Job Adverts 13/02/2020

Humanitarian Field

 

Το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου

– Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

επιθυμεί να προσλάβει

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Περιγραφή θέσης

 Εντοπισμός, σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων: εντοπισμός προγραμμάτων, επιστημονική έρευνα, εύρεση εταίρων, συντονισμός, συγγραφή και κατάθεση διεθνών και κοινοτικών προγραμμάτων

 Διαχείριση αναπτυξιακών έργων: κατάρτιση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος ροής, συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς

Εμπειρία

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην υποβολή – παρακολούθηση – υλοποίηση – ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών έργων.

Ειδικότερα:

 Γνώση του εθνικού, ευρωπαϊκού, διεθνούς αναπτυξιακού και επενδυτικού κανονιστικού πλαισίου

 Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών

 Εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων, EU grants, EuropeAid, Horizon, EEA, Twinnings, Interreg

 Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών έργων

 Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα

Εκπαίδευση

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η θέση προσφέρει:

 Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα

 Συνεργασία με επιστήμονες διεθνούς κύρους

 Δυνατότητα για ταξίδια μικρής διάρκειας εντός Ευρώπης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, στο email [email protected] έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 1 έτους.


Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for a dynamic professional to cover the following position in Greek Hotspot Islands: Case worker

Job description

 • Work as a member of an international team of experts on the processing of applications for international protection, following the relevant detailed Standard Operating Procedures and EU asylum acquis and in accordance to the instructions of the EASO Field Coordinator and/or Field Support Officer;
 • Conduct interviews applicants for international protection;
 • Prepare opinions on applications for international protection;
 • Work under the guidance and instructions of the appointed team leader and the EASO Field Coordinator/Field Support Officer;
 • Research country of origin information for the needs of the processed cases;
 • Participate in trainings, workshops and meetings;
 • Keep updated, maintains excellent understanding of and implements all developments in guidance, quality feedback, SOPs;
 • When appointed team leader, review consistently transcripts of interviews and draft opinions of the team members, provides guidance and instructions to them, ensures correct implementation of the Standard Operating Procedures and of all EASO quality guidance, supports the Field Coordinator on quality issues, as requested.

Candidates Profile

 • University degree is required, preferably in the field of law, political, humanitarian, social studies;
 • Post-graduate degree will be considered as an asset;
 • Demonstrated previous experience in relevant tasks will be an advantage;
 • Very good understanding of the Greek migration and asylum context;
 • Fluency in Greek and in English (oral and written);
 • Computer literate, including MS Office applications (Word, Excel), use of internet and web based applications;
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills;
 • Analytical skills and ability to work as a member of team;
 • Mobility and flexibility.

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://sforce.co/2UMn1dL

 

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

This is an open vacancy. The fifth wave of the selection phase will include all the applications till 7th, March 2020. The next wave will be announced through our website.

Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.

 

Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for dynamic professionals to cover the following position in Mainland: EASO Reception Assistant – Site Management 

Job description

The interim will be seconded and work under the supervision of the Greek authorities (Reception & Identification Service (RIS) of the Greek Ministry of Citizen’s Protection). He/she is expected to support RIS management staff in the management of accommodation facilities for third country nationals on the Greek mainland. Under the supervision of the RIS Site Director and in close coordination with the local Site Management Support actor (IOM, DRC or ASB), in performing the following tasks:

 • Support RIS management staff with the overall management of the reception facility;
 • Maintain and update the residents’ registry and site profile as per centralized template. Extract necessary data (for various practical needs of reports such as statistics, capacity, occupancy rate etc.) and safeguard private data;
 • Facilitate and track arrivals to and departures from the accommodation facility;
 • Coordinate with RIS HQ Coordination Department to facilitate transfers of residents from/to the accommodation facility;
 • Support the referral of applicants to the Greek Asylum Service (GAS), including new arrivals, as per agreed template, and when possible facilitate appointments with GAS as well as the schedule of applicants` appointments with GAS;
 • Support the referral of most vulnerable residents to ESTIA based on established procedure;
 • Liaise with the GAS and other competent actors for the referral, prioritisation and acceleration of individual cases when needed;
 • Act as a liaison between RIS and EASO to facilitate the work of the EASO asylum support teams, mobile information provision teams, and the RIS-EASO monitoring teams;
 • Act as a liaison between RIS Site Managers and external actors;
 • Represent the RIS Site Managers in meetings or communications with external actors when needed, including coordination and working groups meetings;
 • Facilitate and coordinate in situ trainings, workshops, seminars and other educational activities addressed to field staff;
 • Facilitate and coordinate in situ meetings with internal and external actors (e.g. coordination meetings, community meetings and other thematic meetings);
 • Assist in the implementation of activities aiming at fostering the exchange of information and best practices on reception systems within the framework of the CEAS;
 • Assist in the development of methodologies and tools for EASO support for the implementation of CEAS in the field of Reception, particularly on the Directive on reception conditions for asylum-seekers;
 • Support RIS in the planning and implementation of targeted support projects;
 • Draft regular reports;
 • Attend coordination meetings called by EASO;
 • Perform any other tasks in the interest of the service, relevant for the specific profile.

 Candidates Profile

 • University degree in the related area – preferred and advantageous;
 • Demonstrated previous experience in relevant tasks will be an advantage;
 • Very good understanding of the Greek migration and reception context;
 • Fluency in Greek and in English (oral and written);
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills.

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://sforce.co/2QUY4cE

 

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

This is an open vacancy. The third wave of the selection phase will include all the applications till 7th, March 2020. New phrases will be announced through our website.

Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.

