Εξ αποστάσεως εργασία ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας