protected], επικοινωνία 10:00-19:00

https://bit.ly/2TnUEir

Trainer
with experience, is being asked for young children, in the afternoon at a kindergarten in the area of Kifissia. Please send your resume to email: [email protected], contact 10: 00-19: 00

https://bit.ly/2TnUEir


 Γυμναστές

ζητούνται για ημιαπασχόληση και πλήρη απασχόληση, πρωινές και απογευματινές ώρες, για επίβλεψη οργάνων, personal training, TRX, αερόβια προγράμματα, περιοχή Μαρούσι

https://bit.ly/2RZfYOQ

Trainers

are required for full-time and half-time work, morning and afternoon hours, for instrument supervision, personal training, TRX, aerobic programs, Marousi area

https://bit.ly/2RZfYOQ


For more trainers adverts, click here