 

Adecco HR is the global leader in HR services, certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and selection services and temporary placement. Adecco is currently seeking, on behalf of EASO, an agency of European Union, acting as the centre of expertise of asylum, for dynamic professionals to cover the following position in Greek Hotspot Islands: Registration Assistant/Administrative Assistant

Job description

The interim will be seconded and work under the supervision of the Greek authorities in performing (some of) the following tasks:

 • Support the processing of international protection applications by third country nationals, and follow certain tasks related to the relevant detailed Standard Operating Procedures;
 • Implement data entry/registration of asylum claims into the Asylum Database;
 • Take fingerprints, as part of the registration of the asylum claims into the Asylum Database;
 • Provide information/Notify applicants for international protection about decisions concerning their case;

Candidates Profile

 • University degree – preferred and advantageous;
 • Demonstrated previous experience in relevant tasks will be an advantage;
 • Fluency in Greek and in English (oral and written);
 • Computer literacy, including MS Office applications (Word, Excel), use of internet and web based applications;
 • Excellent intercultural/interdisciplinary communication skills.

The Company Offers

 • Competitive remuneration package
 • Friendly and challenging working environment
 • Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV at:

https://sforce.co/2uyRvWa

 

EASO collaborates with Atlas HR (Member of Adecco Group) which will hire on an interim basis the selected candidates.

You are kindly requested to send your cv in English, using the Europass format.

This is an open vacancy. The sixth wave of the selection phase will include all the applications till 7th, March 2020. New phrases will be announced through our website.

Before you get redirected to the Adecco online platform where you will complete your application, a pop-up window, mandatory on kariera.gr website, will request you to enter your email. If you don’t wish to share your email address with kariera.gr, visit www.adecco.gr/jobs, search for the job position you are interested in and apply directly.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

For more job openings please visit our website www.adecco.gr and register your CV in our database to be eligible for current or future job openings. It is highly recommended to use Google Chrome when registering your CV in the Adecco database.

All applications are considered as strictly confidential.


SMS roving reception assistant – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school education or higher;
 • Minimum three (3) years of professional work experience, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages Arabic, Urdu or Farsi would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of the stakeholders
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
  • Open, Honest and Professional Relationships
  • On time, Open and clear horizontally and vertically communication
  • Transparency
  • Integrity
  • Positive Team Work
  • Productive attitude to excellence
  • Recognition and rewarding
  • Pride for the Humanitarian Orientation
  • Willingness for the extra mile
  • Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2SFtjJw

 

SMS roving reception officer – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed higher Education
 • Degree in Social Sciences/ Administration will be an asset
 • Minimum three (3) years of professional work experience, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages Arabic, Urdu or Farsi would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of the stakeholders
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2SjGIb8

 

Social Worker Roving (Reception team) – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Bachelor’s degree in relevant field (Social Work, Psychology, Sociology, Gender Studies, etc.) and minimum 2 years of relevant experience.
 • Master’s Degree in relevant field.
 • Strong experience in case management of refugee population, social work, women’s health, or other related field
 • Clear understanding of and interest in the wellbeing of vulnerable population and supporting their healing after the experience of violence
 • Understanding of case management, psychosocial support and life skills programming to promote survivor healing and recovery
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for clients
 • Positive and professional attitude, including ability to lead and work well in a team setting
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment
 • Fluency in English required, knowledge of Greek would be an asset
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/38nJnX1

 

Cultural Mediator (Farsi) – Thessaloniki – ASB

Requirements:

 • Completed high school or higher education.
 • Spoken and written fluency in Farsi/Dari and good understanding of the relevant cultures.
 • Spoken and written fluency Greek and/or English, Arabic or other languages would be an asset.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs.
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece.
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and politeness.
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community.
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills.
 • Ability to work independently and efficiently.
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/31UeTtq

 

Psychologist Roving Reception team – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Licensed psychologist.
 • Minimum two-year professional experience providing psychological interventions to refugee populations including but not limited to survivors of torture.
 • Knowledge of different culturally relevant therapeutic techniques.
 • Experience conducting assessments, using screening tools and creating individual care plans for clients seeking mental health services.
 • INGO experience preferred.
 • Knowledge of the Inter-Agency Standing Committee (IASC) MHPSS in emergencies guidelines.
 • Demonstrated understanding of and ability to maintain confidentiality and respect for beneficiaries.
 • Positive and professional attitude, including ability to work well in a team setting.
 • Strong ability to maintain composure, prioritize work under pressure, and work in a difficult environment.
 • Ability to conduct counselling sessions via interpreters/cultural mediators, whenever necessary.
 • Personal qualities: Works well in and promotes teamwork, comfortable in a multi-cultural environment, flexible and able to handle pressure well.
 • Knowledge of self-care practices for mental health providers.
 • Fluency in Greek and English
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Teamwork
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/31NkZLX

 

Cultural Mediator (Kurmanji) – Thessaloniki – ASB

Requirements:

 • Completed high school or higher education;
 • Spoken and written fluency in Kurmanji and good understanding of the relevant cultures;
 • Spoken and written fluency Greek and/or English, Sorani or other languages would be an asset;
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and politeness;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2w68wHq


Μάγειρας / Μαγείρισσα – Ρόδος – COVERAMEA

Ζητείται πτυχιούχος με προϋπηρεσία από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/3bwpHCl

 

Μάγειρας / Μαγείρισσα – Χολαργός – COVERAMEA

Πτυχιούχος με προϋπηρεσία ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στον Χολαργό. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/31MlxSl

 

Οδηγός – Ρόδος – COVERAMEA

Οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας, ΠΕΙ και ψηφιακό ταχογράφο

ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/2vsOC9a

 

Φύλακας – Ρόδος – COVERAMEA

Ζητείται από φιλανθρωπικό σωματείο με ΑμΕΑ στη Ρόδο για βραδινή εργασία. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο φορέα. Παρακαλούμε στο θέμα να αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

https://bit.ly/38lBZvn


IT Support Assistant – Athens – DRC

 Required Qualifications:

 •  Ability to work in multinational and multicultural environment.
  •    Excellent verbal and written English skills.
  •    At least one year of experience in relevant field.
  •    Demonstrated skills in configuring and troubleshooting computers and network printers issues.
  •    Fluent in Microsoft Office suite, Word and specifically Excel.

