Job Adverts 10/9/2020

Humanitarian Field

 

Δικηγόρος – Αθήνα- ΖΑΑΤΑR NGO – THE ORANGE HOUSE

– Προετοιμασία για συνεντεύξεις ασύλου

– Συνοδεία ευαίσθητων αιτούντων στις συνεντεύξεις για την ασυλία τους

– Παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την ελληνική εργατική νομοθεσία

– Απάντηση σε άλλες νομικές ερωτήσεις που οι ωφελούμενοι μας μπορεί να

έχουν, όταν είναι δυνατόν

– Υποστήριξη των στεγαζόμενων γυναικών σε νομικά θέματα σχετικά με

σεξουαλική παρενόχληση, διαζύγιο, κτλπ.

– Άλλα καθήκοντα όπως γραφειοκρατεία για τον οργανισμό, εκπροσώπηση της

Ζα’ατάρ, κτλπ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:

 • Πιστοποίηση ως προς το πλήρες δικαίωμα άσκησης της δικηγορίας στην

Ελλάδα (Δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας ή συμμετοχή σε άλλον δικηγορικό

σύλλογο)

 • Master of Laws (LL.M.) ή ισοδύναμη μεταπτυχιακή πιστοποίηση από

διακεκριμένο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με πρόσφυγες και μετανάστες
 • Εξαιρετική γνώση ελληνικών και αγγλικών
 • Δεξιότητα στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Προτιμώμενες δεξιότητες:

 • ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη
 • γνώση γαλλικών/φαρσί/αραβικών είναι πλεονέκτημα

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας και την συνοδευτική επιστολή

σας στο [email protected] μέχρι τις 20 Σεπτεμβριου. Ενθαρρύνεται η

αίτηση από νωρίς.


Αραβόφωνος Διερμηνέας/Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής – Τρίπολη – Caritas Hellas

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση Μίας (1) Θέσεως

ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΤΟΠΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΕΡΓΟ HELIOS II
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ/ΑΡΧΗΓΟ ΟΜΑΔΑΣ

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος (α)  στον (στην)  οποίο (α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

« ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ» – Μία (1) θέση– Αραβόφωνος

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOSII).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του- (της) «Υπεύθυνου -(ης) Πεδίου και Στέγασης» είναι η διερμηνεία στην επικοινωνία και η διασύνδεση με την ομάδα στόχο (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας) για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα καθώς και η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης των υποθέσεων επωφελούμενων έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Εκπαιδευτικό/Αρχηγό Ομάδας, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΟΜ.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο-(η)Μεταφραστής / (ο)-(η) Υπεύθυνος  Πεδίου και Στέγασης:

Συνεργάζεται με τον άλλο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης και άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent).

 • Παρακολουθεί με τον άλλο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης και άλλους φορείς την πορεία των εγγεγραμμένων επωφελούμενων στο Πρόγραμμα και πραγματοποιεί κάθε σχετική ενέργεια για την ομαλή ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης στο πλέγμα δράσεων υπό τον τίτλο «Στέγαση».
 • Συντάσσει και συνεισφέρει στην ηλεκτρονική διατήρηση αρχείων και ανταλλαγής πληροφορίας σχετικής με την πορεία των επωφελούμενων στο Πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και προετοιμασίας και διεξαγωγής ενημερωτικών ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων κατά την διάρκεια επισκέψεων σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας και ξενοδοχείων του προγράμματος Filoxenia.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη (στα Αραβικά) σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Εκπαιδευτικό και τον δεύτερο Υπεύθυνο Πεδίου και Στέγασης, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί. 
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Απαραίτητη ή άριστη γνώση της γλώσσας Αραβικών.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση Προγράμματος ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα (επιθυμητό).
 • Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα.

Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων στην Πελοπόννησο με βάση την Τρίπολη.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε  κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΔΠΔ 09/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση προηγούμενων εργοδοτών εφόσον υπάρχουν)

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 106-72, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ.  104- 32, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 18ηΣεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης

 

 

Υπεύθυνος/η Πεδίου & Διασύνδεσης Φαρσόφωνος/η – Αθήνα – CARITAS HELLAS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΑΡΣΟΦΩΝΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟ HELIOS II
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται:

 • να διασφαλίζει τον σεβασμό στο Eλληνικό, Eυρωπαϊκό καθώς και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.
 • να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με την Πολιτική Πρόληψης και Προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση.
 • για την υιοθέτηση συμπεριφοράς από το σύνολο του προσωπικού, των εθελοντών, των συνεργατών και των θεσμικών εκπροσώπων της σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για τη Διασφάλιση και Προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων.

Κάθε υποψήφιος (α)  στον (στην)  οποίο (α)  προσφέρεται μια θέση εργασίας στην Κάριτας Αθήνας, θα υπογράφει την Πολιτική Διασφάλισης και τον Κώδικα Δεοντολογίας ως προσάρτημα της σύμβασης εργασίας και συμφωνεί ότι θα συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των εγγράφων.

Η Κάριτας Αθήνας, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου:

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΕΔΙΟΥ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ» – μία (1) θέση Φαρσόφωνος

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα (HELIOS II).

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Πεδίου και Διασύνδεσης» είναι η διερμηνεία στην επικοινωνία και η διασύνδεση με την ομάδα στόχο (Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας) για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα καθώς και η υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης των υποθέσεων επωφελούμενων έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται τόσο από τον Τοπικό Συντονιστή όσο και από τον Υπεύθυνο Προγράμματος, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΟΜ.

