Οι Αγγελίες της Πέμπτης – Διάφοροι Τομείς – 7/4/2022

 

Spa Therapist – Agios Nikolaos Crete

 • High standards in customer care and hygiene with previous working experience in Luxury Hotel Spas.
 • Strong interpersonal and sales skills are essential. Therapists need to be self-motivated working independently.
 • Willing to do sales promotions within the Hotel
 • Qualified in multiple functions (massage therapists, beauticians, nail technicians, wax, make-up) will be preferred.
 • Fluent in English and additional languages, Greek or Russian, Or German

Accommodation and meals are provided.

https://bit.ly/3jbc7Jy


 

Lifeguard – Kifissia

Qualification Standards

 • Must be fluent in English and knowledge of any additional language(s) is a plus
 • Must possess Lifeguard certification (validated by the Greek Port Authorities)

https://bit.ly/3DInja8


 

Night receptionist – Santorini

 • Προϋπηρεσία Τουλάχιστον 2 ετών και εμπειρία ως receptionist σε ξενοδοχειακή μονάδα 4 ή 5 αστέρων
 • Άριστη γνώση στον προφορικό και τον γραπτό λόγο τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση / χρήση υπολογιστών και ξενοδοχειακών πληροφοριακών συστημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας με ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια & εχεμύθεια

Προσφέρονται: Διαμονή και Διατροφή

https://bit.ly/3uaeOBw

 

Night receptionist – Santorini

 • Previous experience of at least 2 years and experience as a receptionist in a 4 or 5 star h5-starotelstarted
 • Excellent knowledge of the oral and written language (at least knowledge of English)
 • Excellent knowledge of computers and hotel information systems
 • Excellent communication skills
 • Organizational, consistency & confidentiality

Offered: Accommodation and Food

https://bit.ly/3uaeOBw


 

Λαντζιέρα/ης – Πάρος

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων θα εκτιμηθεί
 • Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια

Προσφέρεται Διαμονή και διατροφή

Βιογραφικό με μία φωτογραφία

https://bit.ly/3ufVGlM

 

Dishwasher – Paros

 • Previous experience in a similar position in 4 or 5-star hotels will be appreciated
 • Teamwork, adaptability, attention to detail

Accommodation and food are offered

CV with a photo

https://bit.ly/3ufVGlM


 

Καμαριέρες – Φολέγανδρος

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα συνεργασίας, πνεύμα ομαδικότητας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Ειλικρίνεια, αξιοπιστία και διακριτικότητα

Βιογραφικό με φωτογραφία 

Αποστολή βιογραφικού σημειώνοντας απαραίτητα τον κωδικό KAMAΡΙΕΡΑ/ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

https://bit.ly/3Kkewxy

 

Maids – Folegandros

Desired qualifications:

 • Previous experience of at least 2 years in a similar position
 • Good knowledge of English
 • Team spirit
 • Professional appearance and behavior
 • Pleasant and dynamic personality
 • Responsibility and consistency
 • Honesty, reliability and discretion

CV with photo

Send your CV necessarily noting the code ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ/ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

https://bit.ly/3Kkewxy


 

Υπάλληλος Πλυντηρίων – Σκιάθος 

 • Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας / καθαριότητας ξενοδοχείων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχείο
 • Επικοινωνία – ευελιξία – ομαδικότητα

Παρέχεται Διαμονή και διατροφή

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία

https://bit.ly/3x8P3TX

 

Laundry Employee – Skiathos

 • Training in hotel housekeeping / cleaning 
 • Previous experience of at least 2 years in a hotel
 • Communication – flexibility – teamwork

Accommodation and food are provided

Send your CV with a recent photo

https://bit.ly/3x8P3TX


 

Εργάτης Φορτοεκφόρτωσης Αεροσκαφών – Αεροδρόμιο Αθηνών 

 • Απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρόμοια θέση
 • Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3v2uEgV

 

Aircraft Loading and Unloading Worker – Athens Airport

 • High or middle school graduate
 • Previous experience in a related or similar position
 • Knowledge of English is desirable

https://bit.ly/3v2uEgV


 

Υπάλληλος Αποθήκης – Κερατσίνι

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε περιβάλλον αποθήκης, επιθυμητή
 • Ομαδική εργασία και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ Κατηγορίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

https://bit.ly/38rZaJb

 

Warehouse Employee – Keratsini

 • Previous experience in a similar position or a warehouse, desirable
 • Teamwork and organizational skills
 • Driving license (B Category) 
 • Fulfilled military service for male candidates

https://bit.ly/38rZaJb


 

Χειριστής Εκτυπωτή – Άγιος Δημήτριος Αττικής

 • Προϋπηρεσία ως χειριστής ψηφιακών μηχανημάτων εκτυπώσεων Roland (RIP VersaWorks), Production server
 • Καλή γνώση Adobe Photoshop / Illustrator
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

https://bit.ly/3Ki9Fgv

 

Printer Operator – Agios Dimitrios Attica

 • Previous experience as an operator  of digital printing machines Roland (RIP VersaWorks), Production server
 • Good knowledge of Adobe Photoshop / Illustrator
 • Good knowledge of English
 • Excellent communications skills and teamwork ability

https://bit.ly/3Ki9Fgv


 

German / Polish / Czech / Dutch Client Service Experts – Athens & Remote

 • Fluency in German, Polish, Czech or Dutch language.
 • Proficient English Skills (Oral &Written).
 • Tech savvy.
 • Previous experience in the field will be considered an asset.
 • Genuinely excited to respond to customers’ queries and problem-solving oriented.
 • Enthusiastic, patient, empathetic, multi-tasking, and passionately communicative.

https://bit.ly/3DMcFis


 

Arabic – Speaking Customer Care Officers – Athens

 • Degree in a business-related field
 • Client handling experience in the financial services sector is a definite plus
 • Fluent Arabic speaker with excellent oral and written skills in English
 • Ability to multitask and maintain a high-level high level of organization
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Excellent computer literacy
 • Valid work permit required

https://bit.ly/3v1RWmN


 

Arabic and Kurdish – Speaking Client Relations Managers – Athens

 • Degree in a business-related field will be a plus
 • Client handling experience in the financial services sector is a definite plus
 • Fluent in Arabic and Kurdish
 • Excellent oral and written skills in English
 • Reliable, with the integrity of character
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Dynamics and target-oriented
 • Strong computer literacy
 • Valid work permit required

https://bit.ly/3rakn0N


 

Γραμματέας – Κερατσίνι

 • Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ (κατά προτίμηση σπουδές στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας)
 • Επιθυμητή η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιθυμητή η γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας, ομαδικότητα

https://bit.ly/3NTz4PO


 

Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου – Πέραμα

 • Απολυτήριο λυκείου ή φοιτητής ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ.
 • Ευχέρεια λόγου, επικοινωνίας, ομαδικότητα.
 • Πλήρης ωράριο ή και ημιαπασχόληση.

https://bit.ly/3NW3LDW


 

Γραμματέας Διοίκησης – Περιστέρι

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία 2-5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και παρουσιαστικό
 • Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα επικοινωνίας με στελέχη από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της εταιρείας
 • Ομαδικότητα και εργατικότητα

https://bit.ly/3v3eCD9


 

Γαζώτρια Πλήρους Απασχόλησης – Αττική 

 • Εμπειρία στη ραφή παιδικών δειγμάτων (ελαστικό – σταθερό) και εμπειρία στις επιδιορθώσεις
 • Ενδιαφέρον για το αντικείμενο
 • Δημιουργικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα

https://bit.ly/3xaQJMX

 

Female Tailor (sewing) – Full Time Job – Attica

 • Experience in sewing children’s samples (elastic – fixed) and experience in repairs
 • Interest in sewing
 • Creative spirit and pleasant personality

https://bit.ly/3xaQJMX


 

Καθαρίστριες – KFC Παγκρατίου
(Θέση Μερικής απασχόλησης)

 • Ενθουσιασμός και Πνεύμα ομαδικότητας

https://bit.ly/3uiXlXL

 

Cleaners -Part-Time 

(Part Time Job)

 • Enthusiasm and Team spirit

https://bit.ly/3uiXlXL


 

Βοηθός Λογιστή – Βόρεια Προάστια

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Συναφής εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 (δύο) ετών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

https://bit.ly/38AeR19


 

Εργάτης/Εργάτρια Συσκευασίας – Κηφισιά

 • Απόφοιτος λυκείου
 • Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ
 • Υπευθυνότητα, εχεμύθεια και συνέπεια στην εργασία
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

https://bit.ly/3uhbDrR

 

Packing Worker – Kifissia

 • High School Graduate
 • Health Certificate 
 • Responsibility, confidentiality, and, consistency at work
 • Previous experience in a similar position will be considered as an additional qualification

https://bit.ly/3uhbDrR


 

Barista/Πωλήτριες – Αεροδρόμιο Αθηνών 

Προφίλ υποψηφίου / απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση αγγλικών (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διαπροσωπικές ικανότητες:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Θέσπιση ομαδικού πνεύματος
 • Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
 • Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα
 • Συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

https://bit.ly/3DNEzuq


 

Πωλητές Πρατηρίων Καυσίμων – Νέα Φιλαδέλφεια

 • Πελατοκεντρική κατεύθυνση
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Απόφοιτος/η λυκείου
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα εργασίας με κυλιόμενο ωράριο
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασία σε πρατήριο καυσίμων

https://bit.ly/3JhieGW

 

Gas Station Salesperson – Nea Philadelphia

 • Customer-service orientation
 • Communication skills
 • High school graduate
 • Excellent PC knowledge
 • Possibility of working in shifts
 • Desired previous experience at a gas station

https://bit.ly/3JhieGW


 

Υπάλληλος Καταστήματος – Γλυφάδα

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής με κατεύθυνση Διαιτολογία/Διατροφολογία
 • Καλή γνώση αγγλικών(επιθυμητή)
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στον χώρο του λιανικού εμπορίου(επιθυμητή)
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Θέληση για μάθηση, αίσθηση υπευθυνότητας και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

https://bit.ly/3KlrA5L


 

Οδηγός Ξενοδοχείου – Βουλιαγμένη

 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρεται Διατροφή 

https://bit.ly/35T2uMM

 

Hotel Driver  – Vouliagmeni

 • Driving license B ‘category
 • Previous experience in a similar position
 • Good knowledge of English
 • Professional appearance and behavior

Meals are provided

https://bit.ly/35T2uMM


 

Kitchen Staff – Χαλάνδρι

 • Θετική συμπεριφορά με πνεύμα ομαδικότητας
 • Άριστη διαχείριση χρόνου
 • Οργάνωση και συνέπεια
 • Σωστή διαχείριση, χρήση και αποθήκευση των προϊόντων και του εξοπλισμού της κουζίνας
 • Τήρηση όλων των διαδικασιών και κανονισμών καθαριότητας και απολύμανσης

https://bit.ly/38yGsjj

 

Kitchen Staff – Chalandri

 • Pleasant personality with a team spirit
 • Excellent time management
 • Organization skills and consistency
 • Management skills, use and storage of kitchen products and equipment
 • Observance of all procedures and regulations of cleaning and disinfection

https://bit.ly/38yGsjj


 

Σερβιτόροι / Βοηθοί Σερβιτόροι – Χαλάνδρι

 • Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε a la carte εστιατόριο
 • Θετική συμπεριφορά με πνεύμα ομαδικότητας
 • Συνέπεια
 • Οργάνωση

https://bit.ly/3v3qZ2j

 

Waiters / Waiter Assistants – Chalandri

 • Degree in tourism
 • 2 years experience in an a la carte restaurant
 • Pleasant behavior with a team spirit
 • Consistency
 • Organization

https://bit.ly/3v3qZ2j


 

Cook C’ – Athens 

 • Previous experience is necessary
 • Studies in professional Cookery
 • English and Greek mandatory 

https://bit.ly/3LDFrom


 

Ζαχαροπλάστης – Γαλάτσι

https://bit.ly/3KjnqeN

 

Pastry Chef – Galatsi 

https://bit.ly/3KjnqeN


 

Αλουμινάς και βοηθός τεχνίτης – Άνω Λιόσια

https://bit.ly/36Z710A

 

Aluminum Craftsman and assistant – Ano Liosia

https://bit.ly/36Z710A


 

Βοηθός Ηλεκτρολόγου – Ηλιούπολη 

https://bit.ly/3KlcBIW

 

Electrician Assistant – Ilioupoli

https://bit.ly/3KlcBIW


 

Βοηθός κηπουρού – Άλιμος 

 • Με ή χωρίς εμπειρία 

https://bit.ly/3v3WgSu

 

Gardener Assistant – Alimos

 • With or without experience

https://bit.ly/3v3WgSu


 

Φυλαξη νηπίου και οικιακή βοήθεια – Κουκάκι  

Τηλ. 6980688353

https://bit.ly/37sAwYF

 

Babysitter and Housekeeper – Koukaki (Athens)

Tel. 6980688353

https://bit.ly/37sAwYF