 Required Skills & Qualities:

 •  Core Competencies of DRC:
  o    Striving for excellence
  o    Collaboration
  o    Taking the lead
  o    Communication

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2SjAp7r

 

Site Management Support (SMS) Community Mobilisation Assistant – Thessaloniki – DRC

Required Qualifications:

 • Working knowledge of Farsi or Arabic or Sorani is a prerequisite
 • Excellent verbal and written Greek or English skills are required
 • Working experience in a related field (especially with administrative background) would be an asset. Previous working experience with local or international NGOs will be considered also as a strong advantage
 • Strong computer skills, especially in Microsoft Office is a prerequisite
 • University degree in a related technical field would be an advantage

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to teamwork and humanitarian principle
 • Ability to multitask and cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/3bvBqkD

 

Cultural Mediator- Larissa/ Karditsa/ Trikala – DRC

Required Qualifications:

 • Strong verbal and written Arabic and/or Farsi and/or Kurdish skills;
 • Good verbal and written English is required. Knowledge of Greek is an added advantage;
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Experience of community-based or community mobilisation work in a humanitarian context is a strong advantage;
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated;
 • Computer skills;
 • High professional ethics.

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/39wurpU

 

Roving Cultural Mediator (Arabic – Greek) – Attica – DRC

Experience and technical competencies:

 • Excellent command of written and spoken Greek AND Arabic language is a requirement.
 • Minimum one year working experience, previous experience working in the humanitarian sector is preferred.
 • Basic written and spoken English is desirable.
 • Extensive vocabulary and ability to accurately translate complex ideas and information, including the capacity to understand and translate medical, legal and procedural information.
 • The ability to negotiate, mediate and interpret on behalf of service users.
 • General administrative skills are needed, including competence with Microsoft Word, basic Excel, Internet Apps.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities.
 • Ability to work with vulnerable individuals, from children to elderly.
 • Commitment to humanitarian principles and values.
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others.
 • Good organizational skills to work autonomously and organize the details of the accompaniment for a variety of beneficiaries.
 • Empathy, combined with a genuine desire to improve the quality of the lives of service users.
 • Able to remain calm, in control and good humored even under pressure.
 • Ability to adapt in working under standardized operational procedures, rules and abide to Code of Conduct.
 • Focuses on impact and result for the client and responds positively to feedback.
 • Consistently approaches work with energy and a positive, constructive attitude.
 • Additional PoC languages (French, Lingala, Kurdish, Farsi etc) will be considered a strong asset
 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2SlpL06

 

Site Management Support (SMS) Officer – Attica – DRC

Required Qualifications:

 • A degree in political science or any other relevant field
 • Excellent verbal and written English and Greek skills
 • At least three years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • Strong computer skills

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/37l3LH9

 

Social Worker – Attica – DRC

Required Qualifications:

 • Degree in social work;
 • License to practice profession;
 • At least 2 years working experience with vulnerable groups and different nationalities;
 • Good knowledge of the Greek social system and services for under-privileged groups
 • Capacity to carry out case management, assessment and support planning;
 • Computer literacy;
 • Excellent English and Greek language skills (written and spoken). Arabic and/or Farsi/Dari are considered an asset.

Skills & Qualities:

 • Ability to work in a multinational and multicultural environment;
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities;
 • Good networking skills.

Core Competencies of DRC:

 • Striving for excellence;
 • Collaboration;
 • Taking the lead;
 • Communication;
 • Demonstrating Integrity.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/39wAbQu

 

Child-Friendly Space Assistant – Attica – DRC

 Required Qualifications:

 • University degree in Social Sciences or Humanities or Political Sciences; (i.e. Education -preferably Early Childhood/Preschool Education, Psychology, Social Work, Occupational Therapy etc)
 • At least 2 years of experience in delivering activities for children and youth. Prior experience with non-Greek speaking children and youth is an asset.
 • Good understanding of relevant child protection issues
 • Knowledge of PoC language (Arabic, Farsi, French, etc.) is considered an asset.
 • Excellent verbal and written English skills are required.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • High professional ethics.
 • Computer skills.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills is a must, and a good sense of humor

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/38rW2sc

 

Legal Aid Officer – Thessaloniki – DRC

Required qualifications:

 •  Law degree and relevant experience with refugee/migration law and humanitarian law;
 • Excellent verbal and written English and Greek skills;
 • Working knowledge of Arabic, Kurmanji, Sorani, Farsi or French is an added advantage;
 • Two years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage;
 • Driving licence is considered an asset;
 • Experience with statistics;
 • Strong computer skills;

Required Skills & Qualities:

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities;
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to teamwork and humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others;
 • Ability to multitask and cope with competing demands under tight deadlines;
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust   priorities as required;
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment;
 • Commitment to the values, vision and mission of DRC
 • Commitment and respect of the DRC code of conduct

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2vuq7IF


Υπεύθυνος Ομάδας Διερμηνέων – Eλαιώνας – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της μητρικής γλώσσας, καθώς και των γλωσσών που θα χρειαστεί να γίνει διερμηνεία και μετάφραση (ελληνικά ή αγγλικά)
 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή)
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 • Ευελιξία στο ωράριο εργασίας και ανάληψη καθηκόντων on call

https://bit.ly/2SENcjV

 

Υποσυντονιστής Κοινωνικής Υπηρεσίας – Αθήνα – GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ
 • Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων, κατά προτίμηση σε διεπιστημονική ομάδα
 • Εμπειρία και εξοικείωση σε διαπολιτισμικό πλαίσιο εργασίας (προτίμηση στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης)
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον (ρυθμών και εργασιακού φόρτου – τήρηση χρονοδιαγραμμάτων)
 • Τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρίας με σχετικό αντικείμενο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (σε προφορικό και γραπτό επίπεδο)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου)
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για τη διαχείριση δυσκολιών που συναντά στην καθημερινή εργασία

https://bit.ly/2ULvHBl


Area Manager Lesvos ( National Contract) – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE  HELLAS

 Qualifications:

 • Experience working in an NGO;
 • Experience in managing teams;
 • Project management experience;
 • Excellent relationship-building, interpersonal skills and the ability to effectively represent IRC at forums and with donors;
 • Organizational skills;
 • Experience and reliability in carrying out safety and security protocols;
 • Motivated to work in this context;
 • Cultural sensitivity; experience in a multicultural environment is an advantage;
 • Fluency in Greek and English;
 • Experience in WASH and Protection programming an advantage;
 • Experience in managing UN and other grants is an advantage;

https://bit.ly/37pivV7

IT Senior Officer – Athens –  INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Job Requirements:

 • Relevant qualification and/or experience of networking, including both hardware and software configuration. Ideally MCSE/CCNA level.
 • Excellent communication and written skills (both English and Greek)
 • Strong focus on customer service.
 • At least three years’ experience in IT profession
 • Experience installing, configuring and managing both wired and wireless LAN, and firewalls.
 • Computer imaging skills required.
 • Experience with using Office 365 and with configuring and administering Windows server and operating systems
 • Experience of managing external suppliers
 • Familiar with the GDPR regulation.
 • Experience of troubleshooting and frontline support in a busy office environment
 • Excellent communication and interpersonal skills required

https://bit.ly/2uvsLy4


Senior Donor Relations Assistant, LICA-5 – Athens – UNHCR  

Required Competencies:

 • Teamwork
 • Ability to work independently

Desirable Qualifications & Competencies:

 • Strong Project Management and Accounting skills
 • Familiarity with UN context and procedures
 • Sound political awareness
 • Solid understanding of refugee issues

https://bit.ly/2SGDLAn


Driver – Samos – MSF

Qualifications:

 • Essential literacy and professional driving license. Good knowledge of country roads.
 • Essential 2 years minimum of previous driving experience
 • Desirable experience with specific vehicles to use (4×4, boats, motorbikes, etc.)
 • Desirable in MSF or other NGOs.
 • Essential Greek and English language.

CV and a Motivation Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2ONOKqW


IT Assistants – Athens & Thessaloniki – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • Completed university degree preferably in Computer Science, Information Technology or any other relevant field with specialized formal training on IT systems, business software (Microsoft Office 2010/2013);
 • Valid CISCO CCNA or higher CISCO Certifications
 • Minimum three years of previous relevant work experience;

Experience:

 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • At least three years of previous relevant work experience;

Languages:

 • Fluency in English and Greek is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – pro actively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – convinces others to share resources
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance management – provide constructive feedback to colleagues
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – pro actively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/31ROoVh

 

Partnership Coordinator – Athens – IOM

Required Qualifications and Expérience:

Education:

 • Bachelor’s degree from an accredited University with 7 years of relevant working experience; and / or Master’s degree from an accredited institution in Social Sciences with 5 years of related work experience.

Expérience:

 • Minimum 5 to 7 years work experience in humanitarian setting.
 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities and stakeholders, working in international organizations, non-government or government institutions/organization.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and project reports.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages:

 • Fluency in English is required. Knowledge of Greek language will be considered an asset.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – takes responsibility for action and manages constructive criticisms;
 • Client Orientation – works effectively well with client and stakeholders;
 • Continuous Learning – promotes continuous learning for self and others;
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 • Creativity and Initiative – actively seeks new ways of improving programmes or services;
 • Leadership and Negotiation – develops effective partnerships with internal and external stakeholders;
 • Performance Management – identify ways and implement actions to improve performance of self and others;
 • Planning and Organizing – plans work, anticipates risks, and sets goals within area of responsibility;
 • Professionalism – displays mastery of subject matter;
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; incorporates gender related needs, perspectives, concerns and promotes equal gender participation;
 • Technological Awareness – displays awareness of relevant technological solutions;
 • Resource Mobilization – works with internal and external stakeholders to meet resource needs of IOM.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2HlbwC0

 

Facility Coordinators – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

University degree from an accredited academic institution, preferably a Master degree, with two years of relevant working experience; or high school diploma with three years of relevant working experience.

Experience:

 • Minimum two (2) years of previous related experience;
 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Proficient use of commonly used IT equipment and the appropriate software solutions.​

Languages: Proficiency in Greek and English and/or other prevalent language spoken amongst the communities residing in IOM accommodation centres

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – pro actively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – convinces others to share resources
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance management – provide constructive feedback to colleagues
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – pro actively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2SBvBcN

 

National Protection Coordinator – Athens – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

University degree in an accredited University in Psychology, Law, Social science or other protection related field 5 years of relevant professional experience. Master’s degree in a related field would be considered as an advantage.

Expérience:

 • Experience in liaising with governmental and diplomatic authorities as well as with international institutions;
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Experience in working in a multi-cultural environment;
 • Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc) and knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.

Languages:

 • Fluency in English is required.
 • Knowledge of Greek language will be considered an asset.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – takes responsibility for action and manages constructive criticisms;
 • Client Orientation – works effectively well with client and stakeholders;
 • Continuous Learning – promotes continuous learning for self and others;
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 • Creativity and Initiative – actively seeks new ways of improving programmes or services;
 • Leadership and Negotiation – develops effective partnerships with internal and external stakeholders;
 • Performance Management – identify ways and implement actions to improve performance of self and others;
 • Planning and Organizing – plans work, anticipates risks, and sets goals within area of responsibility;
 • Professionalism – displays mastery of subject matter;
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; incorporates gender related needs, perspectives, concerns and promotes equal gender participation;
 • Technological Awareness – displays awareness of relevant technological solutions;
 • Resource Mobilization – works with internal and external stakeholders to meet resource needs of IOM.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2URTTSi

 

Shelter Experts – Pyrgos, Lamia, Livadia, Ritsona – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • Degree in technical field/logistics advantage with one year of related experience; or High school graduate with three years of relevant professional experience.

Experience:

 • Progressive experience in a similar function;
 • Experience working in international organizations, non-government or government institutions/organization in a multi-cultural setting is an advantage;
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise correspondence (in English);
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Proficient in a Microsoft Office environment, including extensive use of Microsoft Excel Word and comfort with learning new software;

Languages:  Proficiency in English, and Greek.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – pro actively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – convinces others to share resources
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance management – provide constructive feedback to colleagues
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – pro actively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/37lkwlx

 

Maintenance Workers – Pyrgos, Lamia, Livadia, Ritsona – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • High school diploma with three years of relevant working experience; College degree in a related field would be considered as an asset.

Experience:

 • Experience working in a multi-cultural environment;
 • At least three years of previous relevant work experience;
 • Computer literacy in standard software applications (MS Office, etc)
 • Knowledge of electrical maintenance works and/or hydraulics

Languages:

 • Proficiency in English, and Greek.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – proactively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – convinces others to share resources
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance management – provide constructive feedback to colleagues
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – proactively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/31OyQBM

 

Job Counsellor – Athens & Heraklion Crete – IOM 

Required Qualifications and Experience:

Education:

University degree and/or higher in Business or Public Administration, Social Sciences, Political Sciences, International Relations or equivalent, with at least 3 years of relevant working experience or high school diploma with four years of relevant work experience.

Experience:

 • At least three years of previous relevant work experience;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Good level of computer literacy;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages:

 • Fluency in English and Greek is required

Required Competencies

Behavioural:

 1. Accountability – accepts and gives constructive criticism;
 2. Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work;
 3. Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills;
 4. Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 5. Performance Management – provides constructive feedback to colleagues;
 6. Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others;
 7. Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations;
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners;
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives;
 • Drivers’ license with practical experience required.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/3bxdEof

 

Regional Information Assistant – Korinthos – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

University Degree in Social Science, Political Science and Psychology or a related field from an accredited academic institution with in one year of relevant professional experience or High school graduate with three years of relevant professional experience.

Experience:

 • Experience working in international organizations, non-government or government institutions/organization in a multi-cultural setting is an advantage;
 • Progressive experience in a similar function;
 • Experience working in international organizations, non-government or government institutions/organization in a multi-cultural setting is an advantage;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and to keep deadlines;
 • Computer literacy in standard software applications.

Languages: Fluency in Greek and English is required. Knowledge of Urdu, Arabic and Farsi would be considered an advantage.

Required Competencies:

Behavioural:

 1. Accountability – accepts and gives constructive criticism;
  2. Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work;
  3. Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills;
  4. Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
  5. Performance Management – provides constructive feedback to colleagues;
  6. Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others;
  7. Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives
 • Drivers’ license with practical experience required.

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/31OSMo7

 

Common Services Assistant – Athens & Thessaloniki – IOM

 Required Qualifications and Experience:

Education:

 • University degree in Business Administration or a related field from an accredited academic institution, with one year of relevant professional experience, preferably in administrative support or similar roles; or
 • Completed High School degree from an accredited academic institution, with three years of relevant professional experience.

Experience:

 • Experience in liaising with stakeholders, local and international organizations, UN agencies, non-government or government institutions/organizations.
 • Ability to work well both within a team and independently, in a challenging, fast-paced, multicultural environment, under strict deadlines.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in using web-based management systems.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.

Languages: Fluency in English and Greek is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – takes responsibility for action and manages constructive criticisms;
 • Client Orientation – works effectively well with client and stakeholders;
 • Continuous Learning – promotes continuous learning for self and others;
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
 • Creativity and Initiative – actively seeks new ways of improving programmes or services;
 • Leadership and Negotiation – develops effective partnerships with internal and external stakeholders;
 • Performance Management – identify ways and implement actions to improve performance of self and others;
 • Planning and Organizing – plans work, anticipates risks, and sets goals within area of responsibility;
 • Professionalism – displays mastery of subject matter;
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; incorporates gender related needs, perspectives, concerns and promotes equal gender participation;
 • Technological Awareness – displays awareness of relevant technological solutions;
 • Resource Mobilization – works with internal and external stakeholders to meet resource needs of IOM.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/2SlBUCo

 

Social Worker – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • University degree in Social Work preferably a bachelor degree or higher level from an accredited institution

Experience:

 • At least 2 years’ experience in social work;
 • Membership of the Association of Greek Social Workers would be an advantage;
 • Excellent communication and negotiation skills, personal commitment, efficiency and flexibility;
 • Ability to work with minimal supervision;
 • Good level of computer literacy;
 • Ability to work under difficult conditions.

Languages:

 • Fluency in English and Greek is required

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – proactively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – provides constructive feedback to colleagues
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – proactively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Effectively applies knowledge of health issues in execution of responsibilities at appropriate level
 • Maintains confidentiality and discretion in appropriate areas of work

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/37n3H9y

 

Legal Assistants – Grevena – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • Completed university degree or higher degree from an accredited academic institution in Law with 3 years of relevant working experience in a similar role;

Experience:

 • At least 2 years of related work experience in a humanitarian setting.
 • Strong interpersonal and communication skills in a multi-cultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal correspondence and reports.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills;
 • Proficient in a Microsoft Office environment and office software packages. Knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling of web-based management systems.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles

Languages:

 • Proficiency in English, and Greek.