Μεταξύ άλλων καθηκόντων ο/η Υπεύθυνος/η Πεδίου και Διασύνδεσης:

Συνεργάζεται με άλλους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και άλλους φορείς και συνεισφέρει στην επιτόπια και εξ αποστάσεως ενημέρωση και εγγραφή των επωφελούμενων στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης αυτόνομης ενοικίασης στέγης (cash for rent).

 • Παρακολουθεί με άλλους Υπεύθυνους Πεδίου και Διασύνδεσης και άλλους φορείς την πορεία των εγγεγραμμένων επωφελούμενων στο Πρόγραμμα και πραγματοποιεί κάθε σχετική ενέργεια για την ομαλή ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης στο πλέγμα δράσεων υπό τον τίτλο «Στέγαση».
 • Συντάσσει και συνεισφέρει στην ηλεκτρονική διατήρηση αρχείων και ανταλλαγής πληροφορίας σχετικής με την πορεία των επωφελούμενων στο Πρόγραμμα, πάντα σύμφωνα με τους κανόνες για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Παρέχει υπηρεσίες δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και προετοιμασίας και διεξαγωγής ενημερωτικών ομαδικών ή ατομικών συναντήσεων κατά την διάρκεια επισκέψεων σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας και των ξενοδοχείων του προγράμματος Filoxenia.
 • Παρέχει ανάλογα με τις γνώσεις του γλωσσική υποστήριξη (Φαρσί) σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου.
 • Συμμετέχει σε συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους φορείς (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, συνοδείες σε χώρους παροχής υπηρεσιών στους ωφελούμενους, ταξίδια με διανυκτέρευση, έρευνες, εργαστήρια, συναντήσεις συντονισμού κ.λπ.)
 • Μεταφράζει κείμενα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Προετοιμάζει αναφορές στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή και την υπόλοιπη ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος.

Βασικές απαιτήσεις

 • Απολυτήριο, Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Σχολής.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση στον τομέα του προσφυγικού.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί. 
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Απαραίτητη η άριστη γνώση της γλώσσας Φαρσί.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Άριστη Ικανότητα σύνταξης αναφορών και διατήρησης αρχείων.
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Γνώση προγράμματος ΜS Office.
 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ.
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ στην Ελλάδα επιθυμητό.
 • Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και εκτός Αττικής καθώς και διανυκτέρευση όταν αυτό απαιτείται σε περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος ανά την Ελλάδα.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αίτηση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected]

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά :

α) Αίτηση με την ένδειξη ΥΠΔΣ 09/20

β) Συνοδευτική Επιστολή

γ) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, που να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τουλάχιστον δύο συστάσεις (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση προηγούμενων εργοδοτών εφόσον υπάρχουν)

δ) Δήλωση Συναίνεσης

στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9, Τ.Κ. 106-72, Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 , Τ.Κ.  104- 32, Αθήνα.

Οι αιτήσεις θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής. Με βάση το βιογραφικό και την συνέντευξη, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

π. Ιωάννης Πάτσης


 SMS Officer – Ioannina – ASB

Requirements:

 • Completed high school/higher education;
 • Minimum three (3) years of professional work experience, with at least one (1) year of experience working with migrants in Greece or in other refugee and mixed migration contexts;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Greek National, or legally allowed to work in Greece;
 • Spoken and written fluency Greek and English, other languages Arabic, Urdu or Farsi would be an asset;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community;
 • Literacy, numeracy, and record keeping skills;
 • Ability to work independently and efficiently;
 • Valid driving licence;
 • Creativity and capacity to produce would be highly appreciated;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible and wide understanding of the community’s needs;
 • Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour;
 • Openness to accept ASB’s Greece working values, such as:
 1. Open, Honest and Professional Relationships
 2. On time, Open and clear horizontally and vertically communication
 3. Transparency
 4. Integrity
 5. Positive Team Work
 6. Productive attitude to excellence
 7. Recognition and rewarding
 8. Pride for the Humanitarian Orientation
 9. Willingness for the extra mile
 10. Collaboration for professional evolution, training and learning

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2ZlYhur


Site Operations Assistant (Generator Technician) – Thessaloniki – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications:

 • At least 3 years work experience as a mechanic, electrician, electrical engineer TEI, generator technician or equivalent, experience as a Third Merchant Navy Engineer preferred.
 • Good working knowledge of the English language.
 • Experience on the sourcing and purchasing of service and repair spare parts.
 • Good knowledge of local spare parts providers and specialized workshops.
 • Working knowledge of MS Office.
 • High professional ethics & Excellent interpersonal and teamwork skills, working with different groups, partners and nationalities
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to teamwork and humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Ability to work under pressure and under tight deadlines.
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Qualification/Certification related to electrical, electrical engineering, mechanical work is needed, a Merchant Navy’s Third Engineer Certificate would be an advantage.
 • Good verbal and written English skills

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3ieLdyv

 

 

Handyman/Plumber – Larissa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • 2 years of previous working experience in a related field.
 • Plumber certification
 • Experience with hardware tools and electrical hand-equipment.
 • Basic understanding of electrical, plumbing or HVAC systems.
 • High professional ethics.
 • Experience in the NGO sector would be an advantage.
 • Driving license would be an advantage.
 • technical school diploma (or higher) in a relevant field would be an advantage.
 • Good verbal and written Greek skills (required)
 • Working knowledge of English or Arabic or Farsi or Kurmanji/ Sorani or French would be an advantage.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment.
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration.
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics.
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed.
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments and adjust priorities as required.
 • Multi-tasking and organizational skills are a must, and a good sense of humor.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3k0SrGN

 

 

