Job Adverts 13/06/2019

Humanitarian Sector

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – Caritas Hellas

Βασικές απαιτήσεις

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Κοινωνικές Επιστήμες, Σπουδές Δημόσιας Διοίκησης, Μάνατζμεντ ή συναφές αντικείμενο.
 • Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσίας στη διαχείριση πόρων προγραμμάτων, κατά προτίμηση στον προσφυγικό χώρο.
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση πόρων προγράμματος, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού προγράμματος, της προετοιμασίας του προϋπολογισμού, της παρακολούθησης των δαπανών, σύνταξης εκθέσεων κλπ
 •  Εμπειρία στη διαχείριση ομάδων.
 • Ικανότητα να εργαστεί ανεξάρτητα
 • Ικανότητα ηγεσίας σε πολυπολιτισμική ομάδα με υψηλό βαθμό σεβασμού για άλλους
 • πολιτισμούς.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και δεξιότητες ανάλυσης.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, γραπτώς και προφορικώς, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και

υποχρεωτικά με την ένδειξη ΥΠΡΟ/0619 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected] ή [email protected]


Environmental Instructor, Lesvos- EcoHub

Candidate Characteristics

Required Characteristics

 • Fluent in English
 • Excellent organizational skills and ability to meet deadlines
 • Self-motivated and able to work independently
 • Experience and expertise in gardening, composting, permaculture, and related sustainability

topics

 • Demonstrated teaching ability with children and adults (mentoring)
 • Collaborative and efficient
 • Excellent communication skills with all stakeholders
 • Compassionate, considerate, and positive attitude
 • Commitment and available to work with us until the end of 2019
 • Computer skills sufficient to complete required data collection and reporting
 • Flexibility and willingness to assist with related projects as needed
 • Eligible to work in Greece
 • Valid European or International Driving Permit

http://bit.ly/2F3RvPW


Site Management Support Assistant, Larissa-DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written English skills
 • Working knowledge of Arabic and/or French, Kurmanji and/or Sorani
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong computer skills
 • High professional ethics

http://bit.ly/2EQmleQ


Protection Assistant / National Contract, Thessaloniki-DRC

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others

http://bit.ly/2XaUE7D


Protection Officer / National Contract, Thessaloniki-DRC

Required Qualifications:

 • University degree in a relevant field.
 • Strong verbal and written Kurdish (Kurmanji or Sorani), and/or Farsi, and/or French is a prerequisite.
 • Working knowledge of Greek is necessary; Working knowledge of English is an added value.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.

http://bit.ly/2Xd4PIy


Roving Cultural Mediator / National Contract, Thessaloniki-DRC

Required Qualifications:

 • University degree in a relevant field.
 • Strong verbal and written Kurdish (Kurmanji or Sorani), and/or Farsi, and/or French is a prerequisite.
 • Working knowledge of Greek is necessary; Working knowledge of English is an added value.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.

http://bit.ly/2Xc6nCF


Job Counsellors, Greece-IOM

Required Qualifications and Experience:

Education

University degree and/or higher in Business or Public Administration, Social Sciences, Political Sciences, International Relations or equivalent, with at least 3 years of relevant working experience or high school diploma with four years of relevant work experience.

Experience:

 • At least three years of previous relevant work experience;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Good level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.​

Languages: Fluency in English and Greek is required

http://bit.ly/2F4ZADU


Facility Coordinators, Greece-IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • University degree from an accredited academic institution, preferably a Master degree, with two years of relevant working experience; or high school diploma with three years of relevant working experience.​

Experience:

 • Minimum two (2) years of previous related experience;
 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Proficient use of commonly used IT equipment and the appropriate software solutions.​

Languages:

 • Proficiency in Greek and English and/or other prevalent language spoken amongst the communities residing in IOM accommodation centres

http://bit.ly/2WiBJKG


Senior Field Editor, Athens-IRC

Knowledge, skills and experience

 • BA/BS or equivalent experience in journalism, communications or other relevant field. MA/MSc in a relevant field desired.
 • 3+ years of reporting and content creation experience, including for online platforms and social media. Experience writing about sensitive and complex subjects required. Demonstrated ability to parse legal and official government language strongly desired.
 • 2+ years creating multimedia, visual and/or audio content required. Photography and/or video production skills a big plus.
 • Some experience working with marginalized and/or vulnerable clients (required).
 • Experience and/or education in social work or MHPSS activities a huge plus.
 • Deep knowledge of the refugee response in Greece and the systems and processes in place or under development to facilitate refugees’ access to services, education, health care, and social benefits.
 • Nuanced knowledge and understanding of the Greek asylum procedure and the ways it can vary in application, particularly on the Greek islands.
 • A network of contacts in local and international organizations, Greek government agencies and UN agencies operating in Greece, and on the islands in particular, who can provide information that refugees identify as a priority.
 • Extensive knowledge of the priorities and most pressing concerns of refugees in Greece, and on the islands in particular.
 • Practical knowledge of how to market content on social media, including how to prepare content and how to post, run advertisements and monitor response.
 • Knowledge of content creation best practice for Facebook and Instagram.
 • Knowledge of Adobe tools required.
 • Practical knowledge of Contentful, Slack, Google tools, Microsoft suite, Ghost CMS, Transifex, Trello desired; basic html and markdown language a plus.
 • Excellent oral and written English skills required; native-level Greek required.
 • High level of empathy.
 • High level of tolerance for ambiguity.
 • Ability to learn quickly and proactively seek out information, assess trends/developments, and build relationships across diverse actors and contexts.
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment.
 • Ability to adapt journalistic ethics to a humanitarian context.
 • Familiarity with humanitarian principles; familiarity with refugee and migration issues in Europe.

http://bit.ly/2F8izxw


Soft Skill Training Assistant, Athens-IRC

Requirements:

 • Previous experience in an administrative position or in the NGO/Humanitarian Sector;
 • Strong community outreach skills, able to effectively communicate and work with business owners, civil society groups and other community leaders;
 • Knowledge of career path options, especially those paths accessible to immigrants;
 • Strong knowledge of employment support, business development and vocational training providers in Athens;
 • Excellent organization skills with the ability to work under pressure;
 • Excellent communication skills, with fluency in written and spoken Greek and English
 • Proven ability to work with consideration and respect for cross-cultural differences
 • Enthusiasm for helping people to learn and demonstrated professionalism
 • Previous experience working with vulnerable groups and refugee population

http://bit.ly/2EUxriL


MHPSS Interpreter (French speakers), Lesvos-IRC

Job Requirements:

