Οι Αγγελίες της Πέμπτης – Ανθρωπιστικός Τομέας – 19/5/2022

 

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας-Αθήνα-GENERATION 2.0 RED

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Generation 2.0 RED

Πλήρης απασχόληση

ΠΟΛΗ: Αθήνα

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6μηνιαία ορισμένου χρόνου με προοπτική επέκτασης

Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων. Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση διαθέτουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το Generation 2.0 RED αναζητά Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας που θα έχει τη συνολική διαχείριση των καναλιών επικοινωνίας του οργανισμού, θα είναι υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό στρατηγικής για την προβολή του οργανισμού καθώς και του αντίκτυπου του έργου. Ο/η Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας που θα επιλεχθεί θα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του οργανισμού.

Καθήκοντα: 

 • Συνεργασία με τη διοίκηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας με βάση το κοινό-στόχο
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα και προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας στις ανάγκες του κάθε τμήματος
 • Διατήρηση και εξέλιξη της ταυτότητας του οργανισμού
 • Ευρύτερη διάδοση της δράσης του οργανισμού
 • Εξασφάλιση της κατάλληλης επισκεψιμότητας στα κανάλια επικοινωνίας και βελτίωση των επιδόσεών τους
 • Διαχείριση social media και ιστοσελίδων
 • Eποπτεία όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματα είναι συνεπή και ελκυστικά
 • Email marketing
 • Δημιουργία newsletter σε μηνιαία βάση
 • Δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου (ενημερωτικά κείμενα, δελτία τύπου, εκθέσεις, ομιλίες, κ.ά.)
 • Δημιουργία υλικού επικοινωνίας (φωτογραφίες, banner)
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για τη δημιουργία ή διατήρηση-ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας
 • Εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας του οράματος του οργανισμού
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών σε συνεργασία με το κάθε τμήμα
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού
 • Επικοινωνία με ελληνικά και διεθνή μέσα για την προώθηση των δράσεων
 • Διαχείριση αιτημάτων μέσων μαζικής ενημέρωσης για πληροφορίες και συνεντεύξεις
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Διατήρηση αρχείου αναφορών των μέσων ενημέρωσης στον οργανισμό
 • Ορισμός και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης και μετρήσεις για κάθε κανάλι επικοινωνίας που θα υποδεικνύουν το επίπεδο επιτυχίας και δημιουργία μηνιαίων αναφορών

Κάνε αίτηση αν έχεις: 

 • Άριστη γνώση ελληνικής κι αγγλικής γλώσσας (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου)
 • Πτυχίο στην Επικοινωνία, Δημοσιογραφία ή άλλον σχετικό τομέα
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση σε Microsoft Office, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η γνώση χρήσης πολυμέσων και ψηφιακών εργαλείων αποτελεί προσόν
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Πολύ καλές δεξιότητες οργάνωσης καθηκόντων
 • Ομαδικότητα και θετική διάθεση
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και επιθυμία για μάθηση
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη βάσει διαδικασιών οργανισμού
 • Δημιουργικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εμπιστευτικότητα και εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του οργανισμού

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] μέχρι 20/05/2022 με την ένδειξη «Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας».

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν από το G2RED ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως πάντα.

Μόνο οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα περάσουν από συνέντευξη εργασίας θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.


 

Arabic Interpreter-Thessaloniki-IRIDA CENTER

Arabic Interpreter

Job title: Arabic interpreter (for legal and protection appointments)
Contract type: 3-month contract (with the possibility of extension)
Starting date: Immediately
Hours of work: 3 hours per day, 5 days per week
Location: Thessaloniki, Venizelou 59 (center)
Salary: 300€ (net salary)
(Office) Hours: Agreed upon discussion
Application deadline: Friday, 15 June 2022

Due to the nature of the work, only women are eligible.

About us

IRIDA supports refugee, migrant & local women who are among the most vulnerable. We
are a community of more than 500 members from 36 countries. We provide individualized
psycho-social support, protection services, legal counseling, based on our members’ unique
needs. We allow refugee and asylum-seeking women to develop their skills and access
language & literacy classes, employability training, recreational activities, and a strong
community network.

Job Description

The interpreter must be able to successfully interpret conversations on a broad range of
subject matter at a normal rate of speech and with a high degree of accuracy. It is also
expected to be respectful of the community members and show maturity when dealing with
difficult topics. You should be able to garner the trust of the community members and be
highly receptive to feedback.

• Acting as Interpreter between a wide range of people with diverse voices, accents,
speaking tempos, and personalities.
• Converting concepts in the source language to equivalent concepts in the target language.
• Acting as Interpreter for protection and legal appointments.
• Providing parties with clear and exact translations of written materials, and interpretations
of verbal communication.

• Translating for registrations of new members, and other team members when needed.
• Accompanying beneficiaries to medical and legal appointments outside of Irida when
needed.
• Assisting the team on how to be culturally sensitive and act as a cultural mediator.

Required Qualifications

• Fluent in Arabic.
• Advanced knowledge in English and/or Greek. As you will mostly be interpreting for our
legal officer and protection officer, you will need to be able to translate confidently about
complicated topics.
• In line with the core values of Irida. Irida aims to create a safe and empowering
environment for all women, regardless of nationality, ethnicity, religion, or cultural
background.
• Excellent oral and written Greek and/or English communication skills
• Knowledge of Microsoft Office.
• Demonstrated strong analytical and detail-oriented skills.
• Cultural sensitivity, trustworthiness, and professionalism.
• Tolerant, versatile, adaptable, and open-minded. Desired Attributes

Desired Attributes

• Knowledge of other languages (Behdini, Kurmanji, Sorani, French etc.).
• Experience as an interpreter or in a related role within an NGO.

To apply, please send your CV and to [email protected]
(put “Arabic Interpreter Application” in the subject line).

Due to the urgency of this position, applications will be shortlisted on a regular basis, and we
may offer the post before the closing date.
Only short-listed candidates will be contacted. The interview will be conducted in
English/Greek.


 

Διερμηνέας Ουρντού-Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη»-Αλεξανδρούπολη-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ουρντού (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 25/05/2022  στις 17:00 , τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Ουρντού στη δομή «Έλλη» Αλεξανδρούπολη.

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Για τη θέση του διερμηνέα η  επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3lgoB3C

 

 

Κοινωνικός Επιστήμονας-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (όπου απαιτείται).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Πέμπτη 19/05/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στα πλαίσια του προγράμματος TIATAS στην Αθήνα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν.

https://bit.ly/3yGztj6

 

 

Διερμηνέας Γαλλικών-Αθήνα-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Γνώση Γαλλικών.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected] έως την Πέμπτη 19/05/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στα πλαίσια του προγράμματος TIATAS στην Αθήνα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν.

https://bit.ly/38Bkexg

 

 

Βοηθός Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων- Ωραιόκαστρο-ΑΡΣΙΣ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων για παιδιά ή σε κατάστημα μαζικής εστίασης.
 • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία παρασκευής γευμάτων διαπολιτισμικής κουζίνας.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Εμπειρία στην προετοιμασία και παραγγελία προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 24/05/2022 στις 15:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Βοηθού Μάγειρα- Ωραιόκαστρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

https://bit.ly/3NkGMRA


 

Interpreter (Farsi)/ Receptionist-Thessaloniki-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential:

 • Excellent command of Farsi and Dari;
 • Excellent command of Greek and/or English;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator;
 • Computer literacy
 • Familiar with protection issues related to refugee population;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “Interpreter Farsi-Receptionist_ Thessaloniki”.

https://bit.ly/38xaaFy

 

 

Ukrainian Interpreter/Community Engagement Officer-Athens-SOLIDARITY NOW

Qualifications-Essential

 • Excellent command of Ukrainian
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator and/or in providing supporting services to vulnerable individuals, including refugee population and particularly children and women;
 • Familiar with protection issues related to refugee children, families and female survivors of gender-based violence;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Computer literate;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;
 • Adhere to and promote Child Protection and Child Safeguarding guiding principles;

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] mentioning in the email subject Ukrainian Interpreter/Community Engagement Officer_Athens”.

https://bit.ly/3Lnpyli

 

 

Female Friendly Space Facilitator-Ritsona/Korinthos-SOLIDARITY NOW

Qualifications

Essential

 • University Degree in Social Sciences or Humanities or Political Sciences
 • Due to the requirements of the position, female candidates are preferred
 • Minimum one-year professional experience in implementing activities for women and girls
 • Good understanding of human rights, gender equality, child-marriage, sexual and gender-based violence (SGBV) in regular and emergency situations
 • Experience in community mobilization
 • Cross-cultural awareness and flexibility
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with women and girls of all ages, background and diversity.
 • Strong team player and able to handle pressure well.
 • Well organized and efficient
 • Fluency in Greek and English required
 • Proficient with MS Outlook, Excel, and Word business software
 • Good report writing skills
 • Adhere to and promote GBV guiding principles
 • Possess empowering imagination
 • Driving license – Category B

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to [email protected] mentioning in the email subject “FFS Facilitator_ Ritsona/Korinthos”.

https://bit.ly/3a0Uk6x

 

 

Arabic Interpreter-Korinthos-SOLIDARITY NOW

Qualifications-Essential

 • Excellent command of Arabic/ Dari
 • Excellent command of English and/or Greek;
 • Minimum one-year professional experience as an interpreter or cultural mediator and/or in providing supporting services to vulnerable individuals, including refugee population and particularly children and women;
 • Familiar with protection issues related to refugee children, families and female survivors of gender-based violence;
 • High professional ethics;
 • Excellent interpersonal, communication, listening and observation skills, including ability to create trust, support, respect and interact with children of all ages, background and diversity;
 • Ability to establish and maintain effective partnerships and working relations in multi-ethnic environment; Cross Culturally Aware and flexible;
 • Strong team player;
 • Computer literate;
 • Well organized and efficient, flexible, able to handle pressure well and adapt in different working environments;
 • Adhere to and promote Child Protection and Child Safeguarding guiding principles;

Interested candidates should submit in a single document their Resume/CV with an introductory text in English to: [email protected] by May 24th   , 2022, mentioning in the email subject “Arabic Interpreter_Korinthos”.

https://bit.ly/37TOu6r


 

Watchman-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Qualifications

Education   Preferred minimum High School
Languages  Farsi and Urdu or Pashtu and English and/or Greek

To apply

Please send your CV and a motivation letter in English at the following email address quoting reference code “Watchman” in the subject line of the e-mail: [email protected]

https://bit.ly/3MrlVMH

 

 

Health Promoter Supervisor-Athens-MEDECINS SANS FRONTIERES

Requirements

 • Essential diploma in social sciences or education, pedagogy or social work
 • Essential previous working experience in supervision or coordination
 • Fluency in English is mandatory (spoken & written)
 • Knowledge of Greek / French / Spanish / Farsi / Arabic would be an asset
 • Previous working experience desirable, with MSF or other NGOs

To apply

Please send your CV and motivation letter in English quoting reference code Health Promoter Supervisor in the subject line of the e-mail at:  [email protected]

https://bit.ly/3wBA.NkT

 

 

Caregiver-Athens-IOM

Required Qualifications and Experience

Education
• University degree in Humanitarian, Social Sciences, Social Work or a related field from an accredited academic institution; or

 • Minimum high school degree/ certificate with two years of relevant work experience.

Experience and Skills

 • Familiar with direct assistance to migrants and/or refugees and particularly with children;
 • Experience working in a multi-cultural environment;
 • Proficient use of commonly used IT equipment and the appropriate software

solutions;

 • Computer literacy in standard software applications (MS Office, etc.);
 • Willingness to work on day/night shifts, during holidays and weekends;
 • Valid driver’s license with at least five years of driving experience.

Languages
Fluency in English and Greek (written and oral) is required.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their application including a cover

letter, CV and a completed Personal History Form in English by email to: [email protected], specifying the vacancy reference number GRCFA22-171 and full name in the subject line.

https://bit.ly/3Nol5QD


 

Υπεύθυνος/η Δημιουργικής Απασχόλησης-Λέσβος-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του έργου.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαπολιτισμική διδασκαλία επιθυμητή.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο επιθυμητός.
 • Επιμόρφωση, εργασία σε Μ.Κ.Ο. ή εθελοντική εργασία σε σχετική θέση θα συνεκτιμηθεί.
 • Επιπλέον γνώση παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού θα συνεκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Επιθυμητή η γνώση της γαλλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσακαι γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΔΑΠ05/22.

https://bit.ly/38t0f45

 

 

Υπεύθυνος/η ένταξης και βιοπορισμού Γαλλικών-Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στην Ελληνική, στη Γαλλική και στην Αγγλική γλώσσα. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση επιπλέον γλωσσών.
 • Ευχέρεια στα προγράμματα MS Office και στη χρήση διαδικτύου.
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον προσφυγικό /μεταναστευτικό χώρο σε θέση άμεσης επικοινωνίας με τον πληθυσμό θα εκτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, συνέπεια, οργανωτικότητα,επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσακαι γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον εξής κωδικό

ΥΠΕΒ.ΓΑΛΛ.05/2022- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ- ADAMACENTER

https://bit.ly/3yQx6KC

 

 

Κοινωνικός Λειτουργός Αθήνα-ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ανάλογο πεδίο.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη σχετικής εμπειρίας.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
 • Ομαδικό πνεύμα, πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών.
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων (Word, Excel και Outlook).
 • Απαραίτητη η καλή γνώση και δυνατότητα επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Συνοδευτική Επιστολή, β) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην Eλληνική γλώσσακαι γ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και με ένδειξη τον κωδικό της θέσηςΚΛ 05/2022 – Κοινωνικός Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΥ – ADAMACENTER.

https://bit.ly/3Nk1GQX


 

ICT Skills Development Officer-National Contract-Thessaloniki-DANISH REFUGEE COUNCIL

About you

Required:

 • At least 2 years of proofed professional experience in teaching ICT or computer science in group/class settings.
 • Experience in Adults’ Education and/or Intercultural Education, in designing and facilitating skills development workshops and training sessions.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills.
 • Strong sense of initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Ability to multitask and cope with multiple competing demands under tight deadlines.

https://bit.ly/3wwlxFL

 

 

Employability Support Officer-National Contract-Thessaloniki-DANISH REFUGEE COUNCIL

About you

 • At least 2 years of professional experience in Employability Programmes or related sectors, which could include experience with some or all the following activities: -Engagement with the private sector and providing job placement. -Implementation of job orientation and job preparedness sessions workshops. -Proven ability to successfully implement economic recovery programming, including vocational training and work-based learning (WBL).Knowledge of the local labour market and livelihoods pathways for vulnerable individuals. -Conducting market assessments.
 • Bachelor’s degree in social sciences, economics, business or in a related field (required).
 • English (Advanced verbal and written skills) (required)
 • Greek (Excellent verbal and written skills) (required)
 • Studies or training in career development or job counselling or livelihood planning will be considered an asset.
 • Previous experience with local or international NGOs will be considered an asset.
 • Experience in Adults’ Education and/or Intercultural Education, in designing and facilitating skills development workshops and training sessions will be considered an asset.
 • Knowledge and understanding of the refugee and migration issues in Greece, the systems, and processes in place to facilitate refugees’ access to services, education, health care, and social benefits will be considered an asset.
 • Ability to establish and maintain good working relationships in a multi-cultural and multi-disciplinary environment.
 • Excellent interpersonal and teamwork skills.
 • Strong sense of initiative and self-motivated, with a strong commitment to humanitarian principles.
 • Flexible, enthusiastic, and willing to learn from others.
 • Ability to multitask and cope with multiple competing demands under tight deadlines.