ILC Team Leader – Karditsa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least two years working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage
 • University degree in Education or any relevant field
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required
 • Experience in managing and implementing educational programmes
 • Experience in management of interdisciplinary teams
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated
 • Strong computer skills

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/35k52Rp

 

 

Integration Learning Center Educator – Athens – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications 

 • At least 3 years of professional experience in education and teaching (required)
 • Degree in Education (required).
 • Degree in Greek Language will be considered a strong advantage
 • Prior teaching experience teaching Greek as a foreign language to adults will be considered an asset
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered an asset

Required Skills & Qualities 

o              Core Competencies of DRC:

o              Striving for excellence

o              Collaboration

o              Taking the lead

o              Communication

o              Demonstrating Integrity

 • Strong computer skills
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Excellent interpersonal and teamwork skills
 • Multi-tasking and organizational skills
 • Strong initiative and self-motivation
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness
 • Ability to cope with high workload and stress, identify priority activities and assignments and adjust priorities as required

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2DLuyUc

 

 

Protection Reporting and Learning Officer – Athens – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least two years working experience in a related field and/or position
 • Previous academic research experience is considered as a strong advantage
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Strong writing skills and capacity to produce high-quality reports in English;
 • Strong qualitative and quantitative research skills;
 • Ability to perform quantitative data analysis (including on Excel or other relevant tools);
 • Clear understanding of data protection and confidentiality guidelines;
 • In-depth understanding of humanitarian protection issues in a refugee/migration context;
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others;
 • Strong communication and analytical skills, and ability to work well under tight deadlines;
 • Excellent interpersonal and teamwork skills, as well as ability to work in a multinational and multicultural environment.

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3m8B0Gi

 

 

RSC Assistant – Karditsa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • University degree in early childhood development, education or related filed required.
 • At least 2 years of experience in education. Prior experience with non-Greek speaking children and adolescents is an asset.
 • Excellent verbal and written English and Greek skills are required.
 • Effective classroom management skills.
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • High professional ethics.
 • Computer skills

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3jYdU35

 

 

Site Operations Assistant – Karditsa – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Diploma or Certificate in a related field.
 • At least 1 year experience in a relevant technical field;
 • Fluency in written and spoken English and Greek with excellent analytical and writing skills
 • Ability in writing technical descriptions and reports in English language
 • MS Office suite of tools (Word, Excel, PowerPoint) or relevant software good command user
 • Organizational skills
 • Ability to analyze information
 • Proven capacity to adapt to a dynamic and changing operational environment
 • Previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage

Other/Additional Desired Qualifications

 • University Degree (AEI) or Technological Educational Institute (TEI) degree in Architecture, Civil, Mechanical or Electrical Engineering
 • AutoCAD or similar software drawing skills will be an advantage
 • Valid driver’s license with good driving track record
 • Working knowledge of Arabic, French, Sorani, Kurmanji or Farsi is an added advantage
 • Proven experience as “Site Engineer” will be an advantage

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are must, and a good sense of humor
 • Strong initiative with a strong commitment to humanitarian principle
 • Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
 • Ability to cope with competing demands under tight deadlines
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-ethnic, multi-cultural and multi-disciplinary environment

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/329XZZk

 

 

Teacher (English) – Attica – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least 2 years of professional experience in education and teaching (required).
 • University degree in education, or in a related field (required)
 • Prior teaching experience with non-Greek speaking students will be considered an asset
 • Prior professional experience working with children will be considered an asset
 • Experience in teaching Greek/English as a foreign language will be considered an asset
 • Training or courses in child protection/safeguarding will be considered an asset
 • Experience engaging with parents and communities to improve attendance and address students’ needs will be considered an asset
 • Previous experience with local or international NGOs will be considered an asset
 • Strong computer literacy
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment
 • Excellent interpersonal and teamwork skills
 • Strong sense of initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others
 • Ability to multitask and cope with multiple competing demands under tight deadlines.

Skills & Qualities

 • Ability to maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment
 • Excellent interpersonal and teamwork skills
 • Strong sense of initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others
 • Ability to work in a demanding working environment
 • Ability to multitask, cope with multiple demands and establish priorities

Core Competencies of DRC:

 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2FcjGiR

 

 

Teacher (Greek) – Attica – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • At least 2 years of professional experience in education and teaching (required).
 • University degree in education, or in a related field (required)
 • Prior teaching experience with non-Greek speaking students will be considered an asset
 • Prior professional experience working with children will be considered an asset
 • Experience in teaching Greek/English as a foreign language will be considered an asset
 • Training or courses in child protection/safeguarding will be considered an asset
 • Experience engaging with parents and communities to improve attendance and address students’ needs will be considered an asset
 • Previous experience with local or international NGOs will be considered an asset
 • Strong computer literacy
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment
 • Excellent interpersonal and teamwork skills
 • Strong sense of initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others
 • Ability to multitask and cope with multiple competing demands under tight deadlines.Skills & Qualities
 • Ability to maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment
 • Excellent interpersonal and teamwork skills
 • Strong sense of initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others
 • Ability to work in a demanding working environment
 • Ability to multitask, cope with multiple demands and establish priorities

Core Competencies of DRC:

 • Striving for excellence
 • Collaboration
 • Taking the lead
 • Communication
 • Demonstrating Integrity

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/32aT1vl

 

 

Cultural Mediator – Central Greece – DANISH REFUGEE COUNCIL

Required Qualifications

 • Strong verbal and written Arabic and/or Farsi and/or Kurdish skills.
 • Good verbal and written English are required. Knowledge of Greek is an added advantage.
 • At least one year working experience in a related field; previous working experience with local or international NGOs will be considered as a strong advantage.
 • Experience of community-based or community mobilization work in a humanitarian context is a strong advantage.
 • Experience in providing recreational activities to children (drama, play, games, circus, sport, storytelling, drawing/painting, artistic activities, music, dancing) will be highly appreciated.
 • Computer skills.
 • High professional ethics.

