Οι Αγγελίες της Πέμπτης – Ανθρωπιστικός Τομέας – 5/5/2022

 

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας-Αθήνα-GENERATION 2.0 RED

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Generation 2.0 RED

Πλήρης απασχόληση

ΠΟΛΗ: Αθήνα

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6μηνιαία ορισμένου χρόνου με προοπτική επέκτασης

Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων. Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση διαθέτουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το Generation 2.0 RED αναζητά Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας που θα έχει τη συνολική διαχείριση των καναλιών επικοινωνίας του οργανισμού, θα είναι υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό στρατηγικής για την προβολή του οργανισμού καθώς και του αντίκτυπου του έργου. Ο/η Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας που θα επιλεχθεί θα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του οργανισμού.

Καθήκοντα: 

 • Συνεργασία με τη διοίκηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας με βάση το κοινό-στόχο
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα και προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας στις ανάγκες του κάθε τμήματος
 • Διατήρηση και εξέλιξη της ταυτότητας του οργανισμού
 • Ευρύτερη διάδοση της δράσης του οργανισμού
 • Εξασφάλιση της κατάλληλης επισκεψιμότητας στα κανάλια επικοινωνίας και βελτίωση των επιδόσεών τους
 • Διαχείριση social media και ιστοσελίδων
 • Eποπτεία όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματα είναι συνεπή και ελκυστικά
 • Email marketing
 • Δημιουργία newsletter σε μηνιαία βάση
 • Δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου (ενημερωτικά κείμενα, δελτία τύπου, εκθέσεις, ομιλίες, κ.ά.)
 • Δημιουργία υλικού επικοινωνίας (φωτογραφίες, banner)
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για τη δημιουργία ή διατήρηση-ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας
 • Εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας του οράματος του οργανισμού
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών σε συνεργασία με το κάθε τμήμα
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού
 • Επικοινωνία με ελληνικά και διεθνή μέσα για την προώθηση των δράσεων
 • Διαχείριση αιτημάτων μέσων μαζικής ενημέρωσης για πληροφορίες και συνεντεύξεις
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Διατήρηση αρχείου αναφορών των μέσων ενημέρωσης στον οργανισμό
 • Ορισμός και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης και μετρήσεις για κάθε κανάλι επικοινωνίας που θα υποδεικνύουν το επίπεδο επιτυχίας και δημιουργία μηνιαίων αναφορών

Κάνε αίτηση αν έχεις: 

 • Άριστη γνώση ελληνικής κι αγγλικής γλώσσας (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου)
 • Πτυχίο στην Επικοινωνία, Δημοσιογραφία ή άλλον σχετικό τομέα
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση σε Microsoft Office, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η γνώση χρήσης πολυμέσων και ψηφιακών εργαλείων αποτελεί προσόν
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Πολύ καλές δεξιότητες οργάνωσης καθηκόντων
 • Ομαδικότητα και θετική διάθεση
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και επιθυμία για μάθηση
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη βάσει διαδικασιών οργανισμού
 • Δημιουργικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εμπιστευτικότητα και εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του οργανισμού

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] μέχρι 20/05/2022 με την ένδειξη «Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας».

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν από το G2RED ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως πάντα.

Μόνο οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα περάσουν από συνέντευξη εργασίας θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.


 

Υπεύθυνος-η Διαχείρισης Έργων-Αθήνα-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Α.ΜΕ.Α. “ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ”

Θέση Εργασίας

Ο/Η υποψήφιος-α θα ενταχθεί στην ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης του φορέα.

Κύρια καθήκοντα της θέσης:

 • Διαχείριση Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΟΠΥΥ, ΕΣΠΑ)
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Erasmus+ κτλ)
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου των αντίστοιχων προγραμμάτων
 • Συγγραφή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Διοικητική Υποστήριξη φορέα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος-η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφές αντικείμενο (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστο επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο διαχείρισης ευρωπαϊκών ή εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο διαχείρισης έργων

Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]


 

Kitchen Coordinator-Athens-PROJECT ARMONIA

Who is Project Armonia?

We are a grassroots organisation acting in solidarity with displaced people to promote equal access to nutrition and education.

For the past two years, we have operated a free-restaurant that served over 1000 healthy and nutritious meals per day to displaced people  on the hotspot island of Samos. We have worked with a diverse team of 29 different nationalities.

Now, we have a new exciting challenge ahead!
We are currently setting up a new food project in the city of Athens. We aim at opening a community kitchen serving up to 1000 warm, nutritious takeaway meals a day to people in need.