 • Bachelor’s degree in Interpretation, social sciences, or equivalent combination of education and work experience in an English speaking context.
 • Experience working at international development programs highly desirable
 • Experience in translation/ interpretation services
 • Strong communication skills (written and spoken) in French and ability to translate into English/Greek and vice versa
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures
 • Ability to meet deadlines and work under pressure
 • Responsiveness to queries and referrals as and when needed and able to manage a varying workload
 • Cultural awareness and ability to build relationships quickly with a wide variety of people
 • Flexibility, openness to others, humanitarian motivation.
 • Training in interpretation or intercultural mediation is an asset
 • Experience of working with refugees and vulnerable groups of people is an asset
 • Strong communication skills (written and spoken) in Arabic or Kurdish or Sorani and ability to translate into English and vice versa is a plus

http://bit.ly/2XbQMmF


Child Friendly Spaces Facilitator, Athens-IRC

Requirements:

 • Bachelor of Arts from accredited university in a related field (education, social work, psychology);
 • Minimum of 1 years of experience in a similar position;
 • Experience in teaching Greek as a foreign language, on a volunteer or paid basis;
 • Experience in teaching children or implementing recreational activities with children;
 • Experience in implementing psychosocial support activities is an advantage;
 • Sensitivity to and awareness of the psychosocial and developmental needs of children;
 • Possession of technical skills such as painting, music e.tc. are considered as an asset;
 • Understanding of child safeguarding policies and of safe behaviors around and towards children;
 • Cross-cultural awareness and sensitivity;
 • Good interpersonal and communication skills;
 • Ability to communicate, orally and in writing, in Greek and English. Preference will be given to candidates with knowledge in the following languages: Arabic, Farsi, Dari, Pashto, Urdu, Kurdish;

http://bit.ly/2F5G6Pp


Soft Skills Educator, Athens-IRC

Requirements:

 • Bachelor Degree in a related field, master’s degree a plus
 • Demonstrated experience in the provision of training, curriculum development and implementation
 • Knowledge of career path options, especially those paths accessible to immigrants
 • Proven ability to work with consideration and respect for cross-cultural differences
 • Excellent communication skills, with fluency in written and spoken Greek and English.
 • Very strong organization and interpersonal skills
 • Enthusiasm for helping people to learn and demonstrated professionalism
 • Desired: Experience teaching refugee/migrant population

http://bit.ly/2F4PJOD


Digital Marketing Officer, Attica-MSF

Skills:

 • Bachelor degree in Marketing, Communications or in a relevant discipline
 • Experience (2-4 years) in developing digital marketing strategies and campaigns in large organizations (charity sector preferred) to acquire new online donors and build awareness.
 • Substantial experience of managing paid digital marketing media channels
 • A sound understanding of digital marketing KPIs and an ability to use data to drive decision making
 • Excellent digital copy writing skills
 • Experience in Drupal background, Web Analytics, basic HTML/CSS and Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere)
 • Ability to handle multiple projects/campaigns, drive for results, and meet tight deadlines.
 • Understanding of the current General Data Protection Regulation (GDPR) and Privacy legislation.
 • Experience in managing vendor relationships and maximizing productivity of vendors and consultants.
 • Experience in training other staff
 • Video and audio editing skills to support content development
 • Able to keep up-to-date with the latest trends and best practices in digital tactics and strategies.
 • Fluency in Greek and English both oral and written.

http://bit.ly/2F3FHwW


Psychologist, Lesbos-MSF

Requirements:

Education:

 • Essential degree in Psychology. License to practice as psychologist in Greece.
 • Specific training in MH care for PTSD and C-PTSD patients is an asset.
 • Specific training in MH care for patients with severe MH condition in an asset.

Experience:

 • Essential 2 years’ experience minimum as a Clinical Psychologist
 • Desirable previous experience with MSF or other NGO’.
 • Desirable previous experience in asylum seekers and refugees contexts.
 • Desirable previous experience in psychological support for PTSD and C-PTSD.
 • Desirable previous experience in psychological support for victims of torture (VOT), victims of sexual violence (SV), victims of violence (VOV).
 • Desirable previous experience of MH care in multidisciplinary team.
 • Desirable experience in MH care for patients with severe MH condition.

Languages:

 • English language essential
 • French is an asset

 

http://bit.ly/2ETuP4R


Gynecologist, Lesbos-MSF

Requirements:

Education

Essential, Gynecology specialist diploma.

Experience

 • Essential at least 2 year certified work experience in Gynecology
 • Desirable previous experience with MSF or other NGO’s in developing countries
 • Experience and willingness to provide medical ToP

Languages

Greek and English

http://bit.ly/2Wk4CGq


Head of Mission/Legal Representative, Thessaloniki- Intersos

Requirements and past experience:

 • Native Greek speaker, professional level of English
 • Experience in a senior management position of at least 3 years
 • Degree of higher education mandatory, desirable MBA or equivalent Master’s Degree
 • Perfect team management skills
 • Works well under pressure, results driven
 • Flexibility in working hours and travelling schedules

http://bit.ly/2Z9pb6m


Senior Protection Assistant, Leros-UNHCR

Essential Minimum Qualification & Professional Experience Required:

– Advanced University degree in Law, Political or Social Sciences and additional training

courses in protection related issues.

– Minimum 2 years professional experience relevant to the function. Field experience

especially in Asylum Procedures, SGBV and Child Protection will be considered an

asset

http://bit.ly/2F3YGaM


225 | Παιδαγωγός, Παιδοκόμος ή Κοινωνικός Φροντιστής, Αθήνα-Το χαμόγελο του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα παιδιών πτυχίο
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

http://bit.ly/2F6wWCx


299 | Νοσηλευτής / Νοσηλεύτρια, Θεσσαλονίκη-Το χαμόγελο του παιδιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά
 • Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας, καλής συνεργασίας, διαχείρισης κρίσεων, λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλίας

http://bit.ly/2EVewnU


Various Sectors


221 job adverts for the Ionian islands – Equal Society

http://bit.ly/2WHvfpV


Tourism Job Adverts– workathlon.com/el-jobs


Steward

 • Prior experience in dishwashing is a benefit
 • Good hygiene and grooming standards
 • Positive attitude

http://bit.ly/2F6RFGl


Waiter B’

Prior experience as a waiter and good command of the English language.

http://bit.ly/2F5wNyV


Γραμματέας – Παγκράτι

από εκπαιδευτικό οργανισμό στην περιοχή του Παγκρατίου. Εργασιακή εμπειρία, πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ απαραίτητα. Τηλ.: 210 7565300.

http://bit.ly/2F4CLjM

Secretary – Pagkrati

by an educational institution in the Pangrati area. Work experience, very good knowledge of English and PC necessary. Tel .: 210 7565300.

http://bit.ly/2F4CLjM


Καμαριέρες

που μιλoύν ελληνικά με όρεξη για δουλειά για την καλοκαιρινή σεζόν. Προσφέρουμε πολύ καλό μισθό, διαμονή, διατροφή συν μπόνους. Πληρωμένα και τα έξοδα μετακίνησης.

http://bit.ly/2F5AK6Z

Maids

who speak Greek, willing to work for the summer season. We offer very good salary, accommodation, nutrition plus bonus. Travel expenses paid.

http://bit.ly/2F5AK6Z


Βοηθός Κουζίνας

για την καλοκαιρινή σεζόν. Προσφέρουμε πολύ καλό μισθό, διαμονή, διατροφή, ασφάλιση. Πληρωμένα και τα έξοδα μετακίνησης.

http://bit.ly/2F4YQP8

Chef assistant

for the summer season. We offer very good salary, accommodation, nutrition, insurance. Travel expenses paid.

http://bit.ly/2F4YQP8


Υπάλληλος Super Market – Κεφαλλονιά

Παρέχεται διαμονή. Τηλ.: 6981 016385.

http://bit.ly/2F54AZ0

Super Market employee – Kefalonia

Accommodation is provided. Tel .: 6981 016385.

http://bit.ly/2F54AZ0


Υπάλληλος Γραφείου – Αιγάλεω

από μεταφορική εταιρία στο Αιγάλεω για πλήρη απασχόληση. Με γνώσεις έκδοσης τιμολογίων, Εxcel και Word.

http://bit.ly/2F71zaG

Office employee – Egaleo

by a transport company in Egaleo for full-time employment. With knowledge of invoices, Excel and Word.

http://bit.ly/2F71zaG


Άτομα για Εξωτερικές Εργασίες

από εταιρία εισαγωγής μηχανημάτων για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαραίτητο: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου. Παρέχεται σταθερή ικανοποιητική αμοιβή.

http://bit.ly/2F3I5nu

Employees for External Work

from a company importing machines for domestic and professional use. Necessary: ​​Car Owner. A consistent satisfactory remuneration is provided.

http://bit.ly/2F3I5nu


Πωλητής Καταστήματος – Αθήνα

από την Almeco ΑΒΕΕ, ηγέτιδα στον χώρο του επαγγελματικού επίπλου, πωλητής για το κατάστημα της Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Microsoft Office και της αγγλικής γλώσσας.

http://bit.ly/2FgOsEf

Shop Employee – Athens

by Almeco ABEE, a leader company in professional furniture, a salesman for the Athens store is needed. Required skills: Knowledge of Microsoft Office and the English language.

http://bit.ly/2FgOsEf


Πωλητής / Πωλήτρια Αρτοζαχαροπλαστείου

για ημιαπασχόληση σε αρτοζαχαροπλαστείο με εμπειρία στον κλάδο και καλή γνώση παρασκευής ροφημάτων.

http://bit.ly/2F28mCM

Seller / Distributor of a bakery

for part-time job in a bakery with experience in the industry and good knowledge of beverage production.

http://bit.ly/2F28mCM


Πωλητής / Πωλήτρια – Ακρόπολη

για κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ακρόπολης με άριστη γνώση αγγλικών, ευχέρεια στην επικοινωνία και υψηλό βαθμό υπευθυνότητας. Συνεκτιμάται η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.

http://bit.ly/2F28t1a

Salesperson – Acropolis

for a jewelry in the Acropolis area with excellent English knowledge, communication abilities and a high degree of responsibility. Knowledge of additional foreign languages ​​is appreciated.

http://bit.ly/2F28t1a


Βοηθός Πιτσαδόρου

με εμπειρία από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ.: 210 9840855.

http://bit.ly/2F4SLSF

Assistant Pizza-boy

with experience from an Italian restaurant in Paleo Faliro. Tel .: 210 9840855.

http://bit.ly/2F4SLSF


Πωλητής/τρια Καταστήματος – Αιγάλεω

για κατάστημα Wind στο Αιγάλεω.

http://bit.ly/2F1Vlcc

Salesperson-Egaleo

for Wind store in Egaleo.

http://bit.ly/2F1Vlcc


English Teacher

WE ARE HIRING qualified highly motivated children-loving English teachers, CELTA holders interested in innovative methodology. Caring and inspiring environment, full time or part time. From Isidora Miaouli foreign language centre. CV with cover letter.

http://bit.ly/2F3I9Ug


Υπάλληλος Καταστήματος Αθλητικών Ειδών

με γνώσεις social media και Office, άτομο δραστήριο, δημιουργικό με υπευθυνότητα, για τη λειτουργία καταστήματος αθλητικών ειδών.

http://bit.ly/2FgOwUv

Sports Shop Employee

with knowledge of social media and Office, an active, creative person with responsibility for the operation of a sports shop.

http://bit.ly/2FgOwUv


Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής

με απαραίτητη προϋπηρεσία.

http://bit.ly/2F5x8ll

Night Receptionist

with necessary experience.

http://bit.ly/2F5x8ll


2 Σερβιτόροι – Σαντορίνη

για τις εγκαταστάσεις bar – εστιατορίου στη Σαντορίνη. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών. Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός, διαμονή, διατροφή και ασφάλιση.