Required Competencies:

Behavioural:

 • Accountability – accepts and gives constructive criticism
 • Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work
 • Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills
 • Creativity and Initiative – pro actively develops new ways to solve problems
 • Leadership and Negotiation – convinces others to share resources
 • Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience
 • Performance management – provide constructive feedback to colleagues
 • Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others.
 • Professionalism – Works effectively with people from different cultures by adapting to the relevant cultural contexts
 • Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts
 • Technological Awareness – pro actively identifies and advocates for cost-efficient technology solutions

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/39rLcCs

 

Interpreters – Pyrgos, Lamia, Livadia, Ritsona – IOM

Required Qualifications and Experience:

Education:

 • Minimum high school degree from an accredited institution;
 • At least two years of previous relevant work experience.

Experience:

 • Experience in an international setting;
 • Excellent knowledge of English and/or Greek languages;
 • Computer literacy in standard software applications;
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines;
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles;
 • Drivers’ license with practical experience required.

Languages:

 • Fluency in Greek/English as well as one of the following languages Arabic/Kurmanji/Farsi/Dari/Urdu/Pashtu is required.

Required Competencies:

Behavioural:

 1. Accountability – accepts and gives constructive criticism;
  2. Client Orientation – identifies the immediate and peripheral clients of own work;
  3. Continuous Learning – demonstrates interest in improving relevant skills;
  4. Communication – listens and communicates clearly, adapting delivery to the audience;
  5. Performance Management – provides constructive feedback to colleagues;
  6. Planning and Organizing – sets clear and achievable goals consistent with agreed priorities for self and others;
  7. Teamwork – contributes to a collegial team environment; works effectively with people from different cultures by adapting to relevant cultural contexts.

Technical:

 • Delivers on set objectives in hardship situations
 • Effectively coordinates actions with other implementing partners
 • Works effectively with local authorities, stakeholders, beneficiaries, and the broader community to advance country office or regional objectives

CV and Cover Letter have to be sent in English

https://bit.ly/39lrPLk


 Cultural Mediator / Interpreter – GLOBAL BRIGADES

Required Skills and Abilities:
● Excellent knowledge of Arabic, Kurdish, Farsi, and or other languages commonly spoken in refugee
camps.
● Good knowledge of English and Greek
● Collaboration, coordination, and behavioral skills in working within a team
● Ability to work under stressful situations and take initiative
● Ability to organize and supervise others and use problem-solving skills in everyday situations which
include crisis management
● Excellent multi-cultural knowledge related to Arab culture, customs and way of life
● Able to communicate effectively with a wide variety of individuals (volunteers, refugee population,
staff, etc.)
● Able to deal effectively with ambiguity and change
● Able to make high-quality decisions in stressful situations with limited resources and time

https://bit.ly/2ONv4TU


Deputy Director – TERRE DES HOMMES FOUNDATION CHILD RELIEF

Candidate profile:

 • Advanced degree in International Development, Political Science, Social Sciences or Law is required;
 • Strong expertise in the field of child rights in Greece; with specific expertise in at least one of the areas: child protection, friendly justice for children, children in migration, is preferred;
 • A minimum of 5 years of management experience preferably, but not necessarily, with an international organization;
 • Very strong people’s management and systems building skills;
 • Capacity to work independently and under pressure, while always working as a team member;
 • Excellent communication, negotiation and conflict resolution skills, open minded and with strong emotional intelligence;
 • Mastery or proficiency in both Greek and English (excellent reading, speaking and writing skills) (C2 in CEFR)

https://bit.ly/2Sip4EN


Field Liaison Officer – Thessaloniki – SOLIDARITY NOW

Qualifications, Skills and Expérience:

 • University degree (preferably Master’s) in Humanities, Social Science, Law, Political Sciences, International Relations or related
 • At least 1-year practical experience working with vulnerable populations, especially in education projects – knowledge of inclusive education practices
 • Experience in volunteer coordination
 • Fluency in Greek and English
 • Familiarity with the humanitarian process
 • Proven skills in networking and relationship building
 • Strong analytical and information gathering skills
 • Excellent writing and facilitation skills
 • Strong communication and representational skills
 • Strong administrative skills
 • Ability to work alone and on one’s own initiative
 • Cultural sensitivity
 • Understanding of and commitment to humanitarian principles and action

https://bit.ly/2wbFwy9

 

Farsi Interpreter – Athens – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

Essential:

 • Fluent in Farsi and Greek and/or English
 • Previous Experience in relevant position
 • Familiar with refugee and migration Issues
 • Cross cultural awareness and understanding
 • Computer literacy & numeracy
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills

https://bit.ly/2SBCMSh

 

Senior Accommodation Officer – Athens – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills:

 • Experience regarding services in the field of technical support for buildings
 • Previous experience in NGO environment
 • It skills
 • Native in greek, fluent in english (both written and spoken)
 • Excellent coordination skills
 • Ability to work under pressure
 • Practical ability
 • Attention to detail
 • Ability to work in a multicultural environment
 • Good oral and written communication skills
 • To be a team worker and work on your own initiative

https://bit.ly/2SIzhcy


Προκήρυξη θέσης διερμηνέα αραβικών για την Σάμο – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής
 • Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εγγραφή σε οικείο Δικηγορικό Σύλλογο
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην νομική υποστήριξη αιτούντων διεθνούς προστασίας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας και υπό συνθήκες πίεσης.

https://bit.ly/2tRiYSx

 