https://bit.ly/3wroV4Q


 

Υπεύθυνος Προγραμμάτων-Αθήνα-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια:

 1. Επίπεδο εκπαίδευσης

Απόφοιτος Π.Ε. με έμφαση τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή/και οικονομικές σπουδές. Θα συνεκτιμηθεί μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

 1. Προϋπηρεσία

Τουλάχιστον δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην υποβολή (συγγραφή), υλοποίηση και συντονισμό – διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκών ή/και προγραμμάτων διεθνών οργανισμών). Θα συνεκτιμηθεί η εξοικείωση με το ΟΠΣ και την ιστοσελίδα – πλαίσια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 1. Γλώσσες

Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας

 1. Γνώση Η/Υ

Άριστη γνώση/χρήση Η/Υ με πιστοποίηση, καθώς και αυξημένη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες

 1. Συστατικές επιστολές

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές.

https://bit.ly/3LlMH7J

 

 

Ειδικότητες Κλάδου Υγείας-Στυλίδα-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.1 Επιστημονικό προσωπικό

(Πλήρους απασχόλησης)

 • Επίπεδο εκπαίδευσης:

Πτυχίο:

Για την ειδικότητα του Ψυχολόγου απαιτείται Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.), για την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού και του Εργοθεραπευτή Δίπλωμα Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.), ενώ για την ειδικότητα του Νοσηλευτή, ζητούνται τρεις (3) Νοσηλευτές Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.) και τρείς (3) ΝοσηλευτέςΔιετούς Εκπαίδευσης

 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

Για όλες τις προαναφερθείσες ειδικότητες απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

 • Προϋπηρεσία:

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στο εκάστοτε αντικείμενο ή/και δύο (2) χρόνων στην Διεύθυνση δομών ψυχικής υγείας. Θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στην άνοια και σε συναφείς παθήσεις.

 • Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

 • Γνώση Ξένης Γλώσσας

Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Lower). Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τους Νοσηλευτές Δ.Ε.

 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ των Νοσηλευτών Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. 2 Άλλο Επιστημονικό Προσωπικό

(Μερικής Απασχόλησης ή Εξωτερικός Συνεργάτης)

Για την ειδικότητα του Φυσικοθεραπευτή

 • Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δίπλωμα αντίστοιχης Πανεπιστημιακής (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.).

 1. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Προϋπηρεσία

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στo αντικείμενo ή/και τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην Διεύθυνση δομών ψυχικής υγείας.

 • Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.3 Επιστημονικό Προσωπικό

(Εξωτερικοί Συνεργάτες)

Για τις ειδικότητες των Ιατρών

 • Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Για τη θέση του Ψυχιάτρου ή Νευρολόγου και του Ιατρού Παθολόγου απαιτείται Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. (βλέπε: Προϋποθέσεις/Σημείωση)

 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

 • Προϋπηρεσία:

Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων στο αντικείμενο ή τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στην Διεύθυνση δομών ψυχικής υγείας.

 • Συστατικές Επιστολές:

Απαιτούνται συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.​

https://bit.ly/3FSk6G4

 

 

Παιδαγωγός στο  ΚΔΑΠ «Δημήτρειον»-Μοσχάτο-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τυπικά Προσόντα – Κριτήρια επιλογής προσωπικού

Παιδαγωγός Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Πτυχίο – Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τμήματος της αλλοδαπής
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Επιθυμητές οι συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Γ2) ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

https://bit.ly/3lhK2RW

 

 

Νοσηλευτής-Χαλάνδρι-ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Επίπεδο εκπαίδευσης:

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος/η τμήματος Νοσηλευτικής ΔΕ διετούς φοίτησης (βοηθός νοσηλευτή).