http://bit.ly/2F1Exlt

2 Waiters – Santorini

for the bar – restaurant in Santorini. Knowledge of English is essential. Good salary, accommodation, nutrition and insurance are offered.

http://bit.ly/2F1Exlt


Καθαρίστρια – Κερατσίνι

για εργασία σε κλινική στο Κερατσίνι (Λεωφ. Δημοκρατίας 42).

http://bit.ly/2F1EO7Z

Cleaner – Keratsini

for work at a clinic in Keratsini (Republic of Cyprus 42).

http://bit.ly/2F1EO7Z


Υπάλληλος Aποθήκης & Παραδόσεων – Κορωπί

με δίπλωμα οδήγησης για αποθήκη και παραδόσεις από κατάστημα τζακιών κοντά στο Κορωπί. Τεχνικές γνώσεις επιθυμητές. Γνώση χειρισμού κλαρκ επιθυμητή. Τηλ.: 210 6020584.

http://bit.ly/2F6jnmB

Warehouse & Delivery Employer – Koropi

with a driving license for warehouse and deliveries from a fireplace shop near Koropi. Technical knowledge desirable. Knowledge of clarking is desirable. Tel .: 210 6020584.

http://bit.ly/2F6jnmB


Καμαριέρες – Χαλκιδική

από μικρό ξενοδοχείο 3* στη Χαλκιδική. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Τηλ.: 6958 005668.

http://bit.ly/2F3mrQ4

Maids– Chalkidiki

from a small 3 * hotel in Halkidiki. Accommodation and food are provided. Tel .: 6958 005668.

http://bit.ly/2F3mrQ4


Μάγειρας για Πρωινά – Αθήνα

έμπειρος μάγειρας για το πρωινό ξενοδοχείου 4* στην Αθήνα.

http://bit.ly/2EZrTnh

Cook for breakfast preparation- Athens

experienced cook for the 4 * hotel breakfast in Athens.

http://bit.ly/2EZrTnh


Υπάλληλος Γραφείου / Γραμματειακής Υποστήριξης

από εκπαιδευτική εταιρία με εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε κέντρο διά βίου μάθησης. Κωδικός αγγελίας: ΑΑΑ. Τηλ.: 213 0716370.

http://bit.ly/2F3mv2g

Office / Secretariat Support Officer

by a training company with at least 2 years of experience in a lifelong learning center. Ad Code: AAA. Tel .: 213 0716370.

http://bit.ly/2F3mv2g


Υπάλληλος Υποδοχής Τουριστών – Αθήνα

σε διαμερίσματα Αirbnb στην Αθήνα. Άριστα αγγλικά, ευελιξία στις μετακινήσεις και στο ωράριο εργασίας. Η μετακίνηση γίνεται είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με το μηχανάκι του εργαζομένου. Εργασία πλήρους απασχόλησης όλο τον χρόνο.

http://bit.ly/2F6yOej

Tourism Operator Employee – Athens

in Airbnb Apartments in Athens. Excellent English, flexibility in traveling and working hours. Moving is done either by public transport or by the employee’s motorcycle. Full-time work throughout the year.

http://bit.ly/2F6yOej


Καμαριέρα – Σκιάθος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για σεζόν σε ξενοδοχείο στη Σκιάθο. Προσφέρεται διαμονή με συγκάτοικο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

http://bit.ly/2F5BgBX

Maid – Skiathos

For summer season at a hotel in Skiathos. Accommodation with roommate is offered. Necessary experience in a similar position.

http://bit.ly/2F5BgBX


Barista / Υπάλληλος Μπουφέ – Παλαιό Φάληρο

από την αλυσίδα Ciao Italia για το κατάστημα του Παλαιού Φαλήρου. Προϋποθέσεις: Ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 210 7293707 • 6983 903819.

http://bit.ly/2F4LWkj

Barista / Buffet Employee – Paleo Faliro

from the Ciao Italia chain for the Palaio Faliro store. Prerequisites: Pleasant presence, experience in the field, professionalism, teamwork, communication, spirit of cooperation, adaptability, flexibility of working hours. Tel .: 210 7293707 • 6983 903819.

http://bit.ly/2F4LWkj


Πιτσαδόρος – Παλαιό Φάληρο

από την αλυσίδα Ciao Italia για το κατάστημα του Παλαιού Φαλήρου. Προϋποθέσεις: Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00).

http://bit.ly/2F292bi

Pizza boy – Palaio Faliro

from the Ciao Italia chain for the Palaio Faliro store. Prerequisites: Pleasant presence, professionalism, teamwork, communication, spirit of cooperation, adaptability, flexibility of working hours. Tel .: 6983 903819 (contact hours: 09: 00-21: 00).

http://bit.ly/2F292bi


Σερβιτόροι/ες – Παλαιό Φάληρο

την αλυσίδα Ciao Italia για το Παλαιό Φάληρο. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00).

http://bit.ly/2F4DzFk

Waiters – Paleo Faliro

the Ciao Italia chain for Paleo Faliro. Necessary conditions: Pleasant presence, experience in the field, professionalism, teamwork, communication, spirit of cooperation, adaptability, flexibility of working hours. Tel .: 6983 903819 (contact hours: 09: 00-21: 00).

http://bit.ly/2F4DzFk


Πιτσαδόρος – Λ. Συγγρού

από την αλυσίδα Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγγρού. Προϋποθέσεις: Ευχάριστη παρουσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00).

http://bit.ly/2F549OB

Person to prepare pizzas – Syngrou Ave.

from the Ciao Italia chain for the boulevard store. Syngrou. Prerequisites: Pleasant presence, professionalism, teamwork, communication, spirit of cooperation, adaptability, flexibility of working hours. Tel .: 6983 903819 (contact hours: 09: 00-21: 00).

http://bit.ly/2F549OB


Ανειδίκευτος Εργάτης – Κηφισιά

άτομα για τον τομέα της παραγωγής από εταιρία επαγγελματικών πλυντηρίων με έδρα την Κηφισιά. Κωδικός θέσης: «Ανειδίκευτος εργάτης».

http://bit.ly/2FgOJXN

Unskilled Worker – Kifissia

people for the production sector from a professional laundry company based in Kifissia. Position code: “Unskilled worker”.

http://bit.ly/2FgOJXN


Yπάλληλος Γραφείου

με προϋπηρεσία στις διεθνείς μεταφορές από πολυεθνική εταιρία για διεκπεραίωση, τιμολόγηση και εξυπηρέτηση πελατών. Απαραίτητη η καλή γνώση γαλλικών • αγγλικών • MS Office.

http://bit.ly/2F6XzHj

Office employee

with experience in international transport from a multinational company for handling, pricing and customer service. Good knowledge of French • English • MS Office.

http://bit.ly/2F6XzHj


Barista – Άνδρος

Πρόσληψη άμεση. Τηλ. επικοινωνίας: 22820 71204.

http://bit.ly/2F5xqbV

Barista – Andros

Recruitment immediately. Tel. Contact: 22820 71204.

http://bit.ly/2F5xqbV


Πωλητής / Barista

από εμπορική εταιρία με ηγετικό ρόλο στον χώρο του καφέ για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση του καφέ (χειρισμός μηχανών, παραγωγή καφέ espresso).

http://bit.ly/2F4ZvA6

Seller / Barista

from a commercial company with a leading role in the coffee sector for full-time employment. Desired knowledge of coffee (machine handling, espresso coffee production).

http://bit.ly/2F4ZvA6


Σερβιτόρος/α – Ηλιούπολη

για απογευματινή εργασία σε ψητοπωλείο στην Ηλιούπολη. Τηλ.: 211 4111010.

http://bit.ly/2F5Bqcx

Waiter/tress-Ilioupoli

for afternoon work at a grill in Ilioupoli. Tel .: 211 4111010.

http://bit.ly/2F5Bqcx


Σερβιτόρος/α – Χολαργός

από παιδότοπο στην περιοχή του Χολαργού Αττικής. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

http://bit.ly/2F4ZU5A

Waiter / Cholargos

from a playground in the area of ​​Cholargos, Attica. Possibility of full or part-time employment.

http://bit.ly/2F4ZU5A


Υπάλληλοι Υποδοχής – Αθήνα

από ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καθώς και γνώση Protel, θα θεωρηθούν προσόν.

http://bit.ly/2F3ItSY

Receptionists – Athens

from a 4 * hotel in Athens. Experience in a similar position, as well as Protel knowledge, will be considered a qualification.

http://bit.ly/2F3ItSY


Πωλήτρια Υποδημάτων – Βριλήσσια

με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση στο κατάστημα πώλησης υποδημάτων Shooz! στην περιοχή των Βριλησσίων. Απαραίτητα xαρακτηριστικά: Ομαδικό πνεύμα, πελατοκεντρική προσέγγιση, πρόσχαρη και φιλική.

http://bit.ly/2F6jEG9

Shoes Salesperson (woman)- Vrilissia

with a full-time job at Shooz! in the area of ​​Vrilissia. Necessary features: Team spirit, customer-centric approach, cheerful and friendly.

http://bit.ly/2F6jEG9


Καμαριέρα – Αθήνα

από νέο πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Απαραίτητο προσόν: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

http://bit.ly/2F59JjT

Maids- Athens

from a new luxury hotel in the center of Athens. Necessary qualification: Experience in a similar position.

http://bit.ly/2F59JjT


Σερβιτόρος – Σαντορίνη

για ξενοδοχειακή μονάδα πολυτελείας στη Σαντορίνη, απόφοιτος σχολής με σχετική προϋπηρεσία. Περίοδος έως 31/10/17. Παρέχεται στέγη. Tηλ.: 22860 25480.

http://bit.ly/2F5FxFh

Waiter – Santorini

for a luxury hotel in Santorini, a college graduate with a relative experience. Summer season till 31/10/17. Accommodation is provided. Tel .: 22860 25480.

http://bit.ly/2F5FxFh


For more general adverts, click here


Γυμνάστρια

από γυμναστήριο στη Νίκαια, για εκγύμναση με ηλεκτροδιέγερση, μερική απασχόληση, e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2ZiszvB

Trainer(woman)

from fitness center in Nice, for electromedical workout, part-time, e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2ZiszvB


For more trainers adverts, click here


Μοδίστρα – ράπτης

απαραίτητα με προϋπηρεσία ζητείται για ραφή δειγμάτων από γνωστή βιοτεχνία στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, πλήρες ωράριο, άμεση πρόσληψη, αμοιβή 1.200€

http://bit.ly/2Zl6QmF

Tailor

necessary with experience required for stitching of well-known company in the area of ​​Metamorphosis, full time, direct recruitment, pay 1,200 €

http://bit.ly/2Zl6QmF


Γαζωτές/τριες

Α φασόν στο Ιλιον ζητεί γαζωτές -ριες, 6974/457397, κα Νατάσσα

http://bit.ly/2ZnvTWb

Tailors

A facon tailors in Ilion, 6974/457397, Mrs Natassa

http://bit.ly/2ZnvTWb


For more tailors adverts, click here


Καμαριέρα – καθαρίστρια

 ζητείται για εποχιακή σύμβαση (σεζόν) στη Μύκονο.  Να είναι κάτοχος άδειας εργασίας έως 35 ετών.  Αποστολή βιογραφικών: info@votsalaki.gr

http://bit.ly/2ZnR3nj

Maid/cleaner

seasonal contract is requested in Mykonos. Work permit owner, of up to 35 years.

Send CVs: [email protected]

http://bit.ly/2ZnR3nj


Καμαριέρες

Προσόντα & Ικανότητες

 • Προηγούμενη υπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου

Απολαβές & Παροχές

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, το οποίο συμπεριλαμβάνει επιδόματα, διατροφή και διαμονή.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο nikolas@calderavillas.gr και στο hr_santorini@yahoo.com ή να καλούν στο τηλέφωνο

http://bit.ly/2Zitpsf

Maids

Qualifications & Skills

 • Previous experience in a corresponding position is considered an additional qualification
 • Ability to efficiently manage time

Earnings & Benefits

Attractive salary package based on qualifications and experience, including allowances, subsistence and accommodation.

