Οι Αγγελίες της Πέμπτης – Ανθρωπιστικός Τομέας – 12/5/2022

 

Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας-Αθήνα-GENERATION 2.0 RED

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Generation 2.0 RED

Πλήρης απασχόληση

ΠΟΛΗ: Αθήνα

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6μηνιαία ορισμένου χρόνου με προοπτική επέκτασης

Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων. Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση διαθέτουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το Generation 2.0 RED αναζητά Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας που θα έχει τη συνολική διαχείριση των καναλιών επικοινωνίας του οργανισμού, θα είναι υπεύθυνος/η για το σχεδιασμό στρατηγικής για την προβολή του οργανισμού καθώς και του αντίκτυπου του έργου. Ο/η Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας που θα επιλεχθεί θα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του οργανισμού.

Καθήκοντα: 

 • Συνεργασία με τη διοίκηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας με βάση το κοινό-στόχο
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα και προσαρμογή της στρατηγικής επικοινωνίας στις ανάγκες του κάθε τμήματος
 • Διατήρηση και εξέλιξη της ταυτότητας του οργανισμού
 • Ευρύτερη διάδοση της δράσης του οργανισμού
 • Εξασφάλιση της κατάλληλης επισκεψιμότητας στα κανάλια επικοινωνίας και βελτίωση των επιδόσεών τους
 • Διαχείριση social media και ιστοσελίδων
 • Eποπτεία όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επικοινωνιών, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματα είναι συνεπή και ελκυστικά
 • Email marketing
 • Δημιουργία newsletter σε μηνιαία βάση
 • Δημιουργία και επεξεργασία περιεχομένου (ενημερωτικά κείμενα, δελτία τύπου, εκθέσεις, ομιλίες, κ.ά.)
 • Δημιουργία υλικού επικοινωνίας (φωτογραφίες, banner)
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για τη δημιουργία ή διατήρηση-ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας
 • Εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας του οράματος του οργανισμού
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών σε συνεργασία με το κάθε τμήμα
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού
 • Επικοινωνία με ελληνικά και διεθνή μέσα για την προώθηση των δράσεων
 • Διαχείριση αιτημάτων μέσων μαζικής ενημέρωσης για πληροφορίες και συνεντεύξεις
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Διατήρηση αρχείου αναφορών των μέσων ενημέρωσης στον οργανισμό
 • Ορισμός και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης και μετρήσεις για κάθε κανάλι επικοινωνίας που θα υποδεικνύουν το επίπεδο επιτυχίας και δημιουργία μηνιαίων αναφορών

Κάνε αίτηση αν έχεις: 

 • Άριστη γνώση ελληνικής κι αγγλικής γλώσσας (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου)
 • Πτυχίο στην Επικοινωνία, Δημοσιογραφία ή άλλον σχετικό τομέα
 • Τουλάχιστον 2 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση σε Microsoft Office, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η γνώση χρήσης πολυμέσων και ψηφιακών εργαλείων αποτελεί προσόν
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Πολύ καλές δεξιότητες οργάνωσης καθηκόντων
 • Ομαδικότητα και θετική διάθεση
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και επιθυμία για μάθηση
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη βάσει διαδικασιών οργανισμού
 • Δημιουργικότητα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Εμπιστευτικότητα και εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του οργανισμού

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] μέχρι 20/05/2022 με την ένδειξη «Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας».

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν από το G2RED ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως πάντα.

Μόνο οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα περάσουν από συνέντευξη εργασίας θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.