 1. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος:

Απαιτείται Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για όλη την ελληνική επικράτεια.

 1. Προϋπηρεσία:

Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε δομή που φιλοξενεί ανοϊκούς ασθενείς ή γενικότερα σε γηριατρική δομή.

 1. Συστατικές επιστολές:

Θα συνεκτιμηθούν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

 1. Επιθυμητή η γνώση αγγλικών
 1. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ

https://bit.ly/3Lpxum9


 

Institutional Fundraising Manager-Athens-ACTIONAID

Requirements:

We are currently recruiting a dynamic professional with an academic degree in social/political studies, development studies, international relations, management/economics, and at least four (4) years experience of working designing, writing, submitting, monitoring, and reporting on EU-funded projects to manage and deliver an Institutional Fundraising program, with proven ability to build networks and relationships with EU and national actors, international and national NGOs and other relevant actors. We are looking for candidates with excellent communication (Greek and English), presentation and negotiation skills, along with time management and technical design skills, and the ability to follow strict deadlines.

https://bit.ly/3wleReK


 

Εργασιακός ΣύμβουλοςΑθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή/και Διοικητικών Επιστημών
 • Ελάχιστη 2ετής επαγγελματική εμπειρία στην εργασιακή συμβουλευτική με πρόσφυγες
 • Γνώσεις για την ελληνική αγορά εργασίας και για τις συνθήκες απασχόλησης
 • Ικανότητα δημιουργίας δικτύων με εργοδότες
 • Προσωπικές δεξιότητες: ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα διαχείρισης πιεστικών καταστάσεων, δυνατότητα ενδυνάμωσης ωφελούμενων, ηγετικά χαρακτηριστικά, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ – πακέτο Ms Office (Word, Excel, Internet, PPT)
 • Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

https://bit.ly/3LmW3jF

 

 

ΔικηγόροςΑθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής
 • Εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος
 • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Η/Υ

https://bit.ly/3yQCOMy

 

 

Υπεύθυνη/ος Επικοινωνίας & Εξεύρεσης Πόρων – Aθήνα-GREEK COUNCIL FOR REFUGEES

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Επικοινωνίας/ΜΜΕ, Δημοσιογραφίας, Οπτικοακουστικών Σπουδών, Δημοσίων Σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Κατανόηση των νομικών και κοινωνικών ζητημάτων με τα οποία ασχολείται η οργάνωση (προσφυγικό, ανθρώπινα δικαιώματα, ευάλωτοι πληθυσμοί κ.λπ.)
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά και ικανότητα συγγραφής και μετάφρασης άρθρων και ανακοινώσεων από τα ελληνικά προς τα αγγλικά και το αντίστροφο
 • Ικανότητα αξιολόγησης των ζητημάτων της επικαιρότητας που σχετίζονται με την οργάνωση
 • Ικανότητα δικτύωσης με δημοσιογράφους και ΜΜΕ (επικαιροποιημένη λίστα προσωπικών επαφών)
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στη χρήση Windows & Mac OS Platforms, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • Άριστη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram κ.λπ.), προγραμμάτων σχεδιασμού ιστοσελίδων, mailchimp, google analytics ή συναφών προγραμμάτων
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κ.λπ.
 • Ευγένεια και επαγγελματισμός στη διαπροσωπική επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών

https://bit.ly/3sqawER


 

Payroll Officer-AττικήΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Λογιστικής ή Οικονομικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση υπολογισμού μισθοδοσίας, με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στην έκδοση μισθοδοσίας
 • Επιθυμητή η γνώση του συστήματος HYPER AXION Μισθοδοσία της EPSILONNET
 • Πολύ καλή και επικαιροποιημένη γνώση εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, με δυνατότητα εργασίας σε ομάδα
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του πακέτου Office (Word, Excel & Outlook)

https://bit.ly/3NoHXzN