Role & Responsibilities:

We are looking for an experienced, motivated individual to join our team, who can help set up our new kitchen in Athens and manage our day to day operations.

Job description:

Working hours: Full time Monday to Friday

Location: Athens, Greece

 • Setting up and managing kitchen operations and kitchen team.
 • Training, guiding and supervising the kitchen team in meal preparation, cooking and food saftey.
 • Setting up, implementing and monitoring hygiene and safety procedures and practices.
 • Setting up and managing a food distribution schedule.
 • Establishing, maintaining and monitoring kitchen logistical processes, including food supplier relations; food stock inventory, storage and delivery; monitoring kitchen-related spending in compliance with the budget.

Essential Requirements

 • Three years of professional experience working in a kitchen management role
 • Fluency in Greek and English
 • Sound Knowledge of Microsoft Office
 • Valid HACCP certification
 • Adaptability and prioritisation in a fast-paced environment
 • Excellent organisational and time management skills
 • A strong team player with a flexible attitude and problem-solving abilities

Other requirements

 • Ability to work well, both independently and within a team
 • Able to act on own initiative and take responsible decisions
 • Evidence of commitment to ongoing professional and personal development
 • Excellent communication and interpersonal skills

Desired skills & experience

 • Understanding of the context in which we operate
 • Knowledge of the Athens context in relation to the culinary sector
 • Ability to work in a culturally diverse team

What we offer:

 • A truly rewarding role as a part of a highly committed team
 • Hired on contract under Greek law until the end of 2022, renewable
 • 1,200 – 1,500 EUR gross per month depending on previous experience
 • 25 days paid holidays per year, plus compulsory public holidays

The application process:

 • Application deadline: 15 May 2022
 • Start date: 1 June 2022
 • To apply, send a copy of your CV and accompanying cover letter to [email protected]projectarmonia.org
 • We are looking forward to an online video interview or an interview in person in Athens to get to know each other better

 

Accounting and Reporting Officer-Athens-SOLIDARITY NOW

The ideal candidate for the Accounting and Reporting Officer position will need to possess the following:

 • Bachelor’s degree in Accounting and/or Finance
 • Minimum 3 years of relevant working experience
 • Familiar with ERP (Navision experience preferred)
 • Experience in the NGO sector and/or European Programs, budgeting, and reporting
 • Knowledge of Greek GAAP (IFRS would be a plus)
 • Excellent use of MS Office Suite (particularly Excel)
 • Fluency in Greek and English, both oral and written

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] by mentioning in the email subject “Accounting and Reporting Officer”.

https://bit.ly/3KHmBfc

 

 

Senior Employability Officer-Athens-SOLIDARITY NOW

Experience and Qualifications

Essential

 • Experience in employment support, recruitment, capacity building, and/or training.
 • Excellent case management skills and track record of delivering quality services to a large pool of beneficiaries
 • Knowledge of the Greek labour market, and how to navigate it to better match opportunities with the profile and skills of a candidate.
 • Well organised, structured, and self-disciplined, with excellent time-management skills
 • Very strong interpersonal skills.
 • Good networking and relationship management skills.
 • Project / team management experience.
 • Proficient user of MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
 • Fluent in Greek and English (both written and verbal)

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Athens Solidarity Centre (ASC) Senior Employability Officer”.

https://bit.ly/3vTSVWM

 

 

Child Rights, Gender Equality and Parental Counseling Officer-Thessaloniki/Athens-SOLIDARITY NOW

Qualifications

 • University degree (preferably Master’s) from an accredited academic institution in Social Sciences, Psychology, Social Work, Gender Studies, or any other relevant field.
 • Minimum two years of professional experience in supporting vulnerable social groups and particularly refugee and migrant children and their parents.
 • Excellent knowledge of children’s rights, gender equality, supportive parenting.
 • Excellent organizational, verbal, and written communication skills.
 • Fluency in Greek and English.
 • Program planning and implementation skills.
 • Proficient with MS Outlook, Excel, PowerPoint, and Word business software.
 • Cross cultural awareness and flexibility.
 • Ability to work on own initiative and at the same time as part of a multi-cultural and multi-disciplinary team.
 • Ability to work under a distance-management scheme.
 • Ability to organize and prioritize workload, using initiative when appropriate.
 • Energetic, enthusiastic, and able to motivate others.
 • Demonstrating high cultural sensitivity.
 • Experience in community mobilization
 • Cross-cultural awareness and flexibility

 If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “SN Child Rights, Gender Equality and Parental Counselling Officer”.

https://bit.ly/3LIT71E

 

 

Lawyer-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications:

