Οι Αγγελίες της Πέμπτης – Διάφοροι Τομείς – 18/11/2021

 

 

Άτομο για Παραγωγή & Πώληση Σάντουιτς – Βριλήσσια

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας

https://bit.ly/3Dr5YBF


 

Πιτσαδόρος-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε κουζίνα
 • Ομαδικό πνεύμα και συνέπεια
 • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις

https://bit.ly/3wRLI9P


 

Υπάλληλος Διακίνησης/Δρομολογητής-Αχαρνές Αττικής

Απαιτούμενες Γνώσεις:

 • Γνώση της περιοχής της Αττικής
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία (2-3 έτη) σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε χρήση ERP
 • Πολύ καλή χρήση MS Office/Excel
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3oBDrD5


 

Αισθητικός-Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Αισθητικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Aδεια ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

https://bit.ly/3HqYO2C


 

Τεχνικός Η/Υ-Νότια Προάστια

 • με εμπειρία σε επισκευές laptop και desktop τόσο
  σε επίπεδο hardware όσο και software (αναβαθμίσεις, format, παραμετροποίηση).

https://bit.ly/3cpQdit

 

 

Computer technician-Southern suburbs

 • With work experience in laptops and desktops
 • At hardware and software level (upgrade, format, configuration)

https://bit.ly/3cpQdit


 

Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων-Βόρειος Τομέας Αθηνών

Τι περιμένουμε από εσάς:

 • Τεχνική εκπαίδευση
 • Εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής διάγνωσης αυτοκινήτου
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση

https://bit.ly/3oEvQ6P

 

 

Motor vehicle electrician – Northern suburbs

 • Technical education
 • Work experience in electrical car diagnosis
 • Team spirit
 • Work experience of minimum 4 years in relevant position

https://bit.ly/3oEvQ6P


 

Καθαριστής/τρια Γραφείου – Μεταμόρφωση

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Αξιοπιστία και επαγγελματισμός

https://bit.ly/3oyX5zE

 

 

Office cleaner-Metamorfosi

 • High school graduate
 • Work experience in relevant position
 • Responsibility and punctuality
 • Reliability and professionalism

https://bit.ly/3oyX5zE


 

Υπάλληλος Καθαριότητας/ Λάντζας- Μαρούσι

Προφίλ υποψηφίου / απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση(θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

https://bit.ly/3HAumDs

 

 

Cleaning/Dishwashing employee-Maroussi

 • Work experience in relevant position will be an asset
 • Health certificate holder

https://bit.ly/3HAumDs


 

Πλυντής Αυτοκινήτων- Γλυκά Νερά

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Φιλοδοξία για καριέρα στο χώρο αυτοκινήτου
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα

https://bit.ly/3HvxJvg

 

 

Car cleaners-Glyka nera

 • High school diploma
 • Work experience in relevant position is desired
 • Car driving license
 • Excellent communication skills
 • Team spirit
 • Ambition for the Automobile industry
 • Responsibility and integrity

https://bit.ly/3HvxJvg


 

Εργάτες – Οινόφυτα

Προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία
 • Πτυχίο τεχνικής σχολής και δίπλωμα χειριστή κλαρκ θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα

https://bit.ly/3qORUOW

 

 

Workers-Inofyta

 • Work experience
 • Technical school diploma and forklift diploma will be assets

https://bit.ly/3qORUOW


 

Εργάτης για τη Γραμμή Παραγωγής

Για τη θέση απαιτείται:

 • Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής

https://bit.ly/3Fq1ATP

 

 

Production line worker

High or Technical school graduate

https://bit.ly/3Fq1ATP


 

Χειριστές Μεταποιητικών Μηχανών – Οινόφυτα Βοιωτίας

 • με τουλάχιστον τριετή εμπειρία
 • για εργασία πλήρους απασχόλησης σε βάρδιες.

https://bit.ly/30yufYo

 

 

Processing machines operators-Inofyta

 • With minimum 3 years of experience
 • Full time work in shifts

https://bit.ly/30yufYo


 

Συσκευαστές – Αττική & Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας

https://bit.ly/3Csja81

 

 

Packagers-Attiki

 • Work experience in relevant position
 • Pleasant and dynamic personality
 • Professional attitude and team spirit
 • Knowledge of hygiene and safety procedures

https://bit.ly/3Csja81


 

Εργάτης Γραμμής

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Προυπηρεσια σε βιομηχανία, παραγωγή εργοστασίου
 • Υπευθυνότητα, Εργατικότητα και Συνέπεια
 • Καλή κατάσταση της υγείας
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
 • Κάτοικος ευρύτερης περιοχής, έδρας εργοστασίου

https://bit.ly/3wZZ5od

 

 

Production line worker

 • High school graduate
 • Work experience in industrial environment
 • Responsible, punctual and hard-working
 • Good health
 • Ability to work in shifts
 • Nearby resident

https://bit.ly/3wZZ5od


 

Εργάτες Παραγωγής / Βοηθοί Χειριστών – Οινόφυτα

Προσόντα:

 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Βασικός χειρισμός Η/Υ
 • Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

https://bit.ly/3Fov58L

 

 

Production workers/Operators assistants-Inofyta

 • Ability to work in rotating shifts
 • Basic command of computer
 • Experience in industrial environment is desired

https://bit.ly/3Fov58L


 

Σερβιτόρες Νοσοκομειακής Εξυπηρέτησης

Εκπαίδευση και ικανότητες:

 • Απόφοιτες λυκείου
 • Γνώση αγγλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη)
 • Απαραίτητο Πιστοποιητικό Εμβολιασμού Κατά Covid-19

https://bit.ly/3wWPvCJ

 

 

Waitresses for hospital

 • High school graduates
 • English command will be an asset
 • Team spirit, flexibility, ability to work under pressure
 • Work experience in relevant position (desired)
 • Covid-19 vaccination certificate is a must

https://bit.ly/3wWPvCJ


 

Ζαχαροπλάστης – Kορωπί

https://bit.ly/3Fr1wDn

 

Pastry chef-Koropi

https://bit.ly/3Fr1wDn


 

Μάγειρας Οικίας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε οικία ή σε εστιατόρια a la carte
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
 • Εξοικείωση σε Η/Υ
 • Γνώση αγγλικών

https://bit.ly/3Fon43C

 

 

House chef

 • Cooking diploma
 • Work experience of at least 2 years at a house or a la carte restaurant
 • Hygiene & safety knowledge
 • Familiarity with computer
 • English command

https://bit.ly/3Fon43C


 

Γραφίστας-Designer-Αττική

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Γνώσεις Corel – Photoshop σε περιβάλλον Windows και Mac
 • Γνώσεις στολισμού / διακόσμησης καταστήματος
 • Iκανότητα σχεδιασμού χειρόγραφης αφίσας
 • Ικανότητα στησίματος προβολών
 • Υπευθυνότητα & Ομαδικό Πνεύμα.
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο των S/M

https://bit.ly/3DmS2Zj


 

Junior Art

What you’ll need to succeed:​

 • 5 years of experience in Retail (Environmental Design) / Above the Line (Print & Media)
 • Strong time management skills, ability to creatively work under pressure & willingness to meet project deadlines
 • Excellent command of Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop

https://bit.ly/3qONXty


 

Αποθηκάριος

με απαραίτητο δίπλωμα χειριστή παλετοφόρου αυτοκινούμενου (κλαρκ).

https://bit.ly/3oL6vbA

 

 

Warehouse employee

With forklift diploma

https://bit.ly/3oL6vbA


 

Αποθηκάριοι – Αθήνα

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία τουλάχιστον 2 έτη.

https://bit.ly/30FDnu7

 

Warehouse employees

Work experience of at least 2 years

https://bit.ly/30FDnu7


 

Υπάλληλος για Τεχνικές Ενέργειες

 • Να είναι κάτοχος διπλώματος δικύκλου
 • Να έχει σχετικά καλή γνώση του λεκανοπεδίου Αττικής

https://bit.ly/3Cu83eP

 

 

Technical activities employee

 • Holder of motorbike diploma
 • Good knowledge of Attiki

https://bit.ly/3Cu83eP


 

Ζωγράφος – Αμπελόκηποι

 • Πτυχίο σχολής Καλών Τεχνών
 • Καλλιτεχνική έφεση με πολύ καλή εμπειρία στη μίξη χρωμάτων
 • Γνώσεις πηλού
 • Γνώση Αγγλικών, Η/Υ
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, δημιουργικό πνεύμα

https://bit.ly/3oC0s93

 

 

Painter-Ampelokipoi

 • Arts degree
 • Artistic sense and experience in colour mixing
 • Ceramics knowledge
 • English and computer command
 • Pleasant and creative personality

https://bit.ly/3oC0s93


 

Photographer

The ideal candidate will:

 • Have strong commercial experience gained in a similar photographic/styling role
 • Have a compelling portfolio showcasing previous commercial work
 • Have a thorough understanding of Photoshop and Capture One
 • Strong digital photography, lighting and compositional skills
 • Comfortable working in a fast-paced, agile environment
 • Be passionate about creative photographic content and take the initiative to seek out new techniques and trends

https://bit.ly/3FsRW2Q


 

Υπάλληλος Υποδοχής και Τηλεφωνικού Κέντρου-Αττική

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (επιθυμητό)
 • Συν εργατικότητα – Ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακή
 • Διάθεση – Ευγένεια
 • Διαχείριση πίεσης και απαιτήσεων
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

https://bit.ly/3oyMzZf


 

Τηλεφωνητής/τρια Part-time-Δάφνη Αττικής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Καλή γνώση Η/Υ και internet
 • Εξοικείωση με τις εφαρμογές του M/S Office (word, excel)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

https://bit.ly/3HouCFr


 

Πωλητής/τρια-Αθήνα, Νότια Προάστια

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Πτυχίο ζαχαροπλαστικής (επιθυμητό)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους και προϊσταμένους
 • Πολύ καλή επικοινωνία
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Κατοχή βιβλιαρίου / πιστοποιητικού υγείας για επαγγέλματα εστίασης

https://bit.ly/3nq57M4