Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γεννημένα στην Ελλάδα) – 5 χρόνια

Άδεια Διαμονής Δεύτερης Γενιάς (γέννηση στην Ελλάδα) – 5 χρόνια

Δικαιολογητικά (6)

  1. 4 φωτογραφίες με προδιαγραφές διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία διαβατηρίου (1η σελ. + εάν υπάρχει τελευταία άδεια )
  3. Ηλεκτρονικό παράβολο δεύτερης γενιάς 300€
  4. Ηλεκτρονικό παράβολο κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 €
  5. Βιβλιάριο υγείας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα σε ισχύ ή ασφαλιστικό συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα
  6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατεβάστε το αρχείο σε PDF εδώ.