Essential

 • Minimum three years of experience in practicing law (at least 6 months in project serving refugees and migrants population)
 • Lawyers Permission of Work
 • Excellent knowledge of the following areas of Greek law: asylum and family law.
 • Good knowledge of administrative and criminal law is desired
 • Legal analysis: ability to identify and address legal issues for advice and representation
 • Substantial experience of advising and representing individuals with some vulnerability on a professional or voluntary basis
 • Previous experience of human rights/protection work, especially of vulnerable social groups, is highly desirable
 • Awareness and ability to work with survivors of Gender-based Violence and the sensitivities and confidentiality measures that this involves.
 • Ability to adjust communication skills according to the age of the beneficiary
 • Good interpersonal, team working & communications skills
 • Fluency in English

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “SN Lawyer_Thessaloniki Roving_ Greece”.

https://bit.ly/3kA1Kj5


 

ΨυχολόγοςΘεσσαλονίκηΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αν δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος με συναφή εμπειρία σε δομή φιλοξενίας τότε θα θεωρεί συναφείς εμπειρία ευρύτερα προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό αντικείμενο).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (τουλάχιστον 1 έτους οδηγικής εμπειρίας)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις  10/05/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση ψυχολόγου-στη δομή Έλλη Αλεξανδρούπολης».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/37WBWv9

 

 

Φροντιστής/Επιμελητής-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Ουρντού, Φαρσί, Σομάλι, Γαλλικά)
 • Προηγούμενη εργασιακή απασχόληση με ομάδες εφήβων, εργαστήρια δραστηριοτήτων και ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο στο [email protected] έως τις 06/05/2022 στις 16:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή/Επιμελητή – Αθήνα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/38M2uPA

 

 

Βοηθός Μάγειρα-Μακρυνίτσα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης.
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 24 (σε περιπτώσεις αδειών του μάγειρα πλήρους απασχόλησης δύναται να εργάζεται έως και 40 ώρες εβδομαδιαίως)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως τις 05/05/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση βοηθού μάγειρα- Μακρινίτσα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/39oEPF8

 

 

Ψυχίατρος-Θεσσαλονίκη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ειδικότητα Ψυχιάτρου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προηγούμενη διετή επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση διαπολιτισμικών κοινοτικών δραστηριοτήτων, δράσεων εξωστρέφειας, εμψύχωσης νέων και δημιουργικής απασχόλησης, εμπειρία στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς, να λειτουργεί παραγωγικά, προάγοντας την ομαδικότητα, να νιώθει άνετα σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον, να είναι ευέλικτος.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο

[email protected]  έως τις 09/05/2022  στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Ψυχιάτρου GD01».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

https://bit.ly/3vBUQjR


 

Information Management-Athens/Thessaloniki-IOM

Required Qualifications and Experience

Education
• Bachelor’s degree in Systems Engineering, Statistics, Mathematics, Computer Science or arelevant field from an accredited academic institution with minimum two years of relevant workexperience; or,

 • High school certificate/ diploma with minimum four years of relevant work experience.
 • Master’s degree in above fields an advantage.

Experience and Skills

 • Previous experience working in a similar role.
 • Experience with protection programming and implementation of protection activities including knowledge of Gender-Based Violence IM systems is preferred.
  • Experience working with specialized international agencies (UN Agencies, International Organizations, and International NGOs) an advantage.
 • Strong organizational, facilitation, communication, writing and presentations skills, preferably in multicultural setting.
 • Demonstrated ability to draft and prepare clear and concise formal

correspondence and project reports.

 • Proficiency in a Microsoft Office environment and office software packages.
  • Knowledge of statistical software packages, Power BI, ODK, or similar Business Intelligence and Data Collection software desirable.
 • Familiarity with GDPR an advantage.
 • Demonstrated ability to work well under pressure and keep deadlines.
 • Strong work ethics and commitment to humanitarian principles.
 • Valid drivers’ license with at least five years driving experience an advantage.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover

letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-166, preferred duty station(s) and full name in the subject line.

https://bit.ly/3OUSUKP


 

Senior Project Officer/Child Protection-Athens-CATHOLIC RELIEF SERVICES

Typical Background, Experience & Requirements:

Education and Experience

 • Bachelor’s Degree required. Degree in Education or in the field of Social Sciences would be a plus. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 4 years of work experience in project support, ideally in the field of humanitarian response or refugee integration and for an NGO.
 • Experience working with partners, participatory action planning and community engagement.
 • Experience monitoring projects and collecting relevant data.
 • Experience using MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, PowerPoint).