Required Skills & Qualities

 • Core Competencies of DRC:
  • Striving for excellence
  • Collaboration
  • Taking the lead
  • Communication
  • Demonstrating Integrity
 • Ability to work in a multinational and multicultural environment
 • Proactivity, with a sound commitment to teamwork and with a spirit of genuine collaboration
 • Strong initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principle and high sense of ethics
 • Excellent communication skills, as well as patience and politeness, are needed
 • Ability to cope with high workload and stress and identify priority activities and assignments, and adjust priorities as required
 • Multi-tasking and organizational skills are a must, and a good sense of humor

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3bFaxuZ


Health Field Officer in Detention (HFO) (M/F) – Athens –  ICRC

Ideal profile:

 • Capacities of self-training and integration of new tools and methodologies
 • Good computer skills
 • University degree in health or relevant profession (eg. Nursing, paramedical, psychology)
 • Public health notions
 • A minimum of 2 years of experience in relevant clinical context
 • Previous experience in humanitarian organizations of health institutions
 • Fluent in written and spoken Greek and English, any other language will be an asset
 • Excellent knowledge of the assigned geographic area.
 • Communication skills (spoken and written);
 • Administrative and organizational skills (coordination, sharing information, etc.)
 • Analytical and synthesis skills of data
 • Capacity to work independently and/or with minimal supervision;
 • Capacity to define priorities
 • Capacity of adaptation, to work in team in a multicultural environment
 • Team spirit and capacity to integrate a multidisciplinary approach
 • Sense of responsibility and confidentiality

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3m4H2Yf


Cultural Mediator / Urdu Speaker – Thessaloniki – INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES

Ideal Profile:

Education and Experience:

 • Diploma or training in interpretation / translation / cultural mediation will be preferred
 • Proven experience of at least 6 months as a cultural mediator is required
 • Experience in providing support and interpretation services to vulnerable or diverse groups and experience in working with migrants/refugee/asylum seekers
 • Experience within the Red Cross and Red Cross Movement or other humanitarian organization

Knowledge, Skills & Abilities:

 • Advanced understanding of the refugee, asylum seeker and migrant context
 • Excellent communication skills
 • Ability to deal with issues in a diplomatic, professional and confidential manner
 • Self-motivated, proactive with good judgement and initiative
 • Computer skills (Windows, word processing, power point, spreadsheets)

Languages:

 • Fluency in Urdu (both spoken and written) is required
 • Good command of the English language (both spoken and written)
 • Sufficient command of spoken and written Greek will be an asset
 • Other languages such as Pashto, Farsi, Kurdish, Arabic, Turkish or French will be an asset

Competencies:

 • Respect for diversity, Accountability, Professionalism, Integrity, Teamwork, Flexibility and adaptability

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2Fbquxa


Social Media Moderators Officer – with refugee languages skills – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements

 • Holding a work permit in Greece
 • Degree in Communications and/or experience in managing projects and teams
 • High emotional intelligence (our users are in difficult periods of their lives and moderators need to sympathize with them).
 • A native speaker of a refugee language – Farsi candidates will be preferred.
 • Fluent in English and their mother tongue (or refugee language) (Writing: C1, Reading: C1, Listening: B2, Speaking: B2)
 • Able to translate and interpret from English to their mother tongue and vice versa.
 • Fast learner.
 • Integrity, humility and good judgement.
 • Ability to work autonomously.
 • Respect for people of all walks of life.
 • A team player.
 • Fantastic attention to detail
 • An understanding of the subtlety of language and an ability to apply communication guidelines in written responses.
 • Strong computer proficiency and well acquainted with basic software tools – can navigate autonomously in Windows, Android, Skype, Microsoft Suite and Google docs.
 • Good typing speed.
 • Knowledge of social media platforms and how refugees use them.
 • An understanding of the power and importance of information.

https://bit.ly/33ejA26

 

 

COVID 19 Hygiene Promoters – Lesvos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Selection Criteria and Skills:

 • Hygiene Promoters will require Greek and English skills
 • Other languages will be considered a plus (Dari, Farsi, Arabic or French)
 • Prior knowledge of health, hygiene, teaching, or community development
 • Affinity with and basic understanding of working with refugees
 • Openness and willingness to work with people from different backgrounds
 • Sensitivity to the needs and priorities of different sectors of the community
 • Excellent social, communication and listening skills
 • Numeracy, and record keeping skills
 • Ability to work independently and in a team

https://bit.ly/33cMks3

 

 

Senior Finance Officer – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Qualifications:

 • Bachelor degree in Accounting, Business Administration, Commerce or Finance or Economics,
 • Minimum of five years in accounting/finance preferably in NGO.
 • Must be able to function comfortably in a complex work environment, working and prioritizing multiple tasks.
 • Able to communicate effectively (written and verbal) in English with staff.
 • Good time management and interpersonal skills.
 • Strong computer skills (especially excel).

https://bit.ly/35kg0q3

 

 

External MHPSS Clinical Supervisor – Lesvos, Chios & Samos – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Tasks:

 • Conduct clinical supervision sessions to the psychologists of the MHPSS teams.
 • Review client treatment plans and case formulation plans and provide feedback to ensure that the necessary level of client care is provided according to the needs.
 • Address any ethical, cultural and legal issues potentially arising in mental health counseling.
 • The sessions will be via Skype on a bi-weekly basis. Sessions will be booked via an online platform accessible to the psychologists and MHPSS manager.
 • Communicate on a monthly basis with the MHPSS Snr. Manager to provide an overall reflection on the external supervision issues
 • Provide recommendations to IRC regarding the further capacity building needs of the team and flag if there are any self-care concerns

Deliverables:

 • 60 supervision sessions (20 hours per month)
 • Three monthly reports providing information on:
 • The capacity building progress of the team and of the supervisors based on the agreed indicators presented below:
 • Supervision-Supervisee progress checklist
 • Case Formulations skillset
 • Diagnostic skillset
 • Intervention skillset
 • Suggestions on the next steps regarding further capacity building needs

https://bit.ly/2R9KTFq

 

 

Legal Advisor – Athens – INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • University Degree in Law;
 • At least 3 years professional experience practicing law, preferably in administrative law and civil documentation or legal assistance/pro bono legal work, immigration and refugee law;
 • Previous experience in a similar setting, working with UAC is considered as an asset;
 • NGO experience preferred;
 • Personal qualities: Team player, responsive, flexible, able to handle stress and high pressure work environments effectively & work in culturally and linguistically diverse work settings, able to network efficiently;
 • Understanding and sensitivity to the needs of people from a variety of backgrounds and cultures;
 • Strong sense of personal integrity;
 • Strong negotiation and coordination skills;
 • Fluency in Greek and English is required. Preference will be given to candidates with fluency in one or more of the following languages: Farsi, Urdu, Pashto, Dari, Kurdish, Arabic;
 • Computer skills: Knowledge of MS Office, Internet, Outlook and competency with new technologies required.

https://bit.ly/3mfatqO


Social Worker – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Qualifications:

Degree in social work and license to practice social work in Greece

Essential 2 years’ experience minimum as a Social Worker.

Desirable previous experience with MSF or any other NGO`s.

Essential English language.

Desirable French language.

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3k1u8IJ

 

 

Logistics Manager – Lesvos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Essential secondary education, technical diploma or technical university degree desirable
 • Experience: Essential two years (at least) of working experience in logistics related activities. Working with MSF or other NGOs desirable
 • Languages: Greek and English essential.
 • Knowledge: Computer literacy essential
 • Teamwork: Intercultural sensitivity, flexibility is essential

CV and a Cover Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/2ZlgjwU

 

 

Human Resources Coordinator Assistant (Cover Maternity leave) – Athens – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Education: Desirable bachelor’s Degree in business administration or other related studies.
 • Experience: Essential previous working experience of at least two years in relevant jobs. Desirable experience in MSF or other NGOs.
 • Languages: Greek & English essential.
 • Knowledge: Computer literacy essential.
 • Results, Teamwork, Commitment, Flexibility, Stress management

CV and a Motivation Letter have to be sent in English.

https://bit.ly/3m3ieQo

 

 

Cultural Mediator / Arabic Female – Samos – MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF)

Requirements:

 • Fluency in Arabic is mandatory (spoken & written).
 • English language is mandatory.
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs.
 • Valid residence and work permit for Greece essential.
 • Training in interpretation or intercultural mediation an asset.
 • Teamwork, intercultural sensitivity, flexibility are essential.
 • Computer literacy an asset.

CVs have to be sent in English.

https://bit.ly/3k6nHEt


 436 | Νοσηλευτής /τρια​ – Αθήνα – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία σε φροντίδα παιδιών με προβλήματα υγείας
 • Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες
 • Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας
 • Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
 • Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας, καλής συνεργασίας, διαχείρισης κρίσεων, λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης πρωτοβουλίας

https://bit.ly/32c55fP

 

 

384 | Φροντίστρια / Φροντιστής – Κέρκυρα – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης
 • Άδεια οδήγησης Ι.Χ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

https://bit.ly/3ifKmxh

 

 

340 | Συντηρητής Κτηρίων​ – Αίγιο – ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εμπειρία σε εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης κτηρίων
 • Ηλεκτρολογικά
 • Ηλεκτροσυγκόλληση
 • Γενικές οικοδομικές εργασίες

https://bit.ly/2ZmGnI2


 Προκήρυξη θέσης Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα – ΆΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε συναφείς θέσεις.
 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
 • Ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων

https://bit.ly/35lGSGc


Lawyer – Thessaloniki – SOLIDARITY NOW

Required qualifications and skills

Essential

 • Legal Studies Degree
 • Lawyers Permission of Work
 • 3-5 years working experience in practicing Law (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
 • Cross cultural awareness and sensitiveness
 • Awareness and ability to work with survivors of Gender-based violence and the sensitivities and confidentiality measures that this involves.
 • Computer literate & numerate
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal, team working & communications skills
 • Understanding and willingness to promote gender equality and understand different vulnerabilities, needs and capacities of men, women, boys and girls
 • High professional ethics, including strict confidentiality of clients
 • Native in Greek
 • Fluent in English (both written and spoken)

CV with an Introductory Text have to be sent in English.

https://bit.ly/3i97X2K

 

 

Φροντιστής – Ιωάννινα – SOLIDARITY NOW

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και ειδικά με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο
 • Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σπουδών
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικών/παιδαγωγικών επιστημών ή επιστημών υγείας ή διοίκηση ή οικονομικών σπουδών επιθυμητό
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων
 • Τήρηση αρχείου αποθήκης, διαχείριση αναλωσίμων σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Μονάδας
 • Τήρηση αρχείου κίνησης ανά διαμέρισμα
 • Δίπλωμα οδήγησης B Κατηγορίας

https://bit.ly/3m22EV7

 

 

Διερμηνέας (Φαρσί, Ουρντού, Αραβικά, Κουρμαντζί/Σοράνι, Γαλλικά) – Ιωάννινα – SOLIDARITY NOW

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως διερμηνέας
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικών/παιδαγωγικών επιστημών ή επιστημών υγείας επιθυμητό
 • Εμπειρία με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και συγκεκριμένα με ασυνόδευτα παιδιά
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση με έμφαση στην ελληνική γλώσσα) και τουλάχιστον μίας ακόμη γλώσσας επικοινωνίας των ωφελούμενων (Φαρσί, Ουρντού, Αραβικά, Κουρμαντζί/Σορανί, Γαλλικά)
 • Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό

https://bit.ly/3k1tOcU

 

 

Συντονιστής μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών – Ιωάννινα – SOLIDARITY NOW

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως επαγγελματίας πεδίου με σχετικό αντικείμενο (επιθυμητή η εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση συντονιστή)
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικής εργασίας ή κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαχείριση ευπαθών ομάδων, και ειδικά ασυνόδευτων παιδιών
 • Εμπειρία στη διαχείριση ομάδας
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Εις βάθος κατανόηση του ανθρωπιστικού πεδίου και των ανθρωπιστικών αξιών
 • Δεξιότητες διοικητικής υποστήριξης
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων

https://bit.ly/2R5AVoi

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός – Ιωάννινα – SOLIDARITY NOW

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως κοινωνικός λειτουργός
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικής εργασίας και σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με ευπαθείς ομάδες, και ειδικά ασυνόδευτα παιδιά
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων

https://bit.ly/3k4BLOL


 

Various Fields

 

 

CUSTOMER EXPERIENCE REPRESENTATIVE – 100MENTORS

We’re excited about you because you have:

 • Clear communication skills
 • Good problem solving and active listening skills
 • The ability to multitask, prioritize, and manage time effectively
 • An eye for detail and an obsession with accuracy
 • A positive & professional attitude
 • The ability to adapt and respond patiently to different personalities
 • What it takes to be a great team player
 • Fluency in both written and spoken English

The following would also be considered a plus:

 • Previous experience working with customers
 • Experience with CRM systems and practices
 • Business degree

https://bit.ly/32cAqiM


DIGITAL COMMUNICATIONS DESIGNER-100MENTORS

We’re excited about you because you have:

 • A minimum of 2+ years of multidisciplinary design experience within a creative field from project creation to production.
 • Proficiency in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator and/or other design tools like Adobe XD, Sketch, Invision Studio, Figma or similar
 • A good understanding of branding
 • Understanding of Design Systems and how they impact design
 • Understanding of Web & UI/UX design principles
 • A strong existing portfolio which shows experience with a range of projects and media
 • A Graphic/Digital Design degree
 • What it takes to be a great team player
 • Fluency in both written and spoken English

The following would also be considered a plus:

 • Basic knowledge of HTML5, CSS (We don’t expect you to write code)
 • Animation skills, including motion graphics
 • Video editing skills

https://bit.ly/33b9gI7


ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ -ΑΘΗΝΑ -ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ/TASTES OF DAMASCUS

– παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο προσωπικό του εστιατορίου.
–  βοήθεια και υποστήριξη στον σεφ του εστιατορίου στην προετοιμασία του
μενού
– παροχή άριστων υπηρεσιών στους πελάτες του εστιατορίου
– βοήθεια στις καθαριότητες που απαιτούνται για να διατηρηθεί ο χώρος
καθαρός
– Ελληνικά σε επίπεδο Α2 και άνω

Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected]
με τίτλο “Βοηθός κουζίνας”

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας και την συνοδευτική επιστολή
σας στο [email protected] μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.


Ταμίας-Αττική

https://bit.ly/338IZu4

 

Cashier-Attica

https://bit.ly/338IZu4


Πωλητής Καταστήματος-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε κατάστημα λιανικής.
 • Άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική συνεργασία για την επίτευξη στόχων
 • Πνεύμα υπευθυνότητας και ομαδικότητας
 • Ενθουσιασμός και όρεξη για δουλειά
 • Γνώση αγγλικών (επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)

https://bit.ly/3m7eayv

 

Saleswomen-Attica

Qualifications:

 • Graduate of High School
 • 2 years’ of experience
 • Excellent communication skills, customer orientation
 • Team spirit and showing initiative
 • Sense of responsibility and team spirit
 • Willingness to learn and enthusiasm
 • Knowledge of English language (any other language will be an asset)

https://bit.ly/3m7eayv


Πωλήτρια – Χολαργός

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης
 • Ομαδικότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

https://bit.ly/2DLIpKe

 

Saleswoman-Cholargos

Profile:

 • Work experience
 • Team spirit
 • Professionalism
 • Communication skills

https://bit.ly/2DLIpKe


Customer Care Agent-Αττική

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχα καθήκοντα
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Υπευθυνότητα, οργάνωση και συνέπεια

https://bit.ly/338NZit

 

Customer Care Agent-Attica

Profile:

 • Graduate of University
 • 1 year of experience
 • Good command in English language
 • Very good user in MS Office programs
 • Sense of responsibility, organization and consistency

https://bit.ly/338NZit


Quality Assurance Associate (Customer Support) – Athens

Requirements:

 • Degree from an accredited University
 • At least 1 year of relevant experience
 • Keen interest in the Online Gaming
 • Proven track record of analytical skills
 • Good organizational skills, knowledgeable in goal-setting practices
 • Problem-solving capabilities to create meaningful strategies to improve support quality
 • Ability to multi-task and set priorities
 • Team spirit; establishing credibility and rapport with supervisors and agents
 • Advanced skills in Office, Word, Excel etc and other administrative tools and CRM Zendesk
 • Excellent/Native verbal and written communication skills in Greek
 • Excellent verbal and written communication skills in English

https://bit.ly/3m8c4yG


French/Arabic Customer Support Officer

Requirements:

You’ll be an excellent fit as a French Customer Support Officer in case you possess:

 • Native level ofFrench and Arabic
 • Fluent oral and written skills in English
 • Excellent typing skills
 • Outstanding communication and comprehension skills
 • Dynamic personality

https://bit.ly/35ikptx


Spa Therapist – Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ανάλογης σχολής
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώση μανικιούρ, πεντικιούρ, θεραπειών σώματος και προσώπου
 • Γνώση χαλαρωτικού μασάζ

https://bit.ly/338EeAU

 

Spa Therapist-Mykonos

Qualifications:

 • Graduate of a school
 • Knowledge of English Language
 • Knowledge of manicure, pedicure, body and face treatments
 • Knowledge of massage

https://bit.ly/338EeAU


Supply Planner – Athens

Qualifications / Requirements:

 • 3 years of supply chain planning experience
 • Strong analytical skills with a keen eye for detail, able to interrogate data and produce detailed outputs.
 • Understanding the links between production plans, plant AOP’s, productivity initiatives and customer service
 • Strong communication / facilitation skills to build and sustain a wide range of working relationships across multiple functions/sites
 • Being flexible in their approach to achieve the collective aims
 • Planning – thinking skills, highly numerate with the ability to make decisions and judgements, the ability to work in a changing environment
 • Execution – Commitment to customer service, attention to detail and the ability to prioritise workloads while working under pressure to challenging timelines
 • Operational Excellence – demonstrate passion for mastering the details of the business, leverages understanding of key business drivers
 • Ownership – Take the initiative to find solutions to supply issues involving and encouraging your peers through savvy communication generating innovative ideas and creative solutions

https://bit.ly/3m7hn11


Εργάτες Παραγωγής – Σχηματάρι

https://bit.ly/2FiCi0o

 

Factory Workers-Schimatari

https://bit.ly/2FiCi0o


Υπάλληλος Αποθήκης – Μαγούλα

Ο υποψήφιος:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας και δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε τμήμα αποθήκης
 • Όρεξη για εργασία και ομαδικό πνεύμα
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες υποστήριξης σε τμήμα αποθήκης ή παρεμφερή κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

https://bit.ly/2GK7xlF

 

Warehouse employee-Magoula

Profile:

 • Team spirit and willingness to work in shifts
 • Work experience
 • Willingness to work and team spirit

https://bit.ly/2GK7xlF


Digital Graphic Designer-Athens

Job Requirements:

 • Proven conceptual work as demonstrated in an online portfolio
 • Minimum 3 years of relevant design experience in a digital workspace
 • Fluent in Adobe Creative Suite (especially Photoshop, Illustrator, XD)
 • Experience with motion design
 • Experience with video production
 • Excellent eye for aesthetics and attention to detail

Will be a plus

 • Knowledge of front-end development experience such as HTML/CCS is a plus
 • Understanding of UI/UX design processes and methodology
 • Experience with advanced WYSIWYG editors

https://bit.ly/3jXSKSH


Καθαρίστρια / Καθαριστής – Ψυχικό

https://bit.ly/35fUFxT

 

Cleaner (male/female)-Psychiko

https://bit.ly/35fUFxT


Διανομείς – Νέος Κόσμος

 • Απαραίτητο το δίπλωμα δίκυκλου

https://bit.ly/3m64zbe

 

Distributors-Neos Cosmos

 • Required motorcycle license

https://bit.ly/3m64zbe


Κηπουρός-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις και ωράρια
 • Προσεγμένη εμφάνιση και καθαριότητα

https://bit.ly/3bDibWP

 

Gardener-Attica

Qualifications:

 • 2 years’ of experience
 • Good command in Greek and English language
 • Flexibility and adaptability in demanding situations and schedules
 • Careful appearance and cleanliness

https://bit.ly/3bDibWP


Assistant Housekeeper – Πάρος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση της ιταλικής γλώσσας επιθυμητή
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επαγγελματική εμφάνιση και νοοτροπία, συνέπεια, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας

Παροχές:

 • Διαμονή
 • Διατροφή

https://bit.ly/3k0jNwO

 

Assistant Housekeeper-Paros

Qualifications:

 • 2-4 years of experience at the same position
 • Knowledge of English language
 • Knowledge of Italian language will be an advantage
 • Communication skills
 • Professional appearance and asset , consistency, team spirit, spirit of cooperation

We offered:

 • Accommodation
 • Meals

https://bit.ly/3k0jNwO


Receptionists-Thira

Entry Requirements:

 • Experience in a 4* or 5* boutique hotel environment
 • Spanish or Portuguese is a must
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Check figures, postings, and documents for accuracy
 • Record, store, access, and/or analyze computerized financial information
 • Greet guests courteously upon arrival
 • Promotes in house and sister properties’ services and facilities
 • Handles guest needs, inquiries and requests
 • Ensures that all pertinent information is recorded on registration card, reports daily activity on log book
 • Conducts check-in and check-out procedures based on Andronis Exclusive Arrival and Departure standards

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

Please send your CV with a recent photo

https://bit.ly/3ifUMgt


Reservations Manager-Athens

Desired Skills:

 • At least 2 years’ experience as a Reservations Manager in a 5 star property
 • Ability to communicate fluently (written & oral) in both Greek and English language. The knowledge of a third language will be considered as an asset
 • Computer literate and excellent knowledge of PMS (preferably Fidelio), Channel Manager & IDS/OTA’s Extranet systems
 • Revenue Management knowledge