Προκήρυξη θέσης δικηγόρου για το νησί της Κω – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής
 • Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Εγγραφή σε οικείο Δικηγορικό Σύλλογο
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην νομική υποστήριξη αιτούντων διεθνούς προστασίας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδες
 • Ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας και υπό συνθήκες πίεσης.

https://bit.ly/2tRjzUh

 

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα αραβικών για την Λέρο – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Γνώση Αραβικών
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/37qDxTH

 

Προκήρυξη θέσης γυμναστή (μερικής απασχόλησης) για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (LEDU) στη Λέρο – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

https://bit.ly/2SmIoAE

 

Προκήρυξη θέσης παιδαγωγού Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω – ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής  ή πτυχίο ΑΕΙ θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης με εκπαιδευτική επάρκεια  ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην εκπαίδευση.
 • Γνώση μεθοδολογικών αρχών διδακτικής των μαθηματικών ή/και φυσικών επιστημών
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίες υπό συνθήκες κρίσης.
 • Άριστη γνώση Η/Υ

https://bit.ly/39sCu6T

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 •  Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό ή σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα

https://bit.ly/2vmZLIJ


Various Fields

Σιδερώτρια για κατάστημα νυφικών-Σύνταγμα

 • Ωράριο πλήρες
 • 10:00-20:00

Τηλ: 6947048958

https://bit.ly/39ssPx5

 

Lady for ironing for wedding dresses shop – Syntagma

 • Full time
 • 10:00-20:00

Tel: 6947048958

https://bit.ly/39ssPx5


Πάτρονιστ αναλαμβάνει μικρή παραγωγή σε γυναικεία – βραδινά – νυφικά – παιδικά και δείγματα -σε όλη την Αττική

Tηλ: 6907387352

https://bit.ly/2SlyX4L

 

Patronist to work in a small business for women’s night dresses, wedding dresses and children’s samples- all over Attica

Tel: 6907387352

https://bit.ly/2SlyX4L


Νέοι/ες σε καφέ μπαρ εστιατόριο- Πόρτο Ράφτη

 • ζητούνται για πενθήμερη εργασία
 • απαραίτητη προϋπηρεσία
 • αμοιβή 800€, 10:00-20:00
 • αποστολή βιογραφικού, email:[email protected]

https://bit.ly/3buKcPK

 

Young people for a coffee -bar- restaurant- Porto Rafti

 • 5 days per week
 • Needed experience
 • Salary 800euro
 • Working hours 10:00-20:00
 • Contact: email:[email protected]

https://bit.ly/3buKcPK


Σουβλατζίδικο – Αμπελόκηποι

 • ψήστη τυλιχτή με προϋπηρεσία καλαμάκια
 • αμοιβή 5 €, συζητήσιμη
 • Επικοινωνία σε email:[email protected]

https://bit.ly/31Oi45M

 

Souvlaki shop- Athens (Abelokipoi)

 • With wrapping experience at souvlaki (kalamaki)
 • 5euro salary
 • Contact by email: [email protected]

https://bit.ly/31Oi45M


Άτομο για καθαρισμό γραφείων με μεταφορικό μέσο ζητείται από  εταιρεία καθαρισμού – Γλυφάδα 

 • 5νθημερο
 • Συνολικά 17-20 ώρες την εβδομάδα
 • 260-300 ευρώ καθαρά/μήνα
 • Ένσημα – ΙΚΑ
 • δώρα και άδειες
 • αμοιβή 300€

https://bit.ly/2Hj49eo

 

Person to clean offices with transportation from a cleaning company-Glyfada

 • 5 days work
 • Total 17-2- hours per week
 • 260-300 euro net salary/ month
 • Stamps/ika
 • benefits

https://bit.ly/2Hj49eo


 Υπάλληλος γραφείου σε spa–  Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Χαλάνδρι

 • γυναίκες έως 55 ετών για μόνιμη εργασία
 • άμεση πρόσληψη, όμορφο περιβάλλον εργασίας
 • ασφάλεια
 • δυνατότητα εξέλιξης
 • bonus παραγωγικότητας
 • αμοιβή 700€,
 • 10:00-17:00

Eπικοινωνία σε μέιλ: [email protected]

https://bit.ly/2w9jGex

 

Female office assistant at Spa- Nea Smurni, Peristeri, Halandri

 • Women till 55 yrs old for permanent work
 • Immediately hiring, nice environment
 • Insurance
 • Opportunities for development
 • Bonus
 • 700 salary
 • Working hours: 10:00-17:00

Eπικοινωνία σε μέιλ: [email protected]

https://bit.ly/2w9jGex


 Yπάλληλοι ζητούνται για την στελέχωση καταστήματος franchise ΑΒ shop and go– Αγιος Δημήτριος (Μπραχάμι)

 • με δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου
 • προσφέρεται σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • δυνατότητα εξέλιξης
 • αμοιβή 550€

Ώρες επικοινωνίας: 08:00-20:00

Επικοινωνία σε μέιλ: [email protected]

https://bit.ly/37mZMtk

 

 Assistants to work at franchise AB shop and go- Agios Dimitrios (Brahami)

 • Flexible working pattern
 • Stable working environment
 • Possibility of professional development
 • 550 euro salary

Contact hours: 08:00-20:00

Contact email: [email protected]

https://bit.ly/37mZMtk


Κοπέλα ζητείται για καθαρισμό σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής – φούρνο- περιοχή Νέος Κόσμος

 • ευέλικτο ωράριο

Τηλ: 6977984999

https://bit.ly/2P3kgBp

Cleaning lady for bakery shop- Neos Kosmos

 • Flexible working hours

Tel: 6977984999

https://bit.ly/2P3kgBp


Ζητείται υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης από τη Μoris Ηellas-Νέος Κόσμος

 • εμπορική και κατασκευαστική εταιρία ανελκυστήρων
 • με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1)
 • χρήσης Η/Υ (MS Office)
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία.