Personal Skills

 • Analysis and problem-solving skills with ability to make sound judgment
 • Good relationship management skills and the ability to work closely with local partners
 • Proactive, results-oriented and service-oriented
 • Attention to details, accuracy and timeliness in executing assigned responsibilities

Required Languages: Greek and English.

https://bit.ly/3vYWJpL


 

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας & Εξεύρεσης Πόρων-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Επικοινωνίας/ΜΜΕ, Δημοσιογραφίας, Οπτικοακουστικών Σπουδών, Δημοσίων Σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Κατανόηση των νομικών και κοινωνικών ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η οργάνωση (προσφυγικό, ανθρώπινα δικαιώματα, ευάλωτοι πληθυσμοί κ.λπ.)
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά και ικανότητα συγγραφής και μετάφρασης άρθρων και ανακοινώσεων από τα ελληνικά προς τα αγγλικά και το αντίστροφο
 • Ικανότητα αξιολόγησης των ζητημάτων της επικαιρότητας που σχετίζονται με την οργάνωση
 • Ικανότητα δικτύωσης με δημοσιογράφους και ΜΜΕ (επικαιροποιημένη λίστα προσωπικών επαφών)
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στη χρήση Windows & Mac OS Platforms, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram κ.λπ.), προγραμμάτων σχεδιασμού ιστοσελίδων, mailchimp, google analytics ή συναφών προγραμμάτων
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κ.λπ.
 • Ευγένεια και επαγγελματισμός στη διαπροσωπική επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών

https://bit.ly/3yaWcnj

 

 

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Ηλικίας-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ από Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων στην απασχόληση νηπίων, προσφυγικού πληθυσμού
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Βασική γνώση Η/Υ, πακέτο Microsoft Office (Word, Excel, Internet, PPT)

https://bit.ly/3LADMQN

 

 

Κοινωνικός/η Λειτουργός-Θεσσαλονίκη-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείριση κρίσεων

https://bit.ly/3kAfR82

 

 

Κοινωνικός/η Λειτουργός-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γνώση χρήσης Η/Υ
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δόμησης εμπιστοσύνης, διαχείριση κρίσεων

https://bit.ly/3MQXkQX

 

 

Interpreter Ukrainian-Thessaloniki- GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Required qualifications:

 • Primary Language: Ukrainian
 • Communication language: Greek and/or English.
 • Basic computer skills.

https://bit.ly/3MJVZLW

 

 

Interpreter Ukrainian-Athens- GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Required qualifications:

 • Primary Language: Ukrainian
 • Communication language: Greek and/or English.
 • Basic computer skills

https://bit.ly/3OT7XVs

 

 

HR Generalist-Athens-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ή Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, internet)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency).
 • Γνώση και ορθή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Καλές οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα διαχείρισης ταυτόχρονων καθηκόντων.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα διαχείρισης κρίσης.

https://bit.ly/3yaXtuB

 

 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Προγραμμάτων-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ή και μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο (κοινωνικές επιστήμες, Διαχείριση Έργου κ.λπ.)
 • Προϋπηρεσία 2-3 ετών στη διαχείριση και επίβλεψη έργων σε ΜΚΟ, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο με τον σκοπό του ΕΣΠ
 • Καλή γνώση των χρηματοδοτικών μηχανισμών (π.χ. AMIF, DG Justice, ECHO, EEA Grants, Erasmus+)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (σε γραπτή και προφορική επικοινωνία)

https://bit.ly/386Welo

 

 

Εργαζόμενος Οικονομικού Τμήματος-Αθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής σχολής.
 • Προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών και ελληνικού λογιστικού σχεδίου.
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικού προγράμματος.
 • Καλή γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint).
 • Άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης.

https://bit.ly/3MOSpA2

 

 

Receptionist/ liaison with Ukrainian communities-Athens-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Required qualifications:

 • Graduate of secondary school.
 • Good knowledge of Ukrainian and Greek language.
 • Basic computer knowledge and Internet navigation.
 • At least two (2) years of experience in a similar position.

https://bit.ly/3OSzJkN


 

Nurse-Samos-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications:

 • Nurse degree/diploma. License to Practice as a Nurse in Greece.
 • Essential 2 years’ experience minimum as a Nurse.
 • Experience in First Aid.
 • Desirable previous experience with MSF or any other NGO`s.
 • Desirable experience in supervising and training others in a team setting.
 • Mandatory English language.

https://bit.ly/3KzQFJH

 

 

Human Resources Administrator-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Selection criteria:

 • Degree in Business Administration, Human Resources Management or other related studies
 • Fluency in Greek and English both oral and written
 • Minimum three years of experience in a similar position
 • Prior experience with MSF or other NGOs a plus
 • Prior working experience in Human Resources department a plus
 • Very good command of IT tools (excel, word, power point)
 • Knowledge of PYLON HRM (Epsilon Net) will be considered as an asset

https://bit.ly/38MJC38


 

Child Friendly Space Facilitator (Maternity Cover) – Lesvos- NTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS

Requirements:

 • Bachelor/Diploma from accredited university in a related field (education, social work, psychology);
 • Minimum of 2 years of experience in a similar position;
 • Experience in teaching children or implementing recreational activities with children;
 • Experience in teaching Greek as a foreign language, on a volunteer or paid basis;
 • Experience in implementing psychosocial support activities is an advantage;
 • Sensitivity to and awareness of the psychosocial and developmental needs of children;
 • Possession of technical skills such as painting, music e.tc. are considered as an asset;
 • Understanding of child safeguarding policies and of safe behaviors around and towards children;
 • Cross-cultural awareness and sensitivity;
 • Good interpersonal and communication skills;
 • Ability to work in challenging environments and ability to adapt in a changing context are required;
 • Ability to communicate, orally and in writing, in Greek and English. Preference will be given to candidates with knowledge in the following languages: Arabic, Farsi, Dari, Pashto, Urdu, Kurdish;
 • High competency in MS Office Suit and competency with new technologies.

https://bit.ly/3s5TvPV


 

Διασώστης/τρια-Πλήρωμα Ασθενοφόρους-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αλλοδαπής προέλευσης ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών
 • Κάτοχος πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ
 • Απαραίτητη άδεια οδήγησης Β’ και Γ’ κατηγορίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Άριστη γνώση της νομοθεσίας και των θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους

https://bit.ly/3kD4MDq

 

 

Παιδαγωγός/Παιδοκόμος-Αρχαία Κόρινθος-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο επαγγελματικού λυκείου ειδικότητας κοινωνικών φροντιστών ή άλλο συναφές με την φροντίδα παιδιών πτυχίο.
 • Προϋπηρεσία σε χώρο παιδικής προστασίας, είτε ενασχόληση με παιδιά και εφήβους – τουλάχιστον 2 έτη.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

https://bit.ly/3vCWRfG

 

 

Υπάλληλος Γραφείου-Αθήνα-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε συμβολαιογραφικό / δικηγορικό γραφείο
 • Άριστες γνώσεις σε δηλώσεις ακινήτων, Ε9, Ε2, ΕΝΦΙΑ, φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων, μισθώσεις ακινήτων κτλ.
 • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών Η/Υ (Ms Office)
 • Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

https://bit.ly/3sajCW8

 

 

Νοσηλευτής-τρια-Τέμενη Αιγίου-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

 • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

https://bit.ly/3MOU8W2


 

Country Director-Greece-DANISH REFUGEE COUNCIL

 • Relevant educational background e.g. political science, international development, management, economics
 • Minimum 7 years of senior management experience in complex contexts, experience in refugee and migration contexts is preferred, experience in emergency and/or post-conflict settings is desirable. Prior experience in an INGO management position is an asset
 • Strong analytical, negotiation, and communication skills
 • Keen eye on advocacy issues and rights-based discourse, with an understanding of European contexts is an asset
 • Proven experience in operations management with experience in organizational development/re/structuring is an asset
 • Proven experience of strategic programming and planning, field implementation, monitoring and evaluation
 • Understanding of legal frameworks and structures at a country and European level are an asset.
 • A strong ability to collaborate, network and negotiate with local partners; government officials, EU,UN, donors and other NGOs including proven experience in developing fundraising strategies
 • Proven leadership skills and competences in people management, including ability to motivate and guide staff working in a complex environment
 • Fluency in written and spoken English
 • Knowledge of Greek language is an asset but not essential

https://bit.ly/3sayJi9


 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων – Το Εργαστήρι
Κύρια καθήκοντα της θέσης:
 • Διαχείριση Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΟΠΥΥ, ΕΣΠΑ)
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Erasmus+ κτλ)
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου των αντίστοιχων προγραμμάτων
 • Συγγραφή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης
 • Διοικητική Υποστήριξη φορέα
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
 • Απόφοιτος-η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφές αντικείμενο (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικές Σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες)
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστο επίπεδο δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε επαγγελματικά ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο διαχείρισης ευρωπαϊκών ή εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο διαχείρισης έργων

https://bit.ly/3KK1JDR