Applications:

Candidates can send their CV to [email protected] and [email protected] or to call the phone

http://bit.ly/2Zitpsf


Καμαριέρες

εργατικές, έμπιστες, με εμπειρία και ευγένεια, στις Κυκλάδες μέχρι 45 ετών. Θα θεωρηθεί προσόν η αγγλική γλώσσα, έστω και τα βασικά. Επίσης ανειδίκευτες που θα γίνει εκμάθηση άμεσα μέχρι 30 ετών. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ασφάλεια και bonus. Μισθός από 800€ μέχρι 1.000€. Εργασία από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο, e-mail : [email protected], αμοιβή 800€, συζητήσιμη, 23:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2ZqK11f

Maids

working, trustworthy, with experience and courtesy, in the Cyclades up to 45 years old. The English language, even the basics, will be considered as a qualification. Also unqualified to be trained directly up to 30 years. Accommodation, food, insurance and bonus are provided. Salary from 800 € to 1,000 €. Work from June to October, e-mail: [email protected], salary 800 €, debatable, 23:00, email: [email protected]

http://bit.ly/2ZqK11f


Καμαριέρες

από ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Βουλιαγμένη, απαραίτητα προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και καλή γνώση αγγλικών, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, παρέχεται μεταφορά με πούλμαν, στο e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2F6MwxN

Maids

from 5 star hotel in Vouliagmeni, necessary experience in a 5 star hotel and good knowledge of English, working in shifts, provided transportation by bus, by e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2F6MwxN


For more maids adverts, click here and here


Ξενοδοχοϋπάλληλος

κοπέλα για προετοιμασία πρωινού, και κρυων πιάτων σε pool bar, σε boutique ξενοδοχείο στα Κουφονήσια, παρέχεται ασφάλιση, διαμονή, διατροφή, αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail  , email: [email protected]

http://bit.ly/2F53igX

Hotel Officer

girl for breakfast preparation, and cold dishes at pool bar, in boutique hotel in Koufonisia, provided insurance, accommodation, food, sending CV with photo to e-mail, email: [email protected]

http://bit.ly/2F53igX


Υπάλληλος υποδοχής

στην Πάρο ζητά υπαλλήλους για την τρέχουσα σαιζόν με σχετική προϋπηρεσία,
Προσφέρεται διαμονή και διατροφή εντός. 6936 778 670, , 09:00-15:00

http://bit.ly/2F7aPvz

Receptionist

in Paros is asking employees for the current season with relevant experience,

We offer accommodation and meals. 6936 778 670, 09: 00-15: 00

http://bit.ly/2F7aPvz


Πωλητής -ρια

για κατάστημα εντός πολυτελούς ξενοδοχείου (boutique hotel) στην Τήνο, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν, εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, ευχάριστο περιβάλλον, μισθός αναλόγως προσόντων, απασχόληση έως Οκτώβριο ’19, παρέχεται διαμονή, φαγητό, βιογραφικά στο e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2F6xnNb

Salespersons (men &women)

for a shop in a luxury hotel (boutique hotel) in Tinos, excellent knowledge of English language, additional knowledge of foreign language will be considered a qualification, excellent communication skills, pleasant environment, salary according to qualifications, employment until October 19, provided accommodation, -mail: [email protected]

http://bit.ly/2F6xnNb


Μάγειρες καί καμαριέρες

στην Πάρο θα προσλάβει Α’, Β’ Γ’ Μάγειρες και καμαριέρες

Προσφέρεται διαμονή και διατροφή αποστολή βιογραφικού στo [email protected]

τηλ 6936778670 , 09:00-15:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2F2omVm

Cooks and maids

in Paros, A ‘, B’ C ‘Cooks and maids

We offer accommodation and nutrition sending a resume to [email protected]

tel 6936778670, 09: 00-15: 00, email: [email protected]

http://bit.ly/2F2omVm


For more hotel employees adverts, click here


Ρεσεψιονίστ

ζητείται από ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Τήνο, απαραίτητο πτυχίο τουριστικών, άριστη γνώση Αγγλικών, επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί, δεξιότητες Η/Υ – γνώση προγράμματος ξενοδοχειακών κρατήσεων, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σύμφωνα με τα προσόντα, για απασχόληση έως 10ος/2019, παρέχεται διαμονή – διατροφή, βιογραφικά στο e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2F7nP4e

Receptionist

By a tourist complex in Tinos, with good knowledge of English, an additional language will be appreciated, computer skills – knowledge of a hotel reservation program, competitive package according to the qualifications, for employment till10/2019, accommodation – CVs at e-mail: [email protected]

http://bit.ly/2F7nP4e


Ρεσεψιονίστ

Eμπειρη και (βοηθός) άτομα έμπιστα, εργατικά, με ευγένεια και πολύ καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών, μέχρι 40 ετών. Δεκτοί φοιτητές και σπουδαστές. Παρέχεται διαμονή, διατροφή και ασφάλεια. Μισθός 800 έως 1000 ευρώ αναλόγως προσόντων. Προαιρετικά εκτός των Αγγλικών και άλλες γλώσσες.   e-mail: [email protected], Σχοινούσα – Κυκλάδες. Τηλ. 6945700069  κος Γιώργος. , αμοιβή 800€, συζητήσιμη, 23:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2VJE0OG

Receptionist

experienced and hardworking people, with courtesy and very good knowledge of computers and English, up to 40 years old. Students accepted. Accommodation, food and insurance are provided. Salary EUR 800 to EUR 1000 depending on qualifications. Optionally other than English and other languages.

e-mail: [email protected], Schoinousa – Cyclades.

Tel. 6945700069 Mr. Giorgos. ,

Salary 800 €, debatable

http://bit.ly/2VJE0OG


Βοηθός Μάγειρα

νέος ή νέα, με εμπειρία & ικανότητες στη σχάρα & το τηγάνι, για ιστορικό εστιατόριο στην Α. Γλυφάδα (κοντά στο μετρό Ελληνικό). Ωράριο εργασίας Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 12.00-16.00 & 20.00-23.30. Κυριακή 11.30-17.30 Δευτέρα Ρεπό. Εργασία ολόκληρο το χρόνο. Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Ασφάλιση ΙΚΑ. Βιογραφικό στα email [email protected], αμοιβή 900€, συζητήσιμη , email: [email protected]

http://bit.ly/2Fh73jx

Cook assistant

Young man/lady, experienced to grill & pan, for a historic restaurant in A. Glyfada (near the metro Hellenic). Working hours Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 12.00-16.00 & 20.00-23.30. Sunday 11.30-17.30 Monday day off. Work all year. Excellent work environment. IKA insurance. Resume in email [email protected], salary 900 €, negotiable, email: [email protected]

http://bit.ly/2Fh73jx


Μάγειρας

ζητείται από κατάστημα street food στο κέντρο της Αθήνας για πλήρη εργασία ή ημιαπασχόληση, αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

http://bit.ly/2F8wX90

Cook

a street food store in downtown Athens, for full-time or part-time work, send a CV to [email protected]

http://bit.ly/2F8wX90


Βοηθός Μάγειρα για Χαλάνδρι

Βοηθός Μάγειρα από κατάστημα αλυσίδας ψαρικών & θαλασσινών στο κέντρο του Χαλανδρίου. Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, γρήγορη ανέλιξη. Πλήρη ασφάλιση. Επικοινωνήστε στο κατάστημα μετά τις 13.00 με τον υπεύθυνο του καταστήματος κ. Κώστα Δήμο ή αποστείλατε βιογραφικό στο mail: psarakiaxalandri@gmail.com με την ένδειξη της συγκεκριμένης θέσης

http://bit.ly/2F3UFD8

Chef assistant for Chalandri

Assistant Cook from a fish & seafood restaurant in the center of Halandri. Professionalism, teamwork, communication, spirit of cooperation, rapid development. Full insurance. Contact the store after 13.00 with the store manager Mr. Kostas Dimos or send us a CV to the mail: [email protected] with the indication of the specific position

http://bit.ly/2F3UFD8


For more cooks adverts, click here


Άτομο για Λάντζα

για κρύα κουζίνα, με προϋπηρεσία και εμπειρία σε προετοιμασία, σαλάτες και φριτέζα, ζητείται από αλυσίδα εστιατορίων στα νότια προάστια. Ικανοποιητικές αποδοχές, , 12:00-24:00

http://bit.ly/2F43A7G

Person for washing dishes

for cold dishes, with experience in preparation, salads and fryer, is being asked for a chain of restaurants in the southern suburbs. Satisfactory earnings, 12: 00-24: 00

http://bit.ly/2F43A7G


Άτομο για Λάντζα

έως 35 ετών ζητείται για λάντζα, κρύα πιάτα και γενικότερα βοηθητικές εργασίες κουζίνας, από εστιατόριο στο Μενίδι

http://bit.ly/2F55zbZ

Person for Lanzha

up to 35 years of age is asked to wash dishes, prepare cold dishes and general kitchen work from a restaurant in Menidi

http://bit.ly/2F55zbZ


Άτομο για Λάντζα

από ιταλικό εστιατόριο στην Αθήνα στα δικαστήρια Ευελπίδων

http://bit.ly/2ECcj0r

Person for washing dishes

from an Italian restaurant in Athens near Evelpidon

http://bit.ly/2ECcj0r


Ατομα για κουζίνα και λάντζα

με εμπειρία, για κουζίνα – μπουφέ και λάντζα ζητούνται από εστιατόριο σε νησί των Κυκλάδων, για καλοκαιρινή σεζόν, διαμονή – διατροφή εξασφαλισμένη

http://bit.ly/2F56FED

Individuals for kitchen and washing dishes

with experience for kitchen – buffet and tavern are requested from restaurant on Cycladic island, for summer season, accommodation & food provided

http://bit.ly/2F56FED


Aρτεργάτης

με πείρα ζητείται από αρτοποιείο, περιοχή Παγκράτι, 10.00 – 14.00

http://bit.ly/2F4QDL0

Baker

with experience is requested by a bakery, Pangrati area, 10.00 – 14.00

http://bit.ly/2F4QDL0


Aρτεργάτης

με γνώσεις κουλουροποιίας και σφολιάτας έως 45 ετών ζητείται για αρτοποιείο στο Κάτω Χαλάνδρι, ώρες επικοινωνίας 07.00 – 14.30

http://bit.ly/2F61mVd

Baker

with knowledge of pastry and puff pastry up to 45 years old is requested for bakery in Kato Chalandri, contact hours 07.00 – 14.30

http://bit.ly/2F61mVd


Αρτοποιός και ψήστης

ζητούνται από αρτοποιείο στην Αθήνα

http://bit.ly/2F7ppDc

Baker and cooker

are requested by a bakery in Athens

http://bit.ly/2F7ppDc


for more bakers adverts, click here


Εργάτες Παραγωγής

βιομηχανία χάρτινης συσκευασίας, με έδρα την Κηφισιά ζητεί

 • Εργάτες Παραγωγής με δυνατότητα εργασίας σε 8ωρες κυλιόμενες βάρδιες
 • Χειριστή Κλαρκ με άδεια ηλεκτροκίνητου περονοφόρου
 • Χειριστή Κοπτικής Μηχανής Bobst
 • Χειριστή Συρτακολλητικής Μηχανής

Αποστολή βιογραφικών: Ε-mail: hr@paperpack.gr Fax: 210/2851207 www.paperpack.gr

http://bit.ly/2F6Ah4x

Production Workers

a paper packaging industry based in Kifissia

 • Manufacturing workers capable of working in 8-hour shifts
 • Clark operator with a possibility of rolling shifts
 • Bobst Cutting Machine Operator
 • Wrapper Operator

Send CVs: E-mail: [email protected] Fax: 210/2851207 www.paperpack.gr

http://bit.ly/2F6Ah4x


Εργάτες Αποθήκης

Βιομηχανία πλαστικών στην Παιανία ζητά εργάτες αποθήκης, έως 35 ετών. Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία, άδεια χειριστή κλαρκ και συστάσεις.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση info@viomes.gr

http://bit.ly/2F1Ygl1

Warehouse workers

Plastic industry in Paiania asks warehouse workers up to 35 years of age. Necessary relative experience, clark pilot license and recommendations.

Send CVs to [email protected]

http://bit.ly/2F1Ygl1


Εργάτης

Βιοτεχνία ζαχαρωδών στον Πειραιά, ζητεί εργάτη έως 40 ετών, για το τμήμα παραγωγής , επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εταιρεία τροφίμων, 8ωρη – πενθήμερη απασχόληση σε σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών, βιογραφικά στο φαξ 210/4201039, [email protected]

http://bit.ly/2F7se7g

Worker

Confectionery in Piraeus, calls for a worker up to 40 years of age, for the production department, desirable to work in a food company, 8 – 5 days employment in an alternating shift system, CVs at fax 210/4201039, [email protected]

http://bit.ly/2F7se7g


For more workers adverts, click here


Ελαιοχρωματιστές

Κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα ζητεί ελαιοχρωματιστές για εργασία, αποστολή βιογραφικών στο [email protected], 10:00-16:00 , email: [email protected]

http://bit.ly/2LIR9nB

Painters

A construction company in Athens asks for painters to work,

sending CVs to [email protected], 10: 00-16: 00,

email: [email protected]

http://bit.ly/2LIR9nB


Ελαιοχρωματιστής και βοηθός

ΑΠΌ συνεργείο ελαιοχρωματισμών ζητείται ελαιοχρωματιστής και βοηθός με εμπειρία,ηλικία μέχρι 45 χρονών.

http://bit.ly/2F57Nbl

Painter and assistant

From a painter workshop is asked a painter and experienced assistant, up to 45 years of age.

http://bit.ly/2F57Nbl


For more painters adverts, click here


Τεχνίτες μαραγκοί και βοηθοί

ζητούνται για εργοστάσιο στην Παιανία, πλήρης απασχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές

http://bit.ly/2F1YyID

Carpenters and assistants

are required for a factory in Peania, full-time, satisfactory earnings

http://bit.ly/2F1YyID


Μηχανοξυλουργός μονταδόρος

ζητείται από βιοτεχνία σαλονιών, περιοχή Αιγάλεω

http://bit.ly/2F5gbrc

Mechanical carpenter

is requested by for couches carpentry, Egaleo area

http://bit.ly/2F5gbrc


For more carpenters adverts, click here


Τεχνιτες Ηλεκτρολογοι Υδραυλικοι Συγκολλητες

εταιρεία Ηλεκτρομηχανολογικών, με έδρα στον Άγιο Δημήτριο, ζητεί Ηλεκτρολόγους τεχνικούς, Υδραυλικούς τεχνικούς, Συγκολλητή – μονταδόρο για μόνιμη εργασία, για τεχνικά έργα εντός και εκτός Αθηνών. [email protected] Παρέχεται πολύ ικανοποιητική αμοιβή, ανάλογη των προσόντων
, αμοιβή 1.000€, , 09:00-21:00

http://bit.ly/2F50Fvw

Technicians, Electricians, Plumbers, Welders

Electromechanical company, based in Agios Dimitrios, is requesting electrician technicians, plumber technicians, welding machine technicians for permanent work, for technical works inside and outside of Athens.

[email protected].

There is a very satisfactory salary, according to the qualifications

, salary 1,000 €,, 09: 00-21: 00

http://bit.ly/2F50Fvw


For more electricians adverts, click here


Τεχνίτες και βοηθοί

ζητούνται από τεχνική εταιρεία, , 09:00-21:00

http://bit.ly/2F5a9ab

Technicians and assistants

requested by a technical company, 09: 00-21: 00

http://bit.ly/2F5a9ab


Tεχνίτης και βοηθός

για βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών. Μόνιμη εργασία, ασφάλιση., αμοιβή 50€, συζητήσιμη

http://bit.ly/2F1ZRav

Technician and assistant

for metal constructions. Permanent work, insurance, 50 €/day, debatable

http://bit.ly/2F1ZRav


Boηθός γυψοσανιδά

για Αθήνα – Μύκονο και γενικά εκτός έδρας  , με εμπειρία στην τοποθέτηση χωρισμάτων και οροφών. Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις. , αμοιβή 800€, συζητήσιμη, , 17:00-20:00

http://bit.ly/2F5UM1b

Assistant Constructor

for Athens – Mykonos, with experience in placement of partitions and ceilings. Please only serious suggestions. ,

€ 800 salary

17: 00-20: 00

http://bit.ly/2F5UM1b


For more technicians adverts, click here


Ηλεκτροσυγκολλητής – σιδεράς

Τεχνική εταιρεία στον Ασπρόπυργο ζητεί ηλεκτροσυγκολλητή – σιδερά (κόλληση και κατασκευές από στραντζαριστά), με γνώση χρήσης μηχανής MIG – MAG, email: [email protected]

http://bit.ly/2F7tyHg

Welding machine -Blacksmith

Technical company in Aspropyrgos asks for welding machine workers(soldering and milling constructions), with knowledge of MIG – MAG machine, email: [email protected]

http://bit.ly/2F7tyHg


For more welders adverts, click here


Υδραυλικός βοηθός

έως 40 ετών, συζητήσιμη , email: [email protected]

http://bit.ly/2F7gj9D

Plumber asssistant

up to 40 years old, debatable, email: [email protected]

http://bit.ly/2F7gj9D


For more welders adverts, click here


Καθαριστές – Καθαρίστριες

άτομα για καθημερινή πρωινή και απογευματινή απασχόληση, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού. Ωράριο επικοινωνίας Δευτέρα – Παρασκευή, , 10:00-15:00. Μάθετε περισσότερα: https://www.facebook.com/enlefkocleaning/photos/rpp.101136676628060/1910573135684396/?type=3&theater

http://bit.ly/2F4SNu6

Cleaners – Cleansers

people for daily morning and afternoon employment, in the wider area of ​​Thessaloniki, for the provision of cleaning services. Contact hours Monday – Friday, 10: 00-15: 00.

Learn more: https://www.facebook.com/enlefkocleaning/photos/rpp.101136676628060/1910573135684396/?type=3&theater

http://bit.ly/2F4SNu6


For more cleaners adverts, click here


Κηπουρούς

με εμπειρία, εργατικότητα και πνεύμα ομαδικότητας, μόνιμη εργασία επικοινωνία εργάσιμες ημέρες 08.00 – 15.00

http://bit.ly/2F7vhMK

Gardeners

with experience, diligence and spirit of teamwork, permanent work communication working days 08.00 – 15.00

http://bit.ly/2F7vhMK


For more gardeners adverts, click here