https://bit.ly/2SoeQTz

Office Αssistant at Moris Hellas-Neos Kosmos

 • Company for elevators
 • Excellent knowledge of English (C1)
 • Computer Knowledge
 • Previous experience

https://bit.ly/2SoeQTz


Υπάλληλοι Travel Assistance- Αττική

 • 8μηνη εργασία πλήρους απασχόλησης σε τμήμα ταξιδιωτικής βοήθειας ναυτιλιακής (operations)
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών και Η/Υ

https://bit.ly/2SCAlPo

Travel agency assistants- Attica

 • 8 months contract in the operational maritime department
 • Excellent knoweldedg of English & French
 • Computer knowledge is required

https://bit.ly/2SCAlPo


Ζητείται υπάλληλος υποδοχής (άνεργος) από ξενοδοχειακή επιχείρηση- Αθήνα

 • για μόνιμη εργασία
 • άμεση πρόσληψη
 • Άριστη γνώση αγγλικών στον προφορικό και τον γραπτό λόγο
 • πολύ καλή γνώση Η/Υ.

https://bit.ly/39EGxNN

Receptionist assistant (unemployed) for a hotel business- Athens

 • Permanent job
 • Immediately hiring
 • Perfect knowledge of English (writing and speaking)
 • Very good knowledge in computer skills

https://bit.ly/39EGxNN


Ζητούνται άτομα από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο της μαζικής εστίασης για εργασία σε αποθήκη του υποκαταστήματός της- Αιγάλεω

Τηλ. επικοινωνίας: 210 5913538.

https://bit.ly/2SiibTX

People to work at Afoi Kobatsari A.E. in the hospitality and warehousing department- Aigaleo

Tel: 210 5913538.

https://bit.ly/2SiibTX


Zητείται μοντέρ από τηλεοπτικό σταθμό-  Aττική

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πόστο.

https://bit.ly/3bwhez4

Person for television editing- Attica

 • Experience is required

https://bit.ly/3bwhez4


Εργάτες Παραγωγής -Εταιρία παραγωγής υλικών συσκευασίας- Ταύρος Αττικής (πλησίον στάσης λεωφορείου)

 • Ωράριο:Βάρδιες, πλήρους απασχόλησης
 • Απασχόληση στη γραμμή παραγωγής
 • Χειρισμός μηχανών επεξεργασίας πλαστικών
 • Λοιπές βοηθητικές εργασίες

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία σε γραμμή παραγωγής θα εκτιμηθεί
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Άμεση διαθεσιμότητα
 • Όρεξη για δουλειά

https://bit.ly/3byEpsD

Production worker- Packaging company- Tavros Attica (bus stop nearby)

 • Night shifts, full time
 • In fronline production
 • Operating the packaging materials
 • Others duties
 • Experience in front line production is desired
 • Good physical condition
 • Being able to do night shifts
 • Immediately hiring
 • Desire for work

https://bit.ly/3byEpsD


Βιομηχανικοί Eργάτες– Kορωπί

 • ηλικίας μέχρι 40 ετών.
 • Ιδιαίτερα θα εκτιμηθούν μηχανολογικές γνώσεις και αγγλικά.
 • Μισθός ανάλογος των προσόντων.

https://bit.ly/2SDPn7p

Industrial Workers-Koropi

 • Till 40 yrs old
 • Mechanical Knowledge is desired and knowledge in English
 • Salary according to qualifications

https://bit.ly/2SDPn7p


Υδραυλικός, Meccanica Group A.E.-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
 • Επαγγελματική άδεια

https://bit.ly/38gKHeh

Plumper, Meccanica Group A.E.-Attica

Needed requirements:

 • IEK degree or Technical School
 • Professional license

https://bit.ly/38gKHeh


Εργάτης για τη Γραμμή Παραγωγής-Βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης- Κορωπίου 

Για τη θέση απαιτείται:

 • Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής

Προσφέρεται:

 • Μόνιμη απασχόληση

https://bit.ly/38lwf4x

Production worker- Frozen Pastry product Industry – Koropi

 • High school diploma or technical diploma is required
 • Permanent job

https://bit.ly/38lwf4x


Υπάλληλος υποδοχής από νέο ξενοδοχείο- Αθήνα, Καλλιθέας

 • για μόνιμη εργασία (και νυχτερινές βάρδιες)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση υποχρεωτική

https://bit.ly/3bv6qkE

Receptionist assistant for a new hotel- Kallithea

 • Permanent job (night shifts)
 • Experience in relevant position is a must

https://bit.ly/3bv6qkE


Ξυλουργός / Τεχνίτης από την εμπορική εταιρία Keroplast με αντικείμενο τη λιανική και χονδρική πώληση ειδών χειροτεχνίας, διακόσμησης και εποχιακών – Αττική

 • Χειρισμός ξυλουργικών μηχανημάτων (κορδέλα, γωνιάστρα, radial, σβούρα) για κατασκευή ειδών διακόσμησης

Προσόντα:

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογο αντικείμενο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές:

 • Πακέτο σταθερών αποδοχών
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση

https://bit.ly/37idU79

 Carpenter from Keroplast  in  retail and wholesale of handicraft, decoration and seasonal items– Attica

 • Handling of woodworking machines (ribbon, hinge, radial, spinning) for the manufacture of decoration items
 • Experience is a must
 • Fulfilled his armed duties
 • Stable package income
 • Perfect working environment

https://bit.ly/37idU79


Γαζώτρια ζητείται από εργοστάσιο επίπλων- Μενίδι

 • πεπειραμένη έως 40

https://bit.ly/2ONoEUQ

Tailor lady for a furniture factory-Menidi

 • Experienced till 40 yrs old

https://bit.ly/2ONoEUQ