Please send us your CV with recent photo and any available references/recommendations.

https://bit.ly/2GG2nXL


Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής-Αθήνα

https://bit.ly/2R8MACS

 

Receptionist (night shifts)-Athens

https://bit.ly/2R8MACS


Guest Relations Agent-Thira

Entry Requirements:

 • Experience in a 4 star or 5 star boutique hotel environment
 • Excellent organizational skills
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Answering internal and external guest queries and responding to all requests accordingly
 • Coordinates activities between different hotel departments to ensure effective team work and guest satisfaction.
 • Understands the various offerings within the hotel and is able to upsell different services according to guest requests

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

https://bit.ly/32bt7aO


 Mechanical Engineer-Athens

Mandatory prerequisites:

 • BSc degree in Engineering (Mechanical/ Automotive / Electrical) – TEI Level
 • Familiarity with 2D or 3D engineering design and manufacturing tools (e.g., AutoCAD, SolidWorks)
 • Microsoft Office fluent
 • Excellent command of English Language (Verbal and written)
 • Ability to communicate technical knowledge in a clear and understandable manner (in writing and / or orally in both Greek and English language)
 • Fulfillment of military obligations for male candidates
 • Multi-tasking personality, able to work under stress
 • Physical ability to work on site environment (i.e. climbing and or crawling, working on heights, for controls and / or inspections)
 • Creativity and analytical skills
 • Excellent time and project management skills
 • Driver’s license

Preferable prerequisites:

 • Previous job experience in engineering on any of the following fields: steel structures, fluid mechanics, manufacturing processes, automotive
 • Very good command of German Language
 • Familiarity with ERP and MRP software (SOFT1)
 • Adequate knowledge of engineering analysis tools

https://bit.ly/2R80xkt


Line Leader-Athens

Qualifications:

 • Technical School or Technical Institute Degree in Mechanical or Electrical Engineering, will be considered as a prerequisite
 • Certified with minimum licence of Technician (Mechanical or Electrical)
 • 3 years of working experience, preferably in industrial field, will be considered as a plus
 • Adequate knowledge of English language (both written and verbal)
 • Advanced PC literacy (especially MS Office)
 • Strong interpersonal skills to collaboratively work with BIC Team Members
 • Strong attention to detail, work ethic, sense of urgency, and desire to deliver results
 • Willing to work in shifts

https://bit.ly/2RaGG4i


Σερβιτόροι A‘ & B‘ – Κως

Απαραίτητα προσόντα:

 • Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
 • Γνώση αγγλικών (επιθυμητή η γνώση γερμανικών)
 • Ομαδικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία

Η εταιρία προσφέρει:

 • Διαμονή και διατροφή

https://bit.ly/33aAvCS

 

Waiters A & B -Kos

Qualifications:

 • 2 years’ work experience
 • Knowledge of English language (Germany will be an advantage)
 • Team spirit and communication skills
 • Meals
 • Accommodation

https://bit.ly/33aAvCS


Barista-Thira

Entry Requirements:

 • Experience in a 4 star or 5-star boutique hotel environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Ensure the smooth operation of the shift through customer focused service delivery
 • Conduct on the job training in accordance with the departmental standards and procedures
 • Demonstrate service attributes in accordance with company standards
 • Demonstrate understanding and awareness of all company policies and procedures relating to Health & Hygiene
 • Operates coffee grinder, brewer and calibrates espresso machines; cleans machinery as needed
 • Prepares coffee drinks by following recipes and preparation techniques for different coffee drinks

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

https://bit.ly/2DIxdOl


WaitersThira

Entry Requirements:

 • Experience in a 4 star or 5 star boutique hotel environment
 • Excellent command of the English language, both spoken and written
 • Ensure the smooth operation of the shift through customer focused service delivery
 • Conduct on the job training in accordance with the departmental standards and procedures
 • Demonstrate service attributes in accordance with company standards
 • Demonstrate understanding and awareness of all company policies and procedures relating to Health & Hygiene

We offer:

 • Meal on duty
 • Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry access

https://bit.ly/3m5nl2A


Προσωπικό Κουζίνας – Γλυφάδα

https://bit.ly/3k1vYcM

 

Kitchen Staff-Glyfada

https://bit.ly/3k1vYcM


Chef de Partie-Attica

Requirements:

 • At least 3 years’ experience in a related position in fine dining gastronomy restaurants
 • Experience and knowledge in Japan and Asian cuisine will be considered an asset
 • Professional attitude, very good communications skills
 • Organized, calm, proactive, able to work efficiently under pressure

Recommendations / References, CV

Most recent photo

https://bit.ly/2DGe7s6


Γεωπόνος-Άλιμος

2107102110

https://bit.ly/3iePguq

 

Agriculturist-Alimos

2107102110

https://bit.ly/3iePguq


Μοδίστρα-Κηφισιά

2108010347

https://bit.ly/2FohPaf

 

Tailor-Kifisia

2108010347

https://bit.ly/2FohPaf


Μανικιουρίστ-Μαρούσι

6944238267

https://bit.ly/3iivxKw

 

Manicurist-Marousi

6944238267

https://bit.ly/3iivxKw


Κομμωτές-Μαρούσι

6944520091

https://bit.ly/2GGgXyt

 

Hairdressers- Marousi

6944520091

https://bit.ly/2GGgXyt


Αισθητικός-Σύνταγμα

https://bit.ly/2DNDOqY

 

Beautician-Syntagma

https://bit.ly